intTypePromotion=1

Cách sử dụng Homegroup trong Windows 7 để chia sẻ file và máy in

Chia sẻ: Vo Huy Chuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:17

0
151
lượt xem
43
download

Cách sử dụng Homegroup trong Windows 7 để chia sẻ file và máy in

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quản trị mạng – Tính năng HomeGroup làm cho việc chia sẻ file và các máy in giữa các máy tính Windows 7 trở nên dẽ dàng hơn rất nhiều . Trong bài này chúng tôi sẽ giới thiệu kỹ hơn cho các bạn về tính năng , nhất là cách tiến hành chia sẻ tài nguyên như thế nào

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cách sử dụng Homegroup trong Windows 7 để chia sẻ file và máy in

 1. Sử dụng Homegroup trong Windows 7 để chia sẻ file và máy in Cập nhật lúc 07h05' ngày 04/03/2010 Chia sẻ Bản in Quản trị mạng – Tính năng HomeGroup làm cho việc chia sẻ file và các máy in giữa các máy tính Windows 7 trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Trong bài này chúng tôi sẽ giới thiệu kỹ hơn cho các bạn về tính năng mới này, nhất là cách tiến hành chia sẻ tài nguyên như thế nào. Thiết lập HomeGroup Có nhiều cách có thể truy cập tính năng HomeGroup, bạn có thể vào Control Panel và kích “Choose homegroup and sharing options” hoặc chỉ cần đánh “homegroup” (không có dấu ngoặc kép) vào hộp tìm kiếm trong menu Start. Tiếp đến kích nút Create a homegroup. Trong màn hình Create a homegroup, chọn những gì bạn muốn chia sẻ với các máy tính khác.
 2. Sau khi nhóm được tạo, bạn sẽ nhận được một mật khẩu truy cập nó từ các máy tính khác.
 3. Sau khi nhận Password, bạn sẽ được đưa trở lại màn hình HomeGroup, nơi bạn có thể thực hiện một số thay đổi bổ sung nếu muốn. Kết nối tới HomeGroup Trên các máy tính Windows 7 khác, bạn hãy truy cập vào tính năng HomeGroup và kích để gia nhập nhóm mà bạn đã tạo.
 4. Nhập vào mật khẩu được tạo cho HomeGroup.
 5. Khi mật khẩu được chấp nhận, kết nối sẽ diễn ra, lúc này bạn đã hoàn thành xong phần việc của mình.
 6. Tuy nhiên nếu bạn không muốn sử dụng mật khẩu này nữa, hãy vào các tùy chọn nâng cao trong Network and Sharing Center và tắt chức năng chia sẻ sử dụng mật khẩu (turn off password protected sharing). Một thứ khác bạn có thể muốn thực hiện ở đây là tạo một shortcut cho HomeGroup. Chỉ cần vào Network và copy biểu tượng của nó ra màn hình desktop. Ngoài ra bạn có thể sử dụng một phương pháp khác cho việc này là tạo các shortcut trực tiếp từ thư mục được chia sẻ chung. Để chia sẻ máy in, bạn cần phải chọn Printers khi tạo nhóm và sau đó, khi vào phần Devices and Printers trong menu Start, bạn sẽ thấy nó và có thể thiết lập mặc định nếu muốn.
 7. Đây là hướng dẫn giới thiệu cho các bạn cách chia sẻ file và máy in giữa các máy tính Windows 7 trên mạng gia đình của bạn với nhau. Nếu trong mạng của bạn có lẫn các máy XP hoặc Vista, khi đó bạn có thể tham khảo một số cách thức thực hiện khác để thực hiện việc chia sẻ giữa các máy tính này trong mạng
 8. Hướng dân sử dung tinh năng Homegroup trong Windows 7 ̃ ̣ ́ (Dân trí) - Homegroup là môt trong những tinh năng mới và hữu ich cua Windows 7, cho ̣ ́ ́ ̉ phep ngươi dung chia sẻ dữ liêu, may in… giữa cac may tinh trong cung môt gia đinh ́ ̀ ̣ ́ ́ ́ ́ ̀ ̣ ̀ hoăc trong văn phong với nhau. ̣ ̀ Bai viêt dưới đây sẽ hướng dân cach thức thiêt lâp và sử dung Homegroup cua Windows ̀ ́ ̃ ́ ́ ̣ ̣ ̉ 7. Bai viêt sẽ sử dung môt desktop và môt laptop đêu cai đăt Windows 7 để hướng dân ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ̀ ̣ ̃ cach thức thiêt lâp homegroup trên desktop và kêt nôi laptop vao đó để chia sẽ dữ liêu ́ ́ ̣ ́ ́ ̀ ̣ giữa 2 may. ́ Lưu y: Cac may tinh sư dung để kêt nôi phai cung trên cung 1 mang (kêt nôi chung vao 1 ́ ́ ́ ́ ̣ ́ ́ ̉ ̀ ̀ ̣ ́ ́ ̀ modem hoăc 1 switch…). Homegroup chỉ có tac dung giưa cac may tinh sư dung hệ điêu ̣ ́ ̣ ́ ́ ́ ̣ ̀ hanh Windows 7.Nêu có cả may in, ban nên chon may tinh nao đang kêt nôi vơi may in ̀ ́ ́ ̣ ̣ ́ ́ ̀ ́ ́ ́ để khơi tao Homegroup để chia sẽ may in vơi cac may tinh khac. ̣ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ̣ Thiêt lâp Homegroup: Để băt đâu thiêt lâp tinh năng Homegroup, trên desktop, kich vao nut Start, điên ́ ̀ ́ ̣ ́ ́ ̀ ́ ̀ homegroup vao hôp thoai tim kiêm và nhân Enter. ̀ ̣ ̣ ̀ ́ ́ Tai cửa sổ hiên ra, ban nhân vao nut Creat a homegroup. ̣ ̣ ̣ ́ ̀ ́
 9. Tai man hinh tiêp theo, đanh dâu vao cac tuy chon mà ban muôn chia sẻ với may tinh ̣ ̀ ̀ ́ ́ ́ ̀ ́ ̀ ̣ ̣ ́ ́ ́ khac trên homegroup. Nhân Next để tiêp tuc. ́ ́ ́ ̣ Homegroup sau khi được thiêt lâp sẽ tự đông khởi tao môt mât khâu để may tinh khac ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ ́ ́ ́ có thể sử dung nó đề kêt nôi vao homegroup. Nhân Finish để băt đâu quá trinh khởi tao ̣ ́ ́ ̀ ́ ́ ̀ ̀ ̣ homegroup mới. Ban sẽ phai chơ môt luc để quá trinh chia sẽ libraries cua Windows 7 được hoan thanh. ̣ ̉ ̣ ́ ̀ ̉ ̀ ̀
 10. ̉ ̣ ̉ Thay đôi mât khâu Homegroup: Mât khâu măc đinh do quá trinh khởi tao cung câp cho ban thương rât phức tap và khó ̣ ̉ ̣ ̣ ̀ ̣ ́ ̣ ́ ̣ nhớ, ban có thể thay đôi mât khâu nay để thuân tiên hơn cho viêc sử dung. Để lam điêu ̣ ̉ ̣ ̉ ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ̀ ̀ ̣ ̣ ̣ nay, tai muc Other homegroup actions, chon Change the password.
 11. Điên mât khâu mới muôn khởi tao trong man hinh tiêp theo và nhân Next. ̀ ̣ ̉ ́ ̣ ̀ ̀ ́ ́ Cửa sổ tiêp theo sẽ hiên thị mât khâu mới cua ban vừa thay đôi. Nhân Finish để kêt thuc. ́ ̉ ̣ ̉ ̉ ̣ ̉ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ̀ Kêt nôi may tinh khac vao Homegroup: Bây giơ, ban có thể kêt nôi cac may tinh khac vao Homegroup để có thể dung chung dữ ̣ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ̀ ̀ liêu và may in (nêu co) với nhau. ̣ ́ ́ ́
 12. Trên may tinh cân được kêt nôi (cụ thể ở đây là laptop có cai đăt Windows 7), ban nhân ́ ́ ̀ ́ ́ ̀ ̣ ̣ ́ Start, gõ homegroup vao hôp thoai tim kiêm và nhân Enter. ̀ ̣ ̣ ̀ ́ ́ Trong cửa sổ hiên ra, ban sẽ thây thông điêp giới thiêu về Homegroup đã được khởi tao ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ở trên. Nhân nut Join now. ́ ́ Đanh dâu cac muc mà ban muôn chia sẽ với may tinh khac trên Homegroup và nhân ́ ́ ́ ̣ ̣ ́ ́ ́ ́ ́ Next. Điên mât khâu cua Homegroup đã được khởi tao ở trên và nhân Next. ̀ ̣ ̉ ̉ ̣ ́ Nêu quá trinh kêt nôi thanh công và xac nhân đung mât khâu, ban sẽ nhân được môt ́ ̀ ́ ́ ̀ ́ ̣ ́ ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ́ ̀ ̀ ́ thông điêp bao kêt nôi hoan thanh. Nhân Finish. Bây giơ, tai cửa sổ My Computer, ở Windows Explorer bên trai, ban sẽ thây muc ̣ ́ ̣ ́ ̣ Homegroup mà minh vừa kêt nôi vao, ban có thể đưa dữ liêu vao đây để chia sẻ chung ̀ ́ ́ ̀ ̣ ̣ ̀ ́ với cac may tinh khac cung chung Homegroup. ́ ́ ́ ́ ̀
 13. ̀ ́ ́ ́ ́ ̀ ̣ ́ ́ ̣ Ngoai ra, trên may tinh kêt nôi vao Homegroup, ban nhân nut Start, chon Devices and Printers. Thì tai danh sach may in, ban có thể thây được may in được kêt nôi với desktop, ban có ̣ ́ ́ ̣ ́ ́ ́ ́ ̣ thể sử dung may in nay binh thương như đang kêt nôi trực tiêp với laptop. ̣ ́ ̀ ̀ ́ ́ ́
 14. Thay đôi cac thuôc tinh chia sẻ file: ̉ ́ ̣ ́ Đôi khi, ban chỉ muôn chia sẻ với cac may tinh khac trên cung Homegroup môt vai loai ̣ ́ ́ ́ ́ ́ ̀ ̣ ̀ ̣ dữ liêu hoăc file nhât đinh. Để han chế số lượng file được chia sẻ, ban thực hiên theo ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ cac bước sau: ́ ́ ̀ ́ ̀ ̀ ̣ ̣ ̀ ́ - Nhân vao nut Start, điên Homegroup vao hôp thoai tim kiêm. - Tai cửa sổ Change homegroup settings hiên ra, bỏ đanh dâu vao cac muc mà ban không ̣ ̣ ́ ́ ̀ ́ ̣ ̣ muôn chia sẻ trên Homegroup (chăng han muc video hoăc may in…). ́ ̉ ̣ ̣ ̣ ́
 15. Trong trương hợp ban chỉ muôn han chế chia sẻ môt vai file riêng tư, ban tim đên ̣ ́ ̣ ̣ ̀ ̣ ̀ ́ libraries cua Windows 7 (nơi chứa cac loai dữ liêu được sử dung để chia sẻ trên ̉ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ̉ ̀ ́ ̀ ̣ Homegroup), chon cac file không muôn chia se, rôi kich vao muc Share with -> Nobody trên thanh toolbar. Hoăc đơn gian hơn, ban có thể kich chuôt phai vao cac file trong libraries, chon Share ̣ ̉ ̣ ́ ̣ ̉ ̀ ́ ̣ with -> Nobody. Sau khi thay đôi thuôc tinh chia se, những file được han chế chia sẻ sẽ có môt biêu ̉ ̣ ́ ̉ ̣ ̣ ̉ tượng ổ khoa kem theo. ́ ̀ Ngoai ra, tai muc Share with, ban cung có thể thiêt lâp quyên han cua ngươi dung trên ̀ ̣ ̣ ̣ ̃ ́ ̣ ̀ ̣ ̉ ̀ may tinh khac đôi với cac dữ liêu được chia sẻ trong Homegroup. Chăng han khả năng ́ ́ ́ ́ ́ ̣ ̉ ̣ chỉ đoc (Read) mà không có quyên thay đôi nôi dung, hoăc có thể vừa đoc vừa có thể ̣ ̀ ̉ ̉ ̣ ̣ ̣ ̉ ̉ ̣ thay đôi nôi dung (Read/Write). ́ ́ ́ ̉ Ngăt kêt nôi khoi Homegroup: Trong trương hợp ban không muôn tiêp tuc chia sẻ dữ liêu trên may tinh cua minh với ̣ ́ ́ ̣ ̣ ́ ́ ̉ ̀ cac may tinh khac, thực hiên theo cac bước dưới đây. ́ ́ ́ ́ ̣ ́ - Kich vao nut Start, điên homegroup vao hôp thoai tim kiêm và nhân Enter. ́ ̀ ́ ̀ ̀ ̣ ̣ ̀ ́ ́ - Tai cửa sổ thay đôi thuôc tinh cua Homegroup, ban kich vao muc Leave the homegroup. ̣ ̉ ̣ ́ ̉ ̣ ́ ̀ ̣
 16. ̣ ̣ ̣ ́ ́ ̀ ̣ - Tai hôp thoai tiêp theo, nhân vao muc Leave the homegroup.
 17. Chơ trong giây lat để may tinh ngăt kêt nôi với Homegroup. Cuôi cung nhân Finish để ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ̀ ́ hoan thanh. Nêu muôn tiêp tuc kêt nôi với Homegroup để chia sẻ dữ liêu và may in, ban ̀ ̀ ́ ́ ́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̣ thực hiên lai cac bước như đã hướng dân ở trên. ̣ ̣ ́ ̃ ̀ ́ Tông kêt: Tinh năng Homegroup là môt trong những tinh năng thực sự hữu ich và nôi bât trong ́ ̣ ́ ́ ̉ ̣ Windows 7, giup cho viêc chia sẻ dữ liêu trở nên nhanh chong và đơn gian hơn rât ́ ̣ ̣ ́ ̉ ́ nhiêu. Để có thể khởi tao Homegroup, ban phai sử dung Windows 7 phiên ban ̀ ̣ ̣ ̉ ̣ ̉ HomePremium trở lên. Với phiên ban Windows 7 Basic và Starter, ban chỉ có thể kêt nôi ̉ ̣ ́ ́ vao Homegroup săn có mà không thể tao mới. ̀ ̃ ̣ Pham Thế Quang Huy ̣
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2