Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

BIỂU MẪU " DI CHÚC - MẪU SỐ 57/DC"

Chia sẻ: Tran Nhu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

5.248
lượt xem
276
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu thực hiện di chúc mẫu số 57/DC

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU " DI CHÚC - MẪU SỐ 57/DC"

  1. Mẫu số 57/DC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc D I C HÚ C Tôi là (1): ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, tôi lập di chúc này như sau (6): ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. .................................................................................................................................
  2. Người lập di chúc (Ký và ghi rõ họ tên) L Ờ I C H Ứ N G C Ủ A C H Ủ T Ị C H/PHÓ C H Ủ T Ị C H U Ỷ B AN N HÂ N DÂ N XÃ /PH ƯỜ N G/T H Ị T R Ấ N ..................... Ngày.........tháng...........năm......... (bằng chữ ........................................................) tại .......................................................................................................................(9), tôi ......................................................., Chủ tịch/Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã/ phường/thị trấn .................................. huyện/quận/thị/xã/thành phố thuộc tỉnh...................... ........................................................ tỉnh/thành phố ................................................ CHỨNG THỰC - Ông/bà ......................…………............ đã tự nguyện lập di chúc này; - Theo sự nhận biết của tôi, tại thời điểm chứng thực, ông/bà có đầy đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật; - Nội dung di chúc không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội; - ................................................................................................................................ ................................................................................................................................... ..............................................................................................................................(10) - Di chúc này được làm thành.......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ........ trang), giao cho người lập di chúc ........... bản chính; lưu tại Uỷ ban nhân dân một bản chính. Số................................, quyển số ................TP/CC-SCT/HĐGD. Chủ tịch/Phó chủ tịch (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2