intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Pháp luật bảo hiểm tài sản trong kinh doanh: Chương 1 - TS.Nguyễn Thị Thủy

Chia sẻ: An Lạc | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:32

112
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1 trình bày về "Khái quát chung về bảo hiểm và hợp đồng bảo hiểm". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Khái niệm và phân loại bảo hiểm thương mại, khái quát chung về hợp đồng bảo hiểm,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Pháp luật bảo hiểm tài sản trong kinh doanh: Chương 1 - TS.Nguyễn Thị Thủy

 1. PHÁP LUẬT BẢO HIỂM TÀI SẢN TRONG KINH DOANH TS.Nguyễn Thị Thủy, Trường ĐH Luật Tp.HCM
 2. BÀI 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẢO HIỂM VÀ HỢP ĐỒNG BẢO HiỂM
 3. I- KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI BẢO HIỂM THƯƠNG MẠI
 4. 1- KHÁI NIỆM Bảo hiểm: • Là hoạt động tạo lập quỹ tiền tệ của bên bảo hiểm được hình thành chủ yếu từ phí bảo hiểm của bên mua bảo hiểm và bên bảo hiểm sử dụng quỹ này để chi trả cho những trường hợp thuộc trách nhiệm bảo hiểm.
 5. * Các loại hình bảo hiểm ­ Bảo hiểm y tế; ­ Bảo hiểm xã hội; ­ Bảo hiểm thất nghiệp; ­ Bảo hiểm thương mại; ­ Bảo hiểm tiền gửi;
 6. Kinh doanh bảo hiểm:  Là hoạt động của DNBH được thực hiện trên cơ sở DNBH thu phí bảo hiểm của người mua bảo hiểm và cam kết bồi thường hoặc trả tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra hoặc theo cam kết trong HĐBH.
 7. ĐẶC ĐIỂM - Chủ thể: DNBH; - Đối tượng kinh doanh: rủi ro; - Bán lời hứa; - Gía cả của sản phẩm bảo hiểm chính là phí BH; - Sự chia sẻ mang tính chất cộng đồng; - Trách nhiệm trả tiền bảo hiểm của DNBH chỉ phát sinh đối với những trường hợp gặp rủi ro trong phạm vi BH hoặc theo cam kết trong HĐBH.
 8. 2- PHÂN LOẠI BHTM *  Căn  cứ  vào  phạm  vi  hoạt  động  của  DNBH BHTM được phân thành 3 loại: ­ Bảo hiểm nhân thọ; ­ Bảo hiểm phi nhân thọ; ­ Bảo hiểm sức khỏe.
 9. * Bảo hiểm nhân thọ: - Bảo hiểm sinh kỳ; - Bảo hiểm tử kỳ; - Bảo hiểm hỗn hợp; - Bảo hiểm trọn đời; - Bảo hiểm trả tiền định kỳ. - Bảo hiểm liên kết đầu tư; - Bảo hiểm hưu trí.
 10. * Bảo hiểm phi nhân thọ: ­ Bảo hiểm tài sản; ­ Bảo hiểm thiệt hại; ­ Bảo hiểm trách nhiệm dân sự.
 11. * Bảo hiểm sức khỏe: - Bảo hiểm tai nạn con người; - Bảo hiểm y tế; - Bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ.
 12. * Căn cứ vào đối tượng bảo hiểm, BHTM được phân thành 3 loại: - Bảo hiểm trách nhiệm dân sự; - Bảo hiểm tài sản; - Bảo hiểm con người.
 13.  * Căn cứ vào tính chất bắt buộc: - Bảo hiểm bắt buộc; - Bảo hiểm tự nguyện.
 14. II- KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HĐBH 1­ Khái niệm:  HĐBH  là  sự  thỏa  thuận  bằng  văn  bản  giữa  DNBH  với  người  mua  BH  nhằm xác lập các quyền và nghĩa vụ  nhất  định  của  các  bên  trong  quá  trình mua bảo hiểm và chi trả BH.
 15. ĐẶC ĐIỂM:  Hình thức bằng văn bản (hợp đồng mẫu do chính DNBH soạn thảo);  Bằng chứng của việc giao kết HĐBH là giấy chứng nhận BH hoặc đơn BH do DNBH cấp;  Đối tượng của hợp đồng BH: Quyền lợi được BH;
 16.  Nghĩa vụ cung cấp thông tin là nghĩa vụ bắt buộc của các bên trong HĐBH;  Quy tắc BH do DNBH ban hành hoặc do BTC ban hành là bộ phận không tách rời HĐBH (chi tiết hóa quyền và nghĩa vụ của các bên trong HĐBH);  Trách nhiệm BH của DNBH chỉ phát sinh khi HĐBH được giao kết và bên mua BH đã đóng phí BH, trừ trường hợp DNBH cho nợ phí.
 17. - Đơn yêu cầu BH; - Hợp đồng BH; - Giấy chứng nhận BH; - Quy tắc BH.
 18. 2- NỘI DUNG CỦA HĐBH (Đ13) a) Tên, địa chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm, bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng; b) Đối tượng bảo hiểm; c) Số tiền bảo hiểm, giá trị tài sản được bảo hiểm đối với bảo hiểm tài sản; d) Phạm vi bảo hiểm, điều kiện bảo hiểm, điều khoản bảo hiểm;
 19. đ) Điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm; e) Thời hạn bảo hiểm; g) Mức phí bảo hiểm, phương thức đóng phí bảo hiểm; h) Thời hạn, phương thức trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường; i) Các quy định giải quyết tranh chấp; k) Ngày, tháng, năm giao kết hợp đồng.
 20. 3- GIAO KẾT, THỰC HIỆN, CHẤM DỨT HĐBH - Giao kết; - Thực hiện; - Chấm dứt.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2