Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 3 - Ngô Thùy Linh

Chia sẻ: N N | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

0
3
lượt xem
1
download

Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 3 - Ngô Thùy Linh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng giúp sinh viên hiểu được chiến lược tổ chức xác định cấu trúc HTTT như thế nào, 5 thành phần nào xác định cấu trúc ngành kinh doanh, việc phân tích cấu trúc ngành kinh doanh xác định chiến lược cạnh tranh như thế nào,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 3 - Ngô Thùy Linh

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG<br /> KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ<br /> <br /> HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ<br /> <br /> Chương 3<br /> Sử dụng MIS để đạt được lợi thế<br /> cạnh tranh cho doanh nghiệp<br /> <br /> Điều này có thể xảy ra với bạn: “Tôi có thể truy xuất<br /> dữ liệu để biết bao nhiêu lớp học bị ảnh hưởng”<br /> Felix cần họp và đề nghị đầu vào tốt<br /> Nhóm sử dụng diễn đàn thảo luận, có đầu vào tốt từ<br /> người hướng dẫn<br /> Neil đề nghị xem xét dữ liệu để phân tích tác động của<br /> các tùy chọn được gợi ý trước khi quyết định<br /> Nhóm có nhiều người tham gia và phát triển một quy<br /> trình để đưa ra quyết định tốt<br /> <br /> KHOA HTTTQL - HỌC VIỆN NGÂN HÀNG<br /> <br /> 3-2<br /> <br /> Tổng quan<br /> Chúng ta đã học ở chương 1, MIS là sự phát triển và sử dụng hệ<br /> thống thông tin cho phép các tổ chức đạt được các mục tiêu đặt ra.<br /> Trong chương 2, các bạn cũng biết được các hệ thống thông tin có<br /> thể giúp mọi người cộng tác với nhau. Chương này giới thiệu cách<br /> thức mà các hệ thống thông tin hỗ trợ cho chiến lược cạnh tranh và<br /> tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. Sau này các bạn sẽ học<br /> các khóa học về hoạt động của tổ chức và thấy rằng tri thức sẽ giúp<br /> các tổ chức phân tích ngành kinh doanh của họ, chọn một chiến<br /> lược cạnh tranh, phát triển các quy trình nghiệp vụ. Trong phần đầu<br /> của chương sẽ giới thiệu tổng quan về tri thức và chỉ ra cách sử<br /> dụng nó, thông qua các bước, để cấu trúc lại các hệ thống thông tin.<br /> Sau đó, trong phần cuối sẽ thảo luận về cách các công ty sử dụng<br /> thông tin hệ thống để đạt được một lợi thế cạnh tranh như thế nào.<br /> <br /> 1-3<br /> <br /> Nội dung<br /> Q1<br /> <br /> Chiến lược tổ chức xác định cấu trúc HTTT như thế nào?<br /> <br /> Q2<br /> <br /> 5 thành phần nào xác định cấu trúc ngành kinh doanh?<br /> <br /> Q3<br /> <br /> Việc phân tích cấu trúc ngành kinh doanh xác định chiến lược<br /> cạnh tranh như thế nào?<br /> <br /> Q4<br /> <br /> Chiến lược cạnh tranh xác định chuỗi giá trị như thế nào?<br /> <br /> Q5<br /> <br /> Làm thế nào để quy trình nghiệp vụ tạo ra giá trị ?<br /> <br /> Q6<br /> <br /> Chiến lược cạnh tranh xác định quy trình nghiệp vụ và cấu<br /> trúc của hệ thống thông tin ?<br /> <br /> Q7<br /> <br /> Hệ thống thông tin cung cấp lợi thế cạnh tranh ?<br /> <br /> Q8<br /> <br /> 2025?<br /> 1-4<br /> <br /> Q1: Chiến lược tổ chức xác định cấu trúc các<br /> HTTT như thế nào ?<br /> Tổ chức nghiên cứu cơ cấu ngành kinh doanh của họ và xác định một<br /> chiến lược cạnh tranh<br /> <br /> Chiến lược cạnh tranh xác định chuỗi giá trị và các quy trình nghiệp vụ<br /> Quy trình nghiệp vụ hỗ trợ trong việc xác định thiết kế hệ thống thông tin<br /> <br /> KHOA HTTTQL - HỌC VIỆN NGÂN HÀNG<br /> <br /> 3-5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản