intTypePromotion=1
ADSENSE

An toàn lao động trong xây dựng

Xem 1-20 trên 356 kết quả An toàn lao động trong xây dựng
 • Mời các bạn tham khảo bài giảng An toàn lao động trong xây dựng sau đây để hiểu rõ hơn về khái niệm trong bảo hộ lao động; kỹ thuật vệ sinh lao động khi sản xuất; an toàn khi sử dụng máy móc, thiết bị thi công; an toàn khi đào đất và làm việc trên cao; kỹ thuật an toàn điện; an toàn cháy nổ; nguyên nhân gây cháy và biện pháp phòng chống cháy nổ.

  pdf150p 986753421 04-06-2012 1523 404   Download

 • Bài giảng "An toàn lao động trong xây dựng" cung cấp cho người học các kiến thức: Bảo hộ lao động, kỹ thuật vệ sinh lao động, an toàn khi sử dụng máy thi công, an toàn khi đào đất đá và làm việc trên cao, kỹ thuật an toàn điện, khái niệm an toàn cháy nổ, nguyên nhân cháy và biện pháp phòng chống cháy nổ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf70p tramnamcodon_01 30-03-2016 518 135   Download

 • Tiểu luận Quản lý dự án: An toàn lao động trong xây dựng công trình đô thị nêu lên giới thiệu chung về đề tài; một số sự cố mất an toàn lao động; phân tích nguyên nhân, điều kiện lao động và kiến nghị công tác bảo hộ lao động.

  doc41p thienwru 04-07-2016 773 99   Download

 • Chương 3.2 "An toàn lao động trong xây dựng" thuộc bài giảng An toàn lao động giới thiệu đến các bạn những kiến thức về an toàn điện trong xây dựng như: Nguyên nhân gây tai nạn, tác dụng dòng điện lên cơ thể con người, biện pháp đề phòng tại nạn điện,...

  pdf21p nguyenhungnhuong 31-03-2016 277 71   Download

 • Đề tài: Quản lý vấn đề an toàn lao động trong xây dựng công trình đô thị nêu lên mục đích, ý nghĩa và tính chất của việc quản lý an toàn lao động; luật pháp quản lý an toàn lao động ở Việt Nam; một số vấn đề về quản lý an toàn và vệ sinh lao động trong xây dựng và một số nội dung khác.

  doc133p thienwru 04-07-2016 226 49   Download

 • Bài giảng "Bảo hộ và an toàn lao động ngành Trung học Xây dựng" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về khoa học Bảo hộ lao động, vệ sinh lao động, an toàn lao động trong xây dựng, kỹ thuật phòng cháy - chữa cháy. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf53p bautroibinhyen11 25-12-2016 95 16   Download

 • Bài giảng Modul 3 Thực hành an toàn trên công trường xây dựng nằm trong bộ bài giảng về An toàn lao động trong Xây dựng và Công nghiệp. Bài 1 của modul sẽ cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về PTW (Permit to work) - giấy phép làm việc trong xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  ppt20p tradaviahe18 20-03-2021 9 0   Download

 • Bài giảng Modul 3 Thực hành an toàn trên công trường xây dựng nằm trong bộ bài giảng về An toàn lao động trong Xây dựng và Công nghiệp. Bài 2 của modul sẽ cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về LOTO (Khóa/Dán nhãn) trong xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  ppt15p tradaviahe18 20-03-2021 12 0   Download

 • Bài giảng Modul 3 Thực hành an toàn trên công trường xây dựng nằm trong bộ bài giảng về An toàn lao động trong Xây dựng và Công nghiệp. Bài 3 của modul sẽ cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về TBM (Tool Box Meeting) - Họp giao ban/giao ca trong xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  ppt24p tradaviahe18 20-03-2021 18 0   Download

