Bài giảng Quản trị mạng và hệ thống: Giới thiệu môn học - ThS. Trần Thị Dung

Chia sẻ: Vvvvv Vvvvv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
11
lượt xem
3
download

Bài giảng Quản trị mạng và hệ thống: Giới thiệu môn học - ThS. Trần Thị Dung

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị mạng và hệ thống: Giới thiệu môn học giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị mạng và hệ thống: Giới thiệu môn học - ThS. Trần Thị Dung

Quản trị mạng và hệ thống - Tổng quan 11/28/2016 THÔNG TIN MÔN HỌC MÔN HỌC QUẢN TRỊ MẠNG VÀ HỆ THỐNG Đối tượng: Đại Học Chính Qui Thời lượng: ◦ Lý thuyết: 45 tiết ◦ Thực hành: Hình thức 1 Lý thuyết ◦ Slide + Demo Thực hành THS. TRẦN THỊ DUNG ◦ Bài tập ◦ Đồ án DUNGT T@UIT.EDU.VN 2 MỤC TIÊU MÔN HỌC NỘI DUNG MÔN HỌC •Hiểu được nguyên lý hoạt động cơ bản của các thiết bị mạng và áp dụng các phương pháp cấu hình các thiết bị mạng cơ bản. •Có thể cài đặt, cấu hình, và triển khai hạ tầng mạng, dịch vụ mạng, ứng dụng mạng, dựa trên nền tảng hai hệ điều hành phổ biến là Windows và Linux. •Đạt được các kỹ năng và kỹ thuật cần thiết để quản trị hệ thống mạng. •Thiết bị mạng và hạ tầng mạng •Quản trị mạng Linux •Quản trị mạng Windows •ACL, NAT/PAT, Iptables •Công cụ quản trị mạng SNMP 3 4 HÌNH THỨC KIỂM TRA TÀI LIỆU THAM KHẢO Lý thuyết cuối kì •Todd Lammle, CCNA 640-802 7th, Ed. Sybex, 2011 •Wendell Odom, Cisco CCNA Routing and Switching, Cisco Press, 2013 •Evi Nemeth, Garth Snyder, and Trent R. Hein, Linux Administration Handbook 2nd edition, Prentice Hall, 2007. •William Panek, MCSA Windows Server 2012 Complete Study Guide, Wiley/Sybex, 2013. •Microsoft Virtual Academy: https://mva.microsoft.com/ ◦Trắc nghiệm cuối kì Quá trình ◦Đồ án (Báo cáo + Demo trước lớp) Thực hành ◦Bài tập 5 6 1

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản