intTypePromotion=4

Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 10 - ThS. Nguyễn Khánh Trung

Chia sẻ: Sdgvfcxg Sdgvfcxg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:39

0
188
lượt xem
31
download

Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 10 - ThS. Nguyễn Khánh Trung

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 10 Thực hiện chiến lược các vấn đề về tiếp thị, tài chính, R & D trong bài giảng Quản trị chiến lược, có nhiều biến số marketing ảnh hưởng đến sự thành công hay thất bại của giai đoạn thực hiện chiến lược. Sự thành công về thị trường và sự thành công về sản phẩm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 10 - ThS. Nguyễn Khánh Trung

 1. 10 07/04/2014 2/39
 2. NỘI DUNG 07/04/2014 3/39
 3. CÁC VẤN ĐỀ VỀ TIẾP THỊ 07/04/2014 4/39
 4. CÁC VẤN ĐỀ VỀ TIẾP THỊ Có nhiều biến số marketing ảnh hưởng đến sự thành công hay thất bại của giai đoạn thực hiện chiến lược: - Sự ……… thị trường - …………..sản phẩm 07/04/2014 5/39
 5. CÁC VẤN ĐỀ VỀ TIẾP THỊ 1. Phân khúc thị trường “………thị trường là việc …………… thành những ……. khách mua khác nhau có ……. …………… hay ………….. xử sự khác nhau mà có thể đòi hỏi sản phẩm …….. hay ……………..tiếp thị ………...” Phillips Kotler & Gary Amstrong 07/04/2014 6/39
 6. CÁC VẤN ĐỀ VỀ TIẾP THỊ 1. Phân khúc thị trường • Tối đa ………………….. • Tối thiểu hóa …………….. • ……………..thị trường  phát hiện cơ hội thị trường mới. 07/04/2014 7/39
 7. Các biến số phân khúc thị trường tiêu dùng Địa lý Nhân khẩu Tâm lý Hành vi Vùng hay quốc Tuổi tác ……….xã hội Những dịp lễ gia trên thế giới Giới tính Lối sống Các ……………. Vùng quốc gia ……….gia đình Cá tính ………người sử dụng …………thành ……….gia đình Tỷ lệ người sử dụng phố hay đô thị Thu nhập …………trung thành Mật độ Nghề nghiệp Giai đoạn của sự sẵn Khí hậu …………… sàng Tôn giáo ………….đối với sản Chủng tộc phẩm Thế hệ Quốc tịch 07/04/2014 8/39
 8. CÁC VẤN ĐỀ VỀ TIẾP THỊ 2. Định vị thị trường • Định vị là một ……….., rất có ý nghĩa về việc bạn sẽ được nhận thức như thế nào trong …………………………………triển vọng. (Harry Beckwith, Selling the Invisible) • Định vị không phải là ……………….với sản phẩm của mình. Định vị là những gì bạn tạo ra trong …………..của khách hàng triển vọng. Tức là bạn đặt sản phẩm đó trong ……………. (Al Ries và Jack Trout, Positioning, The Battle for Your Mind) • Định vị sản phẩm là xác định ………………………trong tâm trí khách hàng so với sản phẩm của đối thủ cạnh tranh. 07/04/2014 9/39
 9. CÁC VẤN ĐỀ VỀ TIẾP THỊ 2. Định vị thị trường Định vị sản phẩm dựa trên cơ sở:  ………………của khách hàng  ……………..của khách hàng 07/04/2014 10/39
 10. CÁC VẤN ĐỀ VỀ TIẾP THỊ Chiến lược định vị Dịp sử dụng 07/04/2014 11/39
 11. CÁC VẤN ĐỀ VỀ TIẾP THỊ 2. Định vị thị trường Các bước định vị 07/04/2014 12/39
 12. CÁC VẤN ĐỀ VỀ TIẾP THỊ 3. Các yếu tố thành phần của Marketing mix Sản phẩm Phân phối Khuyến mãi Giá cả Chất lượng Các kênh phân phối Quảng cáo Mức giá Hình ảnh Qui mô phân phối Bán hàng cá nhân Giảm giá & chiết khấu Kiểu dáng Các điểm bán lẻ Khuyến mãi Điiều kiện thanh toán bán hàng Nhãn hiệu Các khu vực bán hàng Quảng cáo đại chúng Đóng gói Mức độ và nơi tồn kho Mặt hàng sản Các phương tiện phẩm vận chuyển Bảo hành Mức độ cung cấp dịch vụ 07/04/2014 13/39
 13. CHIẾN LƯỢC MARKETING Chiêu thị Phân phối (Promotion) Con người (Place) (People) Giá cả Quy trình (Price) (Process) Marketing hỗn hợp Chứng cứ Sản phẩm hữu hình (Product) (Physical Evidence) 07/04/2014 Mô hình 7P 14/39
 14. CÁC VẤN ĐỀ VỀ TIẾP THỊ 3. Các yếu tố thành phần của Marketing mix A - Attention (tạo ra sự chú ý) I-Interest(làm cho thích thú) D-Desire(gây lên sự ham muốn) A-Action(dẫn đến hành động mua) 07/04/2014 15/39
 15. CÁC VẤN ĐỀ VỀ TIẾP THỊ 3. Các yếu tố thành phần của Marketing mix • Tạm thời ..............để loại bớt đối thủ cạnh tranh sau đó tăng giá bán để Bán phá giá chớp tận dụng lợi thế độc quyền nhoáng Định giá • Định giá ...................nhằm làm gia tăng nhu cầu đối với sản phẩm mở thâm rộng và giữ vựng thị phần nhập • Định giá ................. mới nhắm vào phân khúc thị trường tương đối ít nhạy Hớt cảm về giá nhằm thu lợi nhuận cao trong lúc các đối thủ cạnh tranh chưa váng gia nhập thị trường sữa • Chiết khấu – bán sản phẩm với .....................giá thông thường vì một lý Chiế t do .............. khấu và • Hoa hồng: giảm giá để bồi hoàn lại những dịch vụ khuyến mại mà các đại hoa hồng lý đã thực hiện 07/04/2014 16/39
 16. CÁC VẤN ĐỀ VỀ TIẾP THỊ 3. Các yếu tố thành phần của Marketing mix Xuất bản phẩm Sự kiện Tin tức (publications) (event) (News) Hoạt động liên quan đến cộng đồng Phương tiện tạo hình Vận động hậu trường ảnh riêng (community (Lobbying activity) involvement activities) (Identity media) Hoạt động trách nhiệm xã hội Công cụ của PR (Social responsibility activities) 07/04/2014 17/39
 17. CÁC VẤN ĐỀ VỀ TÀI CHÍNH / KẾ TOÁN Những vấn đề tài chính / kế toán của việc thực hiện chiến lược - Tạo đủ lượng ……… cần thiết - Lập các ………………dự toán - Dự thảo ngân sách ……………. - Đánh giá ………. của doanh nghiệp 07/04/2014 18/39
 18. CÁC VẤN ĐỀ VỀ TÀI CHÍNH / KẾ TOÁN 1. Tạo đủ lượng …….. cần thiết - Bên cạnh lợi nhuận thu được từ các hoạt động kinh doanh, DN còn có 2 nguồn vốn cơ bản:  Các khoản ………….  Vốn cổ phần …………… - Việc qui định ……….trong cơ cấu vốn cũng có thể là yếu tố …….của chiến lược. 07/04/2014 19/39
 19. CÁC VẤN ĐỀ VỀ TÀI CHÍNH / KẾ TOÁN 2. Các bản báo cáo tài chính dự toán Bảng báo Bảng cân đối Bảng báo cáo lưu kế toán dự cáo kết quả chuyển tiền toán hoạt động tệ dự toán kinh doanh dự toán 07/04/2014 20/39
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản