intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo Ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng dịch vụ công tại thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Huynh Thi Thuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

180
lượt xem
19
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo "Ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng dịch vụ công tại thành phố Hồ Chí Minh" trình bày tổng quan các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng chính quyền điện tử, điện tử hóa ISO dịch vụ công trực tuyến,... Với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo Ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng dịch vụ công tại thành phố Hồ Chí Minh

 1. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BÁO CÁO ỨNG DỤNG CNTT TRONG XÂY DỰNG DỊCH VỤ CÔNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 8/29/2013 Sở Thông tin và Truyền thông TP.Hồ Chí Minh 1
 2. NỘI DUNG 1 – TỔNG QUAN CÁC CHƯƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG CNTT TRONG XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ 2 – ĐIỆN TỬ HÓA ISO DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 3 – KẾ HOẠCH KẾ TIẾP 8/29/2013 Sở Thông tin và Truyền thông TP.Hồ Chí Minh 2
 3. TP.HCM “mạnh về CNTT” PM DV: Cơ Nâng 20% 10% PC: 70% cao Sản TLTT: TLTT: quan TLTT: năng xuất 30- 65- QL 15-20% lực QL 40% 70% Đào tạo nguồn nhân lực Hạ tầng viễn thông + Internet 1 – TỔNG QUAN CÁC CHƯƠNG TRÌNH ỨNG DỰNG CNTT TRONG XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ
 4. Các chương trình đã QĐ 5867/QĐ- ban hành Quyết định UBND ngày 16/11/2012 về “Chương trình phát triển UD QĐ 3326/QĐ- UBND ngày CNTT trên QĐ 5852/2012/QĐ- 24/6/2013 về nguồn mở giai UBND “Chương trình đoạn 2011- ngày 16/11/2012 về UD CNTT trong 2015”. “Chương trình giáo dục xây dựng Hệ TP.HCM giai thống thông tin đoạn 2013- chuyên ngành” 2015” Quyết định 27/2012/QĐ- UBND QĐ 6319/2012/QĐ- QĐ 2296/QĐ- ngày 28/6/2012 phê UBND UBND ngày duyệt “Chương ngày 16/11/2012 về 9/5/2013 về trình phát triển “Chương trình “Chương trình CNTT-TT giai xây dựng và UD CNTT trong đoạn 2011-2015” ngành y tế triển khai ATAN TP.HCM giai trong cơ quan đoạn 2012-2015” nhà nước giai đoạn 2011-2015” QĐ 6219/QĐ- QĐ 4326/QĐ- UBND ngày UBND ngày 6/12/2012 về 12/8/2013 về “Chương trình “Chương trình UD CNTT giảm UD CNTT trong ùn tắc giao các DN nhà thông 2013- nước TP.HCM 2015 và tầm giai đoạn 2012- nhìn đến 2020” 2015” 29/08/2013 Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh 4
 5. Các chương trình chưa ban hành Quyết định Chương trình UD Hệ thống thông tin địa lý (GIS) tại TP HCM giai đoạn 2013-2015 Chương trình Đề án UD UD CNTT CNTT trong trong ngành Xây dựng nông văn hóa – du thôn mới lịch Quyết định 27/2012/Q Đ-UBND Chương trình Chương trình UD CNTT UD CNTT trong ngành trong ngành tài giao thông vận nguyên môi tải trường
 6. 2 – ĐIỆN TỬ HÓA ISO DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 2.1 Tổng quan dịch vụ iso điện tử 2.2 Tình hình triển khai dịch vụ iso điện tử tại Sở TTTT
 7. 2 – ĐIỆN TỬ HÓA ISO DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 2.1 Tổng quan dịch vụ iso điện tử 2.2 Tình hình triển khai dịch vụ iso điện tử tại Sở TTTT
 8. 2.1 Tổng quan: Tích hợp Điện tử hóa ISO Quy trình tự Quy trình thủ động, tổng công hợp, chia sẽ Ứng dụng Trục thời gian công Trục thời gian nghệ Tự động hóa ISO: văn bản thông cấp cao: hóa các quy tin tường minh, trình thủ công thống nhất ĐIỆN TỬ HÓA ISO
 9. - Quản lý tổng thể Ai là người phụ Lãnh đạo đơn vị trách Các nhóm công việc Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc Tiến độ Kết quả ISO Lãnh đạo ĐIỆN Phòng ban TỬ Người dân và doanh nghiệp Công khai Nhân viên minh bạch 8/29/2013 Sở Thông tin và Truyền thông TP.Hồ Chí Minh 9
 10. Ứng dụng trên máy tính bảng, điện thoại 8/29/2013 Sở Thông tin và Truyền thông TP.Hồ Chí minh 10
 11. Quản lý tất cả tài liệu liên quan đến quy trình, chính sách, biểu Tìm kiếm Hồ sơ và Tài mẫu, hướng dẫn -> mang lại liệu trong tích tắc  Tạo môi trường làm việc nhiều lợi ích cho đối tượng phục điện tử (web, tương tác) vụ của ISO trong đơn vị: → Xử lý công việc mọi lúc → Không còn tình trạng thất lạc mọi nơi, trên nhiều thiết bị → Xây dựng được CSDL hành (máy tính, mobile…) chính Thực hiện Thống kê -  Tin học hóa cụ thể từng Báo cáo dễ dàng phòng ban chuyên môn  Thống nhất về thông tin điều hành tác nghiệp với môi trường trao đổi Chia sẻ thông tin thuận lợi và an toàn Bảo mật cao với cơ chế phân quyền chặt chẽ →Hỗ trợ đắc lực quá trình Cải cách hành chính; Tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí in ấn cho việc quản lý và lưu trữ hồ sơ; Chi phí luân chuyển tài liệu; Chi phí làm việc thủ công Phần mềm Hồ sơ hành chính NeoFILE – Quản lý quy trình ISO điện tử
 12.  Đối với Lãnh đạo  Đối với chuyên viên  Chỉ đạo điều hành: Có  Kho lưu trữ: Có thể tìm thể kiểm soát toàn bộ hồ sơ, bất kỳ tài liệu của cơ quan công việc và trạng thái của tại mọi thời điểm qua kho mỗi công việc đã chỉ đạo lưu trữ các tài nguyên  Hệ thống báo cáo: Hỗ trợ  Quy trình biểu mẫu: Việc xem các báo cáo về tình quản lý và lưu hồ sơ theo hình xử lý hồ sơ, công việc các công việc được thực tức thời, tại bất cứ đâu mà hiện dễ dàng và tập trung -> không cần chờ cán bộ phụ quản lý quy trình ISO điện trách tập hợp tử →Cung cấp thông tin chính xác, đúng thời điểm, đúng chỗ, đúng người nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc được hoàn thành nhanh chóng và hiệu quả Phần mềm Hồ sơ hành chính NeoFILE – Quản lý quy trình ISO điện tử
 13. ISO ĐIỆN TỬ - Chính sách - Mục tiêu Lãnh đạo - Trách nhiệm, quyền hạn - Đánh giá nội bộ - Xem xét lãnh đạo NGUỒN KIỂM LƯU TÀI LIỆU HỒ SƠ LỰC TRA TRỮ NGƯỜI DÂN& DOANH HỆ THỐNG QUẢN LÝ QUY TRÌNH NGHIỆP ĐO LƯỜNG, CẢI TIẾN 8/29/2013 Sở Thông tin và Truyền thông TP.Hồ Chí Minh 13
 14. HIỆN TRẠNG TRIỂN KHAI ISO DỊCH VỤ CÔNG TẠI TP.HCM Triển khai Triển khai Số TTHC theo Số TTHC Số TTHC đã ISO ứng dụng Đề án 30 đã ISO ƯDCNTT CNTT Sở ngành 25 52 1.585 394 495 Quận, 21 24 11.232 1.724 6.552 huyện (468x24) Phường, xã 322 40.894 510 19.964 (127x322) 8/29/2013 Sở Thông tin và Truyền thông TP.Hồ Chí Minh 14
 15. 2 – ĐIỆN TỬ HÓA ISO DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 2.1 Tổng quan dịch vụ iso điện tử 2.2 Tình hình triển khai dịch vụ iso điện tử tại Sở TTTT
 16. MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG - QUY TRÌNH QUẢN LÝ HỆ THỐNG HỒ SƠ Lãnh đạo Lãnh đạo STT Thủ tục Tổng thời gian Tiếp nhận Thụ lý phòng Sở I. LĨNH VỰC BÁO CHÍ 1 Cấp phép họp báo (DVC 4) 4 0.5 3 0.5 Cấp phép Hội nghị, Hội thảo có yếu tố 2 9.5 0.5 9 nước ngoài (DVC 4) 3 Cấp phép Xuất bản bản tin 5 0.5 4 0.5 II. LĨNH VỰC XUẤT BẢN Cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm 1 4 0.5 2 1 0.5 không kinh doanh (DVC 4) Cấp giấy phép Xuất bản tài liệu không 2 3 0.5 2 0.5 kinh doanh In gia công xuất bản phẩm cho nước 3 9 0.5 8 0.5 ngoài Cấp giấy phép hoạt động in Xuất bản 4 5 0.5 4 0.5 phẩm Cấp phép hoạt động triển lãm, hội chợ 5 5 0.5 4 0.5 xuất bản phẩm Cấp giấy chứng nhận đăng kí máy 6 6 0.5 5 0.5 photocopy màu 7 5 0.5 4 0.5 Cấp phép in báo chí, tem chống giả 8/29/2013 Sở Thông tin và Truyền thông TP.Hồ Chí Minh 16
 17. Tổng thời Tiếp Lãnh đạo Lãnh đạo STT Thủ tục Thụ lý gian nhận phòng Sở III. LĨNH VỰC PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH Cấp giấy chứng nhận đăng ký thu tín 1 hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp 5 0.5 4 0.5 từ vệ tinh. (TVRO) Thủ tục sửa đổi , bổ sung chứng nhận 2 đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước 5 0.5 4 0.5 ngoài trực tiếp từ vệ tinh. (TVRO) IV. LĨNH VỰC VIỄN THÔNG VÀ INTERNET Cấp phép thiết lập trang thông tin điện 1 5 0.5 4 0.5 tử tổng hợp trên Internet (ICP) (DVC 4) V. LĨNH VỰC BƯU CHÍNH VÀ CHUYỂN PHÁT Thủ tục Cấp lại giấy phép bưu chính 1 5 0.5 4 0.5 khi hết hạn Thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy phép 2 5 0.5 4 0.5 bưu chính Thủ tục Xác nhận thông báo hoạt động 3 5 0.5 4 0.5 bưu chính Thủ tục Cấp lại giấy phép bưu chính, 4 văn bản xác nhận thông báo bị mất 5 0.5 4 0.5 hoặc hư hỏng không sử dụng được 5 5 0.5 4 0.5 Thủ tục Cấp giấy phép bưu chính 8/29/2013 Sở Thông tin và Truyền thông TP.Hồ Chí Minh 17
 18. KẾT QUẢ THỰC HIỆN ISO ĐIỆN TỬ TẠI SỞ TTTT SỐ HỒ SƠ: 55.668 (16.432 hồ sơ trong năm 2013) 8/29/2013 Trung tâm CNTT-TT TP.Hồ Chí minh 18 KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG: 93 % 8/29/2013 Sở Thông tin và Truyền thông TP.Hồ Chí Minh 18
 19. CÁC CHỨC NĂNG ISO ĐIỆN TỬ Hệ thống quy trình triển khai ISO điện tử Quy trình hệ thống Quy trình Quản Quản lý hồ sơ lý văn bản hành chính 1 2 3 4 QUY TRÌNH QUY TRÌNH QUY TRÌNH XEM QUY TRÌNH THỰC KIỂM SOÁT ĐÁNH GIÁ NỘI XÉT HỆ THỐNG HIỆN HÀNH ĐỘNG DỊCH VỤ KHÔNG BỘ VÀ KIỂM QUẢN LÝ CHẤT KHẮC PHỤC PHÙ HỢP TRA QUÁ LƯỢNG CỦA CÁC ĐIỂM KHÔNG TRÌNH CUNG LÃNH ĐẠO PHÙ HỢP CẤP DỊCH VỤ 8/29/2013 Sở Thông tin và Truyền thông TP.Hồ Chí Minh 19
 20. 1 QUY TRÌNH KIỂM SOÁT STT ISO GIẤY ISO TRÊN MÁY DỊCH VỤ Thông tin thủ tục hồ 1 Danh mục hồ sơ cần nộp KHÔNG PHÙ sơ đính kèm HỢP Phiếu chuyển xét duyệt hồ sơ hành Quy trình nhận 2 chính một cửa liên thông/ Phiếu chuyển, phiếu chuyển theo dõi hồ sơ điện tử Danh mục biểu mẫu/ hồ sơ áp 3 Giấy phép, tờ trình dụng 8/29/2013 Sở Thông tin và Truyền thông TP.Hồ Chí Minh 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2