intTypePromotion=1

Bài giảng Kinh tế phát triển - ThS. Nguyễn Quỳnh Hoa

Chia sẻ: Saotim821 Saotim821 | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:87

0
737
lượt xem
356
download

Bài giảng Kinh tế phát triển - ThS. Nguyễn Quỳnh Hoa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của bài giảng Kinh tế phát triển nhằm giúp các bạn phân biệt kinh tế học truyền thống, kinh tế chính trị và kinh tế phát triển và kinh tế phát triển nghiên cứu các vấn đề kinh tế trong sự kết hợp với các vấn đề xã hội như thế nào.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế phát triển - ThS. Nguyễn Quỳnh Hoa

 1. KINH TẾ PHÁT TRIỂN Th.S Nguyễn Quỳnh Hoa Khoa Kế hoạch và Phát triển Đại học Kinh tế Quốc dân
 2. Giới thiệu môn học:  Tại sao chúng ta cần nghiên cứu Kinh tế Phát triển (Development Economics)?  Đốitượng và nội dung nghiên cứu của kinh tế học phát triển là gì?
 3. Nội dung môn học  Chuyênđề I: Những vấn đề lý luận chung: chương 1, chương 3, chương 4  Chuyên đề II: Các nguồn lực của tăng trưởng kinh tế: Chương 5, chương 7  Chuyên đề III: Các chính sách phát triển kinh tế: Chương 9
 4. CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ
 5. NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG  Sự phân chia các nước theo trình độ phát triển  Bản chất của tăng trưởng và phát triển kinh tế.  Đánh giá tăng trưởng kinh tế  Các nhân tố tác động đến tăng trưởng kinh tế
 6. Sự phân chia các nước theo trình độ phát triển  Sự xuất hiện của các nước thế giới thứ 3  Sự phân chia các nước theo mức thu nhập  Sự phân chia các nước theo trình độ phát triển con người  Sự phân chia các nước theo trình độ phát triển kinh tế
 7. Sự xuất hiện các nước “thế giới thứ 3”  “Thế giới thứ 1”: các nước có nền kinh tế phát triển, đi theo con đường TBCN, còn gọi là các nước “phương Tây”  “Thế giới thứ 2”: các nước có nền kinh tế tương đối phát triển, đi theo con đường XHCN, còn gọi là các nước “phía Đông”  “Thế giới thứ 3”: các nước thuộc địa mới giành độc lập sau thế chiến 2, nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu.
 8. Sự phân chia các nước theo mức thu nhập Hệ thống phân loại của Ngân hàng thế giới (WB): Dựa vào GNI bình quân đầu người (USD/người – WDR 2010) - Các nước có thu nhập cao: > $ 11906 - Các nước có thu nhập TBình: $976 – $11 905 + thu nhập trung bình cao: $3.856 - $11 905 + thu nhập trung bình thấp: $976 -$3 855 - Các nước có thu nhập thấp:
 9. Sự phân chia các nước theo mức thu nhập (tiếp) Hệ thống phân loại của Liên hiệp quốc (UN): Dựa vào GDP bình quân đầu người (USD/người) - Các nước có thu nhập cao: > $ 10 000 - Các nước có thu nhập TBình: $736 – $10 000 + thu nhập trung bình cao: $3 000 - $10 000 + thu nhập trung bình thấp: $736 - $3 000 - Các nước có thu nhập thấp:
 10. Sự phân chia các nước theo trình độ phát triển con người UNDP dựa vào HDI để phân loại: Nhóm nước có HDI cao: HDI > 0,8 Nhóm nước có HDI trung bình: HDI từ 0,5 đến 0,8 Nhóm nước có HDI thấp: HDI < 0,5
 11. Sự phân chia các nước theo trình độ phát triển kinh tế  Các nước phát triển (DCs): Khoảng trên 40 nước với điển hình là các nước G7  Các nước công nghiệp hóa mới (NICs): Trước đây: 11 nước điển hình là các nước Đông Á, Hiện nay: 9 nước  Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC): 13 nước.  Các nước đang phát triển (LDCs): > 130 nước
 12. Đặc điểm chung của các nước đang phát triển  Mức sống thấp  Tỷ lệ tích lũy thấp  Trình độ kỹ thuật của sản xuất thấp  Năng suất lao động thấp  Tỷ lệ tăng dân số và số người sống phụ thuộc cao
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2