intTypePromotion=1
ADSENSE

Chuyên ngành kỹ thuật lập trình

Xem 1-20 trên 638 kết quả Chuyên ngành kỹ thuật lập trình
 • Bắt đầu làm quen với ngôn ngữ lập trình - Cụ thể là ngôn ngữ C - Sinh viên thường gặp khó khăn trong việc chuyển vấn đề lý thuyết sang cài đặt cụ thể trên máy. Sách "Giáo trình bài tập kỹ thuật lập trình" nhằm cung cấp cho các học sinh - sinh viên hệ thống bài tập...

  pdf152p womanhood911_06 02-11-2009 5834 3203   Download

 • Mục tiêu: Nắm bắt được các loại ngôn ngữ lập trình. Kỹ thuật lập trình đệ qui. Tìm hiểu lập trình cấu trúc. Tìm hiểu lập trình hướng đối tượng. Tìm hiểu các thao tác vào ra. Ngôn ngữ lập trình được phân loại theo phương thức lập trình. Diễn đạt thuật toán sử dụng tập các trạng thái.

  pdf114p augi16 14-02-2012 764 320   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'kỹ thuật lập trình c/c++-chương: cơ bản về c++', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf23p animorphs 16-03-2013 153 31   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'kỹ thuật lập trình c/c++-chương: hàm', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf21p animorphs 16-03-2013 131 21   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'kỹ thuật lập trình c/c++-chương: định nghĩa chồng hàm', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf21p animorphs 16-03-2013 111 13   Download

 • Tài liệu giảng dạy về lập trình đã được giảng dạy với mục đích cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất, có tính hệ thống liên quan tới lập trình. Thông qua cuốn tài liệu này, chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn đọc về kỹ năng lập trình cơ bản.Mời các bạn cùng tham khảo

  pdf0p huongdanhoctot_4 24-10-2011 218 48   Download

 • Tài liệu tham khảo chuyên ngành công nghệ thông tin - Kỹ thuật lập trình - Mảng và các giải thuật với mảng

  pdf9p iceriver102 12-11-2010 283 113   Download

 • Tài liệu 250 bài tập kỹ thuật lập trình C chọn lọc từ các bài tập thực hành môn Ngôn ngữ lập trình C và lập trình cấu trúc dữ liệu bằng ngôn ngữ C. Tài liệu dành cho sinh viên đại học và cao đẳng chuyên ngành Công nghệ Thông tin.

  pdf343p thuydie 29-06-2016 447 116   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lập trình 8051', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf33p augi16 13-02-2012 235 110   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lập trình cơ sở dữ liệu c sharp-phần 1', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf154p augi16 13-02-2012 234 102   Download

 • Tài liệu tham khảo chuyên ngành công nghệ thông tin - Kỹ thuật lập trình - Hàm trong C

  pdf7p iceriver102 12-11-2010 282 100   Download

 • Tài liệu tham khảo Công nghệ thông tin, phần Công nghệ lập trình hứơng đối tượng _ Chương " Giới thiệu Java " dành cho các bạn đang theo học chuyên ngành kỹ thuật lập trình.

  ppt19p cloudstrife8x 08-12-2009 277 90   Download

 • Khi bắt đầu làm quen với ngôn ngữ lập trình – Cụ thể là ngôn ngữ C – Sinh Viên thường gặp khó khăn trong việc chuyển vấn đề lý thuyết sang cài đặt cụ thể trên máy. Sách nhằm cung cấp cho các Học Sinh - Sinh Viên Trường CĐ Công Nghệ Thông Tin Tp. Hồ Chí Minh hệ thống các bài tập, những kỹ năng thực hành cơ bản và nâng cao về ngôn ngữ lập trình C. Cuốn sách này được xem như tài liệu hướng dẫn từng bước cho Học Sinh - Sinh Viên của Trường...

  pdf152p augi16 13-02-2012 213 76   Download

 • Tài liệu tham khảo chuyên ngành công nghệ thông tin - Kỹ thuật lập trình - Tổng quan về ngôn ngữ C

  pdf4p iceriver102 12-11-2010 383 73   Download

 • Tài liệu tham khảo chuyên ngành công nghệ thông tin - Kỹ thuật lập trình - Cấu trúc lệnh

  pdf5p iceriver102 12-11-2010 144 68   Download

 • Tài liệu tham khảo Công nghệ thông tin, phần Công nghệ lập trình hứơng đối tượng _ Chương " Ngôn ngữ Java" dành cho các bạn đang theo học chuyên ngành kỹ thuật lập trình.

  ppt41p cloudstrife8x 08-12-2009 176 61   Download

 • Tài liệu tham khảo chuyên ngành công nghệ thông tin - Kỹ thuật lập trình - Chương trình C đầu tiên

  pdf6p iceriver102 12-11-2010 165 51   Download

 • Tài liệu tham khảo chuyên ngành công nghệ thông tin - Kỹ thuật lập trình - File.

  pdf5p iceriver102 12-11-2010 158 51   Download

 • Tài liệu tham khảo chuyên ngành công nghệ thông tin - Kỹ thuật lập trình - Cấu trúc

  pdf4p iceriver102 12-11-2010 110 39   Download

 • Tài liệu tham khảo về công nghệ thông tin chuyên ngành kỹ thuật lập trình, dành cho giáo viên, sinh viên và kỹ thuật viên lập trình.

  pdf436p meojunior 04-12-2010 125 38   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chuyên ngành kỹ thuật lập trình
p_strCode=chuyennganhkythuatlaptrinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2