intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài thuyết trình: Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh để bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Chia sẻ: Trần Quốc Ngọc | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:23

415
lượt xem
48
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đặc điểm và những quan điểm nguyên tắc cơ bản xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, phương hướng xây dựng lực lượng vũ trang trong giai đoạn mới, những biện pháp chủ yếu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân là những nội dung chính trong bài thuyết trình "Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh để bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa". Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thuyết trình: Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh để bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

 1. BÀI THUYẾT TRÌNH Chủ đề:  XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG  NHÂN DÂN VỮNG MẠNH ĐỂ BẢO VỆ TỔ  QUỐC VIỆT NAM XàHỘI CHỦ NGHĨA  www.themegallery.com  LOGO LOGO
 2. Nội dung: Đặc điểm và những quan điểm nguyên tăc cơ bản I xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân II Phương hướng xây dựng lực lượng vũ trang trong giai đoạn mới Những biện pháp chủ yếu xây dựng lực lượng vũ III trang nhân dân LOGO
 3. I.Đặc điểm và những quan điểm nguyên tăc cơ bản xây dựng  lự1.Khái ni c lượng vũ trang nhân dân ệm: v LLVT  nhân  dân  là  các  tổ  chức  vũ  trang  và  bán  vũ  trang  của  nhân  dân  Việt  Nam  do  Đảng  cộng  sản  Việt  Nam  lãnh  đạo,  Nhà  Nước Cộng hòa xã hội chủ Nghĩa Việt Nam  quản lý, có nhiệm vụ “chiến  đấu giành và  giữ  độc  lập,  chủ  quyền  thống  nhất  toàn  vẹn  lãnh  thổ  của  Tổ  quốc  bảo  vệ  an  ninh  quốc  gia và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ  nhân  dân,  bảo  vệ  chế  độ  XHCN  và  những  thành  quả  cách  mạng,  cùng  toàn  dân  xây  dựng đất nước. v Là lực lượng xung kích trong khởi nghĩa  toàn dân giành chính quyền, là lực lượng  nòng cốt của quốc phòng toàn dân và  chiến tranh nhân dân. LOGO
 4. I.Đặc điểm và những quan điểm nguyên tăc cơ bản xây  dựng lực lượng vũ trang nhân dân LLVTNDVN LLVT thường trực LLVT quần chúng LL QĐND CAND LL Dự bị DQTV Động viên LOGO
 5. I.Đặc điểm và những quan điểm nguyên tăc cơ bản xây dựng  l2. Đ ực l ượểng vũ trang nhân dân ặc đi m liên quan đến xây dựng LLVT nhân dân  v Cả nước đang thực hiện hai nhiệm vụ  chiến lược xây dựng và bảo  vệ tổ quốc XHCN, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chống  phá ta quyết liệt. v Xây dựng LLVT trong điều kiện quốc tế đã thay đổi, có nhiều dễn  biến phức tạp. v Sự nghiệp đổi mới đã đạt dược nhiều thành tựu to lớn, đất nước ta  bước sang thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội  nhập kinh tế thế giới toàn diện hơn. v Thực trạng LLVTND ta. LOGO
 6. I.Đặc điểm và những quan điểm nguyên tăc cơ bản xây dựng  l3. Nh ực lữượ ng vũ trang nhân dân ng quan đi ểm, nguyên tắc. v Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam  đối với LLVT nhân dân. v Tự lực tự cường xây dựng LLVT. v Xây dựng LLVT nhân dân lấy chất lượng làm chính, lấy xây dựng  chính trị làm cơ sở. v Bảo đảm LLVT nhân dân luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu và  chiến đấu thắng lợi. www.themegallery.co LOGO
 7. II.Phương hướng xây dựng lực lượng vũ trang  trong giai đoạn mới 1. Xây dựng  2.Xây  3. Xây  Quân đội nhân  dựng lực  dựng lực  dân, công an  lượng dự  lượng dân  nhân dân theo  bị động  quân tự  hướng cách  viên vệ mạng chính  quy, tinh nhuệ,  từng bước hiện  đại LOGO
 8. 1. Xây dựng QĐND, CAND theo hướng cách mạng chính  quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại Cách mạng  Xây dựng Chính quy  QĐND, Tinh nhuệ CAND Từng bước hiện đại LOGO
 9. LOGO
 10. 2.Xây dựng lực lượng dự bị động viên Click icon to add table Xây dựng lực lượng DBĐV hùng hậu được huấn luyện và quản lý tốt, bảo  đảm khi cần thiết có thể động viên theo kế hoạch Số liệu tham khảo Nước LLVT thường trực LL DBĐV Mỹ 152,3 vạn 213 vạn Trung Quốc 270 vạn 300 vạn Nhật 2,4 vạn phòng vệ 4,8 vạn Thái Lan 33,1 vạn 50 vạn Singapo 5,3 vạn 18,2 vạn LOGO
 11. 3. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ Click icon to add table LOGO
 12. III. NHỮNG BIỆN PHÁP CHỦ YẾU XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG  VŨ TRANG NHÂN DÂN. 1:Chấn chỉnh tổ chức biên chế lực lượng vũ trang nhân dân 2: Nâng cao chất lượng HL, GD, xây dựng và phát triển KHQS  Việt Nam. 3: Từng bước giải quyết yêu cầu về vũ khí, trang bị kỹ thuật của LLVTND 4: Xây dựng đội ngũ cán bộ LLVTND có phẩm chất, năng lực tốt. 5: Thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các c/s của Đảng, nhà nước đối với LLVTND LOGO
 13. 1:Chấn chỉnh tổ chức biên chế lực lượng vũ trang  nhân dân v + Bộ đội chủ lực: v Tổ chức các đơn vị phải gọn, mạnh, cơ động, có sức chiến đấu cao. Bố  trí các v binh đoàn chủ lực phải gắn với thế trận quốc phòng – an ninh nhân dân  trên cả nước cũng như từng vùng chiến lược. LOGO
 14. 1:Chấn chỉnh tổ chức biên chế lực lượng vũ trang  nhân dân v + Bộ đội địa phương: Phải căn cứ vào tình hình cụ thể để tổ chức  và bố trí cho phù hợp với từng địa phương và thế trận cả nước. LOGO
 15. 1:Chấn chỉnh tổ chức biên chế lực lượng vũ trang  nhân dân v + Bộ đội biên phòng: Cần có số lượng phù hợp, chất lượng cao, tổ  chức hợp lý để hoàn thành nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an  ninh biên giới quốc gia, vùng biển, đảo…theo nhiệm vụ được giao. LOGO
 16. 1:Chấn chỉnh tổ chức biên chế lực lượng vũ trang  nhân dân v + Dân quân tự vệ: Được tổ chức trên cơ sở lực lượng chính trị ở  từng đơn vị hành chính, đơn vị sản xuất và dân cư ở cơ sở, có số  lượng phù hợp, chất lượng cao. LOGO
 17. 2: Nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục, xây dựng và  phát triển khoa học quân sự  Việt Nam. v Huấn luyện phải  thực hiện đúng  phương châm: Cơ  bản, thiết thực,  vững chắc, sát với  thực tế, huấn luyện  từ thấp đến cao.  Giáo dục thì phải  thực hiện giáo dục  toàn diện để nâng  cao bản lĩnh chính  trị và năng lực cho  cán bộ, chiến sĩ lực  lượng vũ trang. LOGO
 18. 3: Từng bước giải quyết yêu cầu về vũ khí, trang bị kỹ thuật  của lực lượng vũ trang nhân dân. v Trong  quá  trình  công  nghiệp  hóa,  hiện  đại  hóa  đất  nước  phải  tiến  hành  kết   hợp  giữa  các  vụ  viện  nghiên  cứu,  các  nhà  trường  trong  và  ngoài  quân  đội  tiến  hành  nghiên cứu chế tạo và  sản xuất các loại binh  khí  kĩ  thuật  đáp  ứng  yêu cầu của lực lượng  vũ  trang. LOGO
 19. 4: Xây dựng đội ngũ cán bộ lực lượng vũ trang nhân dân có  phẩm chất, năng lực tốt. v Phải thường  xuyên làm tốt  công tác tuyển  chọn, đào tạo,  bồi dưỡng, sử  dụng, quản lý  cán bộ lực  lượng vũ trang  nhân dân. LOGO
 20. 5: Thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các chính sách của Đảng,  nhà nước đối với lực lượng vũ trang nhân dân: LOGO
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2