intTypePromotion=1

Bài giảng Nguyên lý ngôn ngữ lập trình - Chương 6: Ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:38

0
66
lượt xem
8
download

Bài giảng Nguyên lý ngôn ngữ lập trình - Chương 6: Ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Nguyên lý ngôn ngữ lập trình - Chương 6: Ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng trình bày về khái niệm về trừu tượng hóa, trừu tượng hóa dữ liệu, sự dóng gói, tính thừa kế, một số ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý ngôn ngữ lập trình - Chương 6: Ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng

Chương 6: Ngôn ng l p<br /> trình hư ng ñ i tư ng<br /> Gi ng viên: Ph.D Nguy n Văn Hòa<br /> Khoa KT-CN-MT – ðH An Giang<br /> <br /> 1<br /> <br /> N i dung chính c a chương<br /> Gi i thi u<br /> Khái ni m v tr u tư ng hóa<br /> Tr u tư ng hóa d li u<br /> S ñóng gói<br /> Tính th a k<br /> M t s ngôn ng l p trình hư ng ñ i tư ng<br /> <br /> 2<br /> <br /> S phát tri n k thu t l p trình<br /> M c tiêu c a k sư ph n m m<br /> T o ra s n ph m t t b ng m t cách có hi u qu<br /> N m b t ñư c công ngh<br /> <br /> Ph n m m ngày càng l n<br /> H ñi u hành (Unix, Windows) : hàng ch c tri u dòng<br /> l nh<br /> Ngư i dùng ngày càng ñòi h i nhi u ch c năng<br /> Ph n m m luôn c n ñư c s a ñ i<br /> <br /> 3<br /> <br /> Vì v y<br /> C n ki m soát chi phí<br /> Chi phí phát tri n<br /> Chi phí b o trì<br /> <br /> Gi i pháp chính là s d ng l i code<br /> Gi m chi phí và th i gian phát tri n<br /> Nâng cao ch t lư ng<br /> <br /> 4<br /> <br /> ð s d ng l i code (mã ngu n)<br /> Mã ngu n c n d hi u<br /> Mã ngu n ph i chính xác<br /> Có giao di n (inteface) rõ ràng<br /> Không yêu c u thay ñ i khi s d ng trong chương<br /> trình m i<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2