intTypePromotion=1

Bài giảng Kỹ thuật xử lý nước thải: Chương 5 - GV. Trần Thị Ngọc Diệu

Chia sẻ: Cuong Quoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
115
lượt xem
13
download

Bài giảng Kỹ thuật xử lý nước thải: Chương 5 - GV. Trần Thị Ngọc Diệu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kỹ thuật xử lý nước thải - Chương 5: Phương pháp trích ly trình bày mục đích, nguyên lý, yêu cầu của phương pháp trích ly, kỹ thuật trích ly, tính toán trích ly. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên ngành Môi trường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kỹ thuật xử lý nước thải: Chương 5 - GV. Trần Thị Ngọc Diệu

  1. 19 June 2010 MỤC ĐÍCH Dùng để xử lý nước thải chứa phenol, các axit béo,… TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 2 TRÍCH LY 19 June 2010 19 June 2010 NGUYÊN LÝ CỦA PHƯƠNG PHÁP TRÍCH LY YÊU CẦU DUNG MÔI TRÍCH LY Dựa vào độ hoà tan của chất bản trong T0 sôi của dung môi < Không hoặc một dung môi nào đó, dung môi đó lại ít tan trong T0 sôi của chất bẩn không tan trong nước thải nước Không tạo với hỗn hợp khí thành chất dễ nổ, dễ Dung môi không cháy, không độc hại phản ứng với chất bẩn Dung môi ít hoặc không ăn mòn với Sự cách biệt giữa tỷ trọng của dung vật liệu môi và nước thải càng nhiều càng tốt TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 3 TRÍCH LY TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 4 TRÍCH LY
  2. 19 June 2010 19 June 2010 SỰ PHÂN BỐ CỦA CHẤT BẨN TRONG DUNG MÔI CÁC CHẤT TRÍCH LY VÀ TRONG NƯỚC Butylaxetat Khi trích ly chất bẩn Để tăng hiệu quả xử lý có thể dùng hỗn phân bố trong nước và Đạt trạng thái Izobutylaxetat hợp các dung môi trong dung môi đạt cân bằng trạng thái cân bằng Benzen động Nồng độ chất bẩn trong dung môi C Hệ số phân bố K= d C Nồng độ chất bẩn trong nước TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 5 TRÍCH LY TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 6 TRÍCH LY 19 June 2010 19 June 2010 ĐƯỜNG ĐẲNG NHIỆT KHI TRÍCH LY HỆ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HỆ SỐ PHÂN BỐ K NƯỚC – PHENOL - BUTYLAXTAT Nồng độ chất bẩn Nhiệt độ Trích ly ở Đường đẳng nhiệt khi trích ly hệ nước nhiệt độ không Áp suất đổi gọi là trích 100C – phenol - butylaxetat ly đẳng nhiệt 400C 600C 1 2 3 4 5 6 7 8 Nồng độ trong nước, g/l TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 7 TRÍCH LY TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 8 TRÍCH LY
  3. 19 June 2010 MỘT SỐ TRỞ NGẠI THƯỜNG GẶP Phenol bị oxy Hiệu suất giảm, hoá bởi oxy Tạo cặn thiết bị trích ly không khí bị nhiễm bẩn KHẮC PHỤC Dùng khí trơ Ngăn ngừa hiện tượng và H2S oxy hoá phenol TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 9 TRÍCH LY SƠ ĐỒ TRÍCH LY 19 June 2010 19 June 2010 SƠ ĐỒ TRÍCH LY (TRÍCH LY BẬC VỚI DÒNG CHỮA THẬP) (TRÍCH LY BẬC VỚI DÒNG CHỮA THẬP) Nước sẽ được trích Từ phương trình cân bằng vật chất: ly một số lần nối S: dung môi mới hoàn toàn tiếp bằng các Nồng độ chất bẩn lượng dung môi C0 = C + bCd trong dung môi, g/L S S S mới hoàn toàn L Nồng độ ban đầu Tỷ số thể tích dung môi và R1 R2 R3 thể tích nước thải L/L Ứng dụng: khi không của chất bẩn, g/L E1 E2 E3 hoàn nguyên dung môi Nồng độ chất bẩn trong nước, g/L R: nồng độ E: nồng độ Nhược điểm: tốn KC0 C0 C= chất bẩn trong chất bẩn trong nhiều dung môi Cd = nước thải dung môi 1 + Kb 1 + Kb TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 11 TRÍCH LY TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 12 TRÍCH LY
  4. SƠ ĐỒ TRÍCH LY 19 June 2010 19 June 2010 SƠ ĐỒ TRÍCH LY (TRÍCH LY NGƯỢC DÒNG) (TRÍCH LY NGƯỢC DÒNG) S • Đợt đầu nước S S S S L R được trích ly n L lần với dung môi I tinh khiết II S • Các đợt tiếp theo III được trích ly 1 R Nước được trích ly sẽ được khuấy IV lần với dung môi trộn theo nhiều bậc với dòng dung E1 E2 E3 E4,… tinh khiết và n – 1 môi chuyển động ngược chiều lần dung môi đã qua trích ly rồi TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 13 TRÍCH LY TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 14 TRÍCH LY SƠ ĐỒ TRÍCH LY 19 June 2010 19 June 2010 SƠ ĐỒ TRÍCH LY (TRÍCH LY NGƯỢC DÒNG) (TRÍCH LY NGƯỢC DÒNG LIÊN TỤC) Số lần trích ly và Được sử dụng phổ biến. số đợt nước sẽ L E tương ứng với số Nước thải và dung môi chuyển lượng phenol còn lại bậc trích ly động ngược chiều nhau liên tục. Do ngược dòng nên sự chênh lệch giữa nồng độ công tác và nồng độ cân bằng theo chiều VD: biểu độ cao hoặc chiều dài thùng trích ly xác định bậc luôn được điều hoà. Hàm trích ly phenol 1 2 3 4 5 R S Số bậc trích ly n TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 15 TRÍCH LY TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 16 TRÍCH LY
  5. 19 June 2010 19 June 2010 KỸ THUẬT TRÍCH LY KỸ THUẬT TRÍCH LY Cho dung môi vào nước thải và trộn đều đến khi đạt được trạng thái cân bằng. Nếu dung môi có Dẫn nước thải theo Sau đó qua lắng, do sự chênh lệch về trọng tỷ trọng < tỷ trọng hướng từ trên xuống lượng riêng nên sẽ phân thành hai lớp và của nước thải – dung môi từ dưới tách ra bằng phương pháp cơ học. lên. Nếu dung môi có Dẫn nước thải theo tỷ trọng > tỷ trọng hướng từ dưới lên – của nước thải dung môi từ trên xuống TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 17 TRÍCH LY TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 18 TRÍCH LY SƠ ĐỒ TRÍCH LY 19 June 2010 SƠ ĐỒ TRÍCH LY 19 June 2010 1 BẬC LIÊN TỤC NHIỀU BẬC NGƯỢC DÒNG Dung môi sau Nước N.thải trích ly thải Dung môi Nứơc sau I II III trích ly Nước thải và dung môi chuyển động 1 1 1 D.môi ngược dòng liên tục 2: Bể hoàn Nước sạch 2 1: Bể lắng nguyên TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 19 TRÍCH LY TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 20 TRÍCH LY
  6. 19 June 2010 NỒNG ĐỘ CỦA CHẤT BẨN TRONG NƯỚC SAU KHI TRÍCH LY NHIỀU BẬC GIÁN ĐOẠN Nồng độ ban đầu Nồng độ trong của chất bẩn, g/l nước thải sau n C0 bậc trích ly, g/l Cn = Số bậc trích ly (1 + K × b ) n Hệ số phân bố Tỷ số giữa Wdung môi và Wnước (lưu lượng đơn Tổng thể tích dung môi vị của dungmôi đối với tiêu hao cho trích ly, m3 mỗi bậc trích ly, l/l W b= Lưu lượng n×Q nước thải, m3 TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 22 TRÍCH LY 19 June 2010 19 June 2010 CÂN BẰNG VẬT CHẤT CỦA QUÁ TRÌNH TRÍCH CÂN BẰNG VẬT CHẤT CỦA QUÁ TRÌNH TRÍCH LY LIÊN TỤC MỘT BẬC LY LIÊN TỤC NHIỀU BẬC Nếu có số bậc trích ly là n, tại bậc i nào đó ta C0Q = CQ + CdW có: C(i-1)Q + Cd(i+1)W = CiQ + Cd(i)W C = (1 - Kb)C0 Cd = KC0 W = bQ Tại mỗi bậc trích ly đạt trạng thái cân bằng: Nồng độ chất bẩn Nếu biết nồng độ chất bẩn trong trong dung môi Cd/C = K và đặt W/Q = b ; Q + WK = B nước sau trích ly, b là đại lượng cần tìm, được xác định: C( i −1)Q + C(i + m ) C −C Ci = ×W × K b= 0 B KC0 TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 23 TRÍCH LY TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 24 TRÍCH LY
  7. 19 June 2010 19 June 2010 CÂN BẰNG VẬT CHẤT CỦA QUÁ TRÌNH TRÍCH LY LIÊN TỤC NHIỀU BẬC VÍ DỤ Tính n, biết nồng độ ban đầu của phenol là 1,2 g/l và cần giảm xuống còn 0,2 g/l. Nồng độ chất bẩn trong nước sau khi ra khỏi bậc n cuối cùng: Dung môi trích ly là benzen có K = 2,4 C ( bK − 1) Lượng tiêu hao đơn vị dung môi b = 0,5l/l Cn = 0 n +1 ( bK ) − 1 lg 1, 2 ( 0, 5 × 2, 4 − 1) + 0, 2  − lg 0, 2 Số bậc trích ly cần để giảm nồng độ từ C0 n= − 1 = 3,3 xuống C (hay Cn): lg ( 0,5 × 2, 4 ) lg C0 ( bK − 1) + Cn  − lg Cn n=  lg ( bK ) Chọn n = 4 Hệ số trích ly TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 25 TRÍCH LY TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 26 TRÍCH LY
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2