intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản quản lý hành chính Nhà nước: Chương 2 - ThS. Tạ Thị Thanh Tâm

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:60

123
lượt xem
27
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dưới đây là bài giảng Kỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản quản lý hành chính Nhà nước: Chương 2 của ThS. Tạ Thị Thanh Tâm. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về hệ thống văn bản quản lý Nhà nước, phân loại, hiệu lực của văn bản quản lý hành chính Nhà nước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản quản lý hành chính Nhà nước: Chương 2 - ThS. Tạ Thị Thanh Tâm

 1.  HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA KHOA VĂN BẢN VÀ CÔNG NGHỆ HÀNH CHÍNH  KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH  VĂN BẢN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC (Chương trình đào tạo cử nhân hành chính)             GV: ThS. TẠ THỊ THANH  TÂM  Năm 2006
 2. CHƯƠNG II HỆ THỐNG VĂN BẢN  QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
 3. I. Hệ thống văn bản quản lý nhà nước II. Phân loại văn bản III. Hiệu lực của văn bản
 4. I. Hệ thống văn bản quản lý nhà  nước 1. Khái niệm về hệ thống 2. Các tiêu chí phân loại văn bản 
 5. 1. KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG  Cùng loại, cùng đặc trưng,  cùng chức năng  Phải có quan hệ, liên hệ với  nhau chặt chẽ
 6.  Hệ thống là một tập hợp nhiều yếu  tố, đơn vị cùng loại hoặc cùng chức  năng, có quan hệ hoặc liên hệ với  nhau chặt chẽ, làm thành một thể  thống nhất (có yếu tố này thì phải  có yếu tố kia). 
 7.  Hệ thống VB quản lý Nhà nước là tập  hợp những VB có đặc trưng giống nhau,  hình thành trong quá trình hoạt động  quản lý của các cơ quan nhà nước, các  tổ chức xã hội, có liên quan và tác động  ảnh hưởng lẫn nhau.
 8.  2. Các tiêu chí phân loại văn bản  + Căn cứ vào nguồn gốc phát sinh + Căn cứ vào chức năng của VB + Căn cứ vào tính chất, hiệu lực pháp  lý + Căn cứ vào mục đích của VB
 9.  2.1. Căn cứ vào nguồn gốc phát  sinh (nguồn gốc tạo lập)   Công văn    Tư văn 
 10.  CÔNG VĂN:   + Với nghĩa rộng, bao gồm các VB do  nhà nước hay các tổ chức ban hành  nói về việc công, từ VB có hiệu lực  pháp lý cao nhất đến VB có hiệu lực  pháp lý thấp nhất.  + Với nghĩa hẹp, công văn thường  được gọi cho những công văn hành  chính, dùng để thông tin, trao đổi,  giao dịch, đề nghị hoặc trả lời các yêu  cầu, chất vấn, hướng dẫn thi hành 
 11.  Tư văn là những VB do cá  nhân sáng tạo ra.
 12. 2.2. Theo chức năng của VB  VB quản lý   Các loại tài liệu khác
 13.  VB quản lý có thể thức riêng được  quy định bởi các cơ quan nhà nước  có thẩm quyền.   Sự hình thành các VB quản lý được  thực hiện theo một quy trình xác định.  VB quản lý   VB quản lý hành chính nhà nước 
 14. 2.3. Căn cứ vào tính chất, hiệu lực  pháp lý   VB mang tính quyền lực nhà nước  VB không mang tính quyền lực nhà  nước.
 15.  VB mang tính quyền lực nhà  nước  Bắt buộc phải thi hành       > được đảm bảo thực hiện bằng                  cưỡng chế nhà nước   VB quy phạm pháp luật   VB áp dụng pháp luật.
 16.  VB không mang tính quyền lực  nhà nước   > không được đảm bảo thực hiện  bằng cưỡng chế nhà nước   VD: đơn, CV hành chính, báo cáo  công tác, phiếu nhập kho, phiếu xuất  kho, biên lai thu tiền v.v…
 17.  2.4. Phân loại theo mục đích  của VB + VB trao đổi  + VB chuyển đạt  + VB trình bày  + VB thống kê  + VB ban hành mệnh lệnh  + VB hợp đồng dân sự, mua bán… 
 18. II. Phân loại VB theo hiệu lực  pháp lý   1. VB quy phạm pháp luật   2. VB hành chính cá biệt  3. VB hành chính thông thường   4. VB chuyên môn ­ kỹ thuật
 19.  1. VB quy phạm pháp luật  VB do cơ quan nhà nước có thẩm  quyền ban hành theo thủ tục, trình tự  do luật định  trong đó có các quy tắc xử sự chung  nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội  được nhà nước đảm bảo thi hành bằng  những biện pháp cần thiết  được áp dụng nhiều lần
 20.  Các cơ quan nhà nước, tổ chức có thẩm quyền ban  hành VB QPPL:  Quốc hội  UBTVQH  Chủ tịch nước  Chính phủ  Thủ tướng Chính phủ  Bộ trưởng  Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ  Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao  Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao  Hội đồng nhân dân  Ủy ban nhân dân
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2