intTypePromotion=4

Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1&2 - ThS. Trần Thị Bích Phượng

Chia sẻ: Trần Thị Ta | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

0
5
lượt xem
0
download

Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1&2 - ThS. Trần Thị Bích Phượng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Hệ số đếm và các vấn đề liên quan, cấu trúc hệ thống máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1&2 - ThS. Trần Thị Bích Phượng

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN BÀI GIẢNG TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG Ths. TRẦN THỊ BÍCH PHƯƠNG PHỤ TRÁCH BỘ MÔN TIN HỌC Email: ttbphuong@ctump.edu.vn 1 12/04/2020
 2. GIỚI THIỆU CHUNG • PHỔ BIẾN ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN • QUY CHẾ, QUY ĐỊNH • PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC VÀ TỰ HỌC • MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN • GIÁO TRÌNH 12/04/2020 2
 3. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN SỐ TIẾT STT CHỦ ĐỀ LT TH Tự học 1 Giới thiệu học phần 2 Đại cương 1 2 3 Cấu trúc một hệ thống máy tính 1 2 4 Hệ điều hành Windows 1 2 2 5 Microsoft Word 5 12 10 6 Microsoft Excel 5 12 10 7 Microsoft PowerPoint 1 2 2 8 Internet 1 2 2 Tổng cộng 15 30 30 12/04/2020
 4. QUY ĐỊNH CỦA TRƯỜNG • Quyết định ban hành quy định đào tạo theo hệ thống tín chỉ: số 777/QĐ-ĐHYDCT ngày 21/8/2017 • Quyết định ban hành quy định thi kết thúc học phần: số 1406/QĐ-ĐHYDCT ngày 22/11/2017 • Quyết định ban hành quy định lấy ý kiến khảo sát các bên liên quan về công tác đào tạo và các hoạt động khác của Trường: số 2552/QĐ-ĐHYDCT ngày 25/12/2018 12/04/2020 4 / 44
 5. Quyết định ban hành quy định đào tạo theo hệ thống tín chỉ: số 777/QĐ-ĐHYDCT ngày 21/8/2017 1. Điểm tổng hợp đánh giá học phần được tính căn cứ vào điểm thành phần bao gồm: điểm chuyên cần, điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập, điểm đánh giá tự học, điểm kiểm tra thực hành, điểm thi kết thúc học phần, trong đó điểm thi kết thúc học phần là bắt buộc cho mọi trường họp và có trọng số không dưới 70% Đối với học phần chỉ có lý thuyết hoặc có cả lý thuyết và thực hành: - Điểm chuyên cần, điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập, điểm đánh giá tự học, điểm kiểm tra thực hành: 30%  Điểm chuyên cần và điểm đánh giá tự học: 10%  Điểm kiểm tra thực hành: 20% - Thi kết thúc học phần: 70% (thi trắc nghiệm trên máy tính theo ngân hàng đề thi của Bộ môn) 2. Đối với học phần chỉ có lý thuyết hoặc có cả lý thuyết và thực hành: sinh viên không được vắng quá 25% số giờ trên lớp mới được dự thi kết thúc học phần. Đối với học phần thực hành sinh viên phải dự 100% số giờ thực hành 12/04/2020 5 / 44
