CÁC LOẠI SỔ KẾ TOÁN

Chia sẻ: Vo Van Quan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

1
1.086
lượt xem
466
download

CÁC LOẠI SỔ KẾ TOÁN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo các loại sổ kế toán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CÁC LOẠI SỔ KẾ TOÁN

 1. Đơn vị:……………………… SỔ NHẬT KÍ CHUNG Địa chỉ:……………………………… Năm…......trang…………… Chứng từ Đã vào Tài khoản ĐƯ Diễn giải Số tiền Nợ Có sổ cái Nợ Có Đơn vị:……………………… Địa chỉ:………………………………
 2. SỔ CÁI Năm……………trang…………… Chứng từ Trang TK đối Số tiền Diễn giải Số Ngày SNK ứng Nợ Có
 3. Đơn vị:……………………… SỔ CHỨNG TỪ GHI SỔ Địa chỉ:……………………………… Số……..ngày……...tháng……….năm 20..… Chứng từ Tài kghoản Diễn giải Số tiền Số Ngày Nợ Có Đơn vị:……………………… SỔ CHỨNG TỪ GHI SỔ Địa chỉ:……………………………… Số………ngày……….tháng….….năm 20… Chứng từ Tài khoản Diễn giải Số tiền Số Ngày Nợ Có
 4. Đơn vị:………………… SỔ CÁI TÀI KHOẢN Địa chỉ:………………… Tài khoản:……………………….. Tên tài khoản:………………………….. Chứng từ Số tiền Diễn giải TK đối ứng Số Ngày Nợ Có
 5. Đơn vị:……………………… SỔ QUỸ TIỀN MẶT Địa chỉ:……………………… Năm……………trang…………… Chứng từ TK đối Số tiền Diễn giải ứng Số Ngày Thu Chi Tồn quỹ Đơn vị:……………………… Địa chỉ:………………………………
 6. SỔ ĐĂNG KÍ CHỨNG TỪ GHI SỔ Năm…………. Chứng từ ghi sổ Số tiền Chứng từ ghi sổ Số tiền Số Ngày Số Số Ngày Đơn vị:……………………… SỔ CÁI TÀI KHOẢN Địa chỉ:……………………… Tài khoản:……………………….. Tên tài khoản:…………………………..
 7. Chứng từ Số tiền Diễn giải TK đối ứng Số Ngày Nợ Có Đơn vị:……………………… SỔ CÁI TÀI KHOẢN Địa chỉ:……………………… Tài khoản:……………………….. Tên tài khoản:………………………….. Chứng từ Số tiền Diễn giải TK đối ứng Số Ngày Nợ Có SỔ CÁI TÀI KHOẢN Đơn vị:……………………… Tài khoản:……………………….. Địa chỉ:……………………… Tên tài khoản:………………………….. Chứng từ Số tiền Diễn giải TK đối ứng Số Ngày Nợ Có Đơn vị:……………………… SỔ CÁI TK ... Địa chỉ:……………………… Năm……………trang……………
 8. Chứng từ Diễn giải Trang TK đối Số tiền Số Ngày SNK ứng Nợ Có TỔNG
 9. Đơn vị:……………………… SỔ CÁI TK... Địa chỉ:……………………… Năm……trang…………… Chứng từ Diễn giải Trang TK đối Số tiền SNK ứng Số Ngày Nợ Có TỔNG
 10. SỔ CÁI TK.... Đơn vị:……………………… Năm……………trang…………… Địa chỉ:……………………… Chứng từ Diễn giải Trang TK đối Số tiền Số Ngày SNK ứng Nợ Có TỔNG
 11. Đơn vị:……………………… BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH Địa chỉ:……………………… Tháng…...năm 20….. SH Tên tài khoản Số dư đầu kỳ Số phát sinh trong kỳ Số dư cuối kỳ TK Nợ Có Nợ Có Nợ Có

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản