intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Toán rời rạc

Xem 1-0 trên 0 kết quả Bài giảng Toán rời rạc
 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 bài giảng "Lý thuyết xác suất và thống kê toán" tiếp tục cung cấp đén bạn nội dung 5 chương còn lại trong bài giảng. Chương 5: Phân phối xác suất rời rạc; Chương 6: Phân phối chuẩn; Chương 7: Khoảng tin cậy và cỡ mẫu; Chương 8: Kiểm định giả thuyết thống kê; Chương 9: Tương quan và hồi quy. Cùng tham khảo nội dung phần 2 tại đây nhé các bạn!

  pdf142p phuongyen205 27-12-2022 10 3   Download

 • Bài giảng "Động lực học công trình: Chương 1 - GV. Trịnh Bá Thắng" trình bày nội dung kiến thức về: Nhiệm vụ của môn học; Tải trọng động tác dụng lên công trình; Đặc điểm của bài toán động; Phân loại bài toán động; Bậc tự do của hệ đàn hồi; Các phương pháp rời rạc hóa kết cấu;... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

  pdf44p kimphuong0520 16-12-2022 5 1   Download

 • Bài giảng Tính toán tiến hóa - Bài 7: Ant colony optimization (ACO). Bài này cung cấp cho học viên những nội dung về: giải thuật tối ưu hóa bầy kiến; giải thuật tối ưu hóa bầy ong; giải thuật tối ưu hóa bầy đàn; quá trình xây dựng đường đi cho cá thể kiến;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf19p hanlamcoman 26-11-2022 15 1   Download

 • Bài giảng Tính toán tiến hóa - Bài 8: Particle swarm optimization (PSO). Bài này cung cấp cho học viên những nội dung về: particle swarm optimization; các thành phần của thuật toán PSO; biểu thức cập nhật vận tốc; thuật toán PSO rời rạc;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf24p hanlamcoman 26-11-2022 19 1   Download

 • Bài giảng Toán rời rạc do Vũ Đinh Hoà biên soạn, cung cấp cho người học những kiến thức như: Lý thuyết tập hợp; Một số công thức tổ hợp; Đại số Boole và cấu trúc mạch lôgic; Thuật toán; Lý thuyết đồ thị;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf231p dongcoxanh2510 29-10-2022 26 3   Download

 • Tài liệu giảng dạy Toán rời rạc & lý thuyết đồ thị (Ngành/Nghề: Công nghệ thông tin – Trình độ Cao đẳng) gồm có 2 phần. Phần 1 gồm có 4 chương với những nội dung về toán rời rạc như: cơ sở logic, phương pháp đếm, quan hệ, hàm bool và đại số bool. Phần 2 gồm 4 chương với những kiến thức về lý thuyết đồ thị như: đồ thị, các bài toán về chu trình, cây, bài toán về con đường ngắn nhất. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf67p runordie10 09-10-2022 16 4   Download

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Chương 2: Biến ngẫu nhiên. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm biến ngẫu nhiên; biểu diễn biến ngẫu nhiên; hàm phân phối biến ngẫu nhiên; hai biến ngẫu nhiên rời rạc độc lập; hàm của biến ngẫu nhiên; các đặc trưng của biến ngẫu nhiên;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf52p gianghavan18 18-08-2022 17 1   Download

 • Bài giảng Toán rời rạc cung cấp cho người học những kiến thức như: cơ sở lôgic; các phương pháp chứng minh- tập hợp; ánh xạ - quy nạp Toán học; phép đếm; quan hệ; đại số Bool;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf164p hoamaudon2510 16-06-2022 38 5   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 tiếp tục trình bày về các cấu trúc dữ liệu rời rạc (cây, đồ thị). Đối với với mỗi cấu trúc dữ liệu, tài liệu tập trung trình bày bốn nội dung cơ bản: Định nghĩa, biểu diễn, thao tác và ứng dụng của cấu trúc dữ liệu. Ứng với mỗi thuật toán, tài liệu trình bày bốn nội dung cơ bản: Biểu diễn, đánh giá, thử nghiệm và cài đặt thuật toán. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf101p chenlinong_0310 23-02-2022 43 4   Download

 • "Bài giảng Toán rời rạc 1: Phần 1" cung cấp cho học viên những kiến thức về logic, tập hợp và ứng dụng; vị từ và lượng từ; biểu diễn tập hợp trên máy tính; bài toán đếm; những nguyên lý đếm cơ bản; nguyên lý bù trừ; đếm các hoán vị và tổ hợp; hệ thức truy hồi;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf44p chenlinong_0310 23-02-2022 43 7   Download

 • Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Toán rời rạc 1: Phần 2" tiếp tục cung cấp cho học viên những kiến thức về bài toán liệt kê; thuật toán và độ phức tạp tính toán; thuật toán quay lui; bài toán tối ưu; kỹ thuật rút gọn giải quyết bài toán người du lịch; thuật toán nhánh cận giải bài toán người du lịch; bài toán tồn tại; phương pháp phản chứng; nguyên lý Dirichlet;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf75p chenlinong_0310 23-02-2022 23 4   Download

 • "Bài giảng Toán rời rạc 2: Phần 1" cung cấp cho học viên những kiến thức về một số khái niệm cơ bản của đồ thị, một số thuật ngữ cơ bản trên đồ thị vô hướng và đồ thị có hướng; biểu diễn đồ thị trên máy tính; biểu diễn đồ thị bằng ma trận kề; biểu diễn đồ thị bằng danh sách cạnh; tìm kiếm trên đồ thị; thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu và chiều rộng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf67p chenlinong_0310 23-02-2022 22 4   Download

 • Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Toán rời rạc 2: Phần 2" tiếp tục cung cấp cho học viên những kiến thức về đồ thị Euler, đồ thị Hamilton; thuật toán tìm chu trình Euler; thuật toán tìm đường đi Euler; thuật toán tìm tất cả các chu trình Hamilton; cây khung của đồ thị; xây dựng cây khung của đồ thị dựa vào thuật toán DFS; bài toán tìm đường đi ngắn nhất; thuật toán Bellman-Ford;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf59p chenlinong_0310 23-02-2022 32 3   Download

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 2 Lý thuyết tập hợp, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu tập hợp; Tích Descartes; Các phép toán tập hợp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf27p cuchoami2510 18-02-2022 32 3   Download

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 0 giới thiệu môn học, nội dung môn học gồm có: Logic; Tập hợp; Suy luận toán học; Hàm và quan hệ; Phép đếm; Lý thuyết đồ thị; Đại số Boolean;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf18p cuchoami2510 18-02-2022 18 2   Download

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 3 Suy luận và Chứng minh, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu; Các quy tắc suy luận; Phương pháp chứng minh; Quy nạp toán học; Phát biểu đệ quy. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf26p cuchoami2510 18-02-2022 14 2   Download

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 1 Logic, cung cấp cho người học những kiến thức như: Propositional Logic; Predicate Logic. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf65p cuchoami2510 18-02-2022 16 1   Download

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 4 Hàm và Quan hệ, cung cấp cho người học những kiến thức như: Hàm; Quan hệ: Quan hệ trên một tập hợp; Các tính chất của quan hệ; Quan hệ n-ngôi; Biểu diễn quan hệ; Tính bao đóng của quan hệ; Quan hệ tương đương. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf31p cuchoami2510 18-02-2022 17 1   Download

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 5 Phép đếm, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu; Hai nguyên lý đếm cơ bản; Nguyên lý chuồng bồ câu (Phúc); Hoán vị (Khánh); Tổ hợp (Hoa). Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf14p cuchoami2510 18-02-2022 13 1   Download

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 6.1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu về lý thuyết đồ thị; Đồ thị vô hướng – Đồ thị có hướng; Bậc của đỉnh; Một số dạng đồ thị đặc biệt; Biểu diễn đồ thị trên máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf36p cuchoami2510 18-02-2022 10 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1158 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Toán rời rạc
p_strCode=baigiangtoanroirac

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2