intTypePromotion=1

Cần phải đào tạo thật kỹ các cán bộ Thư viện phụ trách công tác thiết lập tiêu đề đề mục trong các Thư viện

Chia sẻ: An Thach Luu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
12
lượt xem
0
download

Cần phải đào tạo thật kỹ các cán bộ Thư viện phụ trách công tác thiết lập tiêu đề đề mục trong các Thư viện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết với nội dung: thực trạng về việc giảng dạy và thực hành định chủ đề trong các trường dạy môn Thư viện học và các Thư viện hiện nay; cần phải đào tạo chính quy và bài bản các cán bộ phụ trách thiết lập tiêu đề đề mục. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cần phải đào tạo thật kỹ các cán bộ Thư viện phụ trách công tác thiết lập tiêu đề đề mục trong các Thư viện

BẢN TIN THƯ VIỆN - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÁNG 5/2008<br /> <br /> <br /> <br /> CẦN PHẢI ĐÀO TẠO THẬT KỸ CÁC CÁN BỘ THƯ VIỆN PHỤ<br /> TRÁCH CÔNG TÁC THIẾT LẬP TIÊU ĐỀ ĐỀ MỤC<br /> TRONG CÁC THƯ VIỆN<br /> LÊ NGỌC OÁNH, ML<br /> <br /> <br /> G<br /> Giảng viên Khoa Thư viện-Thông tin Trường Đại học Sài Gòn<br /> <br /> ần đây, trong các trường thư viện liệu hay đơn thuần là một từ khóa (hay từ<br /> thông tin học và các thư viện đại học, chuẩn) rút ra từ nhan đề, mục lục, lời nói<br /> nghiên cứu và công cộng nổi rộ lên vấn đề đầu, lời giới thiệu hay chính văn của tài<br /> giảng dạy và thực hành định chủ đề tài liệu liệu. Người làm biên mục đề mục hay chủ<br /> cho các thư viện. Tuy nhiên, trong vấn đề đề phải nắm được nội dung chính của tài<br /> này thực tế “mỗi thư viện một vẻ, mười liệu qua việc khảo sát nhan đề, mục lục<br /> phân thì không vẹn mười.” hay chính văn của tài liệu, rồi tìm một<br /> Để hiểu rõ vấn đề này, tôi xin trình bày TĐĐM tương xứng với nội dung đó để ấn<br /> bài viết trong hai phần dưới đây: định TĐĐM cho tài liệu. TĐĐM là một<br /> 1. Thực trạng về việc giảng dạy và thực dạng thức đặc biệt được nhiều biên mục<br /> hành định chủ đề trong các trường dạy viên thỏa thuận thiết lập theo những<br /> môn thư viện học và các thư viện hiện nguyên tắc thiết lập TĐĐM của IFLA chứ<br /> nay. không phải những đề tài hay chủ đề theo<br /> 2. Sự cần thiết phải đào tạo chính qui và ngôn ngữ thông thường. Dưới một TĐĐM,<br /> bài bản các cán bộ phụ trách thiết lập ta có thể tìm thấy những tài liệu có cùng<br /> tiêu đề đề mục trong các thư viện nội dung trong một thư viện.<br /> 1.2 Không xác định được rõ ràng<br /> 1. Thực trạng về việc giảng dạy và mục đích ứng dụng của mục lục đề mục<br /> thực hành định chủ đề trong các hay chủ đề:<br /> trường dạy môn thư viện học và Mục đích của mục lục đề mục là :<br /> các thư viện hiện nay: - Khiến cho người ta có thể tìm thấy<br /> Sở dĩ có sự không thống nhất và không một cuốn sách khi biết được đề mục hay<br /> hoàn hảo trong việc định chủ đề giữa các chủ đề của cuốn sách đó.<br /> thư viện là do những khiếm khuyết sau - Khiến cho người ta biết thư viện có gì<br /> đây: qua một đề mục, chủ đề hay đề tài (nội<br /> 1.1. Không xác định được rõ ràng ý dung) được cho.<br /> nghĩa của tiêu đề đề mục (hay đề mục Mục lục đề mục được ứng dụng để :<br /> chủ đề như một số trường thư viện - Giúp cán bộ tham khảo của thư viện<br /> thường gọi) trong công tác nghiệp vụ hỗ trợ cho người sử dụng trong việc tra<br /> của thư viện. cứu, sưu tầm, nghiên cứu tất cả những tài<br /> Thực ra tiêu đề đề mục (TĐĐM) là một liệu mà thư viện có, hay có trên mạng về<br /> dạng thức trình bày ngắn gọn bằng một từ một nội dung, đề tài hay chủ đề này. Điều<br /> hay một cụm từ, tóm tắt toàn bộ nội dung này rất hữu ích cho người làm công tác<br /> hay một phần chính của nội dung tài liệu. sưu tầm, nghiên cứu để chuẩn bị cho một<br /> TĐĐM phản ánh nội dung chính của một luận văn, luận án hay một công trình khoa<br /> tài liệu chứ không phải là nhan đề của tài học.<br /> <br /> <br /> 10<br /> BẢN TIN THƯ VIỆN - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÁNG 5/2008<br /> <br /> <br /> <br /> - Phản ánh toàn bộ nội dung tri thức các ký hiệu phân loại trong bảng phân loại<br /> của một thư viện hay một hệ thống thư tài liệu của trường Y. Ta không bao giờ có<br /> viện. Mục lục đề mục không thể sử dụng thể dùng mục lục đề mục để phân loại tài<br /> để phân loại tài liệu như tác giả Vũ Dương liệu vì danh mục các TĐĐM hay chủ đề<br /> Thúy Ngà (trường Đại học Văn hóa Hà phải sắp theo thứ tự chữ cái từ tiêu đề đầu<br /> Nội) viết trong tài liệu “Định chủ đề tài tiên cho đến tiêu đề cuối cùng để cho<br /> liệu” (do nhà xuất bản Văn hóa Thông tin người sử dụng dễ tra cứu. Các chủ đề<br /> xuất bản năm 1995 tại Hà Nội), cũng như chính trong bảng phân loại của trường Y<br /> đề cương bài giảng “Biên mục chủ đề” chỉ gồm 68 đề tài, ta mới có thể sắp thứ tự<br /> của khoa Thư viện – Thông tin học thuộc ký hiệu chữ cái + số của bảng phân loại<br /> trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân theo thứ tự chữ cái của đề mục chủ đề<br /> văn ở TP.Hồ Chí Minh. Để phân loại tài (TĐĐM).<br /> liệu, ta phải dùng công cụ là các bảng phân Còn trong một thư viện lớn của trường<br /> loại như: 19 dãy, BBK, DDC hay LC, Đại học Tổng hợp với vô vàn ngành tri<br /> v.v… Mục lục đề mục của trường Đại học thức khác nhau, với hàng chục ngàn<br /> Y Hà Nội được nêu ra từ trang 71 đến TĐĐM khác nhau, thì làm sao ta có thể<br /> trang 76 của tác phẩm “Định chủ đề tài sắp thứ tự ký hiệu số phân loại theo thứ tự<br /> liệu” chỉ là được tiến hành song song với chữ cái của các TĐĐM mà không làm đảo<br /> mục lục phân loại bằng các ký hiệu khác. lộn thứ tự các môn loại, các bộ môn, các<br /> ngành, phân ngành trong bảng phân loại.<br /> Ký hiệu chữ cái + số của chủ đề Lấy ví dụ bảng TĐĐM của thư viện Quốc<br /> chính + ký hiệu số của các đề tài phụ hội Hoa Kỳ, với 280.000 TĐĐM chính,<br /> làm sao ta có thể lập một bảng phân loại<br /> Ví dụ: Với đề tài “Liên quan giữa theo thứ tự chữ cái của chủ đề tương ứng,<br /> bệnh ngoài da và các bộ máy tiêu hóa”, ta ta cũng không thể gọi bảng chỉ mục quan<br /> có: hệ (Relative index) ở cuối mỗi bảng phân<br /> Da học + Tương quan trong ngành y + loại là mục lục đề mục (Subject catalog),<br /> Tiêu hóa mà đó chỉ là một danh mục hay bảng tra<br /> D1 + 09 + T8 = D1.09.T8 các đề tài hay chủ đề chính được sắp theo<br /> Chẳng qua cái mà tác giả Vũ Dương thứ tự chữ cái để giúp người đọc tìm ký<br /> Thúy Ngà gọi là mục lục chủ đề chỉ là cái hiệu phân loại của một tài liệu khi chỉ biết<br /> nội dung đề tài tương ứng với các ký hiệu nội dung đề tài hay chủ đề của tài liệu mà<br /> phân loại. Nhưng tình cờ và trùng hợp là không biết số phân loại. Và ta cũng chỉ có<br /> tác giả của bảng phân loại trường Y này là thể dùng các bảng chỉ mục hay bảng tra đề<br /> Bác sĩ Đặng Vũ Viêm đã lấy chữ cái đầu tài, hay chủ đề này (Subject index) cho các<br /> của mỗi đề tài chính trong ngành y để làm bảng phân loại (Classification schedules)<br /> ký hiệu phân loại và các chủ đề dùng trong chứ không thể dùng để “xây dựng ô chủ đề<br /> ngành y này được sắp theo thứ tự của chữ chữ cái trong mục lục phân loại<br /> cái nên tác giả Vũ Dương Thúy Ngà gọi (Classified catalog)” như đề cương bài<br /> mục lục chủ đề tương ứng này là bảng giảng “Biên mục chủ đề” của khoa Thư<br /> phân loại chủ đề. Thực ra, mục lục đề mục viện – Thông tin học thuộc trường Đại học<br /> này chỉ là bảng chỉ mục tương quan với Khoa học Xã hội và Nhân văn ở TP.Hồ<br /> <br /> <br /> 11<br /> BẢN TIN THƯ VIỆN - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÁNG 5/2008<br /> <br /> <br /> <br /> Chí Minh đã nêu. Trước đây, ngay cả kho tài liệu. Độc giả có thể trực tiếp đến<br /> trong thời thuộc Pháp và tạm chiến, một số tìm tài liệu trên kệ theo số phân loại được<br /> thư viện có lập các mục lục phân loại theo hướng dẫn, không những độc giả có thể<br /> thứ tự số của ký hiệu phân loại. Dĩ nhiên, tìm thấy tài liệu mình cần mà còn có thể<br /> thời đó chỉ là mục lục phiếu thủ công trong tìm thấy nhiều tài liệu liên quan đến nội<br /> các tủ mục lục (Manual card catalog). dung mà mình đang tìm kiếm. Sở dĩ như<br /> Ngoài các ký hiệu chính, ví dụ: Vật lý học vậy là vì hầu hết các bảng phân loại ngày<br /> ( = 530), Hóa học (=540), Sinh học nay là đều phân loại tài liệu theo nội dung<br /> (=570), người ta còn thiết lập các phiếu hay đề tài, còn mục lục phân loại ngày<br /> dẫn (Guide card) với các ký hiệu chi tiết nay thực sự đã chết rồi, đã chết hẳn rồi<br /> hơn về ngành, phân ngành kèm theo bên trong các thư viện đương đại vì không phải<br /> cạnh có các đề tài hay chủ đề bằng chữ. người sử dụng nào cũng nắm vững các ký<br /> Ví dụ như : hiệu phân loại trước khi đi tìm tài liệu<br /> 530 Vật lý học trong mục lục thư viện hay trong kho tài<br /> Æ 531 Cơ học chất rắn liệu. Hơn nữa, mục lục đề mục không ảnh<br /> 532 Cơ học chất lỏng hưởng gì đến việc thiết lập mục lục từ điển<br /> 533 Cơ học chất khí (dictionary catalog) vì mục lục từ điển đơn<br /> 534 Âm học giản chỉ là việc hòa trộn ba loại mục lục:<br /> 535 Quang học nhan đề, tác giả và đề mục trong một mục<br /> 536 Nhiệt học lục và mỗi dẫn mục nhan đề, tác giả hay đề<br /> 537 Điện học và điện tử học mục đều được sắp xếp chung theo một thứ<br /> 538 Từ học tự chữ cái. Và ngày nay, với mục lục trực<br /> 539 Vật lý học hiện đại tuyến, người ta cũng ít nói đến mục lục từ<br /> 539.2 Bức xạ điển. Vậy chúng ta không có gì phải lấn<br /> 539.7 Vật lý nguyên tử và hạt cấn giữa mục lục đề mục với việc thiết lập<br /> nhân mục lục từ điển.<br /> Tuy nhiên, những đề tài hay chủ đề Tôi có điều gợi ý rằng các trường thư<br /> bằng chữ này chỉ là để bổ nghĩa cho các ký viện thông tin học sau này, để cho sinh<br /> hiệu phân loại chứ không phải là những ô viên hiểu rõ và nắm vững mục đích, ý<br /> tra chủ đề chữ cái như các bảng chỉ mục nghĩa và tầm quan trọng của mục lục đề<br /> chủ đề (Subject index), và lại càng không mục nên cho họ đi xem và quan sát thật kỹ<br /> phải là các mục lục đề mục hay chủ đề mục lục đề mục ở các thư viện đã thiết lập<br /> (Subject catalog) trong các mục lục phân mục lục đề mục đúng tiếu chuẩn, hoặc<br /> loại vì các đề tài hay chủ đề này không sắp MLTT và nhất là mục lục đề mục thủ<br /> theo thứ tự chữ cái, rất khó cho người sử công, nó cho người xem thấy rõ nội dung<br /> dụng tra cứu. các tài liệu dưới cùng một TĐĐM.<br /> Thực ra, kể từ khi các thư viện thiết lập Thư viện trường Đại học Sư Phạm,<br /> kho mở và tài liệu được sắp theo thứ tự số TP.HCM vẫn còn lưu giữ mục lục đề mục<br /> hay chữ của các ký hiệu phân loại thì mục thủ công của trường Đại học Vạn Hạnh<br /> lục phân loại không còn nữa. Phiếu mục trước đây, đó là một mục lục đề mục được<br /> lục phân loại chính là mỗi tài liệu sắp trên thiết lập rất đúng tiêu chuẩn. Hoặc là các<br /> kệ và mục lục phân loại chính là toàn bộ cán bộ thư viện hay sinh viên ngành thư<br /> <br /> <br /> 12<br /> BẢN TIN THƯ VIỆN - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÁNG 5/2008<br /> <br /> <br /> <br /> viện- thông tin có dịp đi tham quan ở nước đứng trước danh từ đó giống như cấu trúc<br /> ngoài (như Anh, Mỹ, Canada), hãy quan ngữ pháp trong tiếng Anh.<br /> sát thật kỹ những mục lục đề mục thủ công Ví dụ1: Với những cụm từ bắt đầu<br /> ở các trường đại học còn lưu giữ loại mục bằng “chủ nghĩa”<br /> lục này. Ở trường phổ thông trung học Lê - Chủ nghĩa cá nhân<br /> Hồng Phong, thư viện Pháp ngữ, cũng đã - Chủ nghĩa dân tộc<br /> thiết lập một mục lục đề mục theo chủ đề - Chủ nghĩa tư bản<br /> tiếng Pháp, gọi là Table des matières - Chủ nghĩa tự do<br /> 1.3 Không phân biệt được rõ ràng - Chủ nghĩa xã hội<br /> ngôn ngữ thông thường với ngôn ngữ Ta sẽ có một lô các cụm từ bắt đầu<br /> tiêu đề đề mục: bằng chủ nghĩa, cái mà độc giả đi tìm là<br /> Ngôn ngữ thông thường là ngôn ngữ tự những ý nghĩa phân biệt của các chủ nghĩa<br /> nhiên, ngôn ngữ TĐĐM là ngôn ngữ tư đó: cá nhân, dân tộc, tư bản, tự do, xã hội.<br /> liệu. Ngôn ngữ tư liệu do nhân tạo, có tính Tại sao ta không dung từ Hán Việt để thiết<br /> cách học thuật ngắn gọn, súc tích không lập các TĐĐM:<br /> giống như ngôn ngữ tự nhiên. - Cá nhân chủ nghĩa<br /> Ngôn ngữ tư liệu được dùng để mô tả - Dân tộc chủ nghĩa<br /> nội dung tài liệu, GS.Đoàn Phan Tân trong - Tư bản chủ nghĩa<br /> Giáo trình Thông tin học của ông, đã - Tự do chủ nghĩa<br /> phân biệt bốn mức độ của tài liệu từ đơn - Xã hội chủ nghĩa<br /> giản đến sâu sắc. Phân loại (Classifying) Ví dụ 2: Với những cụm từ bắt đầu<br /> định đề mục hay chủ đề (assigning subject) bằng từ “nhà” :<br /> làm chỉ mục (indexing) và tóm tắt - Nhà báo<br /> (abstracting). Như vậy, định đề mục hay - Nhà chính trị<br /> chủ đề là xác định các đề mục hay chủ đề - Nhà điêu khắc<br /> tiêu biểu cho đề tài hay những đề tài của - Nhà giáo<br /> tác phẩm, rõ ràng khác hẳn với phân loại - Nhà hội họa<br /> chỉ là xác định một con số sắp loại, khác - Nhà khoa học<br /> hẳn với làm chỉ mục chỉ là liệt kê một số - Nhà kinh tế<br /> từ khóa hay từ chuẩn, và khác hẳn với làm - Nhà nông<br /> tóm tắt là cô đọng tài liệu bằng một bài - Nhà soạn nhạc<br /> viết ngắn. - Nhà thơ<br /> Trong việc tìm kiếm ngôn ngữ tư liệu - Nhà văn<br /> để ấn định TĐĐM, ta cần phải tận dụng Ta có một lô các cụm từ bằng từ<br /> tiếng Hán Nôm hay Hán Việt mà nó đã bắt nhà, không gây cho người sử dụng mục<br /> rễ sâu trong ngôn ngữ của chúng ta, chúng lục một ý niệm gì cả. Tại sao ta không<br /> ta không cần phải tuân thủ cách viết nôm dùng các cụm từ Hán Việt để thiết lập các<br /> na trong việc truyền đạt ý tưởng bởi vì TĐĐM có sự phân tích ý niệm như sau:<br /> ngôn ngữ tư liệu là ngôn ngữ của học thuật - Chính trị gia<br /> mà bởi vì cấu trúc của thành ngữ Hán Việt - Điêu khắc gia<br /> có những từ bổ nghĩa cho một danh từ - Giáo viên<br /> - Họa sĩ<br /> <br /> <br /> 13<br /> BẢN TIN THƯ VIỆN - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÁNG 5/2008<br /> <br /> <br /> <br /> - Khoa học gia - Pháp ngữ<br /> - Kinh tế gia - Tây Ban Nha ngữ<br /> - Ký giả - Việt ngữ<br /> - Nông gia Trong ngôn ngữ TĐĐM, ta có hai cấu<br /> - Phóng viên trúc đặc biệt cần phải lưu ý. Đó là sự đảo<br /> - Soạn nhạc gia ngữ và tiêu đề phân mục.<br /> - Thi sĩ Về đảo ngữ, ví dụ ta có những cụm từ<br /> - Văn sĩ sau đây để biểu thị những nội dung khác<br /> Ví dụ 3 : Với những cụm từ bắt đầu nhau của các tài liệu.<br /> bằng từ “sông” : - Sự khác biệt giới tính<br /> - Sông Cửu Long - Sự phân chia lao động giới tính<br /> - Sông Dương Tử - Vai trò giới tính<br /> - Sông Hoàng Hà Trong những cụm từ này, giới tính<br /> - Sông Hồng được xem như là từ bổ nghĩa cho những<br /> - Sông Hương phần khác của các cụm từ. Những phần<br /> Ta có một loạt các cụm từ bắt đầu bằng khác này là những danh từ hay cụm danh<br /> từ “sông” trong khi các địa danh, theo từ. Thế nhưng đối với độc giả, người đang<br /> nguyên tắc phải bắt đầu bằng danh từ sưu tầm tài liệu thì giới tính lại là từ chủ<br /> riêng. Chẳng hạn: Cửu Long, Sông. Tại đạo, biểu thị đặc trưng chủ yếu của nội<br /> sao ta không dùng các cụm danh từ Hán dung tài liệu mà độc giả đang tìm kiếm,<br /> Việt để thiết lập các TĐĐM: còn những danh từ hay cụm danh từ kia<br /> - Cửu Long giang chỉ là những khía cạnh của vấn đề giới<br /> - Dương Tử giang tính. Vì thế, ta phải tìm một vị trí xứng<br /> - Hoàng hà đáng cho từ giới tính, biểu thị đặc trưng<br /> - Hồng hà nội dung của tài liệu khi trình bày hình<br /> - Hương giang thức các TĐĐM:<br /> Ví dụ 4: Với các cụm từ bắt đầu bằng - Giới tính, Khác biệt<br /> từ “tiếng”: - Giới tính, Phân chia lao động<br /> - Tiếng Anh - Giới tính, Vai trò<br /> - Tiếng Hoa Cũng như vậy, ta có các cụm từ sau<br /> - Tiếng Nga đây biểu thị nội dung của tài liệu:<br /> - Tiếng Pháp - Phong trào phụ nữ<br /> - Tiếng Tây Ban Nha - Quyền phụ nữ<br /> - Tiếng Việt Trong đó, phụ nữ là từ chủ đạo, còn<br /> Ta có một loạt các cụm từ bắt đầu bằng phong trào và quyền chỉ là những khía<br /> từ “tiếng” trong khi người sủ dụng chú ý cạnh của vấn đề phụ nữ. Vì thế, các<br /> đến tên riêng của từng loại tiếng một. Tại TĐĐM phải là:<br /> sao ta không dùng các cụm từ Hán Việt để - Phụ nữ, Phong trào<br /> thiết lập các TĐĐM. - Phụ nữ, Quyền<br /> - Anh ngữ Các khía cạnh phụ phân cách với tiêu<br /> - Hoa ngữ đề chính trong đảo ngữ bằng dấu “ , “ , chứ<br /> - Nga ngữ không phải là ngoặc đơn “( )” như trong<br /> <br /> <br /> 14<br /> BẢN TIN THƯ VIỆN - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÁNG 5/2008<br /> <br /> <br /> <br /> giáo trình của Trường ĐH Văn Hóa Hà phải được nhấn mạnh và thực hành thật<br /> Nội và ĐH Khoa học XH-NV TP. HCM. nhiều<br /> Các tiêu đề chính Giới tính, Phụ nữ<br /> đảo nghịch này có tác dụng lôi cuốn sự 1.4.1. Nguyên tắc tiêu đề thống<br /> chú ý của người đi tìm tin. Nó còn có tác nhất:<br /> dụng tập hợp, nằm chung chỗ với các Mỗi đề tài chỉ được biểu thị bởi một<br /> TĐĐM khác bắt đầu bằng từ Giới tính và TĐĐM nhất định để tất cả các tài liệu về<br /> Phụ nữ trong bảng TĐĐM. một đề tài nào đó được tập trung nhằm<br /> Về Tiêu đề phân mục, đó là cấu trúc truy cập thật nhanh. Ví dụ: để hiểu được ý<br /> phức hợp của TĐĐM, gồm có một tiêu đề niệm về người chăm sóc sức khỏe bệnh<br /> chính và một số các tiểu phân mục nối với nhân, khám bệnh, kê đơn thuốc, chữa trị,<br /> nhau bằng những gạch ngang. Có 4 loại vv… ta có những từ sau đây:<br /> tiểu phân mục: đề tài hay đặc trưng, địa lý, - Bác sĩ.<br /> thời gian hay thời kỳ, và hình thức. Ví dụ: - Lương y.<br /> ta có một tài liệu với nội dung “Thống kê - Thầy lang.<br /> nông sản Việt Nam trong thời kỳ đổi - Thầy thuốc.<br /> mới”, ta sẽ có một cấu trúc TĐĐM phức - Y sĩ.<br /> hợp: - Y sĩ Đông y.<br /> Nông sản – Việt Nam – Thời kỳ đổi mới, - Y sĩ Tây y.<br /> 1986 – Thống kê Trước đây ta có thể chọn từ y sĩ làm<br /> TĐ chính + TPM địa lý + TPM thời kỳ + TĐĐM để biểu thị cho ý niệm trên, vì từ<br /> TPM hình thức này có khả năng tập hợp, có thể đi liền với<br /> Cấu trúc phức hợp này bắt đầu bằng những từ khác như y dược, y học, y<br /> một đề tài rộng lớn: “Việt Nam”, thu hẹp khoa,vv…<br /> lại trong phạm vi đề tài “Lịch sử”, giới Tuy nhiên, y sĩ ngày nay là một cấp<br /> hạn lại trong thời kỳ đổi mới, dưới một bậc trong ngành y trên y tá và dưới bác sĩ<br /> hình thức là các bảng thống kê. vì thế ta có thể chọn từ thầy thuốc làm<br /> Ví dụ khác: Thư mục lịch sử Việt Nam TĐĐM để biểu thị ý niệm trên còn những<br /> thời kỳ kháng chiến chống Pháp từ khác phải quy về TĐĐM thầy thuốc.<br /> Việt Nam – Lịch sử – Thời kỳ chống Pháp, Theo nguyên tắc từ đồng nghĩa thì tiêu<br /> 1945-1954 – Thư mục đề thầy thuốc (từ duy nhất) dùng cho: bác<br /> TĐ chính + TPM đề tài + TPM thời kỳ + sĩ, lương y, thầy lang, y sĩ,…<br /> TPM hình thức Ví dụ khác để biểu thị sự tương quan<br /> giữa cơ thể sinh vật với môi trường sống<br /> 1.4. Không hiểu rõ và nắm vững các của chúng gồm những sinh vật khác ta có<br /> nguyên tắc thiết lập và ứng dụng Tiêu cụm từ sau đây để biểu thị:<br /> đề đề mục của IFLA: - Cân bằng tự nhiên<br /> Trong 9 nguyên tắc thiết lập và 2 - Môi trường<br /> nguyên tắc ứng dụng TĐĐM của IFLA - Sinh học và sinh thái<br /> những nguyên tắc sau đây là quan trọng, - Sinh học môi trường<br /> biên mục viên đề mục hay vi phạm, cần - Sinh thái học<br /> <br /> <br /> <br /> 15<br /> BẢN TIN THƯ VIỆN - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÁNG 5/2008<br /> <br /> <br /> <br /> Ta chọn Sinh thái học làm TĐĐM vì 1.5. Các mục lục đề mục đã được<br /> nó có ý nghĩa bao trùm. thiết lập của của các thư viện khác nhau<br /> Sinh thái học dùng cho: Cân bằng tự đã không giống nhau về hình thức, cấu<br /> nhiên, Môi trường, Sinh học và sinh thái, trúc, đã không tuân thủ các nguyên tắc<br /> Sinh học môi trường. về TĐĐM và một vài nơi đã không phản<br /> ánh ngôn ngữ TĐĐM.<br /> 1.4.2. Nguyên tắc từ đồng âm dị Ta hãy trích 5 Mục lục đề mục của 5<br /> nghĩa: thư viện trong thành phố Hồ Chí Minh sau<br /> Các từ có cách viết giống nhau nhưng đây để so sánh.<br /> có nhiều ý nghĩa khác nhau phải được làm 1.5.1.Thư viện ĐH Bách Khoa<br /> rõ nghĩa bằng những từ bổ nghĩa trong TP. HCM với 18 TĐĐM sau đây:<br /> ngoặc đơn ( ) để làm gia tăng độ chính xác Bài tập vật lý<br /> và để ngăn ngừa việc truy cập các tài liệu Bài tập xử lý tín hiệu số<br /> không liên quan: Ví dụ : Bài thi tin học<br /> Hồng (hoa) Bách khoa thư<br /> Hồng (màu) Bách khoa toàn thư<br /> Hồng (quả) Bách khoa toàn thư Hàn<br /> Bách khoa toàn thư – Kinh tế học và khoa<br /> 1.4.3. Nguyên tắc ổn định: học quản lý<br /> Mỗi một TĐĐM muốn được chấp nhận Bách khoa toàn thư – Kỹ thuật<br /> vào một ngôn ngữ TĐĐM phải tương tự Báo cáo khoa học cấp Bộ 2005<br /> về hình thức và cấu trúc với các TĐĐM có Báo cáo khoa học cấp Bộ 2006<br /> sẵn trong ngôn ngữ để hoàn thành và duy Báo cáo khoa học cấp Đại học quốc gia<br /> trì tính cách cố định. 2005<br /> Ví dụ ta có các ý niệm về tác dụng của Báo cáo khoa học cấp ĐHQG 2005<br /> các tác nhân khác nhau đối với thảo mộc, Báo cáo khoa học cấp ĐHQG 2006<br /> tác dụng của ánh sáng đối với thực vật, tác Báo cáo khoa học cấp ĐHQG-HCM 2005<br /> dụng của hóa chất dùng trong nông nghiệp Báo cáo khoa học cấp ĐHQG Tp. HCM<br /> đối với thực vật. 2005<br /> Tuy những cụm từ trên từ thực vật là Báo cáo khoa học cấp ĐHQG Tp.HCM<br /> chủ đạo với các khía cạnh tác động khác 2005<br /> nhau ta thiết lập các TĐĐM sau đây: Báo cáo khoa học cấp trọng điểm Đại học<br /> Thực vật, Tác dụng của ánh sáng đối với quốc gia 2004<br /> Thực vật, Tác dụng của axit đối với Báo cáo khoa học cấp trọng điểm Đại học<br /> Thực vật, Tác dụng của hóa chất dùng quốc gia 2005<br /> trong nông nghiệp đối với Ta có cảm tưởng đây là các nhan đề<br /> Về sau ta lại có các ý niệm về tác dụng của các tập tài liệu chứ không phải là<br /> của các tác nhân khác những TĐĐM phản ánh nội dung tài liệu.<br /> Tác dụng của khô nóng đối với Về các sách bài tập đáng ra ta phải trích<br /> Tác dụng của ô nhiễm không khí đối với lập những TĐĐM sau đây:<br /> Tác dụng của tầng ozone đối với Vật lý học – Toán và bài tập<br /> Tín hiệu số – Toán và bài tập<br /> <br /> <br /> 16<br /> BẢN TIN THƯ VIỆN - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÁNG 5/2008<br /> <br /> <br /> <br /> Tin học – Kỳ thi, câu hỏi,… Việt Nam – Quan hệ thương mại – Trung<br /> Về bách khoa toàn thư chúng ta phải Quốc<br /> thống nhất lại 1 trong 2 từ: Bách khoa thư Việt Nam – Triều Tiên<br /> hay Bách khoa toàn thư. Việt Nam – Xã hội – Thế kỷ XX<br /> Về các bách khoa toàn thư chuyên Việt Nam – Xuất khẩu lao động – Đông<br /> ngành, chúng ta phải lập những TĐĐM Nam Á<br /> sau đây: Việt Nga<br /> Kinh tế học – Từ điển Trong các Tiêu đề đề mục trên ta có<br /> Quản trị học – Từ điển các Tiêu đề: Việt Nam – Lào; Việt Nam –<br /> Kỹ thuật – Bách khoa toàn thư. Mỹ; Việt Nam – Triều Tiên; Việt Nga. Các<br /> Về các báo cáo khoa học thì Báo cáo là tiêu đề cho ta từng cập quốc gia. Lẽ ra ta<br /> một tiểu phân mục phù động tự do phải đặt phải cho biết quan hệ song phương giữa<br /> sau tên Cơ quan. Riêng tiêu đề Đại học các quốc gia này như thế nào:<br /> Quốc gia ở đây cũng không thống nhất. Ta Việt Nam – Quan hệ đối ngoại – Lào<br /> phải định lại: Việt Nam – Quan hệ đối ngoại – Hoa Kỳ<br /> Việt Nam. Bộ Giáo dục và Đào tạo - Báo Việt Nam – Quan hệ đối ngoại – Triều<br /> cáo khoa học – 2005 Tiên<br /> Đại học Quốc gia TP.HCM – Báo cáo Việt Nam – Quan hệ đối ngoại – Liên bang<br /> khoa học – 2004 Nga<br /> Đại học Quốc gia TP.HCM – Báo cáo Hoặc<br /> khoa học – 2005 Việt Nam – Quan hệ kinh tế đối ngoại –<br /> Đại học Quốc gia TP.HCM – Báo cáo Lào<br /> khoa học – 2006 Việt Nam – Quan hệ kinh tế đối ngoại –<br /> Hoa Kỳ<br /> 1.5.2. Thư viện ĐH Khoa học Xã Việt Nam – Quan hệ kinh tế đối ngoại –<br /> hội và Nhân văn TP. HCM: Triều Tiên<br /> Gồm 18 TĐĐM trích dẫn dưới đây: Việt Nam – Quan hệ kinh tế đối ngoại –<br /> Việt Nam Liên bang Nga<br /> Việt Nam – Ảnh nghệ thuật Và để tôn trọng nguyên tắc tiêu đề<br /> Việt Nam – Bản đồ thống nhất và ổn định, tất cả những tiểu<br /> Việt Nam – Chính sách kinh tế phân mục “Quan hệ ngoại giao” đều được<br /> Việt Nam – Điều kiện kinh tế chuyển thành “Quan hệ đối ngoại”; tiểu<br /> Việt Nam – Hiệp định thương mại – Hoa phân mục “Quan hệ thương mại” đều<br /> Kỳ được chuyển thành “Quan hệ kinh tế đối<br /> Việt Nam hóa chiến tranh ngoại”, và phải có dấu gạch phân cách<br /> Việt Nam – Lào giữa “Quan hệ kinh tế đối ngoại” với<br /> Việt Nam Lịch sử Châu phi, Quốc gia, Châu lục có quan hệ<br /> Việt Nam – Lịch sử – 772-1945 đi theo sau<br /> Việt Nam – Lịch sử văn hóa Cũng để tôn trọng nguyên tắc Tiêu đề<br /> Việt Nam – Mỹ thống nhất, tiêu đề “Việt Nam Lịch sử”<br /> Việt Nam – Quan hệ ngoại giao – Hoa Kỳ phải có dấu gạch phân cách giữa tiêu đề<br /> Việt Nam – Quan hệ thương mại Châu Phi<br /> <br /> <br /> 17<br /> BẢN TIN THƯ VIỆN - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÁNG 5/2008<br /> <br /> <br /> <br /> chính Việt Nam và tiểu phân mục đề tài Lịch sử Việt Nam – Các nhân vật<br /> Lịch sử Danh nhân Việt Nam – Nhân vật qua các<br /> Tiêu đề “Việt Nam – Lịch sử văn hóa” thời kỳ<br /> phải được chuyển thành “Việt Nam – Văn Văn minh Trung Quốc – Lịch sử<br /> minh” Lịch sử Trung Quốc – Nền văn minh qua<br /> Với tiêu đề “Việt Nam – Xã hội – Thế các thời kỳ<br /> kỷ XX”, tiểu phân mục đề tài “Xã hội” Lịch sử Nghệ Tĩnh – Huyện Nam Đàn<br /> phải được chuyển thành “Đời sống xã hội Lịch sử Việt Nam – Cuộc khởi nghĩa nông<br /> và phong tục”: Việt Nam – Đời sống xã dân Nam Bộ -- Thế kỷ 19<br /> hội và phong tục – Thế kỷ XX Lịch sử Việt Nam – Thời kỳ suy tàn của<br /> chế độ phong kiến<br /> 1.5.3. Thư viện Khoa học Tổng Lịch sử thế giới – Thời kỳ cận và hiện đại<br /> hợp TP. HCM: – Tra cứu<br /> Gồm 31 Tiêu đề đề mục được trích Từ điển khoa học xã hội<br /> dẫn sau đây: Lịch sử Việt Nam – Giai cấp công nhân –<br /> Việt Nam – Lực lượng vũ trang 1955-1960<br /> Việt Nam – Điều kiện kinh tế – Bản đồ Lịch sử Việt Nam – Thời kỳ phong kiến<br /> Việt Nam – Bản đồ -- Dân số, xã hội và 1854-1858<br /> kinh tế Lịch sử Việt Nam – Điện Biên Phủ<br /> Việt Nam – Đông Nam Á, mối quan hệ -- Điều nhận xét đầu tiên là Mục lục đề<br /> Lịch sử mục này không được xếp theo thứ tự chữ<br /> Chủ nghĩa xã hội – Việt Nam – Luận án cái<br /> Việt Nam – Chính trị và chính quyền Điều nhận xét tiếp theo là có một số<br /> Việt Nam – Lịch sử văn hóa TĐĐM ghép 3 đề tài lại trong một tiêu đề,<br /> Việt Nam – Vua và quần thần lẽ ra phải tách làm 3. Ví dụ:<br /> Nguyễn Trung Trực, 1837-1868 – Tiểu sử “Việt Nam – Bản đồ – Dân số, xã hội<br /> Việt Nam – Lịch sử cách mạng, 1945-1975 và kinh tế” lẽ ra phải được tách làm 3:<br /> Quân đội Nhân dân Việt Nam – Lịch sử -- Việt Nam – Dân số – Bản đồ<br /> Kháng chiến chống Pháp, 1945-1954 Việt Nam – Đời sống xã hội và phong tục<br /> Việt Nam – Lịch sử -- Kháng chiến chống – Bản đồ<br /> Pháp, 1945-1954 Việt Nam – Điều kiện kinh tế -- Bản đồ<br /> Việt Nam – Kinh tế, chính trị, xã hội Ví dụ khác: “Việt Nam – Kinh tế, chính<br /> Sản xuất (Lý thuyết kinh tế) trị, xã hội” lẽ ra phải tách làm 3<br /> Việt Nam – Lịch sử -- Kháng chiến chống Việt Nam – Điều kiện kinh tế<br /> Mỹ, 1964-1972 Việt Nam – Chính trị và chính quyền<br /> Hải Phòng (Việt Nam) – Lịch sử -- Kháng Việt Nam – Đời sống xã hội và phong tục<br /> chiến chống Mỹ, 1964-1972 Tiêu đề “Việt Nam – Đông Nam Á, mối<br /> Việt Nam -- Lịch sử -- Kháng chiến chống quan hệ -- Lịch sử” phải được chuyển<br /> Mỹ, 1955-1975 thành:<br /> Việt Nam – Lịch sử -- 1945-1975 Việt Nam – Quan hệ đối ngoại – Đông<br /> Lịch sử Việt Nam – Thời kỳ phong kiến – Nam Á<br /> Bách khoa toàn thư<br /> <br /> <br /> 18<br /> BẢN TIN THƯ VIỆN - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÁNG 5/2008<br /> <br /> <br /> <br /> Các Tiêu đề sau đây không có một cấu Tiêu đề “Từ điển khoa học xã hội”<br /> trúc thống nhất, ổn định: phải được cấu trúc lại:<br /> Việt Nam – Lịch sử văn hóa Khoa học xã hội – Từ điển<br /> Văn minh Trung Quốc – Lịch sử Tiêu đề “Lịch sử Việt Nam – Điện Biên<br /> Lịch sử Trung Quốc – Nền văn minh qua Phủ” phải được ấn định thành 2 tiêu đề:<br /> các thời kỳ Điện Biên Phủ (Việt Nam) – Lịch sử<br /> Đề mục văn hóa không dùng riêng cho Điện Biên Phủ, Trận đánh – 1954<br /> từng Quốc gia vì nó hàm ý tổng quát. Lẽ ra Không dùng tiểu phân mục “Tiểu sử”<br /> ta phải có một cấu trúc nhất định như sau cho tiêu đề tên nhân vật<br /> đây: Nguyễn Trung Trực, 1837-1868 – Tiểu sử<br /> Việt Nam – Văn minh Tất cả những sự chỉnh sửa các TĐĐM<br /> Trung Quốc – Văn minh ở trên chỉ nhằm mục đích tuân thủ nguyên<br /> Tiêu đề: “Việt Nam – Lịch sử cách tắc Tiêu đề thống nhất và Tiêu đề ổn định.<br /> mạng, 1945-1975” phải được cấu trúc lại<br /> như sau: 1.5.4. Thư viện Trung tâm<br /> Việt Nam – Lịch sử -- Thời kỳ cách mạng, ĐHQG TP. HCM:<br /> 1945-1975 Việt Nam -- Đồ cổ<br /> Tiêu đề đề mục: “Quân đội Nhân dân Việt Nam -- Đời sống trí thức<br /> Việt Nam – Lịch sử -- Kháng chiến chống Việt Nam -- Đời sống xã hội và tập quán<br /> Pháp, 1945-1954” cần phải được chỉnh lại Việt Nam -- Đời sống xã hội và tập quán --<br /> như sau: Từ điển<br /> Việt Nam, Quân đội nhân dân – Lịch sử Việt Nam -- Gia phả<br /> quân sự – Thời kỳ kháng chiến chống Việt Nam -- Giới tri thức<br /> Pháp, 1945-1954 Việt Nam -- Hiệp định thương mại -- Hoa<br /> Chúng ta đang có một loạt các tiêu đề Kỳ<br /> phân mục với tiêu đề chính: Việt Nam với Việt Nam -- Hiệp ước thương mại -- Hoa<br /> tiểu phân mục đề tài Lịch sử rất đúng với Kỳ<br /> cấu trúc: Việt Nam – Lịch sử. Tự nhiên về Việt Nam học -- Việt Nam<br /> sau, chúng ta lại có một loạt các tiêu đề Việt Nam -- Lịch sử<br /> phức hợp với tiêu đề chính là: Lịch sử Việt Nam -- Lịch sử -- 1558-1777<br /> Trung Quốc, Lịch sử Nghệ Tĩnh và Lịch sử Việt Nam -- Lịch sử -- 1848-1883<br /> Việt Nam, Lịch sử Thế giới. Các tiêu đề Việt Nam -- Lịch sử -- -1858<br /> này cần phải được chỉnh lại như sau: Các TĐĐM được Thư viện Trung tâm<br /> Trung Quốc – Lịch sử ĐHQG TP. HCM thiết lập tương đối có<br /> Nam Đàn (Nghệ Tĩnh, Việt Nam) – Lịch sử tính cách ổn định. Tuy nhiên, thư viện cần<br /> Việt Nam – Lịch sử lưu ý những trường hợp chưa thống nhất,<br /> Thế giới, Lịch sử chẳng hạn như:<br /> Tiêu đề: “Lịch sử Việt Nam – Các Việt Nam -- Hiệp định thương mