intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị mạng Linux - Chương 1: Kết nối mạng Lan và Internet

Chia sẻ: You Can | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:14

81
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng chương 1 hướng dẫn người học cách kết nối mạng Lan và Internet. Các nội dung chính cần nắm bắt trong chương này gồm có: Cài đặt và cấu hình cơ bản Fedora, cấu hình mạng, kết nối LAN vào Internet. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị mạng Linux - Chương 1: Kết nối mạng Lan và Internet

 1. CHUYÊN ĐỀ QUẢN TRỊ MẠNG LINUX 1
 2. CHƯƠNG I KẾT NỐI MẠNG LAN VÀ INTERNET Cài đặt và cấu hình cơ bản Fedora Cấu hình mạng Kết nối LAN vào Internet 2
 3. Cài đặt và cấu hình cơ bản Fedora  Cài đặt Fedora 11 (1)  Cài đặt Fedora 11 (2)  Cấu hình cơ bản Fedora:  Cấu hình Desktop  Cấu hình Người dùng và nhóm 3
 4. Cấu hình mạng  TCP/IP  Cấu hình địa chỉ IP cho NIC  Thiết bị mạng  Công cụ cấu hình  Telnet  Secure Remote Access (SSH)  DHCP 4
 5. TCP/IP   Mô hình TCP/IP gồm 4 lớp:  Lớp  Application:  SMTP,  POP3,  IMAP,  FTP,  DNS,  Telnet,  TFTP, …  Lớp Transport: UDP, TCP  Lớp Internet: IP  Lớp Network Access: PPP, Ethernet, … 5
 6. Cấu hình địa chỉ IP cho NIC   Xem địa chỉ IP: #ifconfig   Thay đổi địa chỉ IP:   C1.  #ifconfig      netmask  up  C2.  Thay  đổi  thông  tin  cấu  hình  mạng  trong  tập  tin  /etc/sysconfig/network­scripts/ifcfg­eth0  C3.  Dùng  trình  tiện  ích  NetworkManager  để  cấu  hình  địa chỉ IP  Sau  khi  thực hiện một trong 3 bước trên, ta sử dụng  lệnh  #ifup   để  kích  hoạt  thông  tin  vừa  khai  báo  hoặc  #ifdown   để  hủy  kích  hoạt.  Hoặc  dùng  lệnh  #/etc/init.d/network  start|stop 6
 7. Cấu hình địa chỉ IP cho NIC  C1 C2 7
 8. Cấu hình địa chỉ IP cho NIC  C3 8
 9. Thiết bị mạng  NIC:  Để kiểm tra trạng thái các card mạng, ta dùng lệnh #netstat – in  Để xem bảng định tuyến trên router, ta dùng lệnh #netstat – rn 9
 10. Thiết bị mạng  Router:  Thêm đường đi (route) vào router:   #route add default gw 10.10.15.1  #route  add  –net  10.10.16.0  netmask  255.255.255.0  gw  10.10.15.1 eth0  Tổng quát: #route add –net  netmask  gw    Xóa đường đi (route) khỏi router:  #route  del  –net  10.10.16.0  netmask  255.255.255.0  gw  10.10.15.1 eth0  Tổng quát: #route del –net  netmask  gw   10
 11. Thiết bị mạng 11
 12. Thiết bị mạng 12
 13. Công cụ cấu hình  Lệnh #ifconfig  Lệnh #route  Lệnh #traceroute  Lệnh #hostname  Các tập tin cấu hình  Trình NetworkManager 13
 14. Kết nối LAN vào Internet  Cấu trúc Internet gồm:  Internet Domain  Hostname và IP   Routing  Proxy  Kết nối LAN vào Internet  Cài đặt Linux như một Router  Cài đặt Linux như một Proxy Server 14
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2