Bài giảng Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị: Bài 2 - Võ Tấn Dũng (tt)

Chia sẻ: N N | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

0
10
lượt xem
1
download

Bài giảng Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị: Bài 2 - Võ Tấn Dũng (tt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần tiếp theo bài giảng "Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị - Bài 2: Phép đếm" cung cấp cho người học các kiến thức: Nguyên lý cộng, nguyên lý nhân, nguyên lý bù trừ, hoán vị, tổ hợp, chỉnh hợp, hoán vị lặp,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị: Bài 2 - Võ Tấn Dũng (tt)

Chương<br /> LOGO2<br /> <br /> TOÁN RỜI RẠC<br /> <br /> Chương 2 (tt). Phép đếm<br /> <br /> GV: Võ Tấn Dũng<br /> 1<br /> <br /> NGUYÊN LÝ CỘNG<br /> Mệnh đề<br /> Cho A và B là hai tập hữu hạn rời nhau. Khi đó<br /> |A  B|= |A|+|B|<br /> <br /> B<br /> <br /> A<br /> <br /> 2<br /> <br /> NGUYÊN LÝ CỘNG<br /> Nguyên lý cộng:<br /> Giả sử để thực hiện một công việc ta có 2 phương án<br /> - Phương án 1 có n cách làm<br /> - Phương án 2 có m cách làm<br /> Khi đó số cách làm công việc A là n+m<br /> Ví dụ. An có 3 áo tay dài, 5 áo tay ngắn. Để chọn 1 cái<br /> áo thì An có mấy cách<br /> <br /> 3<br /> <br /> Bài tập:<br />  Thầy giáo có 3 danh sách bài tập:<br /> - Danh sách thứ nhất có 23 bài.<br /> - Danh sách thứ hai có 15 bài.<br /> - Danh sách thứ ba có 19 bài.<br />  Một sinh viên phải chọn một bài tập để làm. Hỏi sinh<br /> viên đó có bao nhiêu cách chọn bài tập?<br /> <br /> 4<br /> <br /> Giải:<br /> Ta có:<br /> - 23 cách chọn bài tập từ danh sách thứ nhất.<br /> - 15 cách chọn bài tập từ danh sách thứ hai.<br /> - 19 cách chọn bài tập từ danh sách thứ ba.<br /> Vì vậy:<br /> - Theo nguyên lý cộng, sinh viên đó có 23+15+19=57<br /> cách chọn bài tập.<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản