intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản lý dự án: Chương 2 - ThS. Đỗ Thị Lan Anh

Chia sẻ: Hồ Quang Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

157
lượt xem
24
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 2 Tổ chức trong quản lý dự án thuộc bài giảng quản lý dự án, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: khái niệm tổ chức quản lý dự án, các mô hình tổ chức quản lý dự án, người quản lý dự án.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý dự án: Chương 2 - ThS. Đỗ Thị Lan Anh

 1. CHƯƠNG 2: TỔ CHỨC TRONG QUẢN LÝ DỰ ÁN Giảng viên: ThS Đỗ Thị Lan Anh Bộ môn: Quản lý dự án – Khoa Tài chính Kế toán Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Bài giảng môn học Quản lý dự án 6/12/2014 www.ptit.edu.vn
 2. Cơ cấu tổ chức trong QLDA  2.1 Khái niệm  2.2 Các mô hình tổ chức trong QLDA  Tổ chức QLDA theo chức năng  Tổ chức QLDA theo dự án  Tổ chức QLDA dạng ma trận  Ma trận yếu  Ma trận mạnh  Ma trận cân bằng  2.3 Vai trò của người QLDA Bài giảng môn học Quản lý dự án 6/12/2014 2 www.ptit.edu.vn
 3. 2.1 Khái niệm tổ chức QLDA Bài giảng môn học Quản lý dự án 6/12/2014 3 www.ptit.edu.vn
 4. 2.1 Khái niệm tổ chức QLDA  Xây dựng cơ cấu tổ chức QLDA tuỳ thuộc vào cách thức và chiến lược quản lý, phạm vi và độ lớn của DA. Mục tiêu: quản lý DA hiệu quả nhất bằng lực lượng lao động cơ hữu hiện có.  Nguyên tắc chung: Cán bộ chuyên trách cho DA lớn; không gian làm việc chung cho các thành viên; hợp nhất công việc giữa các bộ phận, nhân viên Bài giảng môn học Quản lý dự án 6/12/2014 4 www.ptit.edu.vn
 5. 2.1 Khái niệm tổ chức QLDA 2 nhóm quản lý:  Quản lý chức năng: Quản lý các nghiệp vụ liên quan tới dự án trong phạm vi doanh nghiệp  Quản lý dự án: Tìm cách sử dụng, phân bổ tốt nhất các nguồn lực trong và ngoài DN để đạt được mục tiêu dự án Có sự mâu thuẫn từ các nhóm quản lý? Bài giảng môn học Quản lý dự án 6/12/2014 5 www.ptit.edu.vn
 6. 2.1 Khái niệm tổ chức QLDA Người quản lý dự án Người quản lý chức năng  Cần phải làm những gì?  Nhiệm vụ sẽ được thực  Khi nào nhiệm vụ phải hiện như thế nào? xong  Nhiệm vụ sẽ được thực  Tại sao phải làm nhiệm hiện ở đâu? vụ này?  Ai sẽ thực hiện nhiệm vụ?  Dự án được thực hiện có  Việc sử dụng nguồn lực hiệu quả không? trong dự án có hiệu quả  Ngân sách dành cho không? nhiệm vụ còn bao nhiêu? Bài giảng môn học Quản lý dự án 6/12/2014 6 www.ptit.edu.vn
 7. 2.2 Các mô hình tổ chức QLDA 2.2.1 Mô hình tổ chức quản lý theo chức năng Bài giảng môn học Quản lý dự án 6/12/2014 7 www.ptit.edu.vn
 8. 2.2 Các mô hình tổ chức QLDA 2.2.2 Mô hình tổ chức quản lý theo dự án Bài giảng môn học Quản lý dự án 6/12/2014 8 www.ptit.edu.vn
 9. 2.2 Các mô hình tổ chức QLDA 2.2.3 Mô hình tổ chức quản lý theo ma trận  tập hợp con người từ các bộ phận chức năng khác nhau để thành lập tổ DA  4 mô hình: Ma trận yếu, ma trận mạnh, ma trận cân bằng, ma trận hỗn hợp Bài giảng môn học Quản lý dự án 6/12/2014 9 www.ptit.edu.vn
 10. 2.2 Các mô hình tổ chức QLDA Tổ chức DA theo dạng ma trận yếu Bài giảng môn học Quản lý dự án 6/12/2014 10 www.ptit.edu.vn
 11. 2.2 Các mô hình tổ chức QLDA Tổ chức DA theo dạng ma trận cân bằng Bài giảng môn học Quản lý dự án 6/12/2014 11 www.ptit.edu.vn
 12. 2.2 Các mô hình tổ chức QLDA Tổ chức DA theo dạng ma trận mạnh Bài giảng môn học Quản lý dự án 6/12/2014 12 www.ptit.edu.vn
 13. 2.2 Các mô hình tổ chức QLDA Tổ chức DA theo dạng ma trận hỗn hợp Dự án B Bài giảng môn học Quản lý dự án Dự án A 6/12/2014 13 www.ptit.edu.vn
 14. 2.2 Các mô hình tổ chức QLDA Lưu ý khi lựa chọn mô hình tổ chức DA  Sự rõ ràng về quyền hạn, trách nhiệm của từng vị trí  Độ minh bạch về thông tin  Số lớp quản lý càng ít càng tốt  Nhu cầu, hiệu suất sử dụng nguồn lực  Tính linh hoạt  Tốc độ trao đổi thông tin giữa các vị trí  Chi phí hoạt động Bài giảng môn học Quản lý dự án 6/12/2014 14 www.ptit.edu.vn
 15. 2.3 Người quản lý dự án Lãnh đạo (leader) Quản lý Đàm phán Bài giảng môn học Quản lý dự án 6/12/2014 15 www.ptit.edu.vn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2