intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Bài giảng 7 - TS. Đào Nam Anh

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:39

92
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Phân tích thiết kế hệ thống - Bài giảng 7: Thiết kế chương trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Có cấu trúc hay không cấu trúc, thiết kế cấu trúc, lập lược đồ chương trình. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Bài giảng 7 - TS. Đào Nam Anh

Phân tích và thiết kế hệ thống<br /> System Analysis & Design<br /> Bài giảng 7:<br /> <br /> THIẾT KẾ CHƢƠNG TRÌNH<br /> TS Đào Nam Anh<br /> <br /> 1<br /> <br /> Tham khảo<br /> • Systems Analysis and Design, Alan Dennis and Barbara<br /> Haley Wixom Fred Niederman John Wiley & Sons, Inc.<br /> • Dao Nam Anh, "Systems Analysis And Design", Course<br /> Book, University of Power, 201<br /> <br /> 2<br /> <br /> Nội dung<br /> Chương 7. Thiết kế chương trình<br /> 7.1<br /> Có cấu trúc hay không cấu trúc<br /> 7.2<br /> Thiết kế cấu trúc<br /> 7.3<br /> Lập lược đồ chương trình<br /> <br /> 3<br /> <br /> Giới thiệu<br /> Các kết quả thu được qua các giai đoạn phân tích, thiết kế<br /> tổng thể và thiết kế chi tiết (về giao diện, và cơ sở dữ liệu)<br /> dù là khá phong phú nhưng vẫn còn là chưa đủ để có thể<br /> chuyển sang lập trình được.<br /> <br /> 4<br /> <br /> Giới thiệu<br /> Các yếu tố còn thiếu là:<br /> 1. Các chức năng xuất hiện trong các mô hình luồng dữ<br /> liệu (DFD) chỉ là các chức năng logic (thuộc lĩnh vực bài<br /> toán) mà chưa có các chức năng phù trợ cần thiết như<br /> là các chức năng đối thoại với người dùng, xử lý lỗi, xử<br /> lý đầu vào, đầu ra, tra cứu CSDL và các chức năng<br /> điều hành liên kết các chức năng khác.<br /> 2. Các liên quan giữa các chức năng trong DFD chỉ là các<br /> chuyển giao dữ liệu mà không phải là chuyển giao điều<br /> khiển (tức là chuyển giao sự thực hiện khi thi hành).<br /> Một đặc trưng không thể thiếu trong một chương trình<br /> là đặc trưng điều khiển (sự tuần tự, chọn, lặp và đặc<br /> 5<br /> biệt là lời gọi giữa các chương trình con). Đặc trưng<br /> này chưa hề có trong các DFD.<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2