intTypePromotion=1

Bài giảng lập trình hướng đối tượng_Chương 6

Chia sẻ: Huongdanhoctot_4 Huongdanhoctot_4 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
91
lượt xem
12
download

Bài giảng lập trình hướng đối tượng_Chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu giảng dạy về lập trình đã được giảng dạy với mục đích cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất, có tính hệ thống liên quan tới lập trình. Thông qua cuốn tài liệu này, chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn đọc về kỹ năng lập trình cơ bản.Mời các bạn cùng tham khảo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng lập trình hướng đối tượng_Chương 6

 1. Lập trình hướng đối tượng Lập trình hướng đối tượng Hà Văn Sang Hà Văn Sang Bộ môn: Tin học TC – KT Khoa HTTT, Khoa: Hệ Thống Thông Tin Kinh tế - Học Viện Tài Chính Academy Of Finance, Hanoi Tel: 0982.165.568 Email: sanghv@hvtc.edu.vn Website: http://www.hvtc.edu.vn/sanghv 10/24/2011 3:35 PM 10/24/2011
 2. Lập trình hướng đối tượng CHƯƠNG VI Hà Văn Sang Khoa HTTT, Academy Of Finance, Hanoi 10/24/2011 3:35 PM 10/24/2011
 3. 1. Khuôn hình hàm Định nghĩa Ví dụ 1: xây dựng hàm tìm max của hai số thực -Xây dựng hàm tính max của ba số thực -Xây dựng hàm tính max của n số thực Giải quyết: •Nạp chồng hàm max Vấn đề được giải quyết, nhưng phải viết n hàm 3 Object Oriented Programing– Information Systems Department
 4. 1. Khuôn hình hàm Ví dụ 2: xây dựng hàm tìm max của hai số bất kỳ Giải quyết: int max(int a, int b){ if(a>b) return a; elsse return b;} float max(float a, float b){ if(a>b) return a; elsse return b;} 4 Object Oriented Programing– Information Systems Department
 5. 1. Khuôn hình hàm Khái niệm Là mẫu của hàm có tham số là kiểu của đối số Với mỗi giá trị hợp lệ của đối số sẽ phát sinh một hàm cụ thể gọi là hàm thể hiện Khai báo: template ([ds tham số]) { //thân khuôn hình hàm } 5 Object Oriented Programing– Information Systems Department
 6. 1. Khuôn hình hàm Ví dụ1 : template T max(T a, T b){ if(a>b) return a ; else return b;} Ví dụ 2: xây dựng khuôn hình tính tổng 3 số bất kỳ template T1 tong(T1 x, T2 y, T3 z) { return x+y+z ; } 6 Object Oriented Programing– Information Systems Department
 7. 1. Khuôn hình hàm Gọi hàm từ khuôn hình hàm (đối số) Tên hàm trùng tên khuôn hình hàm Ví dụ: int a,b ; float x,y ; max(a,b) ; 7 Object Oriented Programing– Information Systems Department
 8. 1. Khuôn hình hàm Với khuôn hình hàm max: int a,b; max(a,b) Khi đó chương trình dịch sẽ xác định: -Kiểu của a,b là int nên kiểu của T cũng sẽ là int -Phát sinh một hàm cụ thể từ khuôn hình hàm max -Hàm max lúc này sẽ như sau: int max(int a, int b) { if(a>b) return a ; else return b; } 8 Object Oriented Programing– Information Systems Department
 9. 2. Khuôn hình lớp Ví dụ: xây dựng lớp MT1 với: •Số phần tử •Mảng các phần tử kiểu: int, char, float, long ... •Các phương thức: nhập, in, cộng, trừ Nhận xét: -Với mỗi kiểu dữ liệu của mảng sẽ có 1 lớp -Các lớp này có chung các thao tác -Chỉ kiểu dữ liệu của mảng là khác  C++ cho phép xây dựng một mẫu của lớp, mẫu này có tham số để ứng với mỗi giá trị của tham số sẽ phát sinh một lớp 9 Object Oriented Programing– Information Systems Department
 10. 2. Khuôn hình lớp Khái niệm •Là một mẫu của lớp có các tham số là các kiểu dữ liệu (tham số kiểu) •Với mỗi giá trị của tham số kiểu sẽ phát sinh ra một thể hiện là một lớp cụ thể (lớp khuôn hình) Khai báo: template class { }; 10 Object Oriented Programing– Information Systems Department
 11. 2. Khuôn hình lớp Ví dụ: template class MT1{ int spt; T d[10]; public: void nhap(); void in(); …} 11 Object Oriented Programing– Information Systems Department
 12. 2. Khuôn hình lớp Định nghĩa phương thức -Định nghĩa bên trong khai báo của khuôn hình như hàm thông thừơng - Định nghĩa bên ngoài khai báo Ví dụ: template void MT::nhap() { … } 12 Object Oriented Programing– Information Systems Department
 13. 2. Khuôn hình lớp Sử dụng khuôn hình lớp - Mỗi giá trị của tham số kiểu, chương trình dịch sẽ phát sinh ra một lớp cụ thể Cú pháp: Khai báo đối tựơng: Ví dụ: MT a; MT b; MT c; 13 Object Oriented Programing– Information Systems Department
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản