intTypePromotion=1

Biểu mẫu Giấy xác nhận

Chia sẻ: Ben Wea | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:2

0
1.469
lượt xem
66
download

Biểu mẫu Giấy xác nhận

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp các bạn có thêm biểu mẫu phục vụ quá trình làm việc hiệu quả, mời các bạn cùng tham khảo mẫu "Giấy xác nhận" dưới đây. Biểu mẫu được biên soạn theo dạng chuẩn giúp người dùng dễ dàng sử dụng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu Giấy xác nhận

  1. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc GIẤY XÁC NHẬN Kính gửi: Hội đồng thi ­ IIG Việt Nam Trường : …………………………………………………………... Xác nhận anh/chị: ...………………………………………………. Ngày sinh : ........../......./.................... Số CMND: ................................................................ Là   ..............................của   Trường   và   đã   đăng   ký   tham   dự   kỳ  thi:     ........................................   do   IIG   Việt   Nam   tổ   chức   vào   ngày   ………   tháng  ……..năm   20….     tại   địa  điểm   ...................................................................................................................................... ......... Hiện   tại   CMND   của   thí   sinh   không   hợp   lệ  vì: ...................................................................... nhưng để  thực hiện đúng kế  hoạch thi, chúng tôi kính đề  nghị  Hội đồng thi cho phép  anh/chị: ............................................. được tham dự kỳ thi theo lịch đã đăng ký. Trân trọng. .........................., ngày............tháng...........năm........ Đại diện Nhà trường (Ký ghi rõ họ tên)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2