 6. Quyết định ban hành quy định thi kết thúc học phần: số 1406/QĐ-ĐHYDCT ngày 22/11/2017 Điều 3: Điều kiện dự thi kết thúc học phần 1. Sinh viên phải tham dự ít nhất 75% số tiết học lý thuyết và 100% số tiết học thực hành.  Điểm danh lý thuyết???  Điểm danh thực hành trực tuyến tại Website Khoa KHCB\Bộ môn Tin học 2. Sinh viên phải đạt học phần thực hành mới được thi lý thuyết (điều kiện). Thi thực hành trên máy tính: điểm kiểm tra thực hành - 20% (chỉ tính thi lần 1) - Trường hợp lần 1 dưới 5 điểm sẽ thi lần 2 để đạt điều kiện thi lý thuyết, không điều chỉnh điểm kiểm tra thực hành - Được xem tài liệu 3. Sinh viên không nợ học phí. 12/04/2020 6 / 44
 7. Quyết định ban hành quy định lấy ý kiến khảo sát các bên liên quan về công tác đào tạo và các hoạt động khác của Trường: số 2552/QĐ-ĐHYDCT ngày 25/12/2018 Điều 3: Mục đích của hoạt động lấy ý kiến phản hồi 1. Đối với Nhà trường • Có những điều chỉnh cần thiết nhằm không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo của Nhà trường, ngày càng đáp ứng nhu cầu của người học và xã hội; • Nâng cao tinh thần trách nhiệm của giảng viên, kỹ thuật viên cán bộ viên chức trong việc thực hiện mục tiêu đào tạo của Nhà trường. 2. Đối với giảng viên, kỹ thuật viên • Giúp giảng viên, kỹ thuật viên tự điều chỉnh hoạt động giảng dạy, hoàn thiện, phát huy năng lực giảng dạy về chuyên môn, tác phong sư phạm; • Nâng cao tinh thần trách nhiệm của giảng viên, kỹ thuật viên trong việc thực hiện mục tiêu đào tạo của Nhà trường 3. Đối với người học • Được bày tỏ ý kiến, quan điểm và nhận xét của mình về các hoạt động liên quan đến khóa đào tạo; • Tăng cường tinh thần trách nhiệm của người học với quyền lợi và nghĩa vụ trong học tập và rèn luyện của bản thân, từ đó góp phần nâng cao chất lượng của cơ sở giáo dục đại học; 12/04/2020 7 / 44
 8. NỘI QUY PHÒNG MÁY TÍNH I. GIỜ THỰC HÀNH 1. Sáng: 7 giờ 30 đến 11g00 2. Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 II. TRÁCH NHIỆM CỦA SINH VIÊN THỰC HÀNH - Để giày, dép vào đúng nơi quy định - Đi thực tập theo đúng nhóm - Bảo quản tài sản chung. Không phá hỏng các thiết bị (phần cứng), không thay đổi cấu hình phần mềm hệ thống và các ứng dụng trên máy tính nếu chưa được phép của cán bộ quản lý phòng máy - Thực tập đủ số buổi quy định. Vắng mặt một (01) buổi sẽ bị cấm thi - Giữ trật tự, vệ sinh, không hút thuốc, không ăn uống trong phòng TT - Trước khi về phải tắt máy tính, dọn dẹp ghế lại gọn gàng và vệ sinh trong phòng thực hành 12/04/2020 8
 9. QUY ĐỊNH CỦA BỘ MÔN Xin đổi buổi thực tập • Chỉ được đổi 1 lần, do cá nhân tự đăng ký đổi, không đổi với 1 người khác • Đăng ký trước 2 ngày, có xác nhận đồng ý của Phụ trách Bộ môn (Cô Phương) mới được xem họp lệ • Tất cả đăng ký sau buổi đã vắng không giải quyết • Xem thời khóa biểu trước khi đổi buổi • Đăng ký đổi buổi và xem kết quả trên website Bộ môn Tin học • Chỉ giải quyết cho đổi buổi khi có lý do chính đáng theo quy định 12/04/2020 9 / 44
 10. Mục tiêu dạy học - Mục tiêu dạy học là cái đích mà người dạy và người học cần hướng tới - Mục tiêu dạy học quyết định việc học tập của sinh viên - Mục tiêu dạy học quyết định việc giảng dạy của giảng viên "Nếu không biết mình định đi tới đâu, làm sao biết được mình đã đi đến đích"
 11. MỤC TIÊU HỌC PHẦN Là tuyên bố tổng quát về lý do tồn tại học phần, xác định lĩnh vực ngành nghề cụ thể của học phần, có thể bao hàm hướng chuyên sâu cụ thể, và sự nghiệp tương lai của sinh viên sau khi tốt nghiệp.
 12. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN Là yêu cầu tối thiểu về: - Kiến thức - Kỹ năng - Năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm Về nghề nghiệp mà người học đạt được sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, được cơ sở đào tạo cam kết với người học, xã hội và công bố công khai cùng với các điều kiện đảm bảo thực hiện  Đo lường được, đánh giá được
 13. Phương pháp dạy - học và tự học • Lý thuyết: thuyết trình, thảo luận • Thực hành: hướng dẫn thực hiện thao tác trên máy tính • Tự học: theo hướng dẫn, có đánh giá  Phiếu hướng dẫn tự học: Website Bộ môn  Tài liệu tham khảo: thư viện Trường
 14. CHƯƠNG 1&2: ĐẠI CƯƠNG VÀ HỆ THỐNG MÁY TÍNH • HỆ SỐ ĐẾM VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN • CẤU TRÚC HỆ THỐNG MÁY TÍNH 12/04/2020 14
 15. Biểu diễn dữ liệu trong máy tính Cách biểu diễn: Đơn vị thông tin: • Thông tin trong máy tính • BIT: Chỉ nhận giá được biểu diễn dạng nhị trị 0 hoặc 1 phân • 1Byte = 8 BIT • Ví dụ: • 1KB = 2 Bytes 10  5 bit biểu diễn được 32 trạng = 1024 Bytes thái. • 1MB = 1024 KB  5 bit có thể dùng để biểu diễn 26 chữ cái A..Z. • 1GB = 1024 MB • … 15 12/04/2020
 16. ASCII ASCII (American Standard Code for Information Interchange) Dùng 8 bit để mã hoá các chữ cái. Mỗi chữ cái được gọi là một ký tự. Mã hoá được 2 = 256 ký tự. 8 031,127: Các ký tự điều khiển 32126: Các ký tự thông thường 128255: Các ký tự đặc biệt 12/04/2020 16
 17. Unicode Sử dụng nhiều hơn 8 bit (2,3,4,… Bytes) để mã hoá ký tự. 2 Bytes mã hoá được 216 = 65536 ký tự. Hầu hết các chữ cái của các nước trên thế giới Việt Nam Trung Quốc Nga, Mỹ… 17 12/04/202 0
 18. Bài 3: Biểu diễn dữ liệu trong máy tính a.Hệ đếm b.Cách biểu • Khái niệmdiễn dữ liệu trong máy tính • HệHệ đếmđếm cơ số 10 • Hệ đếm – Sửcơ số để dụng bấtđếm kỳ (biểu diễn thông tin số) • – Cơcơ Hệ đếm số:số Số2lượng ký hiệu • HệVí đếmdụ: cơhệsốđếm 16 cơ số 10 – 10 ký hiệu (cơ số 10) : 0..9. – 123789 là một số trong hệ 10. Hệ đếm cơ số a – Có a ký hiệu. 12/04/2020 18
 19. Bài 3: Biểu diễn dữ liệu trong máy tính Hệ đếm đếm cơ cơsố số10 2  Cơ số 10  Sử dụng 2 ký hiệu 0 và 1  10 ký hiệu: 0,1,2,…,9  Binary (nhị phân)  anan-1…a0 = an.10 + an-1.10 n n-1 +…+ a .10 0  Biểu diễn thông tin trong máy tính 0  123 = 1.10 2 + 2.10 1 +3.10 0  Các linh kiện điện tử chỉ có hai trạng thái:  Cách viết:  Đóng hoặc2014 hoặc tắc). mở (công 201410  Có điện hoặc không có điện.  Sốnhị phân = BIT (BInary digiT).  Cách viết: 10012 hoặc 1001B 12/04/2020 19
 20. Hệ đếm cơ số 16 (Hexa) Sử dụng 16 ký hiệu: – 0..9 – A (10), B(11), C(12), D(13), E(14),F(15) Viết 1AFH hoặc 1AF16 12/04/2020 20 / 44
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản