Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 3

Chia sẻ: Nguyễn Văn Chiến | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
16
lượt xem
5
download

Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 3 Dịch chuyển gồm các nội dung chính sau: Thiết bị cơ khí, chế độ dịch chuyển, dịch chuyển theo trục, khóa Joystick, QuickSet-truy cập nhanh, enable Device-Kích hoạt thiết bị,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 3

Dịch chuyển<br /> <br /> Dịch chuyển<br /> Chuyển về chế độ manual mode.<br /> Từ ABB danh mục, chọn Jogging.<br /> <br /> Dịch chuyển<br /> Giao diện dịch chuyển<br /> <br /> Thiết bị cơ khí<br /> • Từ màn hình dịch chuyển, nhấn Mechanical<br /> unit,chọn loai mechanical unit。<br /> • Lựa chọn giữa các robot và các thiết bị ngoài.<br /> <br /> Chế độ dịch chuyển<br /> Nhấn Motion mode, chọn chế độ dịch<br /> chuyển,<br /> <br />
Đồng bộ tài khoản