intTypePromotion=1

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 9 - ĐH Thương Mại

Chia sẻ: NGUYEN BIEN | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:10

0
156
lượt xem
36
download

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 9 - ĐH Thương Mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 9: Chính sách cổ tức của công ty cổ phần, trình bày các nội dung chính: cổ tức của công ty cổ phần, chính sách cổ tức của công ty cổ phần, mua lại cổ phiếu và chia tách cổ phiếu. Đây là tài liệu học tập, giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên ngành Tài chính ngân hàng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 9 - ĐH Thương Mại

  1. Corporate Finance TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Trường Đại học Thương Mại Khoa Tài chính- Ngân hàng Bộ môn Tài chính Doanh nghiệp
  2. Chương 9: CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN  9.1 Cổ tức của công ty cổ phần  9.2 Chính sách cổ tức của công ty cổ phần  9.3 Mua lại cổ phiếu và chia tách cổ phiếu
  3. 9.1 Cổ tức của công ty cổ phần 9.1.1 Khái niệm cổ tức và hình thức chi trả cổ tức Khái niệm: Cổ tức là phần lợi nhuận sau thuế được dùng để trả cho các chủ sở hữu của công ty cổ phần Các hình thức chi trả cổ tức: - Trả cổ tức bằng tiền - Trả cổ tức bằng cổ phiếu - Trả cổ tức bằng tài sản khác
  4. 9.1.2 Tác động của việc chi trả cổ tức đến tình hình tài chính doanh nghiệp và giá cổ phiếu * Tác động của việc trả cổ tức bằng tiền: Từ công thức xác định giá trị cổ phiếu theo phương pháp chiết khấu cổ tức n Dt Pn Po = ∑ t + t=1 (1+r) (1+r)t Trong đó: Po : giá cổ phiếu ở thời điểm hiện tại Dt : cổ tức dự kiến nhận được ở cuối năm thứ t r : tỷ suất lợi nhuận đòi hỏi của nhà đầu tư Pn : giá bán cổ phiếu dự kiến ở cuối năm thứ n
  5. *Tác động của việc trả cổ tức bằng cổ phiếu: - Làm tăng vốn điều lệ của công ty - Làm tăng khối lượng cổ phiếu lưu hành - Làm giảm giá trị tài sản ròng (NAV) bình quân mỗi cổ phiếu. Điều này sẽ làm giảm giá của mỗi cổ phiếu trên thị trường. * Tác động của việc trả cổ tức bằng tài sản khác: Làm giảm các khoản đầu tư, giảm lượng hàng hóa, thành phẩm,... từ đó làm giảm tài sản và vốn chủ sở hữu của công ty.
  6. 9.1.3 Các yếu tố cần xem xét khi ra quyết định trả cổ tức của công ty cổ phần Các yếu tố khách quan: Các yếu tố chủ quan  Các quy định pháp lý về  Cơ hội đầu tư việc trả cổ tức  Nhu cầu thanh toán các khoản  Xu thế vận động của nợ đến hạn nền kinh tế  Mức tỷ suất lợi nhuận trên vốn  Chi phí phát hành chứng đạt được của công ty khoán  Sự ổn định về lợi nhuận của  Tâm lý của nhà đầu tư công ty  Khả năng thâm nhập vào thị  Vị trí của các cổ đông trong việc thực hiện trường vốn  Quyền kiểm soát công ty nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân  Tình hình luồng tiền của công ty  Chu kỳ sống của doanh nghiệp
  7. 9.2 Chính sách cổ tức của công ty cổ phần 9.2.1 Vai trò của chính sách cổ tức - là công cụ đảm bảo lợi ích cho cổ đông - là công cụ tác động đến sự tăng trưởng và phát triển của công ty 9.2.2 Các chính sách cổ tức của công ty cổ phần a. Chính sách ổn định cổ tức - Lý thuyết ổn định cổ tức - Lợi ích và Bất lợi khi theo đuổi chính sách ổn định cổ tức b. Chính sách thặng dư cổ tức - Lý thuyết thặng dư cổ tức -Lợi ích và Bất lợi khi theo đuổi chính sách thặng dư cổ tức
  8. 9.3 Mua lại cổ phiếu và chia tách cổ phiếu 9.3.1 Mua lại cổ phiếu Khái niệm: Là việc một công ty tiến hành mua lại toàn bộ, hoặc một phần số cổ phiếu do chình công ty đã phát hành đang thuộc sở hữu cá nhân của các cổ đông nhằm đạt mục đích nhất định Lý do mua lại cổ phiếu của các công ty cổ phần: - Nhằm truyền đạt những thông tin nội bộ xác thực ra thị trường - Để thay đổi cơ cấu vốn của công ty - Để thay đổi cấu trúc sở hữu của công ty - Để tối thiếu hóa các khoản thuế
  9. Các phương thức mua lại cổ phiếu: - Đặt mua với giá cố định - Mua lại cổ phiếu trên thị trường mở - Mua lại cổ phiếu theo hình thức đấu giá - Phân phối quyền bán có khả năng chuyển nhượng - Mua lại cổ phiếu mục tiêu
  10. 9.3.2 Chia tách cổ phiếu Khái niệm: là chia nhỏ số cổ phiếu hiện có, nhằm giảm giá và tăng số lượng cổ phiếu đó nhưng vẫn giữ nguyên giá trị vốn hóa của thị trường. Lý do: - Công ty cổ phần muốn giảm giá thị trường của cổ phiếu - Muốn mở rộng só nhà đầu tư tiềm năng Phương thức chia tách: -

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản