intTypePromotion=1
ADSENSE

Các kiểu tổ chức Dự án

Chia sẻ: Basso Basso | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

377
lượt xem
177
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

“Những khác biệt về mục tiêu, nguồn lực và môi trường của các tổ chức khiến chúng ta rất khó tìm ra được một cơ cấu tổ chức lý tưởng chung duy nhất cho tất cả các loại hình tổ chức.”

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các kiểu tổ chức Dự án

 1. IeMBA7c Các kiểu tổ chức Dự án Dr. Ta Ngoc Cau Hanoi School of Business 1 IeMBA7c Các kiểu tổ chức dự án Mục đích bài học: Qua bài học này anh/chị sẽ làm quen với: – Những đặc điểm của 3 kiểu cơ cấu tổ chức – Những ưu điểm và nhược điểm của từng kiểu cơ cấu tổ chức 2 3/21/2008 1
 2. IeMBA7c Các kiểu tổ chức Dự án “Những khác biệt về mục tiêu, nguồn lực và môi trường của các tổ chức khiến chúng ta rất khó tìm ra được một cơ cấu tổ chức lý tưởng chung duy nhất cho tất cả các loại hình tổ chức.” 3 3/21/2008 IeMBA7c I. TỔ CHỨC THEO KIỂU CHỨC NĂNG (cont.) Cơ cấu tổ chức phân theo chức năng thường được áp dụng trong những doanh nghiệp chuyên về sản xuất và bán các sản phẩm chuẩn và hiếm khi thực hiện những dự án. Ví dụ: GM Daewoo, Boeing, Trường hải Auto, … 4 3/21/2008 2
 3. IeMBA7c I. TỔ CHỨC THEO KIỂU CHỨC NĂNG (cont.) Kiểu tổ chức này phù hợp với các cty chỉ sản xuất một vài sản phẩm chủ đạo. Các bộ phận/nhóm bao gồm những cá nhân thực hiện cùng một chức năng. Từng bộ phận chức năng tập trung vào việc tiến hành các hoạt động của nhóm mình để phục vụ cho mục tiêu kinh doanh của công ty. 5 3/21/2008 IeMBA7c I. TỔ CHỨC THEO KIỂU CHỨC NĂNG (Cont.) Cty có thể thể tiến hành các dự án chủ yếu đáp ứng các nhu cầu nội bộ. Các thành viên của nhóm DA có thể làm việc toàn thời gian hoặc bán thời gian cho dự án. Giám đốc dự án không có toàn quyền đối với nhóm thực hiện dự án. 6 3/21/2008 3
 4. IeMBA7c Công ty AAA TGĐ Dự án Phó TGĐ Phó TGĐ Phó TGĐ Phó TGĐ Phó TGĐ Nhân sự Marketing Sản xuất Kĩ thuật Tài chính GĐ GĐ Bán hàng GĐ DV khách hàng trong nước Bán hàng quốc tế GĐ GĐ GĐ Kỹ thuật hệ thống Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật phần mềm 7 3/21/2008 IeMBA7c I. TỔ CHỨC THEO KIỂU CHỨC NĂNG (Cont.) Xung đột giữa các thành viên DA được chuyển qua nhiều tầng nấc trong công ty để giải quyết. Nếu GĐ DA được giao toàn quyền quyết định khi có bất đồng, quyết định có thể chỉ phản ánh lợi ích của bộ phận chức năng mà GĐ DA phụ trách. Nếu GĐ DA không có toàn quyền quyết định thì phải dựa vào kĩ năng lãnh đạo và thuyết phục để tạo sự đồng thuận. GĐ DA cần thông báo thường xuyển cho phụ trách các bộ phận về tiến độ DA. 8 3/21/2008 4
 5. IeMBA7c II. TỔ CHỨC THEO KIỂU DỰ ÁN “Trong cơ cấu tổ chức phân theo dự án, từng dự án được vận hành như một công ty nhỏ .” 9 3/21/2008 IeMBA7c Công ty BBB TGĐ Phó TGĐ Phó TGĐ Phó TGĐ Phó TGĐ Nhân sự Marketing Pháp lý Tài chính GĐ GĐ Dự Án A Dự Án B GĐ GĐ GĐ Chuyên gia Nhà thầu Sản xuất Vật tư KĨ thuật Tư vấn phụ 10 3/21/2008 5
 6. IeMBA7c II. TỔ CHỨC THEO KIỂU DỰ ÁN (Cont.) GĐ DA làm việc toàn thời gian và có toàn quyền quyết định về dự án và quản lý đối với nhóm DA. Thích hợp cho việc đáp ứng nhanh mục tiêu của dự án và nhu cầu của khách hàng. 11 3/21/2008 IeMBA7c II. TỔ CHỨC THEO KIỂU DỰ ÁN (Cont.) Tổ chức theo kiểu DA áp dụng chủ yếu tại những Cty chuyên thực hiện các DA lớn. Có thể không hiệu quả về chi phí đối với các dự án riêng lẻ cũng như đối với toàn bộ Cty. Lập kế hoạch chính xác và kiểm soát hiệu quả là điều kiện tiên quyết để tận dụng tối ưu những nguồn lực của dự án. 12 3/21/2008 6
 7. IeMBA7c III.TỔ CHỨC THEO KIỂU MA TRẬN “Công ty cùng lúc thực hiện nhiều dự án và các dự án này khác nhau về quy mô và mức độ phức tạp khi thực hiện.” “Một sự kết hợp giữa hai cơ cấu tổ chức phân theo chức năng và phân theo dự án.” 13 3/21/2008 IeMBA7c Công ty CCC TGĐ Phó TGĐ Phó TGĐ Phó TGĐ Phó TGĐ Dự án Kỹ thuật Pháp lý Tài chính GĐ Quản lý DA Ban I Ban II Ban III Dự án GĐ CB8 A Dự án A CB1 CB4 CB7 Dự án GĐ CB2 CB5 CB9 B Dự án B Dự án GĐ CB1 CB6 CB7 CB9 14 C Dự án C 3/21/2008 7
 8. IeMBA7c III.TỔ CHỨC THEO KIỂU MA TRẬN (Cont.) Tổ chức theo kiểu ma trận giúp công ty sử dụng hiệu quả những nguồn lực Cty. Các giám đốc dự án sẽ thuộc bộ phận dự án của công ty. GĐ DA làm việc về nhân sự với các Trưởng bộ phận. Từng thành viên trong nhóm sẽ có mối quan hệ báo cáo kép. 15 3/21/2008 IeMBA7c III.TỔ CHỨC THEO KIỂU MA TRẬN (Cont.) Giám đốc các bộ phận có trách nhiệm đảm bảo các nhiệm vụ được giao cho bộ phận đó được hoàn thành theo đúng những yêu cầu của dự án. Phó TGĐ phụ trách các dự án có vai trò rất quan trọng tổ chức theo kiểu ma trận. Nghịch lý: các DA đều thành công song Cty thì thua lỗ. 16 3/21/2008 8
 9. IeMBA7c IV. Ưu và nhược điểm Tổ chức theo chức năng Ưu điểm Nhược điểm • Tránh trùng lặp giữa các hoạt động, • Sự tách biệt giữa các bộ phận các bộ phận • Cấu trúc hình cây làm chậm quá • Hoàn hảo về chức năng trình ra quyết định. • Lợi ích từ việc chuyên môn hóa • Các bộ phận sẽ đổ lỗi cho nhau • Chia sẻ kinh nghiệm/kiến thức trong trường hợp dự án thất bại. • hiếu sự chăm sóc khách hàng 17 3/21/2008 IeMBA7c IV. Ưu và nhược điểm Tổ chức theo kiểu dự án Ưu điểm Nhược điểm • Quản tri tập trung • Không tối ưu về chí phí • Kiểm soát được các nguồn lực • Có khả năng nhiều hoạt động • GĐ DA có toàn quyền quyết định đối lặp đi lặp lại ở các dự án khác với DA và đội DA nhau • Chăm sóc khách hàng tốt hơn. • Khó khăn trong việc trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ kiến thức, kĩ năng giữa các đội dự án • Vấn đề bố trí lại công việc sau mỗi dự án. 18 3/21/2008 9
 10. IeMBA7c IV. Ưu và nhược điểm Tổ chức theo kiểu Ma trận Ưu điểm Nhược điểm • Sử dụng hiệu quả các nguồn lực • Các mối quan hệ báo cáo kép của tổ • Cần đạt được mức độ cân bằng chức về quyền lực • Có chuyên gia giỏi cho mọi dự án. • Chuyển giao kiến thức, kĩ năng và chia sẻ kinh nghiệm tốt hơn • Giao tiếp tốt hơn trong nội bộ công ty. • Tập trung vào khách hàng 19 3/21/2008 IeMBA7c Đánh giá tổng quát Chuyên Chăm Truyền Chia sẻ Quản Chi phí môn sóc thông nguồn trị khách lực hàng Chức + - - + năng Dự án - + - + - Ma + + - + trận + = Tốt, = Bình thường, - = Kém 20 3/21/2008 10
 11. IeMBA7c V. Thách thức đối với mọi kiểu tổ chức dự án Đảm bảo sự kết nối giữa các thành viên của tổ chức Xây dựng một tổ chức học tập Quản trị các vấn đề toàn cầu 21 3/21/2008 IeMBA7c KẾT LUẬN Không có mô hình tối ưu chung cho mọi dự án Mô hình Ma trận kết hợp được ưu điểm của hai mô hình Chức năng và mô hình Dự án Với mô hình nào vai trò của GĐ DA và của Nhà Bảo Trợ DA (Sponsor) là quyết định. 22 3/21/2008 11
 12. IeMBA7c Bài tập tình huống CÔNG TY TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ ”SÁNG TẠO” 23 3/21/2008 12
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=377

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2