intTypePromotion=3

Bài giảng Cơ kỹ thuật Chương 4: Cơ cấu bánh răng - ThS. Trương Quang Trường

Chia sẻ: Chung Chung | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:47

0
100
lượt xem
30
download

Bài giảng Cơ kỹ thuật Chương 4: Cơ cấu bánh răng - ThS. Trương Quang Trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Cơ kỹ thuật Chương 4: Cơ cấu bánh răng trình bày đại cương về truyền động bánh răng, các thông số hình học cơ bản của bánh răng thân khai tiêu chuẩn, đường ăn khớp – cung ăn khớp – hệ số trùng khớp, sự trượt của các răng, những phương pháp chế tạo bánh răng thân khai, bánh răng trụ tròn răng nghiêng, phân tích lực trên bánh răng trụ tròn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cơ kỹ thuật Chương 4: Cơ cấu bánh răng - ThS. Trương Quang Trường

  1. CƠ KỸ THUẬT GV: ThS. TRƯƠNG QUANG TRƯỜNG KHOA CƠ KHÍ – CÔNG NGHỆ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Ths. Trương Quang Trường Trường ĐH Nông Lâm TPHCM
  2. Cơ Kỹ Thuật Chương 4 CƠ CẤU BÁNH RĂNG Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Ths. Trương Quang Trường Trường ĐH Nông Lâm TPHCM ­ 2 ­
  3. I. ĐẠI CƯƠNG VỀ TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG 1. Khái niệm và phân loại a) Khái niệm: Cơ cấu bánh răng là cơ cấu có khớp cao  dùng để biến đổi hoặc truyền chuyển động theo nguyên  tắc ăn khớp trực tiếp giữa hai khâu Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Ths. Trương Quang Trường Trường ĐH Nông Lâm TPHCM ­ 3 ­
  4. I. ĐẠI CƯƠNG VỀ TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG 1. Khái niệm và phân loại b) Phân loại: ­ Theo vị trí tương đối giữa hai trục quay: bánh răng nội  tiếp và bánh răng ngoại tiếp. Ăn khớp nội tiếp Ăn khớp ngoại tiếp Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Ths. Trương Quang Trường Trường ĐH Nông Lâm TPHCM ­ 4 ­
  5. I. ĐẠI CƯƠNG VỀ TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG 1. Khái niệm và phân loại b) Phân loại: + Theo sự phân bố của răng trên BR: BR răng thẳng, BR răng xoắn  (nghiêng), BR răng chữ V. Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Ths. Trương Quang Trường Trường ĐH Nông Lâm TPHCM ­ 5 ­
  6. I. ĐẠI CƯƠNG VỀ TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG 1. Khái niệm và phân loại b) Phân loại: + Theo biên dạng răng: BR thân khai, BR xyclôít, BR Nô­vi­cốp. Đường thân khai BR thân khai Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Ths. Trương Quang Trường Trường ĐH Nông Lâm TPHCM ­ 6 ­
  7. I. ĐẠI CƯƠNG VỀ TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG 1. Khái niệm và phân loại b) Phân loại: + Theo biên dạng răng: BR thân khai, BR xyclôít, BR Nô­vi­cốp. Đường Hypo­xycloit Đường Epy­xycloit Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Ths. Trương Quang Trường Trường ĐH Nông Lâm TPHCM ­ 7 ­
  8. I. ĐẠI CƯƠNG VỀ TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG 1. Khái niệm và phân loại b) Phân loại: + Theo biên dạng răng: BR thân khai, BR xyclôít, BR Nô­vi­cốp. Bánh răng Nô­vi­cốp Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Ths. Trương Quang Trường Trường ĐH Nông Lâm TPHCM ­ 8 ­
  9. I. ĐẠI CƯƠNG VỀ TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG 1. Khái niệm và phân loại b) Phân loại: + Theo tính chất chuyển động: cặp BR phẳng, cặp BR không  gian Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Ths. Trương Quang Trường ­ 9 ­ Trục vít – bánh vít Trường ĐH Nông Lâm TPHCM
  10. I. ĐẠI CƯƠNG VỀ TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG 1. Khái niệm và phân loại b) Phân loại: BR nón + Theo hình dạng BR: BR trụ, BR côn BR trụ chéo BR nón chéo Trục vít – bánh vít Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Ths. Trương Quang Trường Trường ĐH Nông Lâm TPHCM ­ 10 ­
  11. I. ĐẠI CƯƠNG VỀ TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG 2. Định lý ăn khớp ω1 O2 P Tỉ số truyền  i12 = = const? ω2 O1P ­ Định lý cơ bản về ăn khớp:  Để tỉ số  truyền  cố  định,  đường  pháp  tuyến  chung  của  một  cặp  biên  dạng  phải  luôn  cắt  đường  nối  tâm  tại  một  điểm  cố định ­ Vòng lăn + P là tâm ăn khớp vP1 = ω1.O1 P = ω2 .O2 P = vP2 + Hai vòng tròn  ( O1 , O1 P )  và ( O2 , O2 P ) lăn không trượt lên nhau, gọi là vòng  lăn, các bán kính được ký hiệu r1 = O1 P r1 = O2 P Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Ths. Trương Quang Trường Trường ĐH Nông Lâm TPHCM ­ 11 ­
