intTypePromotion=1

Bảng giá ca máy theo QĐ 1134/QĐ-BXD, TT 05/2016/TT-BXD và TT 06/2016/TT-BXD

Chia sẻ: Vũ Hồng Khương Khương | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:86

1
1.015
lượt xem
130
download

Bảng giá ca máy theo QĐ 1134/QĐ-BXD, TT 05/2016/TT-BXD và TT 06/2016/TT-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảng giá ca máy theo QĐ 1134/QĐ-BXD, TT 05/2016/TT-BXD và TT 06/2016/TT-BXD giúp các bạn biết được bảng giá ca máy và thiết bị xây dựng; bảng lương nhân công trong quả lý chi phí xây dựng ban hành theo QĐ 1134/QĐ-BXD, TT 05/2016/TT-BXD và TT 06/2016/TT-BXD.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng giá ca máy theo QĐ 1134/QĐ-BXD, TT 05/2016/TT-BXD và TT 06/2016/TT-BXD

 1. BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ XÂY DỰNG Căn cứ:  '­ Theo QĐ 1134/QĐ­BXD ngày 08/10/2015 về việc công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng  '­ Theo TT 05/2016/TT­BXD ngày 10/03/2016  về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng  '­ Thông tư số 06/2016/TT­BXD ngày 10/3/2016  Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dụng ­ Thông tư 06/2010/TT­BXD hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy thiết bị ­ Giá bán lẻ xăng dầu của tập đoàn Petrolimex, báo giá điện của tập đoàn điện lực Việt Nam diezel xang điện  12,290   15,960   2,320  Chi phí khấu  Chi phí sửa  Chi phí NL,  Chi phí tiền  Định mức (%) Nguyên giá Chi phí khác  Định mức tiêu  hao chữa  NL  lương Số ca  Loại máy và thiết bị hao nhiên liệu,  Nhân công điều khiển máy năm Chi  năng lượng Khấu  Sửa  phí  (1000 VNĐ) (CPKH) (CPSC) (CPK) (CPNL) (CPTL) hao chữa khác 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 MÁY THI CÔNG ĐẤT VÀ LU LÈN Máy đào một gầu, bánh xích ­ dung tích gầu: 0,40 m3 260 17 5.8 5 43 lít diezel 1x4/7  731,700   430,577   163,225   140,712   554,894   186,346  0,50 m3 260 17 5.8 5 51 lít diezel 1x4/7  860,200   506,195   191,891   165,423   658,130   186,346  0,65 m 3 260 17 5.8 5 59 lít diezel 1x3/7+1x5/7  860,200   506,195   191,891   165,423   761,366   377,808  0,80 m3 260 17 5.8 5 65 lít diezel 1x3/7+1x5/7  971,700   571,808   216,764   186,865   838,793   377,808  1,25 m3 260 17 5.8 5 83 lít diezel 1x4/7+1x6/7  1,683,600   990,734   375,572   323,769   1,071,074   446,500  1,60 m3 260 16 5.5 5 113 lít diezel 1x4/7+1x6/7  2,027,400   1,122,868   428,873   389,885   1,458,209   446,500  2,30 m3 260 16 5.5 5 138 lít diezel 1x4/7+1x7/7  2,943,500   1,630,246   622,663   566,058   1,780,821   493,269  3,60 m3 300 14 4 5 199 lít diezel 1x4/7+1x7/7  6,504,000   2,731,680   867,200   1,084,000   2,567,996   493,269  Máy đào một gầu, bánh hơi ­ dung tích gầu: 0,75 m3 260 17 5.4 5 57 lít diezel 1x3/7+1x5/7  1,022,800   601,878   212,428   196,692   735,557   377,808  1,25 m3 260 17 4.7 5 73 lít diezel 1x4/7+1x6/7  1,818,300   1,070,000   328,693   349,673   942,029   446,500  Máy đào gầu ngoạm (gầu dây) ­ dung tích gầu: 0,40 m3 260 17 5.8 5 59 lít diezel 1x3/7+1x5/7  942,600   554,684   210,272   181,269   761,366   377,808  0,65 m3 260 17 5.8 5 65 lít diezel 1x3/7+1x5/7  1,036,800   610,117   231,286   199,385   838,793   377,808  1,00 m3 260 17 5.8 5 83 lít diezel 1x4/7+1x6/7  1,599,500   941,244   356,812   307,596   1,071,074   446,500  1,20 m3 260 16 5.5 5 113 lít diezel 1x4/7+1x6/7  1,926,000   1,066,708   407,423   370,385   1,458,209   446,500  1,60 m 3 260 16 5.5 5 128 lít diezel 1x4/7+1x7/7  2,448,100   1,355,871   517,867   470,788   1,651,776   493,269  2,30 m3 260 16 5.5 5 164 lít diezel 1x4/7+1x7/7  3,255,700   1,803,157   688,706   626,096   2,116,338   493,269 
 2. Máy xúc lật ­ dung tích gầu: 0,60 m3 260 16 4.8 5 29 lít diezel 1x4/7  602,400   333,637   111,212   115,846   374,231   186,346  1,00 m3 260 16 4.8 5 39 lít diezel 1x4/7  795,000   440,308   146,769   152,885   503,276   186,346  1,25 m3 260 16 4.8 5 47 lít diezel 1x3/7+1x5/7  926,000   512,862   170,954   178,077   606,512   377,808  1,65 m3 260 16 4.8 5 75 lít diezel 1x3/7+1x5/7  1,188,400   658,191   219,397   228,538   967,838   377,808  2,30 m3 260 14 4.4 5 95 lít diezel 1x4/7+1x6/7  1,543,100   747,810   261,140   296,750   1,225,928   446,500  2,80 m 3 260 14 4.4 5 101 lít diezel 1x4/7+1x6/7  1,928,600   934,629   326,378   370,885   1,303,355   446,500  3,20 m3 260 14 3.8 5 134 lít diezel 1x4/7+1x6/7 2,862,800  1,387,357   418,409   550,538   1,729,203   446,500  Máy ủi ­ công suất: 75 cv 230 18 6 5 38 lít diezel 1x4/7 432,700  304,771   112,878   94,065   490,371   186,346  110 cv 250 17 5.8 5 46 lít diezel 1x3/7+1x5/7 743,000  454,716   172,376   148,600   593,607   377,808  140 cv 250 17 5.8 5 59 lít diezel 1x3/7+1x5/7 1,192,300  729,688   276,614   238,460   761,366   377,808  180 cv 250 16 5.5 5 76 lít diezel 1x3/7+1x5/7 1,529,700  881,107   336,534   305,940   980,742   377,808  250 cv 250 16 5.2 5 94 lít diezel 1x3/7+1x6/7 1,921,700  1,106,899   399,714   384,340   1,213,023   418,000  320 cv 250 14 4.1 5 125 lít diezel 1x3/7+1x7/7 3,236,600  1,631,246   530,802   647,320   1,613,063   464,769  Máy cạp tự hành ­ dung tích thùng: 9 m3 240 17 4.2 5 132 lít diezel 1x3/7+1x6/7 1,507,100  960,776   263,743   313,979   1,703,394   418,000  16 m3 240 16 4 5 154 lít diezel 1x3/7+1x7/7 2,295,300  1,377,180   382,550   478,188   1,987,293   464,769  25 m3 240 16 4 5 182 lít diezel 1x3/7+1x7/7 2,869,000  1,721,400   478,167   597,708   2,348,619   464,769  Máy san tự hành ­ công  suất: 108 cv 210 17 3.6 5 39 lít diezel 1x3/7+1x5/7 892,100  649,959   152,931   212,405   503,276   377,808  180 cv 210 16 3.1 5 54 lít diezel 1x3/7+1x5/7 1,494,500  1,024,800   220,617   355,833   696,843   377,808  Máy đầm đất cầm tay ­ trọng lượng: 50 kg 150 20 5.4 4 3 lít xăng 1x3/7 23,100  30,800   8,316   6,160   49,316   157,846  60 kg 150 20 5.4 4 3.5 lít xăng 1x3/7 28,900  38,533   10,404   7,707   57,536   157,846  70 kg 150 20 5.4 4 4 lít xăng 1x3/7 31,200  37,440   11,232   8,320   65,755   157,846  80 kg 150 20 5.4 4 5 lít xăng 1x3/7 32,850  39,420   11,826   8,760   82,194   157,846  Đầm bánh hơi tự hành ­ trọng lượng: 9 t 230 18 4.3 5 34 lít diezel 1x5/7 533,500  375,770   99,741   115,978   438,753   219,962  16 t 230 18 4.3 5 38 lít diezel 1x5/7 606,200  426,976   113,333   131,783   490,371   219,962  25 t 230 17 4.1 5 55 lít diezel 1x5/7 761,900  506,829   135,817   165,630   709,748   219,962  Máy đầm rung tự hành ­ trọng lượng: 8 t 230 17 4.6 5 19 lít diezel 1x4/7 679,100  451,749   135,820   147,630   245,186   186,346  15 t 230 17 4.3 5 39 lít diezel 1x4/7 1,106,200  735,863   206,811   240,478   503,276   186,346  18 t 230 17 4.3 5 53 lít diezel 1x4/7 1,294,500  861,124   242,015   281,413   683,939   186,346  25 t 230 17 3.7 5 67 lít diezel 1x4/7 1,455,700  968,357   234,178   316,457   864,602   186,346  Đầm bánh thép tự hành ­ trọng lượng:
 3. 6,0 t 230 18 2.9 5 20 lít diezel 1x3/7  ­     ­     ­     258,090   157,846  8,5 t 230 18 2.9 5 24 lít diezel 1x3/7 319,100  224,757   40,234   69,370   309,708   157,846  10 t 230 18 2.9 5 26 lít diezel 1x4/7 415,300  292,516   52,364   90,283   335,517   186,346  15,5 t 230 17 2.7 5 42 lít diezel 1x4/7 686,100  456,406   80,542   149,152   541,989   186,346  Quả đầm ­ trọng lượng: 16 t 230 17 2.5 5 1x4/7 521,500  346,911   56,685   113,370   ­     186,346  MÁY NÂNG CHUYỂN Cần trục ô tô ­ sức nâng: 3 t 220 10 5.1 5 25 lít diezel 1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 1 563,300  230,441   130,583   128,023   322,613   382,192  4 t 220 10 5.1 5 26 lít diezel 1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 1 604,700  247,377   140,180   137,432   335,517   382,192  5 t 220 10 4.7 5 30 lít diezel 1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 1 671,500  274,705   143,457   152,614   387,135   382,192  6 t 220 10 4.7 5 33 lít diezel 1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 1 827,700  338,605   176,827   188,114   425,849   382,192  10 t 220 10 4.5 5 37 lít diezel 1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 2 1,158,800  474,055   237,027   263,364   477,467   434,808  16 t 220 10 4.5 5 43 lít diezel 1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 2 1,357,800  555,464   277,732   308,591   554,894   434,808  20 t 220 9 4.5 5 44 lít diezel 1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 2 1,691,700  622,853   346,030   384,477   567,798   434,808  25 t 220 9 4.3 5 50 lít diezel 1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 3 1,945,600  716,335   380,276   442,182   645,225   518,846  30 t 220 9 4.3 5 54 lít diezel 1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 3 2,199,200  809,705   429,844   499,818   696,843   518,846  40 t 220 8 4.1 5 64 lít diezel 1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 3 3,258,600  1,066,451   607,285   740,591   825,888   518,846  50 t 220 8 4.1 5 70 lít diezel 1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 3 4,572,100  1,496,324   852,073   1,039,114   903,315   518,846  Cần trục bánh hơi ­ sức nâng: 16 t 200 10 4.5 5 33 lít diezel 1x3/7+1x5/7 900,600  405,270   202,635   225,150   425,849   377,808  25 t 200 10 4.5 5 36 lít diezel 1x4/7+1x6/7 1,104,300  496,935   248,468   276,075   464,562   446,500  40 t 200 9 4 5 50 lít diezel 1x4/7+1x6/7 2,289,000  927,045   457,800   572,250   645,225   446,500  63 t 200 9 4 5 61 lít diezel 1x4/7+1x6/7 2,711,900  1,098,320   542,380   677,975   787,175   446,500  90 t 200 8 3.8 5 69 lít diezel 1x4/7+1x7/7 5,120,500  1,843,380   972,895   1,280,125   890,411   493,269  100 t 200 8 3.8 5 74 lít diezel 2x4/7+1x7/7 6,168,500  2,220,660   1,172,015   1,542,125   954,933   679,615  110 t 200 8 3.6 5 78 lít diezel 2x4/7+1x7/7 7,794,400  2,805,984   1,402,992   1,948,600   1,006,551   679,615  130 t 200 8 3.6 5 81 lít diezel 2x4/7+1x7/7 9,306,500  3,350,340   1,675,170   2,326,625   1,045,265   679,615  Cần trục bánh xích ­ sức nâng: 5 t 200 10 5.4 5 32 lít diezel 1x3/7+1x5/7 705,200  317,340   190,404   176,300   412,944   377,808  10 t 200 10 4.5 5 36 lít diezel 1x3/7+1x5/7 946,700  426,015   213,008   236,675   464,562   377,808  16 t 200 10 4.6 5 45 lít diezel 1x3/7+1x5/7 1,230,900  553,905   283,107   307,725   580,703   377,808  25 t 200 9 4.6 5 47 lít diezel 1x4/7+1x6/7 1,654,100  669,911   380,443   413,525   606,512   446,500  28 t 200 9 4.6 5 49 lít diezel 1x4/7+1x6/7 1,974,600  799,713   454,158   493,650   632,321   446,500  40 t 200 8.5 4.1 5 51 lít diezel 1x4/7+1x6/7 3,020,400  1,155,303   619,182   755,100   658,130   446,500  50 t 200 8.5 4.1 5 54 lít diezel 1x4/7+1x6/7 3,330,900  1,274,069   682,835   832,725   696,843   446,500  63 t 200 8 4.1 5 56 lít diezel 1x4/7+1x7/7 4,058,700  1,461,132   832,034   1,014,675   722,652   493,269  80 t 200 8 3.8 5 58 lít diezel 1x4/7+1x7/7  ­     ­     ­     748,461   493,269 
 4. 100 t 200 8 3.8 5 59 lít diezel 2x4/7+1x7/7 6,109,300  2,199,348   1,160,767   1,527,325   761,366   679,615  110 t 200 8 3.6 5 63 lít diezel 2x4/7+1x7/7 7,114,800  2,561,328   1,280,664   1,778,700   812,984   679,615  130 t 200 7.5 3.6 5 72 lít diezel 2x4/7+1x7/7 9,998,700  3,374,561   1,799,766   2,499,675   929,124   679,615  150 t 200 7.5 3.6 5 83 lít diezel 2x4/7+1x7/7 11,156,000  3,765,150   2,008,080   2,789,000   1,071,074   679,615  Cần trục tháp ­ sức nâng: 5 t 280 16 4.7 6 42 kWh 1x3/7+1x5/7 760,300  391,011   127,622   162,921   104,261   377,808  10 t 280 14 4 6 60 kWh 1x3/7+1x5/7 1,238,400  557,280   176,914   265,371   148,944   377,808  12 t 280 14 4 6 68 kWh 1x3/7+1x5/7 1,508,900  679,005   215,557   323,336   168,803   377,808  15 t 280 14 4 6 90 kWh 1x3/7+1x5/7 1,657,600  745,920   236,800   355,200   223,416   377,808  20 t 280 13 3.8 6 113 kWh 1x3/7+1x5/7 1,988,600  830,951   269,881   426,129   280,511   377,808  25 t 280 13 3.8 6 120 kWh 1x3/7+1x6/7 2,757,600  1,152,283   374,246   590,914   297,888   418,000  30 t 280 13 3.8 6 128 kWh 1x3/7+1x6/7 3,455,800  1,444,031   469,001   740,529   317,747   418,000  40 t 280 13 3.5 6 135 kWh 1x3/7+1x6/7 4,011,100  1,676,067   501,388   859,521   335,124   418,000  50 t 280 13 3.5 6 143 kWh 2x4/7+1x6/7 5,031,300  2,102,365   628,913   1,078,136   354,983   632,846  60 t 280 13 3.5 6 198 kWh 2x4/7+1x6/7 6,289,200  2,627,987   786,150   1,347,686   491,515   632,846  Cẩu tháp MD 900 280 13 3.5 6 480 kWh 2x4/7+1x6/7+1x7/7 22,304,300  9,320,011   2,788,038   4,779,493   1,191,552   939,769  Cần cẩu nổi: 1 t.phII.1/2+3 thợ máy (2x2/4 + 1x3/4) +1 thợ  Kéo theo ­ sức nâng 30 t 170 10 6.2 7 81 lít diezel 2,794,100  1,479,229   1,019,025   1,150,512   1,045,265   1,083,000  điện 2/4 + 1 thủy thủ 2/4 1 t.tr 1/2 + 1 tpII 1/2 + 4 thợ máy (3x2/4 + 1x4/4)  Tự hành ­ sức nâng 100 t 170 10 6 7 118 lít diezel 4,205,700  2,226,547   1,484,365   1,731,759   1,522,731   1,604,038  + 1 thợ điện 3/4 + 1 thủy thủ 2/4 Cổng trục ­ sức nâng: 10 t 170 14 2.8 5 81 kWh 1x3/7+1x5/7 471,300  349,316   77,626   138,618   201,074   377,808  30 t 170 14 2.8 5 90 kWh 1x3/7+1x6/7 730,500  541,429   120,318   214,853   223,416   418,000  60 t 170 14 2.5 5 144 kWh 1x3/7+1x7/7 966,900  716,644   142,191   284,382   357,466   464,769  90 t 170 14 2.5 5 180 kWh 1x3/7+1x7/7  ­     ­     ­     446,832   464,769  Cẩu lao dầm K33­60 170 14 3.5 6 233 kWh 1x3/7+4x4/7 +1x6/7 2,353,600  1,744,433   484,565   830,682   578,399   1,163,385  Thiết bị nâng hạ dầm 90T 170 14 3.5 6 168 kWh 1x3/7+2x4/7 +1x6/7  ­     ­     ­     417,043   790,692  Cầu trục ­ sức nâng: 30 t 280 10 2.3 5 48 kWh 1x3/7+1x6/7 330,300  106,168   27,132   58,982   119,155   418,000  40 t 280 10 2.3 5 60 kWh 1x3/7+1x6/7 371,700  119,475   30,533   66,375   148,944   418,000  50 t 280 10 2.3 5 72 kWh 1x3/7+1x6/7 421,200  135,386   34,599   75,214   178,733   418,000  60 t 280 10 2.3 5 84 kWh 1x3/7+1x7/7 505,400  162,450   41,515   90,250   208,522   464,769  90 t 280 10 2.3 5 108 kWh 1x3/7+1x7/7 628,300  201,954   51,610   112,196   268,099   464,769  110 t 280 10 2.1 5 132 kWh 1x3/7+1x7/7 867,000  278,679   65,025   154,821   327,677   464,769  125 t 280 10 2.1 5 144 kWh 1x3/7+1x7/7 997,000  320,464   74,775   178,036   357,466   464,769  180 t 280 10 2.1 5 168 kWh 1x3/7+1x7/7 1,296,300  416,668   97,223   231,482   417,043   464,769  250 t 280 10 2 5 204 kWh 1x3/7+1x7/7 1,673,600  537,943   119,543   298,857   506,410   464,769 
 5. Máy vận thăng ­ sức nâng: 0,8 t ­ H nâng 80 m 280 18 4.3 5 21 kWh 1x3/7 163,700  94,712   25,140   29,232   52,130   157,846  3 t ­ H nâng 100 m 280 17 4.1 5 39 kWh 1x3/7 252,000  137,700   36,900   45,000   96,814   157,846  Máy vận thăng lồng ­ sức nâng: 3 t ­ H nâng 100 m 280 17 4.1 5 47 kWh 1x3/7 514,900  281,356   75,396   91,946   116,673   157,846  Tời điện ­ sức kéo: 0,5 t 230 17 5.1 4 4 kWh 1x3/7 4,600  3,400   1,020   800   9,930   157,846  1,0 t 230 17 5.1 4 5 kWh 1x3/7 5,900  4,361   1,308   1,026   12,412   157,846  1,5 t 230 17 4.6 4 6 kWh 1x3/7 16,400  12,122   3,280   2,852   14,894   157,846  3,0 t 230 17 4.6 4 11 kWh 1x3/7 38,600  25,677   7,720   6,713   27,306   157,846  3,5 t 230 17 4.6 4 12 kWh 1x3/7 42,500  28,272   8,500   7,391   29,789   157,846  5,0 t 230 17 4.6 4 14 kWh 1x3/7 51,700  34,392   10,340   8,991   34,754   157,846  Pa lăng xích ­ sức nâng: 3 t 230 17 4.6 4 1x3/7 7,900  5,839   1,580   1,374   ­     157,846  5 t 230 17 4.2 4 1x3/7 10,200  7,539   1,863   1,774   ­     157,846  Kích nâng ­ sức nâng: 10 t 180 14 2.2 5 1x4/7 4,600  3,578   562   1,278   ­     186,346  30 t 180 14 2.2 5 1x4/7 5,800  4,511   709   1,611   ­     186,346  50 t 180 14 2.2 5 1x4/7 9,800  7,622   1,198   2,722   ­     186,346  100 t 180 14 2.2 5 1x4/7 19,000  14,778   2,322   5,278   ­     186,346  200 t 180 14 2.2 5 1x4/7 27,400  21,311   3,349   7,611   ­     186,346  250 t 180 14 2.2 5 1x4/7 44,000  30,800   5,378   12,222   ­     186,346  500 t 180 14 2.2 5 1x4/7 95,500  66,850   11,672   26,528   ­     186,346  Kích thông tâm RRH ­ 100 t 180 14 2.2 5 1x4/7 73,600  51,520   8,996   20,444   ­     186,346  YCW ­ 250 t 180 14 2.2 5 1x4/7 15,700  12,211   1,919   4,361   ­     186,346  YCW ­ 500 t 180 14 2.2 5 1x4/7 48,400  33,880   5,916   13,444   ­     186,346  Kích đẩy liên tục tự động  180 14 3.5 5 29 kWh 1x4/7+1x5/7 211,700  148,190   41,164   58,806   71,990   406,308  ZLD­60 (60t, 6c) Kích sợi đơn YDC ­ 500 t 180 14 2.2 5 1x4/7 17,600  13,689   2,151   4,889   ­     186,346  Xe nâng ­ chiều cao nâng: 12 m 260 14 4 5 25 lít diezel 1x1/4+ 1x3/4 lái xe nhóm 2 638,250  309,306   98,192   122,740   322,613   434,808  18 m 260 14 3.8 5 29 lít diezel 1x1/4+ 1x3/4 lái xe nhóm 2 867,650  420,477   126,810   166,856   374,231   434,808  24 m 260 14 3.8 5 33 lít diezel 1x1/4+ 1x3/4 lái xe nhóm 2 1,094,250  530,290   159,929   210,433   425,849   434,808  Xe thang ­ chiều dài thang: 9 m 260 14 3.9 5 25 lít diezel 1x1/4+ 1x3/4 lái xe nhóm 2 879,750  426,340   131,963   169,183   322,613   434,808  12 m 260 14 3.7 5 29 lít diezel 1x1/4+ 1x3/4 lái xe nhóm 2 1,195,950  579,576   170,193   229,990   374,231   434,808  18 m 260 14 3.7 5 33 lít diezel 1x1/4+ 1x3/4 lái xe nhóm 2 1,450,300  702,838   206,389   278,904   425,849   434,808 
 6. MÁY VÀ THIẾT BỊ GIA CỐ NỀN MÓNG Búa diezel tự hành, bánh xích ­ trọng lượng đầu búa: 1,2 t 220 17 4.4 5 56 lít diezel 1x2/7+1x4/7+1x5/7 982,050  682,971   196,410   223,193   722,652   540,038  1,8 t 220 17 4.4 5 59 lít diezel 1x2/7+1x4/7+1x6/7 1,076,150  748,413   215,230   244,580   761,366   580,231  3,5 t 220 16 3.9 5 62 lít diezel 2x2/7+1x4/7+1x6/7 2,053,800  1,344,305   364,083   466,773   800,079   713,962  4,5 t 220 16 3.9 5 65 lít diezel 2x2/7+1x4/7+1x6/7 2,400,300  1,571,105   425,508   545,523   838,793   713,962  Búa diezel chạy trên ray ­ trọng lượng đầu búa: 1,2 t 220 16 3.9 5 24 lít diezel 1x2/7+1x3/7+1x4/7 505,600  330,938   89,629   114,909   309,708   477,923  14 kWh  34,754  1,8 t 220 16 3.9 5 30 lít diezel 1x2/7+1x3/7+1x5/7 743,700  486,785   131,838   169,023   387,135   511,538  14 kWh  34,754  2,5 t 220 14 3.5 5 36 lít diezel 2x2/7+1x3/7+1x6/7 984,800  564,022   156,673   223,818   464,562   685,462  25 kWh  62,060  3,5 t 220 14 3.5 5 48 lít diezel 2x2/7+1x3/7+1x6/7 1,109,400  635,384   176,495   252,136   619,416   685,462  25 kWh  62,060  4,5 t 220 14 3.5 5 63 lít diezel 2x2/7+1x3/7+1x6/7 1,370,100  784,694   217,970   311,386   812,984   685,462  34 kWh  84,402  5,5 T 220 14 3.5 5 78 lít diezel 2x2/7+1x3/7+1x6/7 1,633,600  935,607   259,891   371,273   1,006,551   685,462  34 kWh  84,402  Búa rung cọc cát, tự hành, bánh xích ­ công suất: 60 kW 220 16 4.8 5 40 lít diezel 1x3/7+1x5/7+1x6/7 1,090,450  713,749   237,916   247,830   516,180   637,962  Búa rung ­ công suất: 40 kW 200 17 3.8 5 108 kWh 1x3/7+1x4/7 107,200  82,008   20,368   26,800   268,099   344,192  50 kW 200 17 3.8 5 135 kWh 1x3/7+1x4/7 130,600  99,909   24,814   32,650   335,124   344,192  170 kW 200 17 2.6 5 357 kWh 1x3/7+1x4/7 246,200  188,343   32,006   61,550   886,217   344,192  Búa đóng cọc nổi (cả sà lan và máy phụ trợ) ­ trọng lượng búa: 1 t.phII.1/2 + 3 thợ máy (2x2/4+1x3/4) + 1 thợ  ≤ 1,8 t 200 14 5.9 6 42 2,521,800  1,588,734   743,931   756,540   690,430   1,083,000  điện 2/4 + 1 thủy thủ 2/4 1 t.phII.1/2 + 3 thợ máy (2x2/4+1x3/4) + 1 thợ  ≤ 2,5 t 200 14 5.9 6 47 lít diezel 2,612,000  1,645,560   770,540   783,600   606,512   1,083,000  điện 2/4 + 1 thủy thủ 2/4 1 t.phII.1/2 + 3 thợ máy (2x2/4+1x3/4) + 1 thợ  ≤ 3,5 t 200 14 5.9 6 52 lít diezel 2,659,700  1,675,611   784,612   797,910   671,034   1,083,000  điện 2/4 + 1 thủy thủ 2/4 1 t.phII.1/2 + 3 thợ máy (2x2/4+1x3/4) + 1 thợ  ≤ 5,0 t 200 14 5.9 6 58 lít diezel  ­     ­     ­     748,461   1,083,000  điện 2/4 + 1 thủy thủ 2/4 1 t.phII.1/2 + 3 thợ máy (2x2/4+1x3/4) + 1 thợ  ≤ 7,0 t 200 14 5.6 6 63 lít diezel  ­     ­     ­     812,984   1,083,000  điện 2/4 + 1 thủy thủ 2/4 1 t.phII.1/2 + 3 thợ máy (2x2/4+1x3/4) + 1 thợ  ≤ 10,0 t 200 14 5.6 6 69 lít diezel  ­     ­     ­     890,411   1,083,000  điện 2/4 + 1 thủy thủ 2/4 Tàu đóng cọc C 96 ­ búa thủy lực, trọng lượng đầu búa:
 7. 1 t.tr1/2 + 1 t.phII.1/2 + 4 thợ máy (3x2/4+1x4/4)  7,5 t 200 13 4.6 6 162 lít diezel 8,562,400  5,009,004   1,969,352   2,568,720   2,090,529   1,604,038  + 1 thợ điện 3/4 + 1 thủy thủ 2/4 Máy ép cọc trước ­ lực ép: 60 t 180 22 4 5 38 kWh 1x3/7+1x4/7 121,000  133,100   26,889   33,611   94,331   344,192  100 t 180 22 4 5 53 kWh 1x3/7+1x4/7 164,200  180,620   36,489   45,611   131,567   344,192  150 t 180 22 4 5 75 kWh 1x3/7+1x4/7 185,800  204,380   41,289   51,611   186,180   344,192  200 t 180 22 4 5 84 kWh 1x3/7+1x4/7 207,400  228,140   46,089   57,611   208,522   344,192  Máy ép cọc sau 160 22 4 5 36 kWh 1x3/7+1x4/7 56,200  69,548   14,050   17,563   89,366   344,192  Máy ép thủy lực (KGK­ 200 17 2.6 5 138 kWh 1x3/7+1x4/7 585,900  448,214   76,167   146,475   342,571   344,192  130C4), lực ép 130 t Máy cắm bấc thấm 180 14 3.1 5 48 lít diezel 1x3/7+1x5/7 959,000  671,300   165,161   266,389   619,416   377,808  Máy khoan cọc nhồi: Máy khoan cọc nhồi ED 220 17 8.2 5 52 lít diezel 2x3/7+1x4/7+1x6/7 3,431,700  2,386,591   1,279,088   779,932   671,034   762,192  Máy khoan cọc nhồi Bauer  220 17 6.5 5 59 lít diezel 2x3/7+1x4/7+1x6/7 10,125,000  7,041,477   2,991,477   2,301,136   761,366   762,192  (mô men xoay > 200kNm) Gầu đào (thi công móng cọc,  260 17 5.8 5 493,400  290,347   110,066   94,885   ­    tường Barrette) Máy khoan tường sét 220 17 6.5 5 32 lít diezel 1x3/7+1x4/7+1x6/7  ­     ­     ­     412,944   604,346  171 kWh  424,490  Máy khoan cọc đất 220 17 6.5 5 36 lít diezel 1x3/7+1x4/7+1x6/7  ­     ­     ­     464,562   604,346  167 kWh  414,561  Máy cấp xi măng 220 17 6.5 5  ­     ­     ­     ­    Máy trộn dung dịch khoan ­ dung tích: ≤ 750 lít 280 20 6.4 5 13 kWh 1x3/7 22,500  16,071   5,143   4,018   32,271   157,846  1000 lít 280 18 5.8 5 18 kWh 1x4/7 154,800  89,563   32,066   27,643   44,683   186,346  Máy sàng lọc Bentonit, Polymer ­ năng suất: 100 m3/h 280 18 5.8 5 21 kWh 1x4/7 308,300  178,374   63,862   55,054   52,130   186,346  Máy bơm dung dịch Bentonit, Polymer ­ năng suất: 200 m3/h 280 18 5.8 5 50 kWh 1x4/7  ­     ­     ­     124,120   186,346  MÁY SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG Máy trộn bê tông ­ dung tích: 250 lít 110 20 6.5 5 11 kWh 1x3/7 26,350  47,909   15,570   11,977   27,306   157,846  500 lít 140 20 6.5 5 34 kWh 1x4/7 58,500  75,214   27,161   20,893   84,402   186,346  Máy trộn vữa ­ dung tích: 80 lít 120 20 6.8 5 5 kWh 1x3/7 11,200  18,667   6,347   4,667   12,412   157,846  150 lít 120 20 6.8 5 8 kWh 1x3/7 15,550  25,917   8,812   6,479   19,859   157,846  250 lít 120 20 6.8 5 11 kWh 1x3/7 19,950  33,250   11,305   8,313   27,306   157,846  Máy trộn vữa xi măng ­ dung tích: 1200 lít 120 20 6.8 5 72 kWh 1x4/7  ­     ­     ­     178,733   186,346 
 8. 1600 lít 120 20 6.8 5 96 kWh 1x4/7  ­     ­     ­     238,310   186,346  Trạm trộn bê tông ­ năng suất: 16 m3/h 220 18 5.8 5 92 kWh 1x3/7+1x5/7 791,800  583,053   208,747   179,955   228,381   377,808  25 m3/h 220 18 5.6 5 116 kWh 1x3/7+1x5/7 1,102,500  811,841   280,636   250,568   287,958   377,808  30 m3/h 220 18 5.6 5 172 kWh 2x3/7+1x5/7 1,392,900  1,025,681   354,556   316,568   426,973   377,808  50 m3/h 220 18 5.6 5 198 kWh 2x3/7+1x5/7 2,223,600  1,637,378   566,007   505,364   491,515   535,654  75 m3/h 220 17 5.3 5 418 kWh 2x3/7+1x4/7+1x6/7 2,823,700  1,963,755   680,255   641,750   1,037,643   762,192  90 m /h 3 220 17 5.3 5 425 kWh 2x3/7+1x4/7+1x6/7  ­     ­     ­     1,055,020   762,192  125 m3/h 220 17 5.3 5 446 kWh 2x3/7+1x4/7+1x6/7 4,688,300  3,260,500   1,129,454   1,065,523   1,107,150   762,192  160 m3/h 220 17 5 5 553 kWh 3x3/7+1x4/7+1x6/7 4,922,700  3,423,514   1,118,795   1,118,795   1,372,767   920,038  Máy sàng rửa đá, sỏi ­ năng suất: 35 m3/h 110 20 7.6 5 76 kWh 1x4/7 16,500  30,000   11,400   7,500   188,662   209,000  45 m3/h 110 20 7.6 5 97 kWh 1x4/7 20,600  37,455   14,233   9,364   240,793   209,000  Máy nghiền sàng đá di động ­ năng suất: 20 m3/h 220 20 8.6 5 315 kWh 1x3/7+1x4/7 1,178,600  964,309   460,725   267,864   781,956   387,308  25 m3/h 220 20 7.6 5 357 kWh 2x3/7+1x4/7 1,540,500  1,260,409   532,173   350,114   886,217   565,615  125 m3/h 220 20 7.6 5 630 kWh 2x3/7+1x4/7 5,202,600  4,256,673   1,797,262   1,182,409   1,563,912   565,615  Máy nghiền đá thô ­ năng suất: 14 m3/h 220 20 8.6 5 134 kWh 1x3/7+1x4/7 187,200  153,164   73,178   42,545   332,642   387,308  200 m /h 3 220 20 8.6 5 840 kWh 1x3/7+2x4/7+ 1x5/7+1x6/7 1,597,700  1,307,209   624,555   363,114   2,085,216   1,131,962  Trạm trộn bê tông asphan ­ năng suất: 25 t/h 150 16 5.7 5 210 kWh 4x4/7+3x5/7+1x6/7 2,866,500  2,751,840   1,089,270   955,500   521,304   1,864,192  50 t/h 150 16 5.7 5 300 kWh 5x4/7+3x5/7+1x6/7 4,054,100  3,891,936   1,540,558   1,351,367   744,720   2,073,192  60 t/h 150 16 5.7 5 324 kWh 5x4/7+3x5/7+1x6/7 4,729,800  4,540,608   1,797,324   1,576,600   804,298   2,073,192  80 t/h 150 13 5.5 5 384 kWh 5x4/7+4x5/7+1x6/7 5,315,700  4,146,246   1,949,090   1,771,900   953,242   2,319,462  120 t/h 150 13 5.5 5 714 kWh 5x4/7+4x5/7+1x6/7  ­     ­     ­     1,772,434   2,319,462  MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG BỘ Máy phun nhựa đường ­ công suất: 190 cv 120 14 5.6 6 57 lít diezel 1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 2 811,300  851,865   378,607   405,650   735,557   434,808  Máy rải hỗn hợp bê tông nhựa ­ năng suất:  ­    65 t/h 150 16 6.4 5 34 lít diezel 1x3/7+1x5/7 1,120,700  1,075,872   478,165   373,567   438,753   424,577  100 t/h 150 16 6.4 5 50 lít diezel 1x3/7+1x5/7 1,326,300  1,273,248   565,888   442,100   645,225   424,577  130 cv đến 140 cv 150 16 3.8 5 63 lít diezel 1x3/7+1x5/7 2,609,100  2,504,736   660,972   869,700   812,984   424,577  Máy rải cấp phối đá dăm ­  150 16 4.2 5 30 lít diezel 1x3/7+1x5/7 1,782,300  1,711,008   499,044   594,100   387,135   424,577  năng suất 60 m3/h Máy cào bóc đường  220 18 5.8 5 92 lít diezel 1x4/7+1x5/7 2,728,800  2,009,389   719,411   620,182   1,187,214   455,269  Wirtgen ­ 1000C Thiết bị sơn kẻ vạch YHK  170 20 3.5 5 lít diezel 1x4/7 49,900  52,835   10,274   14,676   ­     209,000  10A
 9. Lò nấu sơn YHK 3A 170 17 3.6 5 11 lít diezel 1x4/7 283,400  255,060   60,014   83,353   141,950   209,000  Thiết bị đun rót mastic 170 17 4.5 5 4 lít xăng 1x4/7 29,800  29,800   7,888   8,765   65,755   209,000  Nồi nấu nhựa 500 lít 170 25 10 5 1x4/7 39,700  52,544   23,353   11,676   ­     209,000  Máy rải bê tông SP500 180 14 4.2 5 73 lít diezel 1x6/7+1x5/7+2x3/7  ­     ­     ­     942,029   892,269  PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ Ô tô vận tải thùng ­ trọng tải: 1,5 t 220 18 6.2 6 7 lít xăng 1x2/4 lái xe nhóm 1  ­     ­     ­     115,072   187,808  2 t 220 18 6.2 6 12 lít xăng 1x2/4 lái xe nhóm 1 159,800  117,671   45,035   43,582   197,266   187,808  2,5 t 220 17 6.2 6 13 lít xăng 1x2/4 lái xe nhóm 1 191,000  132,832   53,827   52,091   213,704   187,808  5 t 220 17 6.2 6 25 lít diezel 1x2/4 lái xe nhóm 1 277,250  192,815   78,134   75,614   322,613   187,808  7 t 220 17 6.2 6 31 lít diezel 1x2/4 lái xe nhóm 1 372,550  259,092   104,991   101,605   400,040   187,808  10 t 220 16 6.2 6 38 lít diezel 1x2/4 lái xe nhóm 2 488,650  319,844   137,710   133,268   490,371   187,808  12 t 220 16 6.2 6 41 lít diezel 1x3/4 lái xe nhóm 2 528,600  345,993   148,969   144,164   529,085   222,885  15 t 220 16 6.2 6 46 lít diezel 1x3/4 lái xe nhóm 2 645,000  422,182   181,773   175,909   593,607   222,885  20 t 220 14 5.4 6 56 lít diezel 1x3/4 lái xe nhóm 2 1,088,850  623,614   267,263   296,959   722,652   222,885  Ô tô tự đổ ­ trọng tải: 5 t 260 17 7.5 6 41 lít diezel 1x2/4 lái xe nhóm 1 346,950  204,167   100,082   80,065   529,085   187,808  7 t 260 17 7.3 6 46 lít diezel 1x2/4 lái xe nhóm 1 488,950  287,728   137,282   112,835   593,607   187,808  10 t 260 17 7.3 6 57 lít diezel 1x2/4 lái xe nhóm 2 614,100  361,374   172,420   141,715   735,557   187,808  12 t 260 17 7.3 6 65 lít diezel 1x3/4 lái xe nhóm 2 708,600  416,984   198,953   163,523   838,793   222,885  15 t 260 16 6.8 6 73 lít diezel 1x3/4 lái xe nhóm 2 903,100  500,178   236,195   208,408   942,029   222,885  20 t 300 16 6.8 6 76 lít diezel 1x3/4 lái xe nhóm 2 1,343,600  644,928   304,549   268,720   980,742   222,885  22 t 300 16 6.8 6 77 lít diezel 1x3/4 lái xe nhóm 2 1,571,900  754,512   356,297   314,380   993,647   222,885  25 t 300 14 6.8 6 81 lít diezel 1x3/4 lái xe nhóm 3 2,042,200  857,724   462,899   408,440   1,045,265   222,885  27 t 300 14 6.6 6 86 lít diezel 1x3/4 lái xe nhóm 3 2,401,800  1,008,756   528,396   480,360   1,109,787   222,885  Ô tô đầu kéo ­ công suất: 272 cv 200 11 4 6 56 lít diezel 1x3/4 lái xe nhóm 3 1,079,950  534,575   215,990   323,985   722,652   251,385  360 cv 200 11 3.8 6 68 lít diezel 1x3/4 lái xe nhóm 3  ­     ­     ­     877,506   251,385  Ô tô chuyển trộn bê tông ­ dung tích thùng trộn: 6 m3 220 17 5.7 6 43 lít diezel 1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 2 771,600  536,613   199,915   210,436   554,894   434,808  10,7 m3 220 17 5.5 6 64 lít diezel 1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 2 1,898,600  1,320,390   474,650   517,800   825,888   434,808  14,5 m 3 220 17 5.5 6 70 lít diezel 1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 3 2,587,800  1,799,697   646,950   705,764   903,315   434,808  Ô tô tưới nước ­ dung tích: 4 m3 220 15 4.8 6 20 lít diezel 1x2/4 lái xe nhóm 1 382,500  234,716   83,455   104,318   258,090   187,808  5 m3 220 14 4.4 6 23 lít diezel 1x3/4 lái xe nhóm 1 433,900  248,506   86,780   118,336   296,804   222,885  6 m3 220 14 4.4 6 24 lít diezel 1x3/4 lái xe nhóm 1 498,300  285,390   99,660   135,900   309,708   222,885  7 m3 220 13 4.1 6 26 lít diezel 1x3/4 lái xe nhóm 1 600,300  319,250   111,874   163,718   335,517   222,885  9 m3 220 13 4.1 6 27 lít diezel 1x3/4 lái xe nhóm 2 694,500  369,348   129,430   189,409   348,422   251,385 
 10. 16 m3 240 13 4.1 6 35 lít diezel 1x3/4 lái xe nhóm 2 972,000  473,850   166,050   243,000   451,658   251,385  Ô tô hút bùn, hút mùn khoan, dung tích: 2 m3 220 17 5.2 6 19 lít diezel 1x2/4 lái xe nhóm 1 379,950  264,238   89,806   103,623   245,186   187,808  3 m3 220 17 5.2 6 27 lít diezel 1x3/4 lái xe nhóm 1 560,300  389,663   132,435   152,809   348,422   222,885  Ô tô bán tải ­ trọng tải: 1,5 t 200 18 4.5 6 18 lít xăng 1x2/4 lái xe nhóm 1 313,750  254,138   70,594   94,125   295,898   187,808  Rơ mooc ­ trọng tải: 100 t 200 13 3.1 6 1x3/7 468,750  274,219   72,656   140,625   ­     157,846  125 t 200 13 3.1 6 1x3/7 525,050  307,154   81,383   157,515   ­     157,846  MÁY KHOAN ĐẤT ĐÁ Máy khoan đất đá, cầm tay ­ đường kính khoan: D ≤ 42 mm (động cơ điện­1,2  180 20 8.5 5 5 kWh 1x3/7 11,750  13,056   5,549   3,264   12,412   157,846  kW) D ≤ 42 mm (truyền động khí  180 20 8.5 5 1x3/7 23,100  25,667   10,908   6,417   ­     157,846  nén ­ chưa tính khí nén) D ≤ 42 mm (khoan SIG ­ chưa  180 20 6.5 5 1x3/7 110,600  110,600   39,939   30,722   ­     157,846  tính khí nén) Búa chèn (truyền động khí  180 20 8.5 5 1x3/7 5,350  5,944   2,526   1,486   ­     157,846  nén ­ chưa tính khí nén) Máy khoan xoay đập tự hành, khí nén (chưa tính khí nén) ­ đường kính khoan: D75­95 mm 240 18 5.3 5 1x3/7+1x4/7 960,800  648,540   212,177   200,167   ­     344,192  D105­110 mm 240 18 5.3 5 1x3/7+1x4/7 1,200,800  810,540   265,177   250,167   ­     344,192  Máy khoan hầm tự hành, động cơ diezel ­ đường kính khoan:  ­    D 45 mm (2 cần ­ 147 cv) 250 15 3.9 6 84 lít diezel 2x4/7+2x7/7 9,975,100  5,386,554   1,556,116   2,394,024   1,083,978   1,097,615  D 45 mm (3 cần ­ 255 cv) 250 15 3.9 6 138 lít diezel 2x4/7+2x7/7 14,538,300  7,850,682   2,267,975   3,489,192   1,780,821   1,097,615  Máy khoan néo ­ độ sâu khoan: H 3,5 m (80 cv) 250 15 3.9 6 38 lít diezel 2x4/7+2x7/7 11,034,700  5,958,738   1,721,413   2,648,328   490,371   986,538  Máy khoan ngược (toàn tiết diện), đường kính khoan: D 2,4 m (250 kW) 200 15 3.2 6 675 kWh 2x4/7+2x7/7 36,288,700  24,494,873   5,806,192   10,886,610   1,675,620   1,097,615  Tổ hợp dàn khoan neo, công suất: 9 kW 200 20 1.8 6 16 kWh 1x4/7 1,925,000  1,732,500   173,250   577,500   39,718  Máy khoan tạo lỗ neo gia cố mái ta luy: YG 60 220 15 4.5 5 28 lít diezel 2x3/7+1x4/7  ­     ­     ­     361,326  MÁY VÀ THIẾT BỊ ĐỘNG LỰC Máy phát điện lưu động ­ công suất: 2,5­3 kW 140 14 4.2 5 2 lít diezel 1x3/7 7,300  7,300   2,190   2,607   25,809   157,846  10 kW 140 14 4.2 5 11 lít diezel 1x3/7 47,700  42,930   14,310   17,036   141,950   157,846  30 kW 140 13 3.9 5 24 lít diezel 1x3/7 102,200  85,410   28,470   36,500   309,708   157,846  50 kW 140 13 3.9 5 36 lít diezel 1x3/7 150,800  126,026   42,009   53,857   464,562   157,846  75 kW 140 12 3.6 5 45 lít diezel 1x4/7 213,600  164,777   54,926   76,286   580,703   186,346 
 11. Máy nén khí, động cơ xăng ­ năng suất: 120 m3/h 150 12 5 5 14 lít xăng 1x4/7 62,100  44,712   20,700   20,700   230,143   186,346  200 m3/h 150 12 5 5 24 lít xăng 1x4/7 99,400  71,568   33,133   33,133   394,531   186,346  300 m3/h 150 12 5 5 33 lít xăng 1x4/7 143,200  103,104   47,733   47,733   542,480   186,346  600 m3/h 150 11 4.6 5 46 lít xăng 1x4/7 326,300  215,358   100,065   108,767   756,185   186,346  Máy nén khí, động cơ diezel ­ năng suất: 120 m3/h 150 12 5.4 5 14 lít diezel 1x4/7 67,200  48,384   24,192   22,400   180,663   186,346  240 m3/h 150 12 5.4 5 28 lít diezel 1x4/7 136,800  98,496   49,248   45,600   361,326   186,346  300 m3/h 150 12 5.4 5 32 lít diezel 1x4/7 175,200  126,144   63,072   58,400   412,944   186,346  360 m /h 3 150 12 5.4 5 35 lít diezel 1x4/7 189,300  136,296   68,148   63,100   451,658   186,346  420 m3/h 150 12 5.4 5 38 lít diezel 1x4/7 245,800  176,976   88,488   81,933   490,371   186,346  540 m3/h 150 12 5.4 5 36 lít diezel 1x4/7 280,300  201,816   100,908   93,433   464,562   186,346  600 m3/h 150 11 5 5 38 lít diezel 1x4/7 358,300  236,478   119,433   119,433   490,371   186,346  660 m3/h 150 11 5 5 39 lít diezel 1x4/7 417,400  275,484   139,133   139,133   503,276   186,346  1200 m3/h 150 11 3.9 5 75 lít diezel 1x4/7 837,300  552,618   217,698   279,100   967,838   186,346  1260 m /h 3 150 11 3.5 5 89 lít diezel 1x4/7  ­     ­     ­     1,148,501   186,346  Máy nén khí, động cơ điện ­ năng suất: 5 m3/h 150 13 5.2 5 2 kWh 1x3/7 2,500  2,167   867   833   4,965   157,846  216 m3/h 150 12 3.8 5 52 kWh 1x3/7 77,100  55,512   19,532   25,700   129,085   157,846  270 m3/h 150 12 3.8 5 80 kWh 1x3/7 98,800  71,136   25,029   32,933   198,592   157,846  300 m3/h 150 12 3.8 5 86 kWh 1x3/7 124,900  89,928   31,641   41,633   213,486   157,846  600 m3/h 150 12 3.4 5 125 kWh 1x4/7 269,600  194,112   61,109   89,867   310,300   186,346  MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG CÔNG TRÌNH THỦY Sà lan ­ trọng tải: 200 t 260 13 5.9 6 2 thủy thủ 2/4 629,000  283,050   142,735   145,154   ­     318,615  250 t 260 13 5.9 6 2 thủy thủ 2/4 786,200  353,790   178,407   181,431   ­     318,615  300 t 260 13 5.9 6 2 thủy thủ 2/4 944,900  425,205   214,420   218,054   ­     318,615  400 t 260 13 5.5 6 2 thủy thủ 2/4 1,053,400  474,030   222,835   243,092   ­     318,615  600 t 260 13 5.5 6 2 thủy thủ 2/4 1,239,300  557,685   262,160   285,992   ­     318,615  800 t 260 13 5.2 6 2 thủy thủ 2/4 1,755,700  790,065   351,140   405,162   ­     318,615  1000 t 260 13 5.2 6 2 thủy thủ 2/4 2,065,500  929,475   413,100   476,654   ­     318,615  1200 t 260 13 5 6 2 thủy thủ 2/4  ­     ­     ­     ­     318,615  1350 t 260 13 5 6 2 thủy thủ 2/4  ­     ­     ­     ­     318,615  1800 t 260 13 5 6 2 thủy thủ 2/4  ­     ­     ­     ­     318,615  Phao thép ­ trọng tải: 60 t 210 13 5.9 6 106,000  59,057   29,781   30,286   ­     ­    200 t 210 13 5.9 6 184,600  102,849   51,864   52,743   ­     ­    250 t 210 13 5.9 6 193,800  107,974   54,449   55,371   ­     ­   
 12. Pông tông 210 17 5.2 6  ­     ­     ­     ­     ­    Thuyền (ghe) đặt máy bơm ­ trọng tải: 5 t 210 13 5.2 6 44 lít diezel 1thuyền trưởng 1/2  ­     ­     ­     567,798   272,577  40 t 210 13 5.2 6 131 lít diezel 1 thuyền trưởng 1/2 + 1 thủy thủ 1x3/4  ­     ­     ­     1,690,490   485,962  Ca nô ­ công suất: 15 cv 200 12 6 6 3 lít diezel 1 thuyền trưởng 1/2 82,600  44,604   24,780   24,780   38,714   272,577  23 cv 200 12 6 6 5 lít diezel 1 thuyền trưởng 1/2 90,700  48,978   27,210   27,210   64,523   272,577  30 cv 200 12 5.4 6 6 lít diezel 1 thuyền trưởng 1/2 98,400  53,136   26,568   29,520   77,427   272,577  55 cv 200 12 5.4 6 10 lít diezel 1 thuyền trưởng 1/2 + 1 thủy thủ 2/4 126,400  68,256   34,128   37,920   129,045   431,885  75 cv 200 11 4.6 6 14 lít diezel 1 thuyền trưởng 1/2 + 1 thủy thủ 2/4 180,900  89,546   41,607   54,270   180,663   431,885  90 cv 200 11 4.6 6 16 lít diezel 1 thuyền trưởng 1/2 + 1 thủy thủ 2/4 235,700  116,672   54,211   70,710   206,472   431,885  120 cv 200 11 4.6 6 18 lít diezel 1 thuyền trưởng 1/2 + 1 thủy thủ 2/4 288,900  143,006   66,447   86,670   232,281   431,885  1 thuyền trưởng 1/2 + 1 máy I 1/2 +1 thủy thủ  150 cv 200 11 4.6 6 23 lít diezel 317,800  157,311   73,094   95,340   296,804   691,308  2/4 Xuồng cao tốc ­ công suất: 25 cv 150 11 5.4 6 105 lít xăng 1 thuyền trưởng 1/2+ 1 thủy thủ 3/4 111,800  73,788   40,248   44,720   1,726,074   456,000  50 cv 150 11 5.4 6 148 lít xăng 1 thuyền trưởng 1/2+ 1 thủy thủ 3/4 134,300  88,638   48,348   53,720   2,432,942   456,000  Tầu kéo và phục vụ thi công thủy (làm neo, cấp dầu,...) ­ công suất: 1 thuyền trưởng 1/2 + 2 thợ máy (1x2/4+1x3/4) +  75 cv 200 11 5.2 6 68 lít diezel 258,000  127,710   67,080   77,400   877,506   302,538  1 thợ điện 2/4 + 2 thủy thủ 2/4 1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó I 1/2 + 1 máy  150 cv 200 11 5 6 95 lít diezel I 1/2 + 2 thợ máy (1x3/4 + 1x2/4) + 2 thủy thủ  612,500  303,188   153,125   183,750   1,225,928   318,615  (1x2/4 + 1x3/4) 1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó I 1/2 + 1 máy  250 cv 200 11 5 6 148 lít diezel I 1/2 + 2 thợ máy (1x3/4 + 1x2/4) + 2 thủy thủ   ­     ­     ­     1,909,866   318,615  (1x2/4 + 1x3/4) 1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó I 1/2 + 1 máy  360 cv 200 11 5 6 202 lít diezel I 1/2 + 2 thợ máy (1x3/4 + 1x2/4) + 2 thủy thủ  887,000  439,065   221,750   266,100   2,606,709   318,615  (1x2/4 + 1x3/4) 1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó I 2/2 + 1 máy  600 cv 200 11 4.2 6 315 lít diezel I 2/2 + 3 thợ máy (2x3/4 + 1x2/4) + 4 thủy thủ  1,318,800  652,806   276,948   395,640   4,064,918   318,615  (3x3/4 + 1x4/4) 1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó I 2/2 + 1 máy  1200 cv (tầu kéo biển) 220 11 3.8 6 714 lít diezel I 2/2 + 3 thợ máy (2x3/4 + 1x2/4) + 4 thủy thủ  9,851,500  4,433,175   1,701,623   2,686,773   9,213,813   318,615  (3x3/4 + 1x4/4) Tàu cuốc sông­ công suất:  ­    1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó 2/2 + 1 máy  trưởng 2/2 + 1 máy II 2/2 + 1 điện trưởng 2/2 + 1  495 cv 260 7.5 5.1 6 520 lít diezel kỹ thuật viên cuốc I 2/2 + 2 kỹ thuật viên cuốc II  11,237,300  2,917,376   2,204,240   2,593,223   6,710,340   4,389,731  2/2 + 4 thợ máy (3x3/4 + 1x4/4) + 4 thủy thủ  (3x3/4 + 1x4/4) Tàu cuốc biển ­ công suất:
 13. 1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó 2/2 + 1 máy  trưởng 2/2 + 1 máy II 2/2 + 1 điện trưởng 2/2 + 1  2085 cv 260 7.5 4.5 6 1751 lít diezel kỹ thuật viên cuốc I 2/2 + 2 kỹ thuật viên cuốc II  34,650,000  8,995,673   5,997,115   7,996,154   22,595,780   4,508,846  2/2 + 4 thợ máy (3x3/4 + 1x4/4) + 4 thủy thủ  (3x3/4 + 1x4/4) Tàu hút bùn ­ công suất: 1 thuyền trưởng 2/2 + thuyền phó 2/2 + 1 máy  trưởng 2/2 + 1 máy II 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc  585 cv 260 10 4.1 6 573 lít diezel 7,685,500  2,660,365   1,211,944   1,773,577   7,394,279   ­    I 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc II 2/2 + 2 thợ máy  (1x3/4 + 1x4/4) + 4 thủy thủ (3x3/4 + 1x4/4) 1 thuyền trưởng 2/2 + thuyền phó 2/2 + 1 máy  trưởng 2/2 + 1 máy II 2/2 + 1 điện trưởng 2/2 + 1  1200 cv 260 7.5 3.75 6 1008 lít diezel kỹ thuật viên cuốc I 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc II  20,115,500  5,222,293   2,901,274   4,642,038   13,007,736   ­    2/2 + 6 thợ máy (5x3/4 + 1x4/4) + 2 thủy thủ  (1x3/4 + 1x4/4) 1 thuyền trưởng 2/2 + thuyền phó 2/2 + 1 máy  trưởng 2/2 + 1 máy II 2/2 + 1 điện trưởng 2/2 + 1  4170 cv 260 7.5 2.4 6 3211 lít diezel kỹ thuật viên cuốc I 2/2 + 3 kỹ thuật viên cuốc II  101,976,100  26,474,564   9,413,178   23,532,946   41,436,350   ­    2/2 + 6 thợ máy (5x3/4 + 1x4/4) + 4 thủy thủ  (3x3/4 + 1x4/4) Tàu hút bụng tự hành ­ công suất: 1 thuyền trưởng 2/2 + thuyền phó 2/2 + 1 máy  trưởng 2/2 + 1 máy II 2/2 + 1 điện trưởng 2/2 + 1  1390 cv 260 7.5 6.5 6 1446 lít diezel kỹ thuật viên cuốc I 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc II  11,388,400  2,956,604   2,847,100   2,628,092   18,659,907   ­    2/2 + 2 thợ máy (1x3/4 + 1x4/4) + 4 thủy thủ  (3x3/4 + 1x4/4) 1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó 2/2 + 1 máy  trưởng 2/2 + 1 máy II 2/2 + 1 điện trưởng 2/2 + 1  5945 cv 260 7.5 6 6 5232 lít diezel kỹ thuật viên cuốc I 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc II  65,840,000  17,093,077   15,193,846   15,193,846   67,516,344   ­    2/2 + 2 thợ máy (1x3/4 + 1x4/4) + 4 thủy thủ  (3x3/4 + 1x4/4) Tầu ngoạm (có tính năng phá đá ngầm), công suất 3170 CV ­ dung tích gầu: 1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó 2/2 + 1 máy  trưởng 2/2 + 1 máy II 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc  17 m 3 260 10 5.5 6 2663 lít diezel 38,478,500  13,319,481   8,139,683   8,879,654   34,364,684   ­    I 2/2 + 3 kỹ thuật viên cuốc II 2/2 + 4 thợ máy  (3x3/4 + 1x4/4) + 4 thủy thủ (3x3/4 + 1x4/4) Xáng cạp ­ dung tích gầu: 1,25 m3 220 13 5.2 6 70 lít diezel 1x6/7+1x4/7+ 2x3/7 1,482,500  788,420   350,409   404,318   903,315   762,192  Thiết bị lặn 120 30 7.5 8 1 thợ lặn cấp I 1/2+1 thợ lặn 2/4  ­     ­     ­     ­     ­    MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG TRONG HẦM Máy xúc chuyên dùng trong hầm ­ dung tích gầu: 0,9 m3 260 17 4.8 6 52 lít diezel 1x3/7+1x5/7 2,725,800  1,604,028   503,225   629,031   671,034   424,577  1,65 m3 260 17 4.8 6 65 lít diezel 1x3/7+1x5/7 3,134,700  1,844,650   578,714   723,392   838,793   424,577 
 14. Máy cào đá, động cơ điện ­ năng suất: 3 m3/ph 260 14 5.3 6 248 kWh 1x4/7+1x5/7 851,100  412,456   173,493   196,408   615,635   455,269  8 m3/ph 260 14 5.1 6 673 kWh 1x4/7+1x6/7 1,795,300  870,030   352,155   414,300   1,670,655   498,385  Thiết bị phục vụ vận chuyển đá nổ mìn trong hầm: Tời ma nơ ­ 13 kW 300 14 4.3 6 43 kWh 1x4/7+1x5/7 25,400  11,853   3,641   5,080   106,743   455,269  Xe goòng 3 t 300 14 4.3 6 1x4/7+1x5/7 27,000  12,600   3,870   5,400   ­     455,269  Xe goòng 5,8 m3 300 14 4.3 6 1x4/7+1x5/7 1,102,000  462,840   157,953   220,400   ­     455,269  Đầu kéo 30 t 300 11 3.8 6 37 lít diezel 1x4/7+1x5/7 2,710,600  894,498   343,343   542,120   477,467   455,269  Quang lật 360 t/h 300 14 4.3 6 27 kWh 1x4/7+1x5/7 216,200  90,804   30,989   43,240   67,025   455,269  Máy nâng phục vụ thi công hầm ­ công suất:  ­    135 cv 240 14 3.1 6 45 lít diezel 1x4/7 682,000  358,050   88,092   170,500   580,703   209,000  MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG ĐƯỜNG ỐNG, ĐƯỜNG CÁP NGẦM Máy và thiết bị khoan đặt đường ống: Máy nâng TO­12­24, sức  150 16 4.2 6 53 lít diezel 1x4/7+1x5/7+1x6/7  ­     ­     ­     683,939   666,462  nâng 15 t Máy khoan ngang UĐB­ 4 120 17 4.2 6 33 lít xăng 3x3/7+2x4/7+2x6/7 +1x7/7 405,000  516,375   141,750   202,500   542,480   1,050,846  Máy và thiết bị khoan đặt đường cáp ngầm: Máy khoan ngầm có định  240 15 3.5 6 201 kWh 