intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng : Luật kinh doanh bất động sản part 2

Chia sẻ: Pham Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

235
lượt xem
76
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thuộc đối tượng được phép KD; Có giấy tờ hợp pháp chứng minh QSDĐ (Điều 5050LĐĐ) Không có tranh chấp; Trong thời hạn còn sử dụng đất; Không bị kê biên để THA hoặc để chấp hành QĐHC của cơ quan NN có thẩm quyền; Có công trình hạ tầng tương ứng với nội dung và tiến độ dự án đã duyệt khi chuyển nhượng, cho thuê QSD Đ thuộc DA KĐTM…

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng : Luật kinh doanh bất động sản part 2

 1. • Đối với quyền sử dụng đất Thuộc đối tượng được phép KD;  Có giấy tờ hợp pháp chứng minh QSDĐ (Điều 50-  LĐĐ) Không có tranh chấp;  Trong thời hạn còn sử dụng đất;  Không Không bị kê biên để THA hoặc để chấp hành QĐHC  của cơ quan NN có thẩm quyền; Có Có công trình hạ tầng tương ứng với nội dung và tiến  độ dự án đã duyệt khi chuyển nhượng, cho thuê QSD Đ thuộc thuộc DA KĐTM…
 2. Điều Điều kiện đối với tổ chức, cá nhân hoạt động KDBĐS KDBĐS: KDBĐS: Phải thành lập DN, HTX; có vốn PĐ,  ĐKKD. ĐKKD. KD KD DVBĐS: Thành lập DN, HTX, ĐKKD (trừ  cá cá nhân môi giới thì phải ĐKKD và có CC): Môi giới: có 1 người có CCMG - Định giá: có 2 người có CCĐG - Sàn Sàn GD: có 2 người có CCMG, nếu KD dịch vụ ĐG - thì thì phải có 2 người có CCĐG
 3. Phạm Phạm vi KD của tổ chức, cá nhân trong nước KDBĐS:  - Đầu tư tạo lập nhà, CTXD để bán, cho thuê, cho Đầu thuê thuê mua; - Mua nhà, CTXD để bán, cho thuê, cho thuê Mua mua; mua; - Thuê nhà, CTXD để cho thuê lại; - Đầu tư cải tạo đất và đầu tư các CT hạ tầng trên Đầu đất đất thuê để cho thuê đất đã có hạ tầng; - Nhận chuyển nhượng QSDĐ, đầu tư CTHT để Nhận chuyển nhượng, cho thuê, thuê QSDĐ đã có HT để để cho thuê lại
 4. Kinh Kinh doanh dịch vụ BĐS DV Môi giới BĐS  DV định giá BĐS  DV sàn giao dịch BĐS  DV tư vấn BĐS  DV đấu giá BĐS  DV quảng cáo BĐS  DV quản lý BĐS 
 5. Phạm vi KD của tổ chức, cá nhân nước ngoài, người VN VN định cư ở NN - Đầu tư tạo lập nhà, CTXD để bán, cho thuê, Đầu cho cho thuê mua; - Đầu tư cải tạo đất và đầu tư các CT hạ tầng Đầu trên trên đất thuê để cho thuê đất đã có hạ tầng; - KDDVBĐS.
 6. Chính Chính sách của Nhà nước Hỗ Hỗ trợ DNKDBĐS đầu tư quỹ nhà ở để bán cho các đối  tượng chính sách, đầu tư hạ tầng KCN để cho thuê mặt bằng bằng phục vụ SX. XD XD công trình HTKT ngoài hàng rào của dự án, CT  HTXH và trụ sở cơ quan NN nằm trong phạm vi DA, XD công trình HTKT trong hàng rào đối với DA được ưu đãi đầu đầu tư ĐT ĐT cho các tổ chức, cá nhân ĐTDA dịch vụ công ích đô  thị thị UBND tạo điều kiện cho CĐT thực hiện GPMB  Miễn, Miễn, giảm tiền SDĐ, tiền thuê đất đối với diện tích đất  XD CTHT có chuyển giao cho NN, CTHT không KD, nhà chung chung cư phục vụ đối tượng chính sách Cho Cho vay ưu đãi ĐT đối với các DA phục vụ đối tượng  chính chính sách
 7. Công Công khai thông tin về BĐS Tổ Tổ chức, cá nhân KDBĐS công khai thông tin  về về BĐS. Công Công khai tại sàn GD và trên phương tiện  TTĐC. TTĐC. Nội Nội dung: Loại, vị trí, quy hoạch, quy mô, diện  tích, đặc điểm, tính chất, công năng, chất lượng, thực trạng CTHT, dịch vụ kỹ thuật, tình trạng pháp lý của BĐS, lịch sử về SH, SD BĐS, các hạn chế (nếu có), giá, quyền và lợi ích của người thứ 3
 8. QLNN QLNN về hoạt động KDBĐS Chính phủ  Bộ Xây dựng  Bộ Bộ TNMT (quy định về quản lý các loại đất tham gia  TTBĐS, TTBĐS, QSDĐ được đưa vào KD) Bộ Bộ Tài chính (quy định chế độ thuế, phí, lệ phí, các nghĩa  vụ vụ tài chính, bảo hiểm TNNN định giá BĐS) Ngân Ngân hàng NNVN (quy định cơ chế hỗ trợ về tín dụng,  hướng hướng dẫn thanh toán qua NH, tổ chức tín dụng) UBND UBND các cấp (cho phép đầu tư, chuyển nhượng DA,  trực tiếp hoặc hỗ trợ ĐT, có cơ chế khuyến khích ĐT, chỉ đạo và và tổ chức cấp CC…)
 9. Mua bán, chuyển nhượng BĐS hình thành trong tương lai lai theo hình thức ứng tiền trước Thực Thực hiện ứng tiền lần đầu khi CĐT đã bắt đầu triển  khai XD CSHTKT theo tiến độ và nội dung DA được duyệt (đ/v duyệt (đ/v DA khu nhà ở thì phải có thiết kế nhà ở đã được phê duyệt và đã được xây dựng xong phần móng. Tổng số tiền huy động trước khi bàn giao nhà ở cho người có nhu cầu không được vượt quá 70% giá trị nhà ở ghi ghi trong hợp đồng) CĐT sử dụng đúng mục đích;  KH được hưởng giá mua, giá CN tại thời điểm ký HĐ;  TN của CĐT giao chậm tiến độ;  TN của KH khi không thực hiện đúng cam kết 
 10. Mua bán, chuyển nhượng BĐS theo hình thức thức trả chậm, trả dần Số tiền, thời gian theo thoả thuận  Bên Bên bán, bên chuyển nhượng bảo lưu quyền  SH, SH, QSD đến khi KH trả đủ tiền Bên Bên mua, bên nhận CN được SH, SD BĐS khi  đã đã hoàn thành nghĩa vụ cam kết.
 11. Hành Hành vi bị cấm Không Không ĐKKD, môi giới, định giá không có  CC CC Cung cấp TT về BĐS không trung thực;  Gian lận, lừa dối trong KD;  Huy động, chiếm dụng vốn trái PL;  Cấp CC không đúng quy định;  Thu phí, lệ phí trái PL;  Lợi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi hoặc  can can thiệp trái phép vào HĐ KDBĐS
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2