  12. I. ĐẠI CƯƠNG VỀ TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG 2. Định lý ăn khớp Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Ths. Trương Quang Trường Trường ĐH Nông Lâm TPHCM ­ 12 ­
  13. I. ĐẠI CƯƠNG VỀ TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG 3. Ăn khớp thân khai Đường thân khai:  Cho đường thẳng    lăn không trượt trên vòng tròn (O, r0) bất  kỳ  điểm  M  nào  thuộc   sẽ  vạch  nên  một  đường  cong  gọi  là  đường  ( O, r0 ) thân khai. Vòng tròn                 g ọi là  vòng cơ sở Tính chất của đường thân khai 1. Đường thân khai không có điểm nào nằm trong  vòng cơ sở. 2. Pháp tuyến của  đường thân khai là tiếp tuyến  của vòng cơ sở và ngược lại 3. Tâm  cong  của  đường  thân  khai  tại  một  điểm  bất kỳ M là điểm N nằm trên vòng cơ sNM ᄐ O ở và= NM Các đường thân khai của một vòng tròn là những đường cách đều nhau và có  thể chồng khít lên nhau. Khoảng cách giữa các đường thân khai b ằng đo Khoa Cơ Khí – Công Ngh ệ ạn  Ths. Trương Quang Trường cung chắn giữa các đường thân khai trên vòng c ­ 13 ­ ơ sở MK ᄐ K Trường ĐH Nông Lâm TPHCM =  M
  14. I. ĐẠI CƯƠNG VỀ TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG 3. Ăn khớp thân khai Phương trình đường thân khai ­  Chọn  hệ  tọa  độ  cực  với  O  làm  gốc, điểm M thuộc  θ = M ᄐ OM x 0 được xác định bởi rx = OM  Phương trình đường thân khai  θ x = tan α x − α x r rx = 0 cosα x θ x được gọi là  invα x ( involuteα x ) hay là hàm thân khai  Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Ths. Trương Quang Trường Trường ĐH Nông Lâm TPHCM ­ 14 ­
  15. II. CÁC THÔNG SỐ HÌNH HỌC CƠ BẢN CỦA  BÁNH RĂNG THÂN KHAI TIÊU CHUẨN 1. Giới thiệu Các vòng tròn: ­ Vòng tròn lăn:  D, r (vòng tròn ban đầu, r = OP) ­ Vòng tròn cơ sở:  D0, r0 ­ Vòng tròn đỉnh răng: De, re ­ Vòng tròn chân răng: Di, ri ­ Vòng tròn chia Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Ths. Trương Quang Trường Trường ĐH Nông Lâm TPHCM ­ 15 ­
  16. II. CÁC THÔNG SỐ HÌNH HỌC CƠ BẢN CỦA  BÁNH RĂNG THÂN KHAI TIÊU CHUẨN 2. Các thông số hình học cơ bản ­Bước  răng:  t  ­  Khoảng  cách  giữa  2  biên  hình  liên  tiếp  của  răng đo theo vòng tròn lăn. ­  Mođun  của  răng:  m  (tiêu  chuẩn) m = t/ m = 1; 1,25; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5;  6; 8; 10; 12; 16; 20; 25; 32; 40;  50; 60; 80; 100 Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Ths. Trương Quang Trường Trường ĐH Nông Lâm TPHCM ­ 16 ­
  17. II. CÁC THÔNG SỐ HÌNH HỌC CƠ BẢN CỦA  BÁNH RĂNG THÂN KHAI TIÊU CHUẨN 2. Các thông số hình học cơ bản ­ Chiều cao răng: + Chiều cao đầu răng: h’=f’.m (f’ = 1 đ/v BR tiêu chuẩn;  f’ = 0,85 đ/v BR dịch chỉnh) + Chiều cao chân răng:  h”=f”.m (f”= 1,25 đ/v BR tiêu chuẩn;  f” = 1 đ/v BR dịch chỉnh) 2 ,25m h = h' + h" = 1,85m Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Ths. Trương Quang Trường Trường ĐH Nông Lâm TPHCM ­ 17 ­
  18. II. CÁC THÔNG SỐ HÌNH HỌC CƠ BẢN CỦA  BÁNH RĂNG THÂN KHAI TIÊU CHUẨN 2. Các thông số hình học cơ bản ­ Số răng:  Z ­ Đường kính: + Vòng tròn lăn:  Chu vi Zt =  D   D = Z.t/  = mZ + Vòng tròn đỉnh răng: De = D + 2h’ + Vòng tròn chân răng: Di = D – 2h” + Vòng tròn cơ sở:  D0 = D.cos Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Ths. Trương Quang Trường Trường ĐH Nông Lâm TPHCM ­ 18 ­
  19. II. CÁC THÔNG SỐ HÌNH HỌC CƠ BẢN CỦA  BÁNH RĂNG THÂN KHAI TIÊU CHUẨN 2. Các thông số hình học cơ bản  ­ Góc ăn khớp:     tiêu chuẩn   = 20o   Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Ths. Trương Quang Trường Trường ĐH Nông Lâm TPHCM ­ 19 ­
  20. II. CÁC THÔNG SỐ HÌNH HỌC CƠ BẢN CỦA  BÁNH RĂNG THÂN KHAI TIÊU CHUẨN 2. Các thông số hình học cơ bản ­ Chiều rộng: + của răng: S’ + kẻ răng: S” S’ = S” = t/2   Sx = 2rx.[(S’/2r) + inv  ­ inv x] Se = 2re.[(S’/2r) + inv  ­ inv e] Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Ths. Trương Quang Trường Trường ĐH Nông Lâm TPHCM ­ 20 ­

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản