Các loại enzim tổng hợp axit nuclêic

Chia sẻ: Nguyen AAA | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
64
lượt xem
7
download

Các loại enzim tổng hợp axit nuclêic

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Enzyme sao chép một axit nucleic: Quá trình sao chép chuỗi axit nucleic tức là tổng hợp một chuỗi DNA hoặc RNA được tiến hành theo nguyên tắc bổ sung và đối song song. Việc thêm một nucleotide mới được tiến hành theo hướng 5’ → 3’. 1- Enzyme sao chép DNA → DNA Là các enzyme DNA-polymerase I, enzyme T4 DNA-polymerase, Taq polymerase tổng hợp chuỗi DNA từ một khuôn DNA hay còn gọi "enzyme phụ thuộc DNA".

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các loại enzim tổng hợp axit nuclêic

  1. Các loại enzim tổng hợp axit nuclêic Enzyme sao chép một axit nucleic: Quá trình sao chép chuỗi axit nucleic tức là tổng hợp một chuỗi DNA hoặc RNA được tiến hành theo nguyên tắc bổ sung và đối song song. Việc thêm một nucleotide mới được tiến hành theo hướng 5’ → 3’. 1- Enzyme sao chép DNA → DNA Là các enzyme DNA-polymerase I, enzyme T4 DNA-polymerase, Taq polymerase tổng hợp chuỗi DNA từ một khuôn DNA hay còn gọi "enzyme phụ thuộc DNA". 1.1- Enzyme DNA - polymerase I Enzyme DNA-polymerase có nguồi gốc được tách từ vi khuẩn E. Coli, chúng có ba hoạt tính: - Hoạt tính tổng hợp DNA theo hướng 5’ → 3’ và sửa chữa trong sao chép, - Hoạt tính exonuclease theo hướng 3’ → 5’, - Hoạt tính exonuclease theo hướng 5’ → 3’. Ngày nay enzyme DNA-polymerase được dùng chủ yếu để xác định trình tự DNA bằng phương pháp didesoxynucleotide của Sanger, ngoài ra, còn dùng
  2. để tổng hợp mẫu dò có độ phóng xạ cao, hoặc xây dựng các vector từ DNA mạch đơn. Trong thực tế người ta hay sử dụng đoạn Klenow là sản phẩm thủy phân của enzyme DNA-polymerase I, có hoạt tính exonuclease theo hướng 3’ → 5’ và hoạt tính tổng hợp. 1.2- Enzyme T4 DNA - polymerase Có nguồn gốc từ phage T4 xâm nhiễm E. Coli có hoạt tính exonuclease theo hướng 3’ → 5’ . Enzyme này mạnh nên được sử dụng nhiều để tổng hợp mẫu dò có độ phóng xạ cao. 1.3- Enzyme Taq - polymerase Trích li từ vi khuẩn Thermocellus aquaticus, là enzyme chịu nhiệt cao, có tác dụng khuyếch đại tổng hợp DNA. Enzyme này chủ yếu sử dụng để nhân dòng gen trong phản ứng PCR. 2- Enzyme phiên mã ngược (Reverse transferase) Là enzyme có khả năng sao chép bộ gen RNA của retrovirus khi ký sinh trong tế bào chủ tạo ra cDNA, theo chiều 5’ → 3’ cần có mặt của mồi. Đây là giai đoạn cần thiết để tạo ra ngân hàng cDNA. Hiện nay trên thị trường enzyme phiên mã ngược có nguồn gốc từ AMV (Avian Myeloblastosis Virus). Enzyme phiên mã ngược là một DNA- polymerase 5’ → 3’, có các đặc tính sau:
  3. - Là enzyme phụ thuộc RNA, - Tổng hợp DNA theo hướng 5’ → 3’, - Có hoạt tính RNase. Chúng được ứng dụng để thiết lập ngân hàng cDNA hoặc tiến hành phản ứng PCR trên mRNA, ngoài ra, chúng còn được sử dụng để xác định trình tự DNA bằng phương pháp sử dụng các didesoxynucleotide của Sanger. 3- Các enzyme tổng hợp RNA (RNA-polymerase) Có ba loại RNA polymerase được sử dụng nhiều nhất hiện nay là SP6 RNA- polymerse có nguồn gốc từ phage xâm nhiễm Salmonella typhimurium. T3, T7 RNA-polymerase được trích ly từ phage T3 và T7 xâm nhiễm E. Coli. Các enzyme này hoạt động trên sợi khuôn DNA xúc tác sự tổng hợp RNA theo hướng 5’ → 3’. Quá trình tổng hợp không cần mồi nhưng khuôn DNA phải mang promoter đặc trưng của phage. Các enzyme này được ứng dụng để: - Để tổng hợp các mẫu dò RNA đánh dấu phóng xạ trong phòng thí nghiệm. - Nghiên cứu bản phiên mã RNA của một DNA đã được dòng hóa nhờ phương pháp PCR. - Xác định trình tự DNA được gắn trong một vector có mang các promoter đặc trưng của phare SP6, T3 , T7.
  4. Ngoài ra người ta còn dùng enzyme này tổng hợp lượng lớn RNA từ DNA được nối ngay sau promoter thích hợp. 4- Enzyme terminal - transferase Enzyme này được trích ly từ tuyến ức bê. Có các đặc tính: - Terminal-transferase xúc tác gắn cùng một loại nucleotide vào đầu 3’−OH tự do của phân tử DNA để tạo đuôi polynucleotide. Chúng được ứng dụng để: - Thêm đuôi polynucleotide để tạo đầu sole cho phân tử DNA dùng trong kỹ thuật tạo dòng. - Đánh dấu đầu 3’ (OH) của phân tử DNA để xác định trình tự axit nucleic theo Manxam và Gilbert.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản