intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kế toán chi phí sản xuất: Bài 10 - PGS.TS. Trần Văn Thuận

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:48

40
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Bài giảng Kế toán chi phí sản xuất - Bài 10: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm" giúp người học nhận biết được khái niệm chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm; mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm; phân loại được chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm và hiệu, sử dụng được các phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất; xác định và vận dụng được chứng từ, tài khoản kế toán sử dụng trong kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán chi phí sản xuất: Bài 10 - PGS.TS. Trần Văn Thuận

 1. BÀI 10 KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Tiến sĩ Trần Văn Thuận Giảng viên trường Đại học Kinh tế quốc dân 1
 2. MỤC TIÊU BÀI HỌC 01 Nhận biết được khái niệm chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm; mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm; Phân loại được chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm và hiểu, sử dụng được 02 các phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất; Xác định và vận dụng được chứng từ, tài khoản kế toán sử dụng trong kế 03 toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 2
 3. NỘI DUNG BÀI HỌC 1.1. Tổng quan về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 1.2. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 3
 4. 10.1. TỔNG QUAN VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 10.1.1 Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất 10.1.2 Khái niệm và phân loại giá thành sản phẩm 10.1.3 Mối quan hệ giữa chi phí và chi tiêu, chi phí và giá thành 4
 5. 10.1.1. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI CHI PHÍ SẢN XUẤT Chi phí sản xuất: Là biểu hiện bằng Đối tượng kế toán chi phí sản xuất: tiền của toàn bộ hao phí về lao động Là giới hạn tập hợp chi phí trong kế sống, lao động vật hóa và các chi phí toán chi phí sản xuất. Xác định đối cần thiết khác mà doanh nghiệp đã chi tượng kế toán chi phí sản xuất là việc ra để tiến hành hoạt động sản xuất xác định nơi phát sinh chi phí và nơi trong một thời kì nhất định. chịu chi phí. 5
 6. 10.1.1. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI CHI PHÍ SẢN XUẤT (tiếp theo) Chi phí theo yếu tố. Phân loại chi phí sản xuất Chi phí theo khoản mục. Chi phí theo phương pháp tập hợp chi phí và đối tượng chịu chi phí. 6
 7. 10.1.1. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI CHI PHÍ SẢN XUẤT (tiếp theo) Chi phí nguyên vật liệu Chi phí nhân công Chi phí theo yếu tố Chi phí khấu hao tài sản cố định Chi phí dịch vụ mua ngoài Chi phí khác bằng tiền 7
 8. 10.1.1. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI CHI PHÍ SẢN XUẤT (tiếp theo) Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Chi phí theo khoản mục Chi phí nhân công trực tiếp Chi phí sản xuất chung 8
 9. 10.1.1. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI CHI PHÍ SẢN XUẤT (tiếp theo) Chi phí sản xuất trực tiếp Chi phí theo phương pháp tập hợp chi phí và đối tượng chịu chi phí Chi phí sản xuất gián tiếp 9
 10. 10.1.2. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí về lao động sống và lao động vật hóa có liên quan đến khối lượng công tác, sản phẩm, lao vụ đã hoàn thành. Đối tượng tính giá thành là các sản phẩm, công việc, lao vụ mà doanh nghiệp đã sản xuất hoàn thành đòi hỏi phải tính tổng giá thành và giá thành đơn vị. 10
 11. 10.1.2. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI GIÁ THÀNH SẢN PHẨM (tiếp theo) Giá thành kế hoạch Giá thành định mức Phân loại Giá thành thực tế giá thành sản phẩm Giá thành sản xuất (giá thành công xưởng) Giá thành toàn bộ (giá thành tiêu thụ hay giá thành đầy đủ) 11
 12. 10.1.3. MỐI QUAN HỆ GIỮA CHI PHÍ VÀ CHI TIÊU, CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH Chi phí và chi tiêu Chi tiêu là sự giảm đi đơn thuần của các loại tài sản của doanh nghiệp. Chi tiêu là cơ sở phát sinh chi phí. Chi tiêu và chi phí khác nhau cả về lượng và thời gian. Có những khoản chi tiêu kỳ này nhưng chưa tính vào chi phí và ngược lại có những khoản chi phí tính vào kỳ này nhưng chưa chi tiêu. 12
 13. 10.1.3. MỐI QUAN HỆ GIỮA CHI PHÍ VÀ CHI TIÊU, CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH (tiếp theo) Chi phí và chi tiêu Ví dụ về chi phí và chi tiêu: Công ty cổ phần May mặc Phú Mỹ mua nhập kho vải để phục vụ sản xuất, tổng giá trị vải là 800.000.000 đồng. Trong kỳ, Công ty xuất sử dụng vải có giá trị 360.000.000 đồng cho thực hiện đơn đặt hàng số 1 và số 2. Trong trường hợp này, chi tiêu là 800.000.000 đồng, chi phí là 360.000.000 đồng. 13
 14. 10.1.3. MỐI QUAN HỆ GIỮA CHI PHÍ VÀ CHI TIÊU, CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH (tiếp theo) Chi phí và chi tiêu Ví dụ về chi phí và chi tiêu: Tháng 3/2016, Công ty cổ phần Ống thép Hòa Tiến thực hiện trích trước chi phí sửa chữa lớn thiết bị sản xuất theo dự toán 68.000.000 đồng, việc sửa chữa sẽ được tiến hành vào tháng 4/2016. Như vậy, tháng 3/2016, chi tiêu là 0 đồng, chi phí là 68.000.000 đồng. 14
 15. 10.1.3. MỐI QUAN HỆ GIỮA CHI PHÍ VÀ CHI TIÊU, CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH (tiếp theo) Chi phí và giá thành Quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm được hiểu là quan hệ giữa mặt hao phí sản xuất và kết quả sản xuất. Tất cả các khoản chi phí phát sinh trong kỳ, kỳ trước chuyển sang và chi phí trích trước có liên quan đến sản phẩm, dịch vụ hoàn thành trong kỳ sẽ tạo nên chỉ tiêu giá thành sản phẩm. Ví dụ: Công ty cổ phần Ống thép Hòa Tiến sản xuất thép ɸ6, đầu tháng 6/2016 Công ty có giá trị sản phẩm dở dang là 80.000.000, chi phí sản xuất phát sinh tháng 6 là 480.000.000, giá trị sản phẩm dở dang cuối tháng 6 là 61.600.000, số lượng thép hoàn thành là 56.000 kg. 15
 16. 10.1.3. MỐI QUAN HỆ GIỮA CHI PHÍ VÀ CHI TIÊU, CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH (tiếp theo) Chi phí sản xuất dở dang Chi phí sản xuất phát sinh trong kì đầu kì 80 triệu đồng 480 triệu đồng Chi phí sản xuất Tổng giá thành sản phẩm dở dang cuối kì 61,6 triệu đồng • Tổng giá thành sản phẩm = 80 triệu + 480 triệu − 61,6 triệu = 498,4 triệu • Giá thành 1 kg thép ɸ6 = 498,4 triệu/5.600 kg = 8.900 đồng/kg. 16
 17. 10.2. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 10.2.1 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo phương pháp 10.2.2 kê khai thường xuyên 17
 18. 10.2.1. PHƯƠNG PHÁP TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất Là cách thức kế toán sử dụng để tập hợp, phân loại các khoản chi phí sản xuất phát sinh trong kì theo các đối tượng tập hợp chi phí đã xác định. 18
 19. 10.2.1. PHƯƠNG PHÁP TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT (tiếp theo) Phương pháp tập hợp trực tiếp Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất Phương pháp phân bổ gián tiếp 19
 20. 10.2.1. PHƯƠNG PHÁP TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT (tiếp theo) Phương pháp phân bổ gián tiếp • Phương pháp phân bổ gián tiếp được sử dụng để tách chi phí riêng cho từng đối tượng khi chi phí phát sinh có liên quan đến nhiều đối tượng. Vấn đề là lựa chọn tiêu thức phân bổ. Tiêu thức phân bổ phải là đại lượng xác định, đã biết và có quan hệ về mặt lượng với chi phí cần phân bổ. • Tiêu thức phân bổ chi phí nguyên vật liệu có thể sử dụng là: Chi phí nguyên vật liệu chính, định mức tiêu hao, số lượng, trọng lượng sản phẩm sản xuất... 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2