intTypePromotion=3

Bài giảng chương 7: Điều hòa sự biểu hiện của gen

Chia sẻ: Nguyen Nguyen | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:70

0
26
lượt xem
8
download

Bài giảng chương 7: Điều hòa sự biểu hiện của gen

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng chương 7 "Điều hòa sự biểu hiện của gen" trình bày các nội dung chính như: các hiện tượng điều hòa, các mức điều hòa, điều hòa ở prokaryote, điều hòa ở eukaryote, sự biệt hóa tế bào,...Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng chương 7: Điều hòa sự biểu hiện của gen

 1. CHƯƠNG VII ĐIỀU HÒA SỰ BIỂU HIỆN CỦA GEN dnth
 2. Sự biểu hiện của gen • Trong một cơ thể đa bào - Tế bào được biểu hiện bởi các gen khác nhau - Mọi tế bào đều có cùng bản chất di truyền
 3. Biểu hiện gen cần phải được 10 tuần điều hòa 14 tuần 1 ngày 6 tháng 12 tháng 18 tháng • Ở những giai đoạn khác nhau trong chu trình sống, những gen khác nhau sẽ được “mở” hoặc “đóng”
 4. NỘI DUNG 1 2 3 4 5
 5. I. CÁC HIỆN TƯỢNG ĐIỀU HÒA
 6. Điều hòa gen nhằm mục đích • Giúp cơ thể thích nghi với những thay đổi về dinh dưỡng • Đáp ứng với stress • Đáp ứng với các tín hiệu tăng trưởng • Biệt hóa tế bào trong quá trình phát triển • Kiểm soát chu trình tế bào
 7. Điều hòa thích nghi • Là sự thay đổi hình thái và sinh lý để đáp ứng với các điều kiện môi trường khác nhau. • Sự thay đổi này mang tính thuận nghịch. • Không làm thay đổi bản chất di truyền. • Một số gen hoạt động trong điều kiện này và một số gen khác ngừng hoạt động.
 8. Điều hòa thích nghi Ví dụ: - Amip trong môi trường nước sẽ hình thành các chân giả (pseudopod) để bơi. - Vi khuẩn sống trong môi trường dinh dưỡng tối thiểu sẽ có khả năng tổng hợp các acid amin cần thiết.
 9. Amip
 10. Hoạt động nối tiếp của các gen • Sự biểu hiện của gen trong cơ thể được lập trình nối tiếp nhau trong quá trình phát triển. Ví dụ: - Trong quá trình phage nhiễm vào vi khuẩn, gen “sớm” tạo enzyme sao chép DNA, gen “muộn” tạo các thành phần vỏ.
 11. Biệt hóa tế bào • Trong cơ thể có rất nhiều loại tế bào xuất phát từ hợp tử ban đầu. • Mỗi loại tế bào chỉ biểu hiện một phần thông tin di truyền - sự biệt hóa (differenciation). • Sự biệt hóa không làm thay đổi bản chất di truyền.
 12. Biệt hóa tế bào
 13. Biểu hiện gen ở Prokaryote và Eukaryote
 14. Biểu hiện gen ở Prokaryote • Số lượng gen giới hạn chứa trong một phân tử DNA vòng tròn. • Quá trình phiên mã xảy ra trực tiếp trong tế bào chất. • Chu trình tế bào ngắn. • Không có sự biệt hóa tế bào. • Hoạt động của gen được điều hòa theo nhu cầu tế bào.
 15. Biểu hiện gen ở Eukaryote • Eukaryote là cơ thể đa bào. • Cấu trúc nhiễm sắc thể phức tạp. • Có sự biệt hóa tế bào • Có quá trình phát triển cá thể qua nhiều giai đoạn nối tiếp nhau. • Sự điều hòa biểu hiện gen phức tạp qua nhiều mức độ, nhiều giai đoạn.
 16. Biểu hiện gen ở Eukaryote
 17. II. CÁC MỨC ĐIỀU HÒA
 18. Điều hoà phiên mã • Ảnh hưởng trực tiếp đến việc mở hoặc đóng gen • Xảy ra ở quá trình điều hòa trao đổi chất và quá trình biệt hóa tế bào
 19. Điều hoà phiên mã Điều hòa dương Chất kích hoạt Trình tự Phiên mã điều hòa Không phiên mã Điều hòa âm Chất ức chế Phiên mã Không phiên mã
 20. Điều hòa sau phiên mã Tốc độ chế biến mRNA có thể làm tăng hoặc giảm sự biểu hiện của gen

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản