intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Lý thuyết hoạch toán kế toán - GV. Đào Nam Giang

Chia sẻ: Bfvhgfff Bfvhgfff | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

87
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Lý thuyết hoạch toán kế toán nhằm mục tiêu giúp sinh viên đọc hiểu của các báo cáo tài chính, sử dụng thông tin trên các báo cáo tài chính cho việc ra quyết định kinh tế, hiểu được các thủ tục và các hoạt động cơ bản để ghi nhận, phân loại các giao dịch kinh tế và lập báo cáo tài chính.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lý thuyết hoạch toán kế toán - GV. Đào Nam Giang

 1. LÝ THUYẾT HẠCH TOÁN KẾ TOÁN Giảng viên: Đào Nam Giang Chủ đề 1
 2. Giới thiệu học phần Kế toán Kế toán Kế toán quốc tế thuế tài chính Kế toán Kế toán quản trị ngành KD Kế toán đặc biệt HCSN Các khái niệm, nguyên tắc cơ bản của kế toán, chu trình kế toán và vận dụng Nguyên lý kế toán Chủ đề 1
 3. Mục tiêu của học phần l Đọc hiểu nội dung cơ bản của các BCTC, sử dụng thông tin trên các BCTC cho việc ra quyết định kinh tế l Hiểu được các thủ tục và các hoạt động cơ bản để ghi nhận, phân loại các giao dịch kinh tế và lập BCTC. l Cụ thể: l Bản chất, chức năng và vai trò của kế toán. l Các khái niệm cơ bản của kế toán l Các giả định và nguyên tắc kế toán cơ bản l Chu trình kế toán l Vận dụng chu trình kế toán trong DN thương mại. Chủ đề 1
 4. NỘI DUNG KHÁI QUÁT l Chủ đề 1: Kế toán là gì? l Chủ đề 2: Phương trình KT và các BCTC cơ bản l Chủ đề 3: Phân tích và ghi chép các giao dịch l Chủ đề 4: Chu trình kế toán – Các bút toán điều chỉnh cuối kỳ l Chủ đề 5: Kết thúc kỳ kế toán, lập và trình bày các BCTC l Chủ đề 6: Kế toán Hàng tồn kho trong DN thương mại l Chủ đề 7: Kế toán nghiệp vụ bán hàng l Chủ đề 8: Kế toán Vốn bằng tiền và các khoản phải thu l Chủ đề 9: Lý thuyết kế toán - cách tiếp cận truyền thống lđềChủ Chủ 1 đề 10: Các hình thức hạch toán kế toán
 5. Tài liệu học tập l Giáo trình: l Học viện Ngân hàng, Tài liệu học tập môn Nguyên lý Kế toán, NxB Tài chính, 2009 l Tài liệu tham khảo bắt buộc l University of Economics – HCM.CITY, Financial Accounting (Song ngữ Anh – Việt), NxB Thống kê, 2008. l Ronald J.Thacker, Nguyên lý Kế toán Mỹ (Accounting Principles), NxB Thống kê, 2003. l BCTC của Tập đoàn FPT và công ty cổ phần cơ điện lạnh REE Chủ đề 1
 6. Chủ đề 1
 7. Tài liệu học tập l TL tham khảo bổ sung: l Khoa kế toán – Kiểm toán, ĐH KInh tế TP Hồ Chí MInh, Kế toán tài chính – quyển 1&2. l Bộ tài chính, VAS01 – Chuẩn mực chung l Bộ tài chính, VAS 02 – Hàng tồn kho l Bộ tài chính, VAS 14 – Doanh thu và thu nhập khác l Massachusetts Institute of Technology, các tài liệu môn KTTC trong kho học liệu mở: (OpenCourseWare): Xem đường link sau: l http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Sloan-School-of- Management/15-515Fall2003/CourseHome/index.htm l http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Sloan-School-of- Management/15-501Spring-2004/CourseHome/index.htm Chủ đề 1
 8. Tài liệu học tập l Các website hữu ích khác: l http://www.mof.gov.vn, l http://www.danketoan.com; l http://www.tapchiketoan.com, l http://www.webketoan.com/, l http://ketoantruong.com.vn, l http://hoiketoan-tp.org.vn, l http://www.hvtc.edu.vn/bmkt Chủ đề 1
 9. Yêu cầu và đánh giá l Yêu cầu đối với sinh viên l Tham gia giờ giảng đầy đủ và tích cực l Đọc trước tài liệu để chuẩn bị cho bài học trên lớp làm các bài tập thực hành đầy đủ l Kiểm tra và đánh giá l 2 bài kiểm tra giữa kỳ (hệ số 0,1) l 1 bài kiểm tra cuối kỳ (hệ số 0,7) l Điểm chuyên cần (hệ số 0,1) Chủ đề 1
 10. Chủ đề 1 Kế toán là gì Lý thuyết Kế toán Chủ đề 1
 11. Mục tiêu học tập 1. Giải thích kế toán là gì. Vai trò của kế toán 2. Xác định những người sử dụng thông tin kế toán. 3. Phân biệt kế toán tài chính và kế toán quản trị 4. Hiểu được các yêu cầu đối với thông tin kế toán và cách thức để đạt được các yêu cầu này. Chủ đề 1
 12. Kế toán là gì? Kế toán tài Các yêu cầu Đảm bảo tính Kế toán và đáng tin cậy Cơ hội nghề chính và KT đối với thông vai trò của thông tin nghiệp quản trị tin kế toán kế toán Khái niệm Kế toán tài Thích hợp Các tổ chức chức năng chính đáng tin cậy nghề nghiệp và Kế toán quản cơ quan quản nhiệm vụ Có thể so trị lý những người sánh Vai trò của sử dụng thông kiểm toán tin kế toán Hệ thống KS nội bộ Chủ đề 1
 13. Kế toán là gì là một Kế toán xác định hệ thống Ghi chép các thông Thích hợp Truyển tải tin Đáng tin cậy để giúp người sử dụng có đc các Có thể so sánh quyết định tốt hơn. Chủ đề 1
 14. Kế toán là gì Œ xác • Ghi chép định/nhận các hđ kinh dạng các hđ doanh kinh tế Ž Truyển tải thông tin về các hđ này Chủ đề 1
 15. Quá trình kế toán Kế toán “kết nối” người ra quyết Các hoạt định với các hoạt Thông tin động kinh động kinh tế - và kế toán tế với kết quả của các quyết định của họ. Các hành động (các NGười ra quyết định) quyết định Chủ đề 1
 16. Ai sử dụng các thông tin kế toán đtg bên trong nhà quản lý Thuế Nhân sự Nhà đầu tư Công đoàn Tài chính Những câu hỏi đặt ra? Chủ nợ Marketing Khách hàng Ủy ban CK Đtg bên ngoài Chủ đề 1 SO 2 Identify the users and uses of accounting.
 17. III. Kế toán tài chính và KT quản trị Đối tượng sử dụng thông tin bên ngoài Đối tượng sử dụng thông tin bên trong Chủ đề 1
 18. Kế toán tài chính ĐỐi tượng bên ngoài sử dụng thông tin kế toán chủ yếu là các nhà đầu tư và các chủ nợ Nhu cầu thông tin Nhà đầu tư Chủ nợ Lợi tức trên Lãi suất hàng vốn đầu tư Cổ tức định kỳ kỳ Bán được Khả năng Khả năng thu quyền sở hữu thanh toán nợ hồi vốn đầu tư trong tương lai gốc đúng hạn Chủ đề 1
 19. (Cụ thể) Thông tin về các nguồn lực kinh tế của DN, nguồn tạo lập các nguồn lực này; những thay đổi trong các nguồn lực và nguồn tạo lập. Mục tiêu của Thông tin hữu ích trong việc đánh giá giá trị, thông thời điểm và tính không chắc chắn của các tin kế luông tiền trong tương lai. toán tài chính Thông tin hữu ích trong việc ra các quyết định đầu tư và cho vay. Chủ đề 1 (Khái quát)
 20. Kế toán tài chính Bảng cân đối kế toán Báo cáo KQHĐKD Các báo cáo tài Báo cáo lưu chuyển tiền tệ chính cơ bản. Chủ đề 1
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2