intTypePromotion=1
ADSENSE

Bạo hành trong gia đình và việc làm

Chia sẻ: Hyekyo Hyekyo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

468
lượt xem
67
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những người thoát khỏi bạo hành trong gia đình thường cần lấy thời gian nghỉ việc để chăm sóc một người trong gia đình có tình trạng sức khỏe trầm trọng, dù là tinh thần hay thể xác

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bạo hành trong gia đình và việc làm

  1. Bạo Hành Trong Gia Đình & Việc Làm Phúc Lợi Nghỉ Việc Vì Gia Đình Được Trả Lương CÁC QUYỀN HẠN PHÁP LÝ CỦA BẠN Những người thoát khỏi bạo hành trong gia đình thường cần lấy thời gian nghỉ việc để chăm sóc một người trong gia đình có tình trạng sức khỏe trầm trọng, dù là tinh thần hay thể xác, do bạo hành trong gia đình gây ra hoặc làm trầm trọng hơn. Đạo Luật Nghỉ Vì Gia Đình Được Trả Lương của California cho phép những nhân viên đóng tiền vào chương trình Bảo Hiểm Về Khuyết Tật Tiểu Bang (State Disability Insurance = SDI) được lấy đến sáu tuần lễ được trả lương một phần mỗi năm để chăm sóc con cái, cha mẹ, vợ/chồng hoặc người bạn đời đã đăng ký có tình trạng sức khỏe trầm trọng (hoặc để gắn bó với con sơ sinh, con mới nhận nuôi hoặc nuôi dưỡng tạm thời). 1. Đạo Luật Nghỉ Vì Gia Đình Được Trả Lương Là Gì? Đạo Luật Nghỉ Vì Gia Đình Được Trả Lương (Paid Family Leave Act = PFLA) trả lương cho các nhân viên ở California đã lấy ngày nghỉ việc để chăm sóc người trong gia đình. PFLA, có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng Bảy năm 2004, cho phép các nhân viên tham gia vào chương trình Bảo Hiểm Về Khuyết Tật Tiểu Bang (SDI) được trả lương một phần tối đa là sáu tuần lễ mỗi năm khi họ lấy ngày nghỉ việc. Ngày nghỉ hội đủ điều kiện bao gồm thời gian nghỉ để: chăm sóc con cái, cha/mẹ, vợ/chồng hoặc người bạn đời đã đăng ký đang bị bệnh trầm trọng do bạo hành trong gia đình gây ra hoặc làm trầm trọng hơn. 2. Tôi có hội đủ điều kiện hưởng phúc lợi theo Đạo Luật Nghỉ Vì Gia Đình Được Trả Lương không? Tất cả nhân viên ở California, bao gồm nhân viên mới làm hoặc đang tập sự, đóng góp vào quỹ SDI đủ điều kiện hưởng phúc lợi theo PFLA. Một số nhân viên liên bang và tiểu bang không đóng góp vào quỹ SDI do đó không đủ điều kiện cho phúc lợi PFL. PFLA áp dụng cho các nhân viên không cần biết đến tầm mức của hãng chủ. Do đó, PFLA áp dụng cho nhiều nhân viên hơn là luật lệ nghỉ việc không ăn lương của liên bang và tiểu bang, như Đạo Luật Nghỉ Việc Vì Gia Đình và Sức Khỏe (FMLA) hoặc Đạo Luật Các Quyền Về Gia Đình của California (CFRA), không áp dụng cho những nhân viên làm việc với các công ty có ít hơn 50 nhân viên. 3. Phúc lợi Nghỉ Vì Gia Đình Được Trả Lương có bằng với tiền lương nguyên trọn của tôi không? Thông thường, nhân viên sẽ nhận 55% tiền lương hàng tuần của họ, tối đa là 840 đô-la mỗi tuần. Số tiền này được dựa một phần trên mức lương trước đây nhân viên kiếm được. Để biết rõ về cách tính tiền phúc lợi, xin xem www.edd.ca.gov/direp/dicfp.htm#YOUR%20BENEFIT%20AMOUNTS 6 0 0 H A R R I S O N S T R E E T S U I T E 1 2 0 S A N F R A N C I S C O , C A L I F O R N I A 9 4 1 0 7 T E L : 4 1 5 8 6 4 8 8 4 8 W W W . L A S - E L C . O R G
  2. T À I L I • U V • P H Ú C L • I N G H • V I • C V Ì G I A Ì N H • • C T R • L • • N G ( P A I D F A M I L Y L E A V E B E N E F I T S F A C T S H E E T ) 4. "Chăm sóc" cho người trong gia đình đang bị bệnh trầm trọng có nghĩa là gì? PFLA đài thọ chăm sóc thể xác và/hoặc tinh thần cho người trong gia đình. Các hoạt động như cung cấp sự an ủi tinh thần, giúp đỡ về những nhu cầu vệ sinh, dinh dưỡng và an toàn, thu xếp để người thứ ba chăm sóc, trực tiếp cung cấp hoặc tham gia vào việc chăm sóc y tế đều có nghĩa "chăm sóc" cho người trong gia đình. 5. Nếu một người khác trong gia đình có thể chăm sóc thì sao? Nhân viên sẽ không đủ điều kiện cho phúc lợi PFLA nếu một người khác trong gia đình sẵn sàng, bằng lòng, có thể và có thời giờ chăm sóc vào cùng giờ giấc trong ngày. Thí dụ, nếu mẹ của bạn ốm nặng nhưng có chồng bằng lòng và có thể chăm sóc cho bà ấy, bạn có thể không nhận được phúc lợi PFL để chăm sóc mẹ của bạn vào cùng thời gian đó. Tuy nhiên, bạn có thể hưởng phúc lợi khi chăm sóc mẹ của bạn vào những giờ trong ngày mà chồng của bà ấy không chăm sóc cho bà ta được (thí dụ, trong lúc người chồng ngủ, làm việc, v.v…). EDD chấp thuận cho đến ba người được hưởng phúc lợi để chăm sóc cùng một người cần được chăm sóc trong thời gian 24-giờ. Những người không chắc chắn điều này có ngăn cản họ không nhận được phúc lợi PFLA hay không vẫn cứ nên nộp đơn. 6. Theo PFLA một tình trạng sức khỏe trầm trọng là gì? Một "tình trạng sức khỏe trầm trọng" là một tình trạng bệnh tật, thương tích, suy yếu về thể xác, hoặc tình trạng tâm thần liên quan đến hoặc: việc chăm sóc đòi hỏi phải ở tại bệnh viện, nơi dành cho người bệnh sắp chết, hoặc cơ sở chăm sóc y tế nội trú; hoặc trị liệu liên tục bởi một bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ y tế. Điều khoản "trị liệu liên tục" ở trên đòi hỏi một trong các điều sau đây: một bệnh trạng gây ra sự bất lực trong hơn ba ngày đòi hỏi: (1) hai lần đi khám tại nhà cung cấp dịch vụ y tế hoặc nhiều hơn, hoặc (2) một lần đi khám với chế độ trị liệu và theo dõi liên tục; một bệnh trạng liên tục trong một khoảng thời gian dài và đòi hỏi việc đi khám bác sĩ định kỳ, và tình trạng có thể gây ra sự bất lực thỉnh thoảng hay định kỳ thay vì liên tục; nghỉ vĩnh viễn hoặc dài hạn do một bệnh trạng mà sự trị liệu có thể không có hiệu quả (chẳng hạn bệnh ung thư ở giai đoạn cuối) khi bệnh nhân được nhà cung cấp dịch vụ y tế theo dõi, nhưng không nhất thiết là được trị liệu tích cực; nghỉ để nhận nhiều trị liệu đa dạng cho (1) giải phẫu hồi phục, hoặc (2) một bệnh trạng có thể gây ra thời gian bất lực hơn ba ngày nếu không được điều trị, hoặc mang thai và chăm sóc dưỡng thai. "Trị liệu" bao gồm khám bệnh để xác định xem có tình trạng sức khỏe trầm trọng hay không cũng như đánh giá tình trạng đó. Trị liệu không bao gồm khám sức khỏe, khám mắt hoặc khám răng định kỳ. 6 0 0 H A R R I S O N S T R E E T S U I T E 1 2 0 2 S A N F R A N C I S C O , C A L I F O R N I A 9 4 1 0 7 T E L : 4 1 5 8 6 4 8 8 4 8 W W W . L A S - E L C . O R G
  3. T À I L I • U V • P H Ú C L • I N G H • V I • C V Ì G I A Ì N H • • C T R • L • • N G ( P A I D F A M I L Y L E A V E B E N E F I T S F A C T S H E E T ) Trị liệu hoặc giải phẫu thẩm mỹ, và trị liệu cho các bệnh trạng thông thường, như bệnh cúm, thường không được coi là đủ để tính là một tình trạng sức khỏe trầm trọng. Thuật ngữ "nhà cung cấp dịch vụ y tế" bao gồm: bác sĩ y khoa có bằng hành nghề; bác sĩ tâm lý học lâm sàng; chuyên viên kiểm định thị lực, nha sĩ, bác sĩ trị bệnh bàn chân; y tá điều dưỡng được quyền biên toa và bà mụ có chứng chỉ hành nghề; nhân viên xã hội lâm sàng; và bác sĩ chỉnh hình (tùy theo trị liệu họ cung cấp). 7. Chủ của tôi có phải để tôi quay lại làm việc sau khi tôi Nghỉ Việc Vì Gia Đình Được Trả Lương? Khác với Đạo Luật Nghỉ Việc Vì Gia Đình và Sức Khỏe (FMLA) liên bang hoặc Đạo Luật Các Quyền Về Gia Đình của California (CFRA), đòi hỏi các người chủ phải giữ công việc cho những nhân viên đủ điều kiện khi họ quay trở lại sau khi nghỉ, PFLA không bao gồm rõ ràng quyền được quay lại làm việc. Nghỉ theo PFLA có thể được lấy cùng lúc với nghỉ việc vì gia đình và sức khỏe theo FMLA và/hoặc CFRA. Do đó những nhân viên hưởng phúc lợi PFLA đồng thời với nghỉ việc FMLA/CFRA được bảo đảm về công việc của họ khi họ quay trở lại làm việc. Cho dù nhân viên không đủ điều kiện cho thời gian FMLA/CFRA, nhân viên đó vẫn có thể được bảo vệ bởi Điều 230.1 Luật Lao Động, cho phép những nhân viên của các công ty có 25 nhân viên hoặc nhiều hơn được lấy đến 12 tuần lễ nghỉ việc được bảo vệ về công việc để nhận các dịch vụ liên quan đến bạo hành trong gia đình hoặc tấn công tình dục. Các dịch vụ này bao gồm thời gian nghỉ việc để chăm sóc sức khỏe hoặc hỗ trợ tinh thần. Do đó, những nhân viên đủ điều kiện lấy thời gian nghỉ được bảo vệ bởi Điều 230.1 Luật Lao Động có thể lấy PFLA cùng lúc. Nhân viên lấy ngày nghỉ việc được trả lương và bị đuổi trong lúc nghỉ hoặc một thời gian ngắn sau khi nghỉ việc, có thể lấy lại công việc của họ nếu họ chứng minh được là họ đã bị đuổi chỉ vì lấy phúc lợi PFLA, nếu hãng chủ của họ quá nhỏ để bảo vệ nhân viên theo FMLA/CFRA hoặc Điều 230.1 Luật Lao Động. 8. Còn những khác biệt nào khác giữa Nghỉ Vì Gia Đình Được Trả Lương, Đạo Luật Nghỉ Việc Vì Gia Đình và Sức Khỏe và Đạo Luật Các Quyền Về Gia Đình của California? Không phải tất cả nhân viên đều đủ điều kiện cho nghỉ việc FMLA/CFRA, vì chủ của họ có ít hơn 50 nhân viên, họ làm việc ít hơn một năm, hoặc họ làm việc ít hơn 1.250 giờ trong năm trước khi lấy ngày nghỉ. Tuy nhiên các nhân viên này có quyền hưởng phúc lợi PFLA khi họ lấy ngày nghỉ để chăm sóc cho người trong gia đình, dù ngày nghỉ này không được bảo-vệ-về-công-việc rõ ràng. 6 0 0 H A R R I S O N S T R E E T S U I T E 1 2 0 3 S A N F R A N C I S C O , C A L I F O R N I A 9 4 1 0 7 T E L : 4 1 5 8 6 4 8 8 4 8 W W W . L A S - E L C . O R G
  4. T À I L I • U V • P H Ú C L • I N G H • V I • C V Ì G I A Ì N H • • C T R • L • • N G ( P A I D F A M I L Y L E A V E B E N E F I T S F A C T S H E E T ) 9. Chủ có thể đuổi hoặc phạt kỷ luật nhân viên đã lấy PFLA? Chắc là không. Tuy PFLA không nói rõ ràng, nhân viên nghỉ việc Vì Gia Đình Được Trả Lương và bị đuổi hoặc bị phạt kỷ luật (thí dụ, tạm đình chỉ công việc trong lúc nghỉ hoặc thời gian ngắn sau khi nghỉ) có lý do chính đáng là người đó đã bị đuổi hoặc tạm đình chỉ công việc bất hợp pháp, vi phạm chính sách công cộng nếu người đó có thể chứng minh là họ đã bị phạt kỷ luật chỉ vì lấy phúc lợi PFLA . 10. Tôi có thể lãnh phúc lợi khác – như tiền SDI về việc mang thai – trong lúc lãnh phúc lợi Nghỉ Vì Gia Đình Được Trả Lương không? Những người mới làm mẹ đủ điều kiện nhận tiền SDI liên quan đến việc mang thai sẽ đủ điều kiện hưởng phúc lợi PFL thêm sáu tuần lễ nữa để gắn bó với trẻ sơ sinh, sau khi phúc lợi về mang thai của họ chấm dứt. Bạn không thể hưởng phúc lợi PFL trong lúc lãnh tiền Bảo Hiểm Thất Nghiệp, Bảo Hiểm Về Khuyết Tật Tiểu Bang hoặc Bồi Thường Tai Nạn Lao Động. 11. Có thời gian chờ đợi trước khi hưởng phúc lợi Nghỉ Vì Gia Đình Được Trả Lương không? Có. Thời gian chờ đợi là bảy-ngày trước khi lãnh phúc lợi. Bảy ngày đầu tiên này không phải liên tục. Thí dụ, nếu bạn chăm sóc có một ngày mỗi tuần, thời gian chờ đợi bảy-ngày này sẽ hội đủ sau bảy-tuần lễ. 12. Người chủ có thể đòi hỏi tôi lấy ngày nghỉ hè hoặc nghỉ vì đau ốm trước khi hưởng phúc lợi PFL không? Có. Chủ có thể yêu cầu nhân viên lấy đến hai tuần lễ nghỉ hè đã có được nhưng chưa sử dụng hoặc thời gian nghỉ được trả lương (“PTO”) trước khi bắt đầu hưởng phúc lợi. Một tuần lễ nghỉ hè hoặc PTO sẽ được dùng để đáp ứng thời gian chờ đợi bảy-ngày đòi hỏi. Đòi hỏi này sẽ không áp dụng với những nhân viên mà hợp đồng nghiệp đoàn cấm chỉ việc thay thế nghỉ hè cho Nghỉ Vì Gia Đình Được Trả Lương. Người chủ không thể đòi hỏi nhân viên sử dụng ngày nghỉ vì đau ốm trước khi hưởng phúc lợi PFL. 13. Nghỉ Vì Gia Đình Được Trả Lương có phải lấy hết một lúc hay có thể được lấy từng phần? Nhân viên có thể hưởng phúc lợi PFL trong thời gian nghỉ lấy hết một lúc hoặc lấy từng phần theo giờ, ngày hoặc tuần lễ một. Có một ngoại lệ là khi nhân viên hưởng phúc lợi PFL trong lúc lấy ngày nghỉ được bảo-vệ-về-công-việc để gắn bó với trẻ sơ sinh theo CFRA. Các nhân viên này có thể được đòi hỏi lấy thời gian nghỉ để gắn bó với con từng hai-tuần lễ một. 6 0 0 H A R R I S O N S T R E E T S U I T E 1 2 0 4 S A N F R A N C I S C O , C A L I F O R N I A 9 4 1 0 7 T E L : 4 1 5 8 6 4 8 8 4 8 W W W . L A S - E L C . O R G
  5. T À I L I • U V • P H Ú C L • I N G H • V I • C V Ì G I A Ì N H • • C T R • L • • N G ( P A I D F A M I L Y L E A V E B E N E F I T S F A C T S H E E T ) Những nhân viên lấy ngày nghỉ từng phần vẫn phải tuân thủ thời gian chờ đợi bảy-ngày. Mỗi ngày nhân viên đủ điều kiện cho phúc lợi PFL sẽ được tính cho thời gian chờ đợi đó. 14. Thủ tục nộp đơn xin phúc lợi như thế nào? Nhân viên phải điền đơn xin với Nha Phát Triển Nhân Dụng (Employment Development Department = EDD). Đơn xin có sẵn trên mạng của EDD tại địa chỉ www.edd.ca.gov hoặc gọi số: 1-877- BE-THERE 1-877-379-3819 (tiếng Tây Ban Nha) 1-800-563-2441 (TTY) Những phụ nữ mang thai nhận tiền SDI trong lúc nghỉ vì sanh con sẽ tự động được EDD gửi mẫu đơn xin phúc lợi để gắn bó với con. Nhân viên phải nộp đơn xin và tài liệu cho EDD, không phải cho chủ. 15. Nhân viên phải cung cấp những tài liệu nào khi nộp đơn xin PFL với EDD? Đơn xin chăm sóc người trong gia đình với tình trạng sức khỏe trầm trọng đòi hỏi tài liệu về tình trạng sức khỏe trầm trọng đó và lời khẳng định tình trạng sức khỏe trầm trọng đòi hỏi nhân viên phải chăm sóc cho thân nhân của họ. Nhà cung cấp dịch vụ y tế phải điền và ký phần này của mẫu đơn. Mẫu đơn xin phúc lợi để gắn bó với con phải đính kèm tài liệu về việc sanh con hoặc nhận con nuôi hoặc con nuôi tạm thời. Thông thường, cha mẹ nộp hồ sơ xuất viện của bệnh viện, bản sao giấy khai sanh, thông báo nhận con nuôi hoặc thông báo khác của cơ quan chính phủ xác nhận rằng trẻ được gia đình nhận nuôi. 16. Tôi có thể nhận sự giúp đỡ về các quyền nghỉ vì gia đình/sức khỏe ở đâu? Nếu bạn có thắc mắc về các quyền hạn hoặc phúc lợi về việc làm của bạn đối với trường hợp bạo hành trong gia đình của bạn, hãy gọi cho Dự Án về Bạo Hành Trong Gia Đình và Việc Làm của Hội Trợ Giúp Pháp Luật – Trung Tâm Luật Lệ Về Việc Làm tại số 1-888-864-8335, hoặc Bộ Phát Triển Nhân Dụng (EDD) tại số 1-877-BE-THERE. Nếu bạn cho rằng người chủ của bạn đã vi phạm luật lệ về ngày nghỉ vì gia đình và sức khỏe của mình, bạn có thể nộp đơn khiếu nại với văn phòng của Bộ Lao Động Liên Bang, Bộ Phận Tiền Lương và Giờ Lao Động tại địa phương của bạn không muộn hơn hai năm sau khi có hành vi sớm nhất về kỳ thị (xin xem danh sách Chính Quyền Liên Bang ở phần đầu niên giám điện thoại địa phương bạn) hoặc với Bộ Công Bằng Về Nghề Nghiệp và Gia Cư California không muộn hơn một năm sau khi có hành vi kỳ thị đầu tiên (muốn biết chi tiết, xin gọi số 1.800.884.1684). 6 0 0 H A R R I S O N S T R E E T S U I T E 1 2 0 5 S A N F R A N C I S C O , C A L I F O R N I A 9 4 1 0 7 T E L : 4 1 5 8 6 4 8 8 4 8 W W W . L A S - E L C . O R G
  6. T À I L I • U V • P H Ú C L • I N G H • V I • C V Ì G I A Ì N H • • C T R • L • • N G ( P A I D F A M I L Y L E A V E B E N E F I T S F A C T S H E E T ) Nếu bạn kiện người chủ của bạn do vi phạm luật lệ về ngày nghỉ vì gia đình và sức khỏe, tòa có thể cho bạn phục hồi chức vụ cũ và hưởng tiền lương bạn phải được trả hoặc sự thăng chức bạn phải nhận được, cũng như bồi hoàn các phí tổn pháp lý. Thời gian có giới hạn. Bạn phải hành động ngay lập tức nếu bạn nghĩ các quyền của bạn đã bị vi phạm. Bản tài liệu này nhằm mục đích cung cấp thông tin tổng quát, chính xác về các quyền hạn pháp lý liên quan đến việc làm tại California. Tuy nhiên vì luật lệ và các thủ tục pháp lý thay đổi thường xuyên và được giải thích khác nhau, Hội Trợ Giúp Pháp Luật - Trung Tâm Luật Lệ Về Việc Làm không thể đảm bảo rằng thông tin trong bản tài liệu này là hiện hành cũng như không chịu trách nhiệm về bất cứ việc sử dụng nào được thực thi. Xin đừng tin cậy vào thông tin này mà không tham khảo với luật sư hoặc cơ quan thích hợp về các quyền trong trường hợp riêng của bạn. Dự án này được hỗ trợ bởi Trợ Cấp Số 2005-WL-AX-0013 do Văn Phòng Về Bạo Hành Đối Với Phụ Nữ, Bộ Tư Pháp Liên Bang cấp. Các quan điểm, xác minh sự việc, kết luận, và đề nghị bày tỏ trong tài liệu xuất bản/chương trình/trình bày này là của (các) tác giả và không nhất thiết phản chiếu quan điểm của Bộ Tư Pháp, Văn Phòng Về Bạo Hành Đối Với Phụ Nữ. Muốn biết thêm chi tiết về các quyền hạn làm việc của bạn, xin gọi: Dự Án Bạo Hành Trong Gia Đình & Việc Làm Số điện thoại miễn phí ở California: (888) 864-8335 Ngoài California: (415) 593- 0033 Dự Án Bạo Hành Trong Gia Đình và Việc Làm là một Dự Án của Hội Trợ Giúp Pháp Luật - Trung Tâm Luật Lệ Về Việc Làm (LAS-ELC). LAS-ELC là một cơ quan bất vụ lợi đặt trọng tâm vào các quyền hạn pháp lý liên quan đến việc làm của những nhân viên có mức thu nhập thấp và cung cấp thông tin pháp lý miễn phí về nhiều vấn đề liên quan đến việc làm. 6 0 0 H A R R I S O N S T R E E T S U I T E 1 2 0 6 S A N F R A N C I S C O , C A L I F O R N I A 9 4 1 0 7 T E L : 4 1 5 8 6 4 8 8 4 8 W W W . L A S - E L C . O R G
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=468

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2