1x4/7+1x7/7 5,179,300  2,913,356   755,315   1,294,825   498,962   493,269  hướng Hệ thống STS (phục vụ  khoan ngầm có định hướng  120 15 3.5 6 2 kWh 1x6/7+1x4/7 1,531,400  1,722,825   446,658   765,700   4,965   446,500  khi khoan qua sông nước) MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG KHÁC Máy bơm nước, động cơ điện ­ công suất: 0,75 kW 180 17 4.7 5 2 kWh 1x3/7 2,500  2,361   653   694   4,965   157,846  1,1 kW 180 17 4.7 5 3 kWh 1x3/7 3,000  2,833   783   833   7,447   157,846  1,5 kW 180 17 4.7 5 4 kWh 1x3/7 3,200  3,022   836   889   9,930   157,846  2 kW 180 17 4.7 5 5 kWh 1x3/7 3,400  3,211   888   944   12,412   157,846  2,8 kW 180 17 4.7 5 8 kWh 1x3/7 4,000  3,778   1,044   1,111   19,859   157,846  4,5 kW 150 17 4.7 5 12 kWh 1x3/7 5,400  6,120   1,692   1,800   29,789   157,846  7 kW 150 17 4.7 5 17 kWh 1x3/7 6,100  6,913   1,911   2,033   42,201   157,846  14 kW 150 16 4.5 5 34 kWh 1x4/7 9,300  9,920   2,790   3,100   84,402   186,346  20 kW 150 16 4.2 5 48 kWh 1x4/7 24,300  25,920   6,804   8,100   119,155   186,346  22 kW 150 16 4.2 5 53 kWh 1x4/7 28,000  29,867   7,840   9,333   131,567   186,346  75 kW 150 14 3.6 5 180 kWh 1x4/7 94,200  79,128   22,608   31,400   446,832   186,346  Máy bơm nước, động cơ diezel ­ công suất: 5 cv 150 20 5.4 5 2.7 lít diezel 1x4/7 11,300  15,067   4,068   3,767   34,842   186,346  5,5 cv 150 20 5.4 5 3 lít diezel 1x4/7 13,500  18,000   4,860   4,500   38,714   186,346  10 cv 150 20 5.4 5 5 lít diezel 1x4/7 23,500  31,333   8,460   7,833   64,523   186,346 
 15. 20 cv 150 18 4.7 5 10 lít diezel 1x4/7 57,400  61,992   17,985   19,133   129,045   186,346  25 cv 150 17 4 5 11 lít diezel 1x4/7 64,300  65,586   17,147   21,433   141,950   186,346  30 cv 150 17 4 5 15 lít diezel 1x4/7  ­     ­     ­     193,568   186,346  40 cv 150 17 4.4 5 20 lít diezel 1x4/7  ­     ­     ­     258,090   186,346  75 cv 150 16 3.8 5 36 lít diezel 1x4/7 207,100  198,816   52,465   69,033   464,562   186,346  120 cv 150 16 3.8 5 53 lít diezel 1x4/7  ­     ­     ­     683,939   186,346  Máy bơm nước, động cơ xăng ­ công suất: 3 cv 150 20 5.8 5 1.6 lít xăng 1x4/7 8,600  11,467   3,325   2,867   26,302   186,346  6 cv 150 20 5.8 5 3 lít xăng 1x4/7 14,700  19,600   5,684   4,900   49,316   186,346  8 cv 150 20 5.8 5 4 lít xăng 1x4/7 19,200  25,600   7,424   6,400   65,755   186,346  Máy bơm chân không  150 14 3.6 5 22 kWh 1x4/7  ­     ­     ­     54,613   186,346  7,5kW Máy bơm xói 4MC (75 kW) 150 14 3.6 5 180 kWh 1x4/7 104,700  87,948   25,128   34,900   446,832   186,346  Máy bơm áp lực xói nước  150 14 2.2 5 111 lít diezel 1x4/7+1x5/7 1,010,300  848,652   148,177   336,767   1,432,400   406,308  đầu cọc (300 cv) Máy bơm vữa ­ năng suất: 6 m3/h 110 20 6.6 5 19 kWh 1x3/7+1x4/7 90,200  147,600   54,120   41,000   47,166   344,192  9 m3/h 110 20 6.6 5 34 kWh 1x3/7+1x4/7 113,300  185,400   67,980   51,500   84,402   344,192  15 m3/h 110 20 6.6 5 37 kWh 1x3/7+1x4/7  ­     ­     ­     91,849   344,192  32 ­ 50 m /h 3 110 20 6.1 5 72 kWh 1x3/7+1x4/7 149,000  243,818   82,627   67,727   178,733   344,192  Máy bơm cát, động cơ diezel ­ công suất: 126 cv 180 14 3.8 5 54 lít diezel 1x5/7  ­     ­     ­     696,843   219,962  350 cv 180 14 3.5 5 127 lít diezel 1x5/7  ­     ­     ­     1,638,872   219,962  380 cv 180 14 3.3 5 136 lít diezel 1x5/7  ­     ­     ­     1,755,012   219,962  480 cv 180 14 3.1 5 168 lít diezel 1x5/7  ­     ­     ­     2,167,956   219,962  Xe bơm bê tông, tự hành ­ năng suất: 50 m3/h 200 14 5.4 6 53 lít diezel 1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 2 2,188,200  1,378,566   590,814   656,460   683,939   ­    60 m3/h 200 14 5 6 60 lít diezel 1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 2 2,450,700  1,543,941   612,675   735,210   774,270   ­    Máy bơm bê tông ­ năng suất: 40 ­ 60 m3/h 200 14 6.5 5 182 kWh 1x3/7+1x5/7 1,086,000  684,180   352,950   271,500   451,797   377,808  60 ­ 90 m /h3 200 14 6.5 5 248 kWh 1x4/7+1x5/7 1,493,100  940,653   485,258   373,275   615,635   406,308  Máy phun vẩy ­ năng suất: 9 m3/h (AL 285) 180 14 4.9 6 54 kWh 2x3/7+1x4/7+1x6/7 1,512,800  1,058,960   411,818   504,267   134,050   762,192  16 m3/h (AL 500) 180 14 4.5 6 429 kWh 2x3/7+1x4/7 +1x5/7+1x6/7 5,876,500  4,113,550   1,469,125   1,958,833   1,064,950   982,154  Máy đầm bê tông, đầm bàn ­ công suất: 1,0 kW 110 25 8.8 4 5 kWh 1x3/7 5,600  12,727   4,480   2,036   12,412   157,846  3,0 kW 110 25 8.8 4 13 kWh 1x3/7  ­     ­     ­     32,271   157,846  Máy đầm bê tông, đầm cạnh ­ công suất: 1,0 kW 110 25 8.8 4 5 kWh 1x3/7 4,400  10,000   3,520   1,600   12,412   157,846 
 16. Máy đầm bê tông, dầm dùi ­ công suất: 1,0 kW 110 20 8.8 4 5 kWh 1x3/7 5,800  10,545   4,640   2,109   12,412   157,846  1,5 kW 110 20 8.8 4 7 kWh 1x3/7 6,450  11,727   5,160   2,345   17,377   157,846  2,8 kW 110 20 8.8 4 13 kWh 1x3/7 8,000  14,545   6,400   2,909   32,271   157,846  3,5 kW 110 20 6.5 4 16 kWh 1x3/7 21,400  38,909   12,645   7,782   39,718   157,846  Máy phun (chưa tính khí nén): Máy phun sơn 400 m2/h 120 30 5.4 4 1x3/7 7,000  17,500   3,150   2,333   ­     157,846  Máy phun cát 180 30 4.2 4 1x3/7 14,400  24,000   3,360   3,200   ­     157,846  Máy khoan đứng ­ công suất: 2,5 kW 200 14 4.1 4 5 kWh 1x3/7 42,900  27,027   8,795   8,580   12,412   157,846  4,5 kW 200 14 4.1 4 9 kWh 1x3/7 57,200  36,036   11,726   11,440   22,342   157,846  Máy khoan sắt cầm tay, đường kính khoan: 13 mm 120 30 8.4 4 1 kWh 1x3/7 4,150  10,375   2,905   1,383   2,482   157,846  Máy khoan bê tông cầm tay ­ công suất: 0,62 kW 120 30 7.5 4 0.9 kWh 1x3/7 4,800  12,000   3,000   1,600   2,234   157,846  0,75 kW 120 20 7.5 4 1.1 kWh 1x3/7 6,250  10,417   3,906   2,083   2,731   157,846  0,85 kW 120 20 7.5 4 1.3 kWh 1x3/7 6,750  11,250   4,219   2,250   3,227   157,846  1,50 kW 100 20 7.5 4 2.3 kWh 1x3/7 10,400  20,800   7,800   4,160   5,710   157,846  Máy luồn cáp ­ công suất: 15 kW 220 10 2.2 5 27 kWh 1x4/7 94,900  38,823   9,490   21,568   67,025   186,346  Máy cắt cáp ­ công suất: 10 kW 200 14 3.5 4 13 kWh 1x3/7 23,400  16,380   4,095   4,680   32,271   157,846  Máy cắt sắt cầm tay ­ công suất: 1,7 kW 120 30 7.5 4 3 kWh 1x3/7 7,750  19,375   4,844   2,583   7,447   157,846  Máy cắt gạch đá ­ công suất: 1,7 kW 80 14 7 4 3 kWh 1x3/7 7,900  13,825   6,913   3,950   7,447   157,846  Máy cắt bê tông ­ công suất: 7,5 kW 100 20 5.5 4 11 kWh 1x3/7 17,400  34,800   9,570   6,960   27,306   157,846  12 cv (MCD 218) 100 20 4.5 5 8 lít xăng 1x4/7 38,500  69,300   17,325   19,250   131,510   186,346  Máy cắt ống ­ công suất: 5 kW 220 14 4.5 4 9 kWh 1x3/7 28,200  17,945   5,768   5,127   22,342   157,846  Máy cắt tôn ­ công suất: 5 kW 220 13 3.8 4 10 kWh 1x3/7 18,800  11,109   3,247   3,418   24,824   157,846  15 kW 220 13 3.9 4 27 kWh 1x3/7 156,600  83,283   27,761   28,473   67,025   157,846  Máy cắt đột ­ công suất: 2,8 kW 220 14 4.1 4 5 kWh 1x3/7 41,700  23,883   7,771   7,582   12,412   157,846  Máy cắt uốn cốt thép ­ công suất: 5 kW 220 14 4.1 4 9 kWh 1x3/7 18,200  11,582   3,392   3,309   22,342   157,846  Máy cắt cỏ cầm tay ­ công suất:
 17. 0,8 kW 160 30 10.5 4 2 kWh 1x4/7 4,600  8,625   3,019   1,150   4,965   186,346  Máy cắt thép Plasma 220 13 3.8 4 13 kWh 1x3/7 68,900  36,642   11,901   12,527   32,271   157,846  Búa căn khí nén (chưa tính khí nén) ­ tiêu hao khí nén:  ­    1,5 m3/ph 110 30 6.6 5 1x4/7 5,400  14,727   3,240   2,455   ­     186,346  3,0 m3/ph 110 30 6.6 5 1x4/7 6,100  16,636   3,660   2,773   ­     186,346  Máy uốn ống ­ công suất: 2,8 kW 220 14 4.5 4 5 kWh 1x3/7 28,200  17,945   5,768   5,127   12,412   157,846  Máy lốc tôn ­ công suất: 5 kW 220 13 3.9 4 10 kWh 1x3/7 54,800  29,144   9,715   9,964   24,824   157,846  Máy cưa kim loại ­ công suất: 1,7 kW 220 14 4.1 4 4 kWh 1x3/7 22,700  14,445   4,230   4,127   9,930   157,846  2,7 kW 220 14 4.1 4 6 kWh 1x3/7 27,300  17,373   5,088   4,964   14,894   157,846  Máy tiện ­ công suất: 10 kW 220 14 4.1 4 19 kWh 1x3/7 111,400  63,802   20,761   20,255   47,166   157,846  Máy bào thép ­ công suất: 7,5 kW 220 14 4.1 4 16 kWh 1x3/7 72,900  41,752   13,586   13,255   39,718   157,846  Máy phay ­ công suất: 7 kW 220 14 4.1 4 15 kWh 1x3/7 89,100  51,030   16,605   16,200   37,236   157,846  Máy ghép mí ­ công suất: 1,1 kW 200 14 4.1 4 2 kWh 1x4/7 6,100  4,270   1,251   1,220   4,965   186,346  Máy mài ­ công suất: 1 kW 200 14 4.9 4 2 kWh 1x3/7 3,500  2,450   858   700   4,965   157,846  2,7 kW 220 14 4.9 4 4 kWh 1x3/7 11,200  7,127   2,495   2,036   9,930   157,846  Máy cưa gỗ cầm tay ­ công suất: 1,3 kW 160 30 10.5 4 3 kWh 1x3/7 7,600  14,250   4,988   1,900   7,447   157,846  Máy biến thế hàn một chiều ­ công suất: 50 kW 180 24 4.5 5 105 kWh 1x4/7 26,000  34,667   6,500   7,222   260,652   186,346  Biến thế hàn xoay chiều ­ công suất: 7 kW 180 24 4.8 5 15 kWh 1x4/7 4,300  5,733   1,147   1,194   37,236   186,346  14 kW 180 24 4.8 5 29 kWh 1x4/7 8,600  11,467   2,293   2,389   71,990   186,346  23 kW 180 24 4.8 5 48 kWh 1x4/7 16,000  21,333   4,267   4,444   119,155   186,346  27,5 kW 180 24 4.8 5 58 kWh 1x4/7 18,700  24,933   4,987   5,194   143,979   186,346  Máy hàn hơi ­ công suất: 1000 l/h 100 24 4.8 5 1x4/7 3,400  8,160   1,632   1,700   ­     186,346  2000 l/h 100 24 4.8 5 1x4/7 5,200  12,480   2,496   2,600   ­     186,346  Máy hàn cắt dưới nước 60 25 10 5 1 thợ lặn cấp I 1/2 + 1 thợ lặn 2/4 106,900  400,875   178,167   89,083   ­    Máy hàn nối ống nhựa: Máy hàn nhiệt 180 25 6.5 5 6 kWh 1x4/7 114,000  142,500   41,167   31,667   14,894   186,346  Máy gia nhiệt D315mm 180 25 6.5 5 8 kWh 1x4/7  ­     ­     ­     19,859   186,346 
 18. Máy gia nhiệt D630mm 180 25 6.5 5 12 kWh 1x4/7  ­     ­     ­     29,789   186,346  Máy gia nhiệt D1200mm 180 25 6.5 5 18 kWh 1x4/7  ­     ­     ­     44,683   186,346  Máy quạt gió ­ công suất: 2,5 kW 150 20 1.7 5 16 kWh 1x3/7 3,600  4,800   408   1,200   39,718   157,846  4,5 kW 150 20 1.7 5 29 kWh 1x3/7 7,900  10,533   895   2,633   71,990   157,846  Máy khoan giếng khai thác nước ngầm, khoan đập cáp ­ công suất: 40 kW 220 16 6.4 5 144 kWh 2x3/7+1x4/7 630,000  412,364   183,273   143,182   357,466   502,038  Máy khoan giếng khai thác nước ngầm, khoan xoay ­ công suất: 54 cv 220 15 6.5 5 19 lít diezel 2x3/7+1x4/7 1,117,200  685,555   330,082   253,909   245,186   502,038  300 cv 220 13 3.9 5 97 lít diezel 1x6/7+1x4/7+2x3/7 7,036,900  3,742,351   1,247,450   1,599,295   1,251,737   762,192  Bộ kích chuyên dùng: Bộ thiết bị trượt (60 kích loại  180 20 4.5 5 65 kWh 2x4/7+1x5/7+1x7/7 550,300  550,300   137,575   152,861   161,356   899,577  6 t) Bộ kích lắp dựng, tháo dỡ  180 14 2.2 5 14 kWh 2x4/7 91,300  63,910   11,159   25,361   34,754   372,692  ván khuôn 50­60 t Xe ép rác ­ trọng tải: 1,5 t 280 17 9 6 18 lít diezel 1x2/4 lái xe nhóm 1 393,300  214,910   126,418   84,279   232,281   187,808  2 t 280 17 9 6 21 lít diezel 1x2/4 lái xe nhóm 1 544,650  297,612   175,066   116,711   270,995   187,808  4 t 280 17 9 6 41 lít diezel 1x2/4 lái xe nhóm 1 638,800  349,059   205,329   136,886   529,085   187,808  7 t 280 17 8.5 6 51 lít diezel 1x2/4 lái xe nhóm 1 733,200  400,641   222,579   157,114   658,130   187,808  10 t 280 17 8.5 6 65 lít diezel 1x3/4 lái xe nhóm 2 817,250  446,569   248,094   175,125   838,793   251,385  Xe ép rác kín (xe hooklip) 280 17 8.5 6 65 lít diezel 1x3/4 lái xe nhóm 2 953,500  521,020   289,455   204,321   838,793   251,385   Xe nhặt xác 120 17 4.5 6 15 lít diezel 1x2/4 lái xe nhóm 1 555,500  708,263   208,313   277,750   193,568   187,808   Xe hút chân không ­ trọng tải:  4 t 280 17 9 6 45 lít diezel 1x2/4 lái xe nhóm 1  ­     ­     ­     580,703   187,808   8 t 280 17 8.5 6 52 lít diezel 1x3/4 lái xe nhóm 2  ­     ­     ­     671,034   251,385   Xuồng vớt rác ­ công suất:  4 cv 280 20 9 6 3 lít xăng  1x3/7+1x4/7 9,900  7,071   3,182   2,121   49,316   344,192   24 cv 280 17 7 6 11 lít xăng  1x3/7+1x5/7 92,500  50,545   23,125   19,821   180,827   377,808   Lò đốt rác y tế bằng gas (chưa tính gas) ­ công suất:  ­     7 tấn/ngày 280 14 5.5 6  3x4/7+1x5/7 9,935,900  4,471,155   1,951,695   2,129,121   ­     664,269  Định mức (%) Số ca  Loại máy và thiết bị năm
 19. Số ca  Chi  Loại máy và thiết bị Khấu  Sửa  năm phí  hao chữa khác 2 3 4 5 6 MÁY VÀ THIẾT BỊ KHẢO SÁT Bộ khoan tay 180 20 6,00 5 Máy khoan XY­1A 180 15 5,00 5 Máy khoan GK­250 180 15 5,00 5 Bộ nén ngang GA 180 14 3,00 5 Búa căn MO ­ 10 (chưa tính  180 30 6,60 5 khí nén) Búa khoan tay P30 180 20 8,50 5 Thùng trục 0,5 m3 150 30 8,00 5 Máy khoan F­60L 250 15 4,00 5 Máy xuyên động RA­50 180 14 3,50 5 Máy xuyên tĩnh Gouda 180 14 2,80 5 Thiết bị đo ngẫu lực 180 14 3,00 5 Bộ dụng cụ thí nghiệm SPT 180 14 3,50 5 Biến thế thắp sáng 150 25 4,50 5 Máy thăm dò địa vật lý UJ­18 150 14 3,20 4 Máy thăm dò địa vật lý MF­2­ 150 14 3,20 4 100 Máy, thiết bị thăm dò địa  150 14 2,20 4 chấn ­ loại 1 mạch (ES­125) Máy, thiết bị thăm dò địa  chấn ­ loại 12 mạch (Triosx­ 150 14 2,00 4 12) Máy, thiết bị thăm dò địa  chấn ­ loại 24 mạch (Triosx­ 150 14 2,00 4 24) Máy thủy bình điện tử 180 14 2,80 4 Máy toàn đạc điện tử 180 14 1,80 4 Bộ thiết bị khống chế mặt  180 14 1,50 4 bằng GPS (3 máy) Ống nhòm 180 14 2,00 4 Kính hiển vi 200 14 1,80 4 Kính hiển vi điện tử quét 200 14 1,20 4 Máy ảnh 150 14 2,00 4 MÁY VÀ THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU, CẤU  KIỆN VÀ KẾT CẤU XÂY DỰNG Cần Belkenman 180 14 2,80 4 Thiết bị đếm phóng xạ 180 14 2,20 4
 20. TRL Profile Beam 180 14 1,80 4 Máy FWD 180 14 1,40 4 Thiết bị đo phản ứng Romdas 180 14 3,00 4 Bộ thiết bị PIT (đo biến dạng  180 14 2,20 4 nhỏ) Bộ thiết bị đo PDA (đo biến  180 14 1,40 4 dạng lớn) Bộ thiết bị siêu âm 180 14 2,00 4 Cân điện tử 200 14 1,80 4 Cân phân tích 200 14 1,80 4 Cân bàn 200 14 1,80 4 Cân thủy tĩnh 200 14 1,80 4 Lò nung 200 14 4,00 4 Tủ sấy 200 14 4,50 4 Tủ hút khí độc 200 14 4,00 4 Tủ lạnh 250 14 4,00 4 Máy hút chân không 200 14 4,50 4 Máy hút ẩm OASIS­America 200 14 4,00 4 Bếp điện 150 40 6,50 4 Bếp cát 150 40 6,50 4 Máy chưng cất nước 200 14 3,50 4 Máy trộn đất 200 14 3,50 4 Máy trộn xi măng, dung tích  200 14 3,50 4 5lít Máy trộn dung dịch lỏng  200 14 3,50 4 (máy đo độ rung vữa) Máy đầm tiêu chuẩn (đầm  200 14 4,50 4 rung) Máy cắt đất 200 14 3,00 4 Máy cắt mẫu lớn (30x30) cm 200 14 3,00 4 Máy cắt ứng biến 200 14 2,20 4 Máy nén 3 trục 200 14 1,60 4 Máy ép litvinốp 200 14 3,00 4 Kích tháo mẫu 200 14 2,20 4 Máy ép mẫu đá, bê tông 200 14 2,20 4 Máy cắt mẫu vật liệu (bê  200 14 3,50 4 tông, gạch, đá) Máy khoan mẫu đá 200 14 3,50 4 Máy mài thử độ mài mòn 200 14 4,20 4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản