Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

BIỂU MẪU "TỜ KHAI THUẾ CƯỚC "

Chia sẻ: Lan Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

232
lượt xem
18
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu tờ khai thuế cước theo Mẫu số: 01/CUOC (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU "TỜ KHAI THUẾ CƯỚC "

  1. Mẫu số: 01/CUOC (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) C Ộ NG HOÀ XÃ H Ộ I CH Ủ NGHĨ A VI Ệ T NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc T Ờ KHAI THU Ế C ƯỚ C [01] Kỳ tính thuế: tháng ........... năm ........... [02] Bên Việt nam khấu trừ và nộp thuế thay: ........................................................................................................................................................... [03] Mã số thuế nộp thay hãng vận tải nước ngoài: ...................................................................................................................................................... [04] Địa chỉ: ......................... .............. [05] Quận/huyện: .............................................. [06] Tỉnh/ Thành phố: ................................................. [07] Điện thoại: ................................... [08] Fax: .............................................................. [09] E-mail: .................................................................. Đơn vị tiền : Đồng Việt Nam Tên Tên/ hô hiệu Ngày Cảng Cảng Tổng số Thuế cước Số thuế Số thuế hãng phương tiện hàng đi hàng đến tiền cước cước cước phải Số tiền cước đã thu vận tải vận tải được thu nước miễn, ngoài giảm Đến Đi Số Ngày Số tiền biên lai (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) =(7) x 3% (9) (10)=(8)-(9) (11) (12) (13) 15. Tổng số thuế cước phát sinh kỳ này (theo biên lai): .......... 16. Số được trích để lại [(16) =(15) x 1%]: .................. 17. Số nộp thừa/thiếu kỳ trước: .................... 17.1. Số nộp thừa tháng trước: .................................. 17.2. Số nộp thiếu tháng trước: ................................ 18. Số thuế còn phải nộp kỳ này [(18)=(15)-(16)-(17)]: ................ ................, ngày.........tháng .........năm …..... NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2