intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quy hoạch đô thị bền vững: Chương I

Chia sẻ: Nguyễn Thị Ngọc Lựu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

313
lượt xem
59
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quy hoạch đô thị bền vững - Chương I: Khái niệm về định cư và phát triển đô thị, giới thiệu với người đọc khái niệm về định cư, khái niệm về đô thị học và đô thị học hiện đại, khái niệm về quy hoạch đô thị. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Quy hoạch đô thị, Kiến trúc - xây dựng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quy hoạch đô thị bền vững: Chương I

 1. Ạ Đ Ị Ề Ữ Đ Ỹ Ậ Ự Ộ Ế
 2. Ộ Ọ 
 Ạ Đ Ị Ề Ữ ươ ệ ề đị ư ươ ổ ề ự ể Đ ỉ ế ươ Đ ị ậ ấ ạ đ ị ơ ấ đề ầ đ ị ươ ế ề Đ ươ ứ ă đ ị ậ đ ị ể ữ ỳ ươ ạ ả ấ đ ị ươ ạ đơ ị ở đ ị ậ ố ư ệ ươ ế ếđ ị ươ ả ạ đ ị ươ ể đ ị ề ữ ậ ớ ạ ở ố ỳ Ạ Đ Ị Ề Ữ
 3. ươ 
 Ệ Ề ĐỊ Ư Ể Đ Ị   Ệ Ề ĐỊ Ư   Ệ ỀĐ Ị Ọ Đ Ị Ọ Ệ ĐẠ   Ệ Ề Ạ Đ Ị Ạ Đ Ị Ề Ữ ươ ệ ề đị ư ể đ ị
 4. để ả ậ ố đ ạ ề ể đ ị Đ   Đị ư đầ ủ ườ ị đề ệ ố   ủ ự ướ đ ị   ủ ự ố ệ   ị ủ ố ệ   ữ ệ ủ ố ệ ớ ố ũ
 5. để ầ ư đ ạ   Đị ư đầ ủ ườ ị đề ệ ố ¤  ầ ỏ đề ệ ố ố   ủ ự ướ đ ị ¤  ệ ệ ¤  ề ấ đề đ ị ậ ươ ấ ạ đ ị   ủ ự ố ệ ¤  ố ũ ả đề ệ ố ậ ẹ ễ ¤  ế đ ị đờ ươ ế ề Đ đờ   ị ủ ố ệ ¤  ầ ố ũ ế ế ạ   ữ ệ ủ ố ệ ớ ố ũ ¤  Đầ đủ ầ ủ ộ ố ầ ớ ữ đề ệ đầ ủ ố ũ
 6. ươ 
 Ệ Ề ĐỊ Ư Ể Đ Ị Đị ư ¨  ộ đồ ư ố ạ ố đị Ư ¨  Đị đ ể ỳ ộ đ ườ ạ ư ự ậ ệ ồ ướ Ề ĐỊ Ấ Ậ Ị Ị Ậ Ậ Ộ ¨  ồ ấ độ đị ư Ệ Ạ Đ Ị Ề Ữ ươ ệ ề đị ư ể đ ị
 7. Đị ư ờ ỳ đầ ụ ư ị ấ ố Ạ Đ Ị Ề Ữ ươ ệ ề đị ư ể đ ị
 8. ươ 
 Ệ Ề ĐỊ Ư Ể Đ Ị ụ ư ị ấ ố ỏ ấ ớ ơ ụ ớ ơ ớ ỏ ơ ị ấ ỏ ơ ố Đặ ờ ệ ả ấ ươ Đị ư ệ ớ ư ệ ạ ị ụ ề ệ ươ ạ ợ ệ đơ ị ạ ế ố ệ ớ ụ ế ờ Ạ Đ Ị Ề Ữ ươ ệ đị ư ể đ ị
 9. ươ 
 Ệ Ề ĐỊ Ư Ể Đ Ị ụ ư ụ ư ạ ạ ỉ Ạ Đ Ị Ề Ữ ươ ệ đị ư ể đ ị
 10. Ấ ő ệ độ ậ Ạ Đ Ị Ề Ữ ệ đị ư ể đ ị
 11. Đứ ş ộ Ạ Đ Ị Ề Ữ ệ đị ư ể đ ị
 12. ạ Ạ Đ Ị Ề Ữ ệ đị ư ể đ ị
 13. ươ 
 Ệ Ề ĐỊ Ư Ể Đ Ị ố ả ệ ố đườ ờ Ạ Đ Ị Ề Ữ ệ đị ư ể đ ị
 14. ươ 
 Ệ Ề ĐỊ Ư Ể Đ Ị ố ớ ệ ố đườ ướ Ạ Đ Ị Ề Ữ ệ đị ư ể đ ị
 15. ị ể ủ ạ đ ạ ươ 
 Ệ Ề ĐỊ Ư Ể Đ Ị Ạ Đ Ị Ề Ữ ệ ề đị ư ể đ ị
 16. ươ 
 Ệ Ề ĐỊ Ư Ể Đ Ị Đ Ị Ọ Ạ Đ Ị ự ươ ữ ư đ ị ế ố ấ ớ ờ đ ị độ ạ độ ờ đ ị độ ế ộ độ ă Ạ Đ Ị Ề Ữ ươ ệ ề đị ư ể đ ị
 17. ươ 
 Ệ Ề ĐỊ Ư Ể Đ Ị Ạ Đ Ị Ề Ữ ươ ệ ề đị ư ể đ ị
 18. ươ 
 Ệ Ề ĐỊ Ư Ể Đ Ị ắ đ ị ọ ế đ ị ọ Đ ồ Đ ệ đạ   ầ ố ạ ế   ế đ ộ   đồ   ố ế   ế ố   Đ ạ đ ứ ă   Đ ự đ ị ạ   ở ỗ ợ   Đ ổ ứ   ấ ợ Đ   Đ ể     ạ ầ ơ ởđ ị   ă ậ độ   Đ ả ườ     Đ ễ ả   ề ữ   Đ ụ ụ ộ đồ   ấ ượ ố Ạ Đ Ị Ề Ữ ươ ệ ề đị ư ể đ ị
 19. ươ 
 Ệ Ề ĐỊ Ư Ể Đ Ị ế ặ ắ đ ị ể ẩ ủ 
 ấ ừđ ị đế ự ộ ế ụ Ạ Đ Ị Ề Ữ ệ đị ư ể đ ị
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2