 • Bài giảng Modul 3 Thực hành an toàn trên công trường xây dựng nằm trong bộ bài giảng về An toàn lao động trong Xây dựng và Công nghiệp. Bài 4 của modul sẽ cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về cấp cứu & CPR (Hồi sức tim phổi hay hô hấp nhân tạo) trong xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  ppt45p tradaviahe18 20-03-2021 13 0   Download

 • Bài giảng Modul 3 Thực hành an toàn trên công trường xây dựng nằm trong bộ bài giảng về An toàn lao động trong Xây dựng và Công nghiệp. Bài 5 của modul sẽ cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về đánh giá rủi ro/JSA (Job Safety Analysis) trong xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  ppt17p tradaviahe18 20-03-2021 13 0   Download

 • Trên đất nước ta, trong quá trình xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, công tác xây dựng có vai trò hết sức to lớn và được phát triển với quy mô ngày càng tăng. Trong xây dựng, việc bảo đảm an toàn thân thể, bảo vệ sức khỏe cho người lao động, cũng như bảo đảm cho các công trình, là một yêu cầu đặc biệt quan trọng.

  pdf8p vijakarta2711 09-06-2020 85 10   Download

 • Phần 1 cuốn sách "An toàn lao động trong công trình xây dựng" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Những vấn đề chung về an toàn lao động, vệ sinh lao động trong sản xuất, kỹ thuật an toàn lao động trong thiết kế và thi công xây dựng,… Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf107p abcxyz123_10 24-05-2020 38 5   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "An toàn lao động trong công trình xây dựng" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Kỹ thuật an toàn về điện, kỹ thuật phòng cháy và chữa cháy. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf158p abcxyz123_10 24-05-2020 28 4   Download

 • Bài giảng Modul 1 Giới thiệu về an toàn trong xây dựng nằm trong bộ bài giảng về An toàn lao động trong Xây dựng và Công nghiệp. Bài 1 của modul này sẽ trình bày tổng quan về An toàn lao động trong Xây dựng và các quy tắc an toàn lao động trong xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  ppt11p tradaviahe18 20-03-2021 19 1   Download

 • Bài giảng Modul 1 Giới thiệu về an toàn trong xây dựng nằm trong bộ bài giảng về An toàn lao động trong Xây dựng và Công nghiệp. Bài 2 của modul này sẽ trình bày sẽ cung cấp cho người học những hiểu biết cơ bản về trang bị bảo hộ và biển báo an toàn trong xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  ppt41p tradaviahe18 20-03-2021 14 0   Download

 • Bài giảng Modul 1 Giới thiệu về an toàn trong xây dựng nằm trong bộ bài giảng về An toàn lao động trong Xây dựng và Công nghiệp. Bài 3 của modul này sẽ trình bày sẽ cung cấp cho người học những hiểu biết cơ bản về phân loại và nguyên nhân các tai nạn trong Xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  ppt18p tradaviahe18 20-03-2021 9 0   Download

 • Bài giảng Modul 2 Phòng tránh tai nạn trong Xây dựng nằm trong bộ bài giảng về An toàn lao động trong Xây dựng và Công nghiệp. Bài 1 của modul sẽ cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về an toàn khi làm việc sinh nhiệt, điện và hàn dành cho công nhân xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  ppt38p tradaviahe18 20-03-2021 14 0   Download

 • Bài giảng Modul 2 Phòng tránh tai nạn trong Xây dựng nằm trong bộ bài giảng về An toàn lao động trong Xây dựng và Công nghiệp. Bài 2 của modul sẽ cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về an toàn khi ngã do làm việc trên cao, khi có vật rơi, đổ. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  ppt16p tradaviahe18 20-03-2021 10 0   Download

 • Bài giảng Modul 2 Phòng tránh tai nạn trong Xây dựng nằm trong bộ bài giảng về An toàn lao động trong Xây dựng và Công nghiệp. Bài 3 của modul sẽ cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về an toàn khi làm việc trong không gian hạn chế (không gian kín). Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  ppt26p tradaviahe18 20-03-2021 5 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=An toàn lao động trong xây dựng
p_strCode=antoanlaodongtrongxaydung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2