intTypePromotion=1

BÁO CÁO KHOA HỌC : ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC MỨC THAY THẾ THỨC ĂN TINH BẰNG ĐẦU TÔM LÊN MEN VỚI SẮN LÁT ĐẾN TĂNG TRỌNG VÀ HIỆU QỦA SỬ DỤNG THỨC ĂN CỦA BÊ LAI SIND

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
65
lượt xem
8
download

BÁO CÁO KHOA HỌC : ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC MỨC THAY THẾ THỨC ĂN TINH BẰNG ĐẦU TÔM LÊN MEN VỚI SẮN LÁT ĐẾN TĂNG TRỌNG VÀ HIỆU QỦA SỬ DỤNG THỨC ĂN CỦA BÊ LAI SIND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thức ăn chiếm tỷ lệ khá cao trong cơ cấu giá thành sản phẩm chăn nuôi.Trong khẩu phần nuôi bò thịt, thức ăn tinh là quan trọng và thường sử dụng các nguồn nguyên liệu đắt tiền như bột ngô, bột đậu tương, bột cá vv… Đầu tôm lên men (ĐTLM) trong rỉ mật trộn với sắn lát (SL) là thức ăn được sản xuất từ phụ phẩm chế biến tôm. Kết quả thí nghiệm tỷ lệ tiêu hoá in sacco, in vivo cũng như giá trị năng lượng, protein của thức ăn ĐTLM - SL dạng khô cho thấy, tỷ lệ phân giải vật...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÁO CÁO KHOA HỌC : ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC MỨC THAY THẾ THỨC ĂN TINH BẰNG ĐẦU TÔM LÊN MEN VỚI SẮN LÁT ĐẾN TĂNG TRỌNG VÀ HIỆU QỦA SỬ DỤNG THỨC ĂN CỦA BÊ LAI SIND

  1. PROM DON - Ảnh hưởng của các mức thay thế thức ăn tinh ... ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC MỨC THAY THẾ THỨC ĂN TINH BẰNG ĐẦU TÔM LÊN MEN VỚI SẮN LÁT ĐẾN TĂNG TRỌNG VÀ HIỆU QỦA SỬ DỤNG THỨC ĂN CỦA BÊ LAI SIND Prom Đon1 , Phạm Hải Ninh2, Vũ Chí Cương*2 và Lê Văn Liễn2 1 Trường ĐH Hoàng gia Campuchia - 2Viện chăn nuôi *Tác giả liên hệ: Vũ Chí Cương - Viện Chăn nuôi - Từ Liêm - Hà Nội Tel: (04) 38.386.127/ 0912.121.506; Fax: (04) 38.389.775; Email: vuchicuong@gmail.com ABSTRACT Effects of replacement of different levels of the compound feed in rations with a dried feeds containing fermented shrimp residues with cassava chips on performance of Lai Sind cattle An experiment aiming at examining the possible effects of replacement of different levels of the compound feed in rations with a dried feed containing fermented shrimp residues with cassava chips on performance of Lai Sind cattle was conducted. In this feeding trial, 16 Laisind (Vietnam yellow cows x Red Sindhy bulls) crossbred, 15 month old bulls weighing around 158 kg were used. The experiment was a randomized complete block design with four levels of dried feed containing fermented shrimp residues with cassava chips and four animals per treatment over an 60 day period. All animals were fed on the basal diet of fresh King grass ad libitum. Four levels of the dried feed containing fermented shrimp residues with cassava chips were 0%, 50%,75% and 100%. The results showed that replacement of different levels of the compound feed in rations with a dried feed containing fermented shrimp residues with cassava chips did not significantly influenced ADG and FCR of Lai Sind cattle. The ADG and FCR of Lai Sind cattle were around (0.433-0.463 kg/head/day) and 7.74-8.40 DM kg/kg gain, respectively. It was concluded that DTLM-SL can be replased with 100% of compound in ration for Laisind Cattle. Key words: Lai Sind cattle; Fermented Shrimp Residue; Cassava Clip ĐẶT VẤN ĐỀ Thức ăn chiếm tỷ lệ khá cao trong cơ cấu giá thành sản phẩm chăn nuôi.Trong khẩu phần nuôi bò thịt, thức ăn tinh là q uan trọng và thường sử dụng các nguồn nguyên liệu đắt tiền như bột ngô, bột đậu tương, bột cá vv… Đầu tôm lên men (ĐTLM) trong rỉ mật trộn với sắn lát (SL) là thức ăn được sản xuất từ phụ phẩm chế biến tôm. Kết quả thí nghiệm tỷ lệ tiêu hoá in sacco, in vivo cũng như giá trị năng lượng, protein của thức ăn ĐTLM - SL dạng khô cho thấy, tỷ lệ phân giải vật chất khô (VCK) sau 16 giờ trong dạ cỏ là 81,5%; Protein 24h 82,8% và chitin 48h 61,7%; ME:2566,71Kcal/kg VCK; PDIA: 49,45g/kg VCK; PDIN: 86,25g/kg VCK và PDIE: 100,80 g/kg VCK (Prom Don và cs, 2006). Đầu tôm và sắn lát là hai loại nguyên liệu rẻ tiền hơn so với khô đậu tương và b ột ngô có trong khẩu phần vỗ béo bò sử dụng trong nghiên cứu. Thí nghiệm của báo cáo này muốn xem xét mức ảnh hưởng của loại thức ăn chế biến đến khả năng tăng trọng và hiệu quả sử dụng thức ăn đối với b ê Lai Sind có so sánh với thức ăn tinh trong khẩu phần cơ sở nhằm tìm kiếm loại thức ăn tinh nuôi bê thích hợp và có giá thành thấp VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Vật liệu, thời gian và địa điểm nghiên cứu Vật liệu : Thí nghiệm đ ược thiết kế theo phương pháp khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh trên 16 bê đ ực lai sind 15 tháng tu ổi, khối lượng trung bình 158 kg trước khi nuôi. Trước khi thí nghiệm bò đ ược tẩy sán lá gan b ằng thuốc Fasinex và nuôi chu ẩn bị 15 ngày để làm quen với khẩu 1
  2. VIỆN CHĂN NUÔI - Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi - Số 17-Tháng 4-2009 p hần thí nghiệm cũng như phương thức nuôi dưỡng. Sau đó bò đựơc phân vào 4 block mỗi b lock 4 con theo nguyên tắc đồng đều tuổi và khối lượng. Trong thời gian thí nghiệm bò được uống nước tự do và ăn hai lần/ngày vào 8 giờ sáng và 4 giờ chiều. Địa điểm: Trung tâm nghiên cứu Bò và Đồng cỏ Ba Vì - Hà Nội Thời gian: Thí nghiệm từ tháng 4 đến tháng 6 - 2007. Như vậy, thí nghiệm chia 4 block (khối), mỗi block gồm 4 yếu tố thí nghiệm (bốn mức thay thế thức ăn tinh bằng ĐTLM-SL). Sơ đồ bố trí thí nghiệm ở (Bảng 1 và Bảng 2). Bảng 1. Sơ đồ thí nghiệm nuôi nuôi b ê Lai Sind bằng thức ăn chế biến Hạng mục Khối 1 Khối 2 Khối 3 Khối 4 Số bò(con) 4 4 4 4 T/gian tập ăn (ngày) 15 15 15 15 T/gian thí nghiệm 60 60 60 60 (ngày) Thời gian cân bò 15 15 15 15 (ngày/lần) Khẩu phần ăn cho bò Mỗi bò của mỗi khối đ ược ăn một khẩu phần riêng theo 4 mức thí nghiệm thay thế thức ăn tinh của khẩu phần cơ sở bằng thưc ăn tự chế biến từ đầu tôm lên men với sắn lát khô ĐTLM-SL (Bảng 2). Các bò thí nghiêm đều đ ược ăn cỏ voi tự do Bảng 2. Khẩu phần cho các b ê thí nghiệm (% VCK) Thức ăn Khẩu phần 1 Khẩu phần 2 Khẩu phần 3 Khẩu p hần 4 Thức ăn tinh trong 100 50 25 0 khẩu phần cơ sở Thức ăn chế biến 0 50 75 100 ĐTLM-SL Cỏ voi ăn tự do Chuẩn bị thức ăn nuôi bê thí nghiệm Thức ăn tinh của khẩu phần nuôi bê trong thí nghiệm bao gồm bột sắn, vỏ đậu xanh, bột ngô, khô đ ậu tương, rỉ mật và premix khoáng. Trộn đều các thành phần này theo tỷ lệ sau (Bảng 3 ) Bảng 3. Thành phần của TĂ tinh trong khẩu phần cơ sở và TĂ chế biến (%) Thành phần T/Ă TĂ tinh của k/p cơ sở TĂ chế biến ĐTLM-SL Bột sắn 30,5 - Vỏ đậu xanh 15 - Bột ngô 30,5 - Khô đậu tương 23 - Premix khoáng 1 1 Đầu tôm lên men trong rỉ mật - 58,5 Sắn lát - 39 Urê - 1,5 Thành phần dinh dưỡng Protein thô(%) 17,02 16,93 2
  3. PROM DON - Ảnh hưởng của các mức thay thế thức ăn tinh ... Năng lương trao đổi 10,55 10,11 (MJME/kg chất khô)* Giá thành (VNĐ/kg VCK) ** 3968 2573 *Giá trị ước tính từ thành phần hoá học **Theo thời giá của nguyên liệu thức ăn (Bảng 6) Phương pháp nghiên cứu Thức ăn chế biến ĐTLM-SL chứa đầu tôm lên men trong rỉ mật, sắn lát, urê và premix khoáng (Bảng 3). Loại thức ăn này được chuẩn bị theo hai b ước: Lên men và phơi khô. Để lên men, đ ầu tôm đ ược nghiền nhỏ bằng máy nghiền ướt có dao cắt sau đó trộn đều 85% đầu tôm với 15% rỉ mật theo khối lượng ướt. Bổ sung 2% muối ăn vào hỗn hợp và tiến hành ủ yếm khí trong thùng phi nhựa (Le Van Lien và cs, 1995). Sản p hẩm lên men giữ được chất lượng lâu d ài và trở thành nguyên liệu để chế biến thức ăn vỗ béo. Để phơi khô, trộn đều 58,5% sản phẩm lên men ướt với 39% sắn lát khô theo khối lượng. Bổ sung vào hỗn hợp 1,5% urea , 1% premix khoáng sau đó phơi nắng trong 2 ngày. Lượng thức ăn thu nhận được xác định bằng cách cân khối lượng thức ăn cho ăn và thức ăn thừa của từng cá thể bằng cân kĩ thuật hàng ngày. Khối lượng bò được xác định bằng cách cân khối lượng bò 2 tuần/lần bằng cân điện tử Rude Weight của Australia. Xử lý số liệu Các số liệu về tăng trọng và lượng TĂ ăn vào của bò thí nghiệm được xử lý ANOVA bằng chương trình MINITAB.14 để so sánh ảnh hưởng của các mức thay thế thức ăn tinh khác nhau đến năng xuất chăn nuôi bò. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Kết quả tăng khối lượng của bê thí nghiệm Khối lượng của bê nuôi thí nghiệm đ ược theo dõi mỗi tháng 2 lần, các kết quả thí nghiệm đ ược tổng kết hàng tháng (Bảng 4 và Đồ thị 1). Sau 30 ngày đ ầu nuôi thí nghiệm khối lượng b ình quân của đ àn bê đạt 169,5 kg cao hơn khối lượng bình quân của đ àn bê lúc bắt đầu thí nghiệm (158,5kg). Kết quả tăng trọng của các bê ăn thức ăn chế biến ĐTLM-SL ở các mức thay thế thức ăn tinh 0; 50; 75 và 100% tương ứng là 0,325; 0,375; 0,390 và 0,353 kg/con/ngày. So sánh các kết quả này với nhóm b ê ăn khẩu phần 100% thức ăn tinh (mức thay thế 0%) đều không sai khác (p >0,05). Bảng 4. Biến đổi khối lượng của bê thí nghiệm theo các mức thay thế thức ăn tinh b ằng thức ăn ĐTLM-SL Chỉ tiêu Mức thay thế T/Ă tinh bằng ĐTLM-SL Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Tỷ lệ (%) 0 50 75 100 P.đầu kỳ (kg) 160,5 19,6 156,8 20,6 163,621,7 155,3 21,8 P.sau 30 ngày thí 170,3 22,1 168,0 21,8 175,326,5 165,8 22,6 nghiệm (kg) 0,325a0,10 0,375a0,06 0,390 a0,17 0,353a0,08 Tăng P BQ tháng thứ nhất (kg/con/ngày) 188,1a25,1 181,5a18,7 190,6 a26,7 181,3 a22,9 P. sau 60 ngày thí nghiệm (kg) . 0,598a0,11 0,450a0,10 0,515 a0,03 0,520a0,01 Tăng trọng BQ/tháng 3
  4. VIỆN CHĂN NUÔI - Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi - Số 17-Tháng 4-2009 thứ 2 (kg/con/ngày 0,463a0,10 0,413a0,08 0,450 a0,10 0,433a0,04 Tăng trọng BQ cả kỳ (kg/con/ngày) Ghi chú: các chữ cái khác nhau theo hàng ngang biểu hiện sự khác nhau có ý nghĩa (p0,05). Mức tăng trọng bình quân của bê thí nghiệm suốt trong 60 ngày tương ứng cho bốn mức thay thế là: 0,463 (0%); 0,413 (50%); 0,450 (75%)và 0,433 (100%) kg/c/ngày (100%). Mức tăng trọng này gần ngang với kết quả của nghiên cứu trứơc đây của Bùi Văn Chính và cs (1992) khi họ sử dụng rơm xử lý urê và bánh đa dinh dưỡng MUB nuôi b ê Lai Sind; Các tác giả Lê Viết Ly và cs, (1995 ) cũng thông báo kết quả tăng trọng của b ê lai hướng thịt là 0,51-0,58 kg/con/ngày thu được khi nuôi chúng bằng phụ phẩm nông nghiệp ở miền Trung Việt Nam. Tuy nhiên, kết quả tăng trọng của đ àn bê thí nghiệm do chúng tôi tiến hành thấp hơn kết quả gần đây nhất của Vũ Chí Cương và cs, (2007) khi tiến hành nghiên cứu trên bò Lai Sind tại Đắc Lắk với kết quả là 0 ,583-0,839 kg/con/ngày. Có điều khác nhau về yếu tố thí nghiệm ở đ àn bò của họ về tuổi và khối lượng ban đầu đều cao hơn (18 tháng và 190 kg so với 15 tháng và 158kg) 463 450 500 433 413 400 300 200 100 0 0 Tăng trọng bình quân 1 2 3 4 5 (g/con/ngày Đồ thị 1. So sánh tăng trọng của bê ở các mức thay thế thức ăn tinh bằng thức ăn chế biến DTLM-SL Hiệu quả sử dụng thức ăn của bê thí nghiệm Kết quả về lượng thức ăn ăn vào và mức tiêu tốn thức ăn cho một kg tăng trọng đ ươc ghi ở Bảng 5. 4
  5. PROM DON - Ảnh hưởng của các mức thay thế thức ăn tinh ... Kết quả trong Bảng 5 cho thấy, khả năng tiếp nhận thức ăn tinh theo vật chất khô của b ê ở 4 khẩu phần khác nhau dều gần như nhau (p>0,05) với các trị số cụ thể: 3,49; 3,38; 3,39 và 3,36 kg/con/ngày tương ứng cho các mức thay thế (khẩu phần) thức ăn tinh bằng thức ăn chế b iến : 0; 50; 75; và 100%. Lượng chất khô của thức ăn tinh thu nhận của bò trong thí nghiệm này dao động từ 1, 93 –2,01% khối lượng cơ thể của chúng. Preston và cs, 1 967, khi nuôi vỗ b éo bò có khối lượng 200 kg b ằng mía đ ường đã thông báo lượng chất khô đ ược bò thu nhận kho ảng 2,8-3% khối lượng của chúng. Kết quả của các tác giả này có trị số cao hơn có lẽ do cơ thể bò lúc thí nghiệm có khối lượng cao hơn (200 so với 158 kg/con). Bảng 5. Khả năng thu nhận và hiệu quả sử dụng thức ăn tinh của bê với các mức thay thế thức ăn tinh bằng thức ăn chế biến ĐTLM - SL Chỉ tiêu Mức thay thế T/Ă tinh bằng ĐTLM - SL Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD 0 50 75 100 a a a 3,36 a0,32 Chất khô ăn vào 3,49 0,30 3,38 0,28 3,39 0,34 (kg/con/ngày) Chất khô ăn vào 72,834,66 71,98 2,01 70,202,82 72,17 0,49 (g/kgw0,75) Chất khô ăn vào 2,01 0,17 2,00 0,09 1,930,16 2,010,08 (%/klượng) 279,7a25,05 276,2a25,8 275,5 a25,6 321 a 33,4 Protein ăn vào (g/con/ngày) 7,74a1,16 8,42a1,88 7,70 a1,24 7,81a 0,97 Tiêu tốn T/Ă Tinh (kg CK/kg tăng trọng) 12,54 a 11,81 a 12,99 a 12,76 a HQSDTA (g tăng trọng/MJME) Chi phí 14124 13348 11027 10246 (VNĐ/kg tăng trọng) So sánh (%) 100 95 78 73 Ghi chú: các chữ cái khác nhau theo hàng ngang biểu hiện sự khác nhau có ý nghĩa (p0,05). Điều này chứng tỏ, việc thay thế nguồn prôtein từ các thức ăn truyền thống (khô đậu tương) b ằng chất phế thải từ chế biến tôm vốn chứa nhiều chất chitin không tiêu hoá được đối với đ ộng vật dạ dày đơn là hợp lý. Nghĩa là chất phế thải chế b iến tôm được xử lý và sử dụng làm thức ăn cho gia súc nhai lại sẽ có hiệu quả hơn khi dùng nó cho các vật nuôi khác. Vấn đề này đ ã đ ược quan tâm của nhiều tác giả trên thế giới như: Cobos và cs, (2005); Evers và Carrol, (1996); Nichonson và cs, (1996). Các tác giả này đã nghiên cứu chế biến và sử dụng đầu tôm, b ã cua làm thức ăn cho bò, cừu. Các nhóm bê thí nghiệm đều có mức tiêu tốn thức ăn tinh cho một kg tăng trọng gần ngang nhau từ 7,74 - 8 ,42 kg vật chất khô/1kg tăng trọng (p >0,05). Điều này thể hiện hai loại thức ăn tinh nghiên cứu đều đ ược b ê Lai Sind sử dụng có hiệu quả như nhau và kết quả này cũng nằm trong khoảng tiêu chuẩn của ARC (1984; NRC (1984); INRA (1989); Rajan, (1990) và AFRC,(1993): kho ảng 7,1 - 8 ,8kg chất khô/kg tăng trọng. Hiệu quả sử dụng năng lượng trao đổi thu được trong báo cáo này dao động từ 11,81 -12,99 g tăng trọng/MJME và cũng không sai khác nhau với p>0,05. Kết quả của chúng tôi về chỉ tiêu 5
  6. VIỆN CHĂN NUÔI - Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi - Số 17-Tháng 4-2009 này có trị số gần ngang với kết quả thu đ ược (9,18- 12,82 g tăng trọng/MJME) của Vũ Chí Cương và cs (2007). Tính theo thời giá các nguyên liệu cấu thành, giá thành của thức ăn tinh và thức ăn chế biến ĐTLM-SL khác nhau (Bảng 6), dẫn đến khác nhau về mức chi phí thức ăn tinh cho một kg tăng trọng (Bảng 5), các mức đó là: 14124 đồng/kg tăng trọng (thay thế 0%) ; 13348 đồng (50%); 11027 đồng (75%) và 10246 đồng/kg tăng trọng (100%). Như vậy, ở những bê chỉ ăn thức ăn chế biến như là thức ăn tinh trong khẩu phần đ ã hạ được 27% giá thành 1kg thịt hơi so với những bê ăn khẩu phần chứa thức ăn tinh m à Trung tâm NC b ò và đ ồng cỏ Ba vì vẫn dùng. Bảng 6. Tính giá thành của 1 kg thức ăn tinh và thức ăn chế biến sử dụng trong thí nghiệm Nguyên liệu T/Ă Tỷ lệ(%) Đơn giá (VNĐ) Giá thành (VNĐ) Ghi chú Thức ăn tinh trong khẩu phần cơ sở Bột sắn 30,5 2500 762,5 Vỏ đậu xanh 15 4000 600 Bột ngô 30,5 4100 1250,5 Khô đ ậu tương 23 5200 1195 Premix khoáng 1 16000 160 Tổng số 3968 Đầu tôm lên men d ạng ướt Đầu tôm 85 700 595 Rỉ mật 15 1000 150 NaCl 2 500 10 Tổng số 755 Thức ăn chế biến ĐTLM -SL d ạng ướt Đầu/T lên men 60 755 445,5 Sắn lát 40 2300 920 Urê 1,5 5500 82,5 Premix khoáng- 1 16000 160 vitamin Tổng số 1608 Giá 1kg T/Ă ĐTLM-SLdạng khô:1608 Đ x1,6 =2573 Đ (1kg ướt cho 0,6kg khô) KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Kết luận : Thức ăn dạng khô DTLM-SL có 17% protein từ đầu tôm lên men lactic và 10,11 MJME/kg chất khô năng lượng từ củ sắn có thể thay thế 100% thức ăn tinh trong KP nuôi bê Lai Sind. Bê Lai Sind 15 tháng tuổi được nuôi bằng cỏ voi và các mức thay thế 0; 50; 75 và 100% thức ăn tinh b ằng thức ăn ĐTLM-SL trong 60 ngày cho kết quả ngang nhau giữa các mức thay thế về tăng trọng 0,433 - 0,463 kg/con/ngày, về tiêu tốn thức ăn cho một kg tăng trọng 7,74 - 8 ,40 kg chất khô thức ăn/kg tăng trọng. Do giá thành của nguyên liệu thức ăn chế biến ĐTLM-SL thấp nên đ ã giảm đ ược 27% giá một kg sản phẩm thịt hơi khi nuôi bêLai Sind bằng thức ăn chế biến thay thế hoàn toàn thức ăn tinh trong khẩu phần. 6
  7. PROM DON - Ảnh hưởng của các mức thay thế thức ăn tinh ... Đề nghị: sử dụng thức ăn ĐTLM-SL như là thức ăn tinh trong khẩu phần nuôi b ê Lai Sind và thí nghiệm nuôi vỗ béo bò lai hướng thịt khác có năng suất cao hơn. TÀI LIỆU THAM KHẢO AFRC.(1993). Energy and Protein Requierements for Ruminants. University Press. Campridge. ARC.(1984). The nutrient Requierementsfor Rumunant Livestock. Suppl 1. Commonwealth Agricultural Bureau Slough. Bui Van Chinh, Le Viet Ly, Nguyen Huu Tao, Pham Van Thin and Preston (1992). Amoniated rice straw or untreated straw suppelemented with molasses-urea block for growing Sindhi x Local cattle in Viet Nam. Livestock Research for Rual Development. Vol 4, Num 3, 12/1992. Cobos, M.A, Pérez-Sato. M., Piloni-Martini, J., González, S.S. And Barcena, J.R, (2005) - E valuation of diets containing shrimp shell waste and an inoculum of Streptococcus milleri on rumen bacteria and performance of lambs. http//www.sciencedirect.com – Animal Feed Science and Technology. Evers, D.J., Carroll D.J, (1996). Preservation of crab or shrimp waste as silage for cattle. Animal feed science technology 59 (1996), pp. 233-244. INRA (1989). Ruminant Nutrition recommended allowance and Feed Tabls, INRA, Paris, 1989. Le Van Lien, Nguyen Thien and Le Viet Ly (1995). By-products from food industries: Processing and utilization for animal feed in Viet Nam. ACIAR proceeding N0.68 Canberra, 1995. Lê Viết Ly, Vũ Văn Nội, Vũ Chí Cương, Phạm Kim Cương, Nguyễn Quốc Đạt, (1995). Nuôi bê lai hướng thịt bằng thức ăn bổ sung từ nguồn phụ phẩm nông nghiệp tại miền Trung. Kết quả nghiên cứu khoa học kỹ thuật chăn nuôi 1994-1995. NXB, Nông nghiệp 1996, tr. 135-140. NRC (1984). The nutrient requirements of beef cattle, Washington D.C. Nicholson, J.W.G; Mc. QUEEN, R.E.; Allen, J.G; Bush, R.S. (1996). Composition digestibility and rumen degradability of crab meal. Canadian J. of animal science 76 (1) 1996. Preston, T.R., Willis, M.B. and Elias, A. (1967). Intensive Beef Production from Sugar Cane. Prom Don, Đoàn Cảnh Hữu, Phạm Hải Ninh, Vũ Chí Cương, Lê Văn Liễn và Trần Tố, (2006). Tỷ lệ phân giải insacco của chất khô, protein thô và chitin trong thức ăn chứa phụ phẩm tôm (2006). Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi, số 3 (2006) tr. 31-36 Rajan, S. K. (1990). Nutritional Value of Animal Feeds and Feeding of Animals, ICAR, New Dehli. Viện Chăn Nuôi (2001). Thành phần và giá trị dinh dưỡng thức ăn gia súc-gia cầm Việt Nam. NXB Nông nghiệp, Hà Nội, 2001. Vũ Văn Nội, Phạm Kim Cương và Đinh Văn Tuyền, (1999). Sử dụng phế phụ phẩm và ngu ồn thức ăn sẵn có tại địa phương để vỗ béo bò. Báo cáo khoa học chăn nuôi thú y, Huế 28-30/6/1999) tr. 25-29. Vũ Chí Cương, Phạm Kim Cương, Phạm Thế Huệ và Phạm Hùng Cường, (2007). Ảnh hưởng của các nguồn xơ khác nhau trong kh ẩu phần vỗ béo đến tăng trọng, hiệu quả sử dụng thức ăn của bò lai sinhd tại Đắc Lắk. Tạp chí khoa học công nghệ chăn nuôi, số 4 (tháng 2-2007) tr. 36-41. *Người phản biện: TS. Mai Văn Sánh ; TS. Đỗ Viết Minh 7
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2