intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Modul 3 Thực hành an toàn trên công trường xây dựng - Bài 1

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:20

7
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Modul 3 Thực hành an toàn trên công trường xây dựng nằm trong bộ bài giảng về An toàn lao động trong Xây dựng và Công nghiệp. Bài 1 của modul sẽ cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về PTW (Permit to work) - giấy phép làm việc trong xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Modul 3 Thực hành an toàn trên công trường xây dựng - Bài 1

 1. An toàn lao động trong Xây dựng và Công nghiệp III. Thực hành An toàn trên công trường  Xây dựng
 2. PTW(Permit to work) Giấy phép làm việc Trong xây dựng
 3. Module 3: Thực hành an toàn trên công trường Xây dựng 3_1 : Giấy phép làm việc 1) Thời gian: 1h lý thuyết, 2h thực hành 2) Trang thiết bị/vật tư - Máy chiếu, máy tính, loa 1) Mục tiêu chính - Người học hiểu định nghĩa và mục đích của giấy phép làm việc. - Người học có khả năng đánh dấu (ghi chép) giấy phép làm việc trong các tình huống cụ thể 1) Đánh giá - Người học được yếu cầu điền mẫu giấy phép và đặt ra các điều kiện, tình huống cụ thể . 1) Các nội dung - Định nghĩa: Là một loại thủ tục giấy tờ cho phép người cụ thể làm công việc đặc biệt trong một thời gian nhất định. 3
 4. Module 3: Thực hành an toàn trên công trường Xây dựng Giấy phép làm việc Định nghĩa Giấy phép làm việc thường được gọi tắt là PTW là giấy tờ pháp lý cấp cho người lao động trước khi làm việc. Mục đích Giấy phép làm việc được dùng làm văn bản pháp lý nhằm xác nhận thông tin chính xác và nhanh chóng tình trạng và điều kiện làm việc, thiết bị và nhân sự nhằm phòng tránh tai nạn và tạo điều kiện làm việc thuận tiện. Trong trường hợp xảy ra sự cố, Giấy phép làm việc được coi là bằng chứng pháp lý. Giấy phép làm việc thường phải đính kèm: Bản vẽ, thuyết minh phương pháp làm việc, phân tích an toàn công việc. Mục đích chính của Giấy phép làm việc nhằm loại bỏ các nguy cơ tiềm ẩn trước khi làm việc, để người lao động làm việc trực tiếp và người quản lý thực hiện quản lý an toàn và phòng tránh tai nạn. 4
 5. Module 3: Thực hành an toàn trên công trường Xây dựng Giấy phép làm việc Phân loại giấy phép làm việc Theo NEBOSH : Cơ quan chứng minh an toàn bảo vệ sức khỏe Anh, gồm có 4 loại:   ­  Không gia n h ẹp, Nơi s inh nhiệt, Công việc liê n qua n đ ến Điện, Công tá c vận hà nh b ảo trì The o hiệp h ội a n toà n s ứ c kh ỏe  Anh g ồm 6 lo ại: - công việc n ơ i lạnh, Công việc n ơ i nóng, không gia n h ẹp, công việc liê n qua n đ ến Điện, Đà o  đ ất, P hóng xạ Nội dung giấy phép làm việc 1.-- Địa điểm, nội dung, thời gian và nhân viên làm việc 2.-- Yếu tố nguy hiểm 3.-- Biện pháp phòng tránh yếu tố nguy hiểm (Quần áo bảo hộ lao động, thiết bị cách ly…) 4.-- Ký tên xác nhận và đồng ý làm việc (Người nhận giấy phép, người cấp giấy phép, giám sát khu vực) 5.-- Hồ sơ đính kèm (Phân tích an toàn công việc, thuyết minh phương pháp làm việc, bản vẽ v.v.) 5
 6. Module 3: Thực hành an toàn trên công trường Xây dựng Giấy phép làm việc Các loại giấy phép làm việc 1.Giấy phép làm việc không sinh nhiệt: Bao gồm các nghiệp vụ không nguy hiểm, gồm tất cả những nghiệp vụ không được liệt kê trong giấy phép làm việc nguy hiểm dưới đây. 2.++ Giấy phép làm việc sinh nhiệt: Các nghiệp vụ sử dụng nguồn cháycó thể gây cháy, hàn, cắt kim loại, máy khai thác nóng v.v. 3.++ Giấy phép làm việc trong không gian hẹp: cho phép làm việc trong không gian hẹp. Không gian hẹp là không gian nhỏ và có không gian ra vào hạn chế. Các công việc như đào sâu trên 1.6m, làm trong hồ, bình, cột, ống. Không gian hẹp là công việc đặc biệt nguy hiểm nên cần phải quan tâm nhiều hơn và cũng có một số yêu cầu đặc biệt. Luôn luôn cần kiểm tra thông khí, người canh chừng, kiểm soát ra vào, và mỗi không gian hẹp khác nhau sẽ có kế hoạch ứng phó tình huống khẩn cấp riêng. 6
 7. Module 3: Thực hành an toàn trên công trường Xây dựng Giấy phép làm việc 4.Giấy phép làm việc liên quan đến điện: Giấy phép cần ban hành khi có công việc liên quan tới điện. Cơ bản bao gồm cấp điện, ngắt điện, biến thế… Trong làm việc liên quan tới điện, luôn luôn có hệ thống LOTO đi theo. LOTO là viết tắt của Lock Out Tag Out (Khóa và dán niêm phong), đây là hệ thống sau khi đã đóng nguồn điện tổng, phải khóa và dán tem lên để phòng người khác mở điện lại. 5.++ Giấy phép làm việc đào đắp: Đây là giấy phép phải ban hành khi có công tác đào đắp. Mục đích là nắm được các hạng mục ngầm như đường ống, máy móc, dây điện để không có hư hại gì khi đào bới và giảm thiểu gián đoạn giao thông. Trường hợp này thông thường sẽ có đính kèm theo Bản vẽ điện dưới lòng đất, bản vẽ đường ống… 6.++ Giấy phép làm việc thực hiện phóng xạ: Đây là giấy phép liên quan đến các nghiệp vụ về phóng xạ. Thông thường nghiệp vụ liên quan tới khả năng phóng xạ có Kiểm tra phóng xạ (đường ống hay máymóc) hoặc Kiểm tra phóng xạ địa chất. 7
 8. Module 3: Thực hành an toàn trên công trường Xây dựng Giấy phép làm việc Hệ thống Giấy phép làm việc A. Thủ tục văn bản hóa Hệ thống PTW là thủ tục được văn bản hóa và tại thời điểm nhất định, cấp phép cho người có quyền hạn và trách nhiệm thực hiện các công việc đặc biệt, là hệ thống ghi chép các lưu ý và yếu tố nguy hiểm liên quan trước khi làm việc. Cuối cùng, liệt kê các hạng mục cần chuẩn bị để thực hiện công việc một cách an toàn, cũng như tất cả nhân sự chịu trách nhiệm đến các công tác như quản lí, giám sát, làm việc. Theo đó, những tiêu chuẩn quyết định tính hữu hiệu của hệ thống PTW trước khi tiến hành công việc sẽ biểu thị rõ các yếu tố nguy hiểm tiềm ẩn đối với việc làm trực tiếp hoặc gián tiếp có liên quan, để người làm việc và người quản lí có thể tham khảo. 8
 9. Module 3: Thực hành an toàn trên công trường Xây dựng Giấy phép làm việc Mẫu hệ thống Mẫu hệ thống PTW được xây dựng dựa trên đặc tính của doanh nghiệp và đặc thù công   việc,  cần  thiết phải có hạng mục các yếu tố nguy hiểm, trang thiết bị bảo hộ lao động, phương án  dự phòng. Các yếu tố nguy hiểm và phương án dự phòng được lập thành danh sáchvà đính kèm  tài liệu phân   tích an toàn lao động. 9
 10. Module 3: Thực hành an toàn trên công trường Xây dựng PTW(Permit to work) 10
 11. Module 3: Thực hành an toàn trên công trường Xây dựng PTW(Permit to work) 11
 12. Module 3: Thực hành an toàn trên công trường Xây dựng Giấy phép làm việc 12
 13. Module 3: Thực hành an toàn trên công trường Xây dựng PTW(Permit to work) 13
 14. Module 3: Thực hành an toàn trên công trường Xây dựng Giấy phép làm việc 14
 15. Module 3: Thực hành an toàn trên công trường Xây dựng Giấy phép làm việc 15
 16. Module 3: Thực hành an toàn trên công trường Xây dựng Giấy phép làm việc) 16
 17. Module 3: Thực hành an toàn trên công trường Xây dựng Giấy phép làm việc 17
 18. Module 3: Thực hành an toàn trên công trường Xây dựng Giấy phép đào đất  Excavation Work Notification 18
 19. Module 3: Thực hành an toàn trên công trường Xây dựng Không gian kín - Gas Test Certificate - Confined Space Entry Permit 19
 20. Module 3: Thực hành an toàn trên công trường Xây dựng Các dạng khác - Work Permit Checklist - Radiographic Examination Notice 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2