intTypePromotion=3

Bài giảng Phát triển ứng dụng web: Bài 7 - Lê Đình Thanh

Chia sẻ: Trương Thị Mỹ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:77

0
17
lượt xem
3
download

Bài giảng Phát triển ứng dụng web: Bài 7 - Lê Đình Thanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Phát triển ứng dụng web: Bài 7 giúp người học hiểu về "Xử lý trang web nâng cao". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: AJAX là gì, hoạt động của ứng dụng web với Ajax, so sánh web truyền thống với Ajax web, các trình duyệt hỗ trợ Ajax, Ajax engine, sử dụng Ajax với gửi/nhận text, sử dụng Ajax với gửi/nhận xmlntent,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phát triển ứng dụng web: Bài 7 - Lê Đình Thanh

Bài giảng<br /> <br /> PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG WEB<br /> Lê Đình Thanh<br /> Bộ môn Mạng và Truyền thông Máy tính<br /> Khoa Công nghệ Thông tin<br /> Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN<br /> E-mail: thanhld@vnu.edu.vn, thanhld.vnuh@gmail.com<br /> Mobile: 0987.257.504<br /> <br /> 1<br /> <br /> Bài 7<br /> <br /> Xử lý trang web nâng cao<br /> <br /> Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web.<br /> <br /> 2<br /> <br /> Nội dung<br /> •<br /> <br /> AJAX<br /> –<br /> –<br /> –<br /> –<br /> –<br /> –<br /> –<br /> <br /> •<br /> <br /> AJAX là gì?<br /> Hoạt động của ứng dụng web với Ajax<br /> So sánh web truyền thống với Ajax web<br /> Các trình duyệt hỗ trợ Ajax<br /> Ajax engine<br /> Sử dụng Ajax với gửi/nhận text<br /> Sử dụng Ajax với gửi/nhận xml<br /> <br /> jQuery<br /> –<br /> –<br /> –<br /> –<br /> –<br /> –<br /> –<br /> <br /> jQuery là gì, vì sao sử dụng jQuery?<br /> Xử lý sự kiện HTML<br /> Thao tác HTML/DOM<br /> Thao tác CSS<br /> Xử lý AJAX<br /> Hiệu ứng và hoạt cảnh<br /> Các tiện ích<br /> <br /> • Viết lại URL<br /> –<br /> –<br /> –<br /> <br /> Viết lại URL là gì?<br /> Lợi ích của viết lại URL<br /> Thực hành viết lại URL<br /> <br /> Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web.<br /> <br /> 3<br /> <br /> AJAX là gì?<br /> •<br /> <br /> AJAX (Asynchronous Javascripts and XML) là<br /> một kỹ thuật kết hợp một số công nghệ<br /> web để xây dựng các ứng dụng web mà<br /> tương tác giữa người dùng với ứng dụng<br /> được thực hiện không đồng bộ. Các công<br /> nghệ bao gồm:<br /> –<br /> –<br /> –<br /> –<br /> <br /> –<br /> <br /> Hiển thị dựa trên chuẩn sử dụng HTML và CSS<br /> Tương tác động sử dụng DOM<br /> Trao đổi và xử lý dữ liệu sử dụng XML, text<br /> Thu nhận dữ liệu không đồng bộ sử dụng<br /> XMLHttpRequest<br /> Kết hợp các công nghệ sử dụng JavaScript<br /> <br /> Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web.<br /> <br /> 4<br /> <br /> Web truyền thống Ajax Web<br /> <br /> Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web.<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản