intTypePromotion=1

Bài giảng Vật lý 6 bài 25: Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo)

Chia sẻ: Nguyễn Trọng Tuyển | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:23

0
390
lượt xem
40
download

Bài giảng Vật lý 6 bài 25: Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đến với bộ sưu tập bao gồm những bài giảng Vật lý 6 bài 25: Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo), quý thầy cô giáo và các bạn học sinh sẽ có được tiết học thú vị, mang hiệu quả cao. Học sinh nhanh chóng nắm bắt được nội dung bài học về quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể rắn của các chất, nêu được đặc điểm về nhiệt độ của quá trình đông đặc. Dựa vào bảng số liệu đã cho, vẽ được đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ trong quá trình đông đặc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Vật lý 6 bài 25: Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo)

 1. 1.Nêu kết luận về sự nóng chảy của băng phiến?. Băng phiến bắt đầu nóng chảy ở 800C nhiệt độ này gọi là nhiệt độ nóng chảy của băng phiến. Trong thời gian nóng chảy nhiệt độ của vật không thay đổi.
 2. 2.Thế nào là sự nóng chảy ? Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng gọi là sự nóng chảy.
 3. Nhiệt độ (0C) 86 85 84 83 Đường 82 81 biểu diễn 80 sự thay đổi 79 78 nhiệt độ 77 của 76 75 băng phiến 74 theo 73 72 thời gian 71 trong 70 69 quá trình 68 băng phiến 67 66 nóng chảy 65 64 63 62 61 Thời gian 60 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 (phút)
 4. Tiết : 29 II. SỰ ĐÔNG ĐẶC 1. Dự đoán :
 5. Thờii gian Thờ gian Nhiệt độ Nhiệt độ Thể Thể ( phút ) ( phút ) ( 0C ) ( 0C ) 15 10 6 86 80 77 RắnRắnỏng lỏng và l
 6. Hãy dự đoán điều gì sẽ xảy ra khi thôi không đun nóng để băng phiến nguội dần
 7. Hãy dự đoán điều gì sẽ xảy ra đối với băng phiến khi thôi không đun nóng và để băng phiến nguội dần - Khi không đun nóng, nhiệt độ băng phiến giảm dần, băng phiến chuyển từ thể lỏng sang thể rắn (đông đặc). - Sau khi đông đặc, nhiệt độ băng phiến tiếp tục giảm.
 8. Dụng cụ thí nghiệm ở hình 24.1 + 01giaù ñôõ thí nghieôm. + 02 kép ván naíng + 01kieăng ñun,löôùi ñun + 01coâc thuyû tinh + 01 oâng nghieôm ,1 nhieôt keâ + 01đỉn cồn +Baíng phieân taùn nhoû, nöôùc.
 9. Tiến hành thí nghiệm để kiểm tra dự đoán - Đun băng phiến như thí nghiệm hình 24.1 lên tới 90 0C tắt đèn cồn. - Lấy ống nghiệm ra khỏi nước nóng để băng phiến nguội dần đến 86 0c. Ghi nhiệt độ và thể của băng phiến - Cứ Sau 1 phút lại ghi nhiệt độ và thể của băng phiến cho tới khi nhiệt độ của băng phiến giảm tới 600C. +Ta được bảng 25.1
 10. BẢNG 25.1 : Bảng nhiệt độ và thể của băng phiến trong quá trình để nguội Thời gian nguội Nhiệt độ Thể rắn (0C) hay lỏng (phút) 0 86 loûng 1 84 loûng 2 82 loûng 3 81 loûng 4 80 loûng vaø raén 5 80 loûng vaø raén 6 80 loûng vaø raén 7 80 loûng vaø raén 8 79 raén 9 77 raén 10 75 raén 11 72 raén 12 69 raén 13 66 raén 14 63 raén 15 60 raén
 11. Nhiệt độ (0C) 86 85 Đường 84 83 biểu diễn 82 sự thay đổi 81 80 nhiệt độ 79 của 78 77 băng phiến 76 theo 75 74 thời gian 73 trong 72 71 quá trình 70 băng phiến 69 68 đông đặc 67 66 65 64 63 62 61 Thời gian 60 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 (phút)
 12. Căn cứ vào đường biểu diễn thảo luận nhóm để trả lời các câu hỏi C1 , C2 , C3. C1 : đến 800 C băng phiến bắt đầu đông đặc C2 , C3 : Yêu cầu Thời gian Dạng của Nhiệt độ băng Thể của băng đường biểu phiến thay đổi phiến diễn Từ phút 0 đến phút thứ 4 Nằm nghiêng Giảm Lỏng Từ phút 4 đến phút thứ 7 Nằm ngang Không đổi Lỏng và Rắn Từ phút 7 đến phút thứ Nằm nghiêng Giảm Lỏng 15
 13. 3. Rút ra kết luận : C4. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống của các câu sau : - 70 C , 80 C, 90 C 0 0 0 - Bằng , lớn hơn , nhỏ hơn - Thay đổi , không thay đổi 800 C Nhiệt a. Băng phiến đông đặc ở (1) ………… độ này gọi là nhiệt độ đông đặc của băng bằng phiến. Nhiệt độ đông đặc (2) ……… nhiệt độ nóng chảy . b. Trong thời gian đông đặc, nhiệt độ của n (3) thay đổi băng phiếkhông……………….
 14. Bảng nhiệt độ nóng chảy của một số chất Nhiệt độ Nhiệt độ Nhiệt độ Chất nóng Chất nóng Chất nóng chảy(oC) chảy(0C) chảy(0C) Băng Vôn fram 3370 Bạ c 960 80 phiến Thép 1300 Chì 327 Nước 0 Vàng 1064 Thuỷ ngân - 39 Đồng 1083 Kẽm 232 Rượu - 117 - ChìỞịnhiệt độảytrạng thái đphiến ở chở yắcủ,a800C (327CC) - Băng phiến 200vì : Băngnàonóngnó ể 200n chì , 850 0 ? 1. b nóng ch ở C nhiệt ộ khi thả r C nhỏThả nhiệtộđ80nóng chảyphiộtbthc(960oC) rắn vừa bạc 2. - hơnhiệtộ t thỏi chì và m ến vừỏiởđồể vào ở Ở n m đ ộ 0C : Băng của ạ a th ng - Đồngỏng. bị chảy. ảyỏi đồng có có ệt độ nóng chảy thể l không nóng ch H vì chúng nhi bị nóng chảy đang nóng (1083Ở nhiệt hơn nhiệt độ nóng n ở thcủa ngạc (960oC). - oC) lớn độ 850C: băng phiếchảy ể lỏ b
 15. Bài tập vận dụng C5 : Hình 25.1 vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian khi nóng chảy của chất nào ? Hãy mô t ả söï thay đổi nhiệt ñoä và thể của chất đó khi nóng chảy ? Nhiệt độ 0C 6 4 2 0 -2 Thời gian ( phút ) - 40 1 2 3 4 5 6 7
 16. Nhiệt độ (0C) Trả lời C5 : 6 4 2 0 -2 -4 0 1 2 3 4 5 6 7 Thời gian ( phút ) + Đây là đường biểu diễn của nước.
 17. Nhiệt độ (0C) 6 4 2 0 -2 -4 0 1 2 3 4 5 6 7 Yêu cầu Thời gian ( phú Thời gian Dạng đường Sự thay đổi Thể của biểu diễn nhiệt độ nước nước đá đá Từ phút 0 đến Nằm nghiêng Tăng lên Rắn phút thứ 1 Từ phút 1 đến Nằm ngang Không đổi Rắn và lỏng phút thứ 4 Từ phút 4 đến Tăng lên Lỏng Nằm nghiêng phút thứ 7
 18. C6 . Việc đúc tượng đồng có những quá trình chuyển thể nào của đồng ? Trả lời C6: Trong việc đúc tượng đồng, đầu tiên người ta nấu cho đồng nóng chảy (Từ thể rắn sang thể lỏng), đổ đồng vào khuôn và làm nguội để đồng chuyển từ thể lỏng sang thể rắn . Tức là quá trình nóng chảy và quá trình đông đặc.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2