intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 5 - ThS. Nguyễn Văn Minh

Chia sẻ: Kệ Tui | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

75
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 5 trình bày về thời giá tiền tệ và mô hình chiết khấu dòng tiền. Các nội dung chính trong chương gồm: Thời giá tiền tệ của một số tiền, thời giá tiền tệ của dòng tiền đều, thời giá của dòng tiền không đều, mô hình chiết khấu dòng tiền.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 5 - ThS. Nguyễn Văn Minh

 1. CHƯƠNG 5 THỜI GIÁ TIỀN TỆ VÀ MÔ HÌNH CHIẾT KHẤU DÒNG TIỀN 1. Thời giá tiền tệ của 2. Thời giá tiền tệ của 3. Thời giá của dòng tiền 4. Mô hình chiết một số tiền dòng tiền đều không đều khấu dòng tiền 1.1. Giá trị tương lai của một số tiền - Lạm phát Tiền có giá trị - Do tác động của việc lựa chọn hình thức đầu tư theo thời gian do - Rủi ro - Do thuộc tính vận động và khả năng sinh lời của tiền
 2. CHƯƠNG 5 THỜI GIÁ TIỀN TỆ VÀ MÔ HÌNH CHIẾT KHẤU DÒNG TIỀN 1. Thời giá tiền tệ của 2. Thời giá tiền tệ của 3. Thời giá của dòng tiền 4. Mô hình chiết một số tiền dòng tiền đều không đều khấu dòng tiền 1.1. Giá trị tương lai của một số tiền Giá trị thời gian của tiền được biểu hiện là sự thay đổi số lượng tiền so với khoản đầu tư ban đầu sau một thời gian nhất định – Gọi là Lãi suất. Tiền ở thời điểm hiện tại được ưa thích hơn tiền trong tương lai?
 3. CHƯƠNG 5 THỜI GIÁ TIỀN TỆ VÀ MÔ HÌNH CHIẾT KHẤU DÒNG TIỀN 1. Thời giá tiền tệ của 2. Thời giá tiền tệ của 3. Thời giá của dòng tiền 4. Mô hình chiết một số tiền dòng tiền đều không đều khấu dòng tiền 1.1. Giá trị tương lai của một số tiền Giá trị tương lai của một số tiền là giá trị ở thời điểm tương lai của số tiền đó. Giá trị tương lai của một số tiền = giá trị của số tiền đó ở thời điểm hiện tại + tiền lãi sinh ra từ trong khoảng thời gian từ hiện tại tới 1 thời điểm trong tương lai. Khoản vay Lãi suất Lãi suất ngắn, dài Tiền lãi sinh cao, thấp hạn ra nhiều hay ít tùy thuộc vào Cách tính lãi Lãi đơn Lãi kép
 4. CHƯƠNG 5 THỜI GIÁ TIỀN TỆ VÀ MÔ HÌNH CHIẾT KHẤU DÒNG TIỀN 1. Thời giá tiền tệ của 2. Thời giá tiền tệ của 3. Thời giá của dòng tiền 4. Mô hình chiết một số tiền dòng tiền đều không đều khấu dòng tiền 1.1. Giá trị tương lai của một số tiền Lãi đơn (simple interest): tiền lãi chỉ tính trên số tiền gốc mà không tính trên số tiền lãi do số tiền gốc sinh ra Số tiền gốc Lãi suất Kỳ hạn tính lãi Lãi kép (compound interest): tiền lãi không chỉ tính trên số tiền gốc mà còn tính trên số tiền lãi do số tiền gốc sinh ra. Lãi kép phản ánh chính xác hơn chi phí cơ hội của đồng tiền và thường dùng trong thực tế.
 5. CHƯƠNG 5 THỜI GIÁ TIỀN TỆ VÀ MÔ HÌNH CHIẾT KHẤU DÒNG TIỀN 1. Thời giá tiền tệ của 2. Thời giá tiền tệ của 3. Thời giá của dòng tiền 4. Mô hình chiết một số tiền dòng tiền đều không đều khấu dòng tiền 1.1. Giá trị tương lai của một số tiền Ví dụ: Bạn gửi vào ngân hàng 100 triệu, lãi suất định kỳ được trả là 13%/năm. Hỏi sau 5 năm số tiền bạn nhận được là bao nhiêu nếu: a) Ngân hàng trả lãi đơn; b) Ngân hàng trả lãi kép?
 6. CHƯƠNG 5 THỜI GIÁ TIỀN TỆ VÀ MÔ HÌNH CHIẾT KHẤU DÒNG TIỀN 1. Thời giá tiền tệ của 2. Thời giá tiền tệ của 3. Thời giá của dòng tiền 4. Mô hình chiết một số tiền dòng tiền đều không đều khấu dòng tiền 1.2. Giá trị hiện tại của một số tiền Giá trị hiện tại của một số tiền trong tương lai là giá trị quy về thời điểm hiện tại của số tiền đó. - Nếu lãi suất i thay đổi trong các thời đoạn của thời kỳ phân tích: n 1 FV  PV  (1  in ) PV  FV n n 1  (1  i ) n 1 n
 7. CHƯƠNG 5 THỜI GIÁ TIỀN TỆ VÀ MÔ HÌNH CHIẾT KHẤU DÒNG TIỀN 1. Thời giá tiền tệ của 2. Thời giá tiền tệ của 3. Thời giá của dòng tiền 4. Mô hình chiết một số tiền dòng tiền đều không đều khấu dòng tiền 2.1. Khái niệm dòng tiền Dòng tiền là một chuỗi các khoản thu nhập hoặc chi trả xảy ra qua một số thời kỳ nhất định 0 1 2 3 4 … n-1 n CF1 CF2 CF3 CF4 … CFn-1 CFn Dòng tiền vào: là dòng tiền bao gồm các khoản thu nhập. Dòng tiền ra: là dòng tiền bao gồm các khoản chi trả.
 8. CHƯƠNG 5 THỜI GIÁ TIỀN TỆ VÀ MÔ HÌNH CHIẾT KHẤU DÒNG TIỀN 1. Thời giá tiền tệ của 2. Thời giá tiền tệ của 3. Thời giá của dòng tiền 4. Mô hình chiết một số tiền dòng tiền đều không đều khấu dòng tiền 2.1. Khái niệm dòng tiền Các loại dòng tiền Dòng tiền đều Dòng tiền không đều Là dòng tiền bao gồm các khoản bằng Là dòng tiền bao gồm các khoản nhau xảy ra qua một số thời kỳ nhất không bằng nhau xảy ra qua một số định. thời kỳ nhất định. Loại dòng Thời gian tiền 0 1 2 3 … n-1 n … Dòng tiền 100 100 100 … 100 100 đều cuối kỳ Dòng tiền 100 100 100 … 100 100 100 đều vô hạn Dòng Dòng Dòng Dòng tiền 100 100 100 100 … 100 tiền tiền tiền đều đầu kỳ Dòng tiền đều đều đều vô không đều -100 200 90 -300 … 450 800 cuối kỳ đầu kỳ hạn Dòng tiền CF0 CF1 CF2 CF3 … CFn-1 CFn … tổng quát
 9. CHƯƠNG 5 THỜI GIÁ TIỀN TỆ VÀ MÔ HÌNH CHIẾT KHẤU DÒNG TIỀN 1. Thời giá tiền tệ của 2. Thời giá tiền tệ của 3. Thời giá của dòng tiền 4. Mô hình chiết một số tiền dòng tiền đều không đều khấu dòng tiền 2.2. Thời giá của dòng tiền Giá trị tương lai của đều dòng tiền đều Giá trị tương lai của dòng tiền đều chính là tổng giá trị tương lai của từng khoản tiền C xảy ra ở từng thời điểm khác nhau quy về cùng một mốc tương lai là thời điểm n. Số tiền Thời điểm T Giá trị tương lai ở thời điểm n C T=1 FVn = C(1+i)n-1 C T=2 FVn = C(1+i)n-2 C T=3 FVn = C(1+i)n-3 … … … C T=n-1 FVn = C(1+i)n-(n-1) C T=n FVn = C(1+i)n-n = C(1+i)0
 10. CHƯƠNG 5 THỜI GIÁ TIỀN TỆ VÀ MÔ HÌNH CHIẾT KHẤU DÒNG TIỀN 1. Thời giá tiền tệ của 2. Thời giá tiền tệ của 3. Thời giá của dòng tiền 4. Mô hình chiết một số tiền dòng tiền đều không đều khấu dòng tiền 2.2. Thời giá của dòng tiền Giá trị hiện tại của đều dòng tiền đều Hiện giá của dòng tiền đều bằng tổng hiện giá của từng khoàn tiền ở từng thời điểm khác nhau. Số tiền Thời điểm T Giá trị hiện tại C T=1 PV0 = C/(1+i)1 C T=2 PV0 = C/(1+i)2 C T=3 PV0 = C/(1+i)3 … … … C T=n-1 PV0 = C/(1+i)n-1 C T=n PV0 = C/(1+i)n Trả cuối kỳ: PV0 = C[1- 1/(1+i)n]/i
 11. CHƯƠNG 5 THỜI GIÁ TIỀN TỆ VÀ MÔ HÌNH CHIẾT KHẤU DÒNG TIỀN 1. Thời giá tiền tệ của 2. Thời giá tiền tệ của 3. Thời giá của dòng tiền 4. Mô hình chiết một số tiền dòng tiền đều không đều khấu dòng tiền 3.1. Giá trị tương lai của dòng tiền không đều Số tiền Thời điểm T Giá trị tương lai ở thời điểm n C1 T=1 FVn = C1(1+i)n-1 C2 T=2 FVn = C2(1+i)n-2 C3 T=3 FVn = C3(1+i)n-3 … … … Cn-1 T=n-1 FVn = Cn-1 (1+i)n-(n-1) Cn T=n FVn = Cn(1+i)n-n = Cn(1+i)0 FVn = C1(1+i)n-1 + C2(1+i)n-2 + C3(1+i)n-3 +…+ Cn-1(1+i)1 + Cn
 12. CHƯƠNG 5 THỜI GIÁ TIỀN TỆ VÀ MÔ HÌNH CHIẾT KHẤU DÒNG TIỀN 1. Thời giá tiền tệ của 2. Thời giá tiền tệ của 3. Thời giá của dòng tiền 4. Mô hình chiết một số tiền dòng tiền đều không đều khấu dòng tiền 3.2. Giá trị hiện tại của dòng tiền không đều Số tiền Thời điểm T Giá trị hiện tại C1 T=1 PV0 = C1/(1+i)1 C2 T=2 PV0 = C2/(1+i)2 C3 T=3 PV0 = C3/(1+i)3 … … … Cn-1 T=n-1 PV0 = Cn-1/(1+i)n-1 Cn T=n PV0 = Cn/(1+i)n PVn = C1/(1+i)1 + C2/(1+i)2 + C3/(1+i)3 +…+ Cn-1/(1+i)n-1 + Cn/(1+i)n
 13. CHƯƠNG 5 THỜI GIÁ TIỀN TỆ VÀ MÔ HÌNH CHIẾT KHẤU DÒNG TIỀN 1. Thời giá tiền tệ của 2. Thời giá tiền tệ của 3. Thời giá của dòng tiền 4. Mô hình chiết một số tiền dòng tiền đều không đều khấu dòng tiền Mô hình chiết khấu dòng tiền (DCF: discounted cash flow) dược xây dựng trên nền tảng của khái niệm thời giá tiền tệ và quan hệ giữa lợi nhuận và rủi ro. n C0 C1 C2 Cn 1 Cn Ct PV  0  1  2  ...  n 1  n  t (1  i ) (1  i ) (1  i ) (1  i ) (1  i ) t 0 (1  i ) Phạm vi ứng dụng:  Định giá tài sản: TS hữu hình, tài sản tài chính để ra quyết định mua sắm tài sản đó.  Phân tích, đánh giá và ra quyết định có đầu tư hay không vào một dự án đầu tư  Phân tích, đánh giá và ra quyết định có nên mua thuê một TSCĐ Phân tích, đánh giá và ra quyết định có nên mua hay không mua một doanh nghiệp
 14. CHƯƠNG 5 THỜI GIÁ TIỀN TỆ VÀ MÔ HÌNH CHIẾT KHẤU DÒNG TIỀN BÀI TẬP Bài tập 1 Ông Thái Hà muốn để dành tiền cho con đi học đại học. Ngay từ lúc con mới sinh, ông dự định mua bảo hiểm nhân thọ của công ty bảo hiểm PRUDENTIAL với mức đóng phí đều đặn ở đầu mỗi năm là 7 triệu, lãi suất ổn định ở mức 8%/năm. Hỏi khi con ông tròn 18 tuổi, hợp đồng bảo hiểm kết thúc thì số tiền ông Thái Hà sẽ được thanh toán là bao nhiêu?
 15. CHƯƠNG 5 THỜI GIÁ TIỀN TỆ VÀ MÔ HÌNH CHIẾT KHẤU DÒNG TIỀN BÀI TẬP Bài tập 2 Một doanh nghiệp cần mua một máy hàn điện. Có 3 nhà cung cấp đến chào hàng và đưa ra các mức giá, phương thức thanh toán khác nhau: - Nhà cung cấp thứ nhất đòi giá 150 triệu đồng, chi phí vận chuyển bốc xếp tận nơi là 10 triệu đồng và thanh toán ngay. - Nhà cung cấp thứ 2 đòi giá 170 triệu đồng và chịu trách nhiệm vận chuyển tận nơi theo yêu cầu của người cần mua, nhưng chỉ yêu cầu thanh toán ngay 50%, số còn lại cho chịu 1 năm mới phải thanh toán. - Nhà cung cấp thứ 3 đưa giá chào hàng là 160 triệu đồng và người mua phải tự vận chuyển và yêu cầu thanh toán ngay 20%, sau năm thứ nhất thanh toán thêm 30%, sau năm thứ 2 thanh toán nốt phần còn lại. Doanh nghiệp dự tính nếu tự vận chuyển thì chi phí là 15 triệu đồng. Biết rằng: lãi suất ngân hàng ổn định ở mức 9%/năm.
 16. CHƯƠNG 5 THỜI GIÁ TIỀN TỆ VÀ MÔ HÌNH CHIẾT KHẤU DÒNG TIỀN BÀI TẬP Bài tập 3 Công ty cổ phần Đại Đồng mua một thiết bị sản xuất của công ty Khải Hoàn. Mức giá mà công ty Khải Hoàn đưa ra là 1.200 triệu đồng và yêu cầu phải thanh toán ngay. Đang khó khăn về vốn, công ty cổ phần Đại Đồng chấp nhận mức giá trên nhưng đề xuất thương lượng về thời hạn và điều kiện thanh toán: - Trả tiền ngay 30% khi nhận được thiết bị theo mức giá trên. - Số tiền còn lại sẽ thanh toán trả dần đều bao gồm cả số nợ gốc và tiền lãi trong thời hạn 5 năm: hàng năm trả 1 lần vào thời điểm cuối mỗi năm và phải chịu lãi 12%/năm của số tiền còn nợ. Yêu cầu: Hãy xác định số tiền công ty Đại Đồng phải trả đều đặn ở cuối mỗi năm để lần thanh toán cuối cùng cũng là hết nợ?
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2