intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 1 - PGS.TS. Trương Đông Lộc

Chia sẻ: Hfhgfvhgf Hfhgfvhgf | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:14

84
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của chương 1 Lý thuyết về thị trường hiệu quả nằm trong bài giảng thị trường tài chính nhằm trình bày về khái niệm thị trường hiệu quả (market efficiency), các mức độ của thị trường hiệu quả (forms of efficient market hypothesis), sáu bài học của thị trường hiệu quả, các phương pháp kiểm định giả thuyết thị trường hiệu quả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 1 - PGS.TS. Trương Đông Lộc

 1. LÝ THUYẾT THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ PGS.TS. TRƯƠNG ĐÔNG LỘC KHOA KINH TẾ - QTKD, ĐH CẦN THƠ
 2. NỘI DUNG CHÍNH  Khái niệm thị trường hiệu quả (market efficiency)  Các mức độ của thị trường hiệu quả (forms of efficient market hypothesis)  Sáu bài học của thị trường hiệu quả  Các phương pháp kiểm định giả thuyết thị trường hiệu quả 2
 3. KHÁI NIỆM THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ (1) "Một thị trường được xem là hiệu quả nếu giá cả của hàng hoá phản ảnh tất cả các thông tin sẳn có liên quan đến hàng hoá đó" (Fama, 1970) - Theo mô hình trò chơi công bằng (Fair Game Model): xj, t+1 = pj,t+1 – E(pj,t+1| It) Với E(xj, t+1| It) = E[pj,t+1 – pj,t+1| It) = 0 => Các nhà đầu tư không thể kiếm được lợi nhuận bất thường nếu thị trường hiệu quả. 3
 4. KHÁI NIỆM THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ (2) Theo mô hình bước đi ngẫu nghiên (Random walk - Model): Pt+1 = Pt + ε t+1 Giá trị nội tại của cổ phiếu được đo lường bởi chiết khấu dòng tiền tương lai. Thị trường hiệu quả => Thông tin được phản ánh hết vào giá  Thông tin đến một cách ngẫu nhiên => Sự thay đổi giá của cổ phiếu là ngẫu nhiên (không thể sử dụng giá trong quá khứ để dự báo giá cho tương lai). 4
 5. CÁC MỨC ĐỘ CỦA THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ (1)  Mức độ yếu (weak form) Gía cả phản ảnh tất các thông tin trong quá khứ. => Không thể sử dụng giá cả trong quá khứ để dự báo giá cho tương lai  Mức độ khá mạnh (semi-strong form) Giá cả phản ảnh tất cả các thông tin được công bố trên thị trường (chính sách tiền tệ, tỷ giá, lãi suất, các thông báo về cổ tức, chia tách cổ phiếu) 5
 6. CÁC MỨC ĐỘ CỦA THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ (2) => Các nhà đầu tư không thể kiếm được lợi nhuận bất thường bằng cách phân tích các báo cáo thường niên hoặc các thông tin được công bố rộng rãi.  Mức độ mạnh (strong form) Giá cả phản ảnh tất các các thông tin sẳn có, bao gồm các thông tin được công bố rộng rãi và các thông tin bên trong công ty. 6
 7. CÁC MỨC ĐỘ CỦA THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ (3) 7
 8. SÁU BÀI HỌC CỦA THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ  Thị trường không có bộ nhớ (Market have no memory)  Hãy tin vào giá (Trust market prices)  Hãy đọc sâu (Read the entrails)  Không có những ảo tưởng tài chính (There are no financial illusions)  Hãy tự làm lấy (The do-it-yourself alternative)  Nhìn một cổ phiếu phải thấy cả thị trường (Seen one stock, seen them all) 8
 9. KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ Ở MỨC ĐỘ YẾU (1)  Kiểm định tự tương quan (autocorrelation tests)  Kiểm định chuỗi (runs test) 9
 10. KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ Ở MỨC ĐỘ YẾU (2)  Phương pháp kiểm định  Kiểm định tự tương quan (Autocorrelation tests) Hệ số tự tương quan: N −k ∑ (rt − r )(rt + k − r ) ρ = t =1 k N ∑ (rt − r )2 t =1 Kiểm định Liung-Box: H0: ρ1 = ρ2 = ρ3 = . . . = ρk = 0 10
 11. KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ Ở MỨC ĐỘ YẾU (3) Giá trị thống kê của kiểm định Liung-Box: k ρ2 Q = N ( N + 2) ∑ j LB j=1 N − j Giá trị thống kê Q có phân phối chi bình phương với độ tự do k 11
 12. KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ Ở MỨC ĐỘ YẾU (4)  Kiểm định chuỗi (Runs test) Với giả thuyết H0: sự thay đổi trong giá cổ phiếu là ngẫu nhiên, tổng số chuỗi (runs) kỳ vọng được tính như sau:  3 2 N ( N +1) − ∑ n       i= i 1  m=    N Với N>30, m có phân phối gần như chuẩn với độ lệch chuẩn được tính như sau: 12
 13. KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ Ở MỨC ĐỘ YẾU (5) 1   3 2 3 2   3 3 3 2   ∑ ni ∑ ni + N  N +1 − 2N ∑ ni − N           σ m = i=1 i=1 i=1              N 2( N −1)           Giá trị thống kê Z được tính như sau: Z = R ±σ.5 −m 0 m Nếu R≥m, -0,5; R≤ m, + 0,5 13
 14. THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ LIỆU CÓ TỒN TẠI? Các nghiên cứu phản bác EMH: - De bondt và Thaler (1985) - Jegadeesh and Titman (1993) - Lo và MacKinlay (1990) - French (1980)  Kết luận rút ra từ những nghiên cứu này là: giá cổ phiếu không thay đổi ngẫu nhiên. 14
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2