intTypePromotion=1

Bài giảng Quản lý dự án công nghệ thông tin - Chương 0: Giới thiệu môn học

Chia sẻ: Elysale Elysale | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:17

0
9
lượt xem
0
download

Bài giảng Quản lý dự án công nghệ thông tin - Chương 0: Giới thiệu môn học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản lý dự án công nghệ thông tin với mục tiêu cung cấp kiến thức và kỹ năng để sinh viên có thể thực hiện được các công việc: Lập kế hoạch và quản lý dự án công nghệ thông tin; Giám sát, điều chỉnh dự án sao cho phù hợp với tình hình thực tế. Có thể tự quản lý được dự án thành công. Sử dụng công cụ chuyên nghiệp để lập kế hoạch quản lý dự án

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý dự án công nghệ thông tin - Chương 0: Giới thiệu môn học

 1. Insert or Drag and Drop your Image QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Jens Martensson
 2. PHÂN BỔ THỜI GIAN DẠY – HỌC • Thời gian: • 45 tiết (Lý thuyết) = 3 tín chỉ • 5 tiết / buổi x 9 buổi • Thời gian tự học: 90 Giờ Jens Martensson 2
 3. MỤC TIÊU • Kiến thức: học phần cung cấp kiến thức và kỹ năng để sinh viên có thể thực hiện được các công việc: • Lập kế hoạch và quản lý dự án công nghệ thông tin • Giám sát, điều chỉnh dự án sao cho phù hợp với tình hình thực tế. • Có thể tự quản lý được dự án thành công. • Sử dụng công cụ chuyên nghiệp để lập kế hoạch quản lý dự án Jens Martensson 3
 4. MỤC TIÊU • Kỹ năng: • Sinh viên có khả năng đảm nhận vị trí quản lý dự án công nghệ thông tin • Thái độ: • Nhận thức được tầm quan trọng của học phần đối với ngành học, chất lượng của dự án được tạo ra. • Nâng cao khả nâng tự nghiên cứu, các kỹ năng mềm. • Chuyên cần trong học tập, thực hiện nghiêm tục nội dung học tập Jens Martensson 4
 5. MÔ TẢ HỌC PHẦN • Bài 1: Tổng quan về quản lý dự án công nghệ thông tin • Tổng quan, các khái niệm, đặc điểm cơ bả n • Nội dung và qui trình quản lý dự án • Các yêu cầu và công cụ trong quản lý dự án • Sự thành công và chi ến lược tăng cường h ệu quả • Các lỗi thường gặp khi quản lý dự án Jens Martensson 5
 6. MÔ TẢ HỌC PHẦN • Bài 2: Quản lý phạm vi dự án • Tổng quan về phạm vi dự án • Qui trình quản lý phạm vi dự án • Khởi động dự án • Xác đinh và lập kế hoạch phạm vi • Cấu trúc phân rã công việc WBS • Kiểm tra và điều chỉnh phạm vi Jens Martensson 6
 7. MÔ TẢ HỌC PHẦN • Bài 3: Quản lý thời gian dự án • Tổng quan về quản lý thời gian • Qui trình quản lý thời gian • Xác định, sắp thứ tự và ước lượng thời gian cho từng công việc • Các kỹ thuật lập lịch công việc • Các kỹ thuật nén lịch công việc • Phát triển và điều chỉnh lịch Jens Martensson 7
 8. MÔ TẢ HỌC PHẦN • Bài 4: Quản lý chi phí dự án • Tổng quan về quản lý chi phí • Qui trình quản lý chi phí • Lập kế hoạch và ước lượng chi phí • Các phương pháp phân tích tài chính cho dự án • Kiểm soát và điều chỉnh chi phí Jens Martensson 8
 9. MÔ TẢ HỌC PHẦN • Bài 5: Quản lý chất lượng dự án • Tổng quan về quản lý chất lượng • Qui trình quản lý chất lượng • Lập kế hoạch quản lý chất lượng • Đảm bảo và kiểm tra chất lượng • Mô hình quản lý chất lượng • Cải tiến chất lượng Jens Martensson 9
 10. MÔ TẢ HỌC PHẦN • Bài 6: Quản lý nguồn nhân sự dự án • Tổng quan về quản lý nhân sự • Qui trình quản lý nhân sự • Lập kế hoạch tổ chức nhân sự • Điều chỉnh nhân sự • Làm việc nhóm • Công cụ quản lý nhân sự Jens Martensson 10
 11. MÔ TẢ HỌC PHẦN • Bài 7: Quản lý truyền thông dự án • Tổng quan về truyền thông dự án • Qui trình quản lý truyền thông • Lập kế hoạch và phân phối thông tin. • Báo cáo hiệu suất truyền thông • Xử lý xung đột truyền thông • Các phương pháp cải tiến truyền thông Jens Martensson 11
 12. MÔ TẢ HỌC PHẦN • Bài 8: Quản lý rủi ro dự án • Tổng quan về rủi ro dự án • Qui trình quản lý rủi ro • Lập kế hoạch quản lý rủi ro • Nhận biết và phân tích rủi ro • Giám sát và kiểm soát rủi ro • Kỹ thuật làm giảm rủi ro Jens Martensson 12
 13. MÔ TẢ HỌC PHẦN • Bài 9: Quản lý mua sắm và tích hợp dự án • Tổng quan về quản lý trang thiết bị • Qui trình quản lý trang thiết bị • Lập kế hoạch và quản lý mua sắm • Tổng quan về tích hợp dự án • Qui trình tích hợp dự án • Qui trình kiểm soát và huấn luyện người dùng Jens Martensson 13
 14. ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT • Đã học qua các học phần: • Công nghệ phần mềm (CMP101) – Học phần học trước. Jens Martensson 14
 15. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP • Tiêu chuẩn đánh giá kết quả học tập: a) 50% điểm học phần lấy từ Điểm đánh giá quá trình Bằng nhiều hình thức: • Trắc nghiệm • Tự luận • Thuyết trình b) Thi cuối kỳ 50% điểm học phần lấy từ điểm thi kết thúc học phần Jens Martensson 15
 16. NHIỆM VỤ CỦA SINH VIÊN • Xem bài giảng, tài liệu tham khảo trước mỗi buổi lên lớp. • Tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng bài. • Chia nhóm để làm bài tập do giảng viên giao. • Tự giác nghiên cứu khi ở nhà. Jens Martensson 16
 17. TÀI LIỆU HỌC TẬP • Tài liệu chính: 1. Khoa CNTT (2018). Tài liệu học tập học phần ”Quản lý dự án công nghệ thông tin”, HUTECH • Tài liệu tham khảo 2. Project Management Institute (2004). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). 3. Mulcahy, Rita (2002). PMP Exam Prep (4th Edition). RMC Publishing. 4. Project Management Institute, http://www.pmi.org Jens Martensson 17
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2