intTypePromotion=3

Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 2 – ĐH Thương mại

Chia sẻ: N N | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
19
lượt xem
5
download

Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 2 – ĐH Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 2 - Thiết kế kênh phân phối. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm, yêu cầu và quy trình thiết kế kênh phân phối; phân tích các biến số ảnh hưởng và xác lập mục tiêu kênh phân phối; phát triển các phương án kênh phân phối. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 2 – ĐH Thương mại

D<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> Chương 2<br /> <br /> U<br /> <br /> THIẾT KẾ KÊNH PHÂN PHỐI<br /> <br /> CẤU TRÚC CHƢƠNG 2<br /> <br /> D<br /> <br /> Khái niệm, yêu cầu và<br /> quy trình thiết kế kênh<br /> phân phối<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> Phân tích các biến số ảnh<br /> hưởng và xác lập mục<br /> tiêu kênh phân phối<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> Phát triển các phương<br /> án kênh phân phối<br /> .<br /> <br /> 2.1. Khái niệm, yêu cầu, quy trình thiết kế KPP<br /> <br /> D<br /> <br /> Đồng nhất mục tiêu thiết kế kênh<br /> <br /> H<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> Cân bằng lợi ịch và hạn chế xung đột<br /> <br /> Sử dụng nguồn lực hợp lý trong thiết kế kênh<br /> <br /> Yêu cầu<br /> thiết kế<br /> kênh PP<br /> <br /> Phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên kênh<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> Cạnh tranh và lợi ích của ngƣời tiêu dùng<br /> <br /> 19<br /> <br /> Quy trình thiết kế kênh phân phối<br /> <br /> D<br /> <br /> Analyzing Consumer Service Needs<br /> <br /> H<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> Setting Channel Objectives & Constraints<br /> Identifying Major Alternatives<br /> <br /> Selective<br /> Distribution<br /> <br /> Exclusive<br /> Distribution<br /> <br /> M<br /> <br /> Intensive<br /> Distribution<br /> <br /> U<br /> Evaluating the Major Alternatives<br /> <br /> 2.2. Phân tích ảnh hƣởng và xác lập mục tiêu<br /> kênh phân phối<br /> <br /> D<br /> <br /> 1. Đặc điểm thị trường mục tiêu<br /> <br /> H<br /> _T<br /> TM<br /> <br /> 2. Đặc điểm sản phẩm<br /> <br /> 3. Đặc điểm các trung gian thương mại<br /> <br /> M<br /> <br /> 4. Đặc điểm doanh nghiệp chủ thể kênh<br /> <br /> U<br /> <br /> 5. Đặc điểm xu thế vận động môi trường marketing<br /> 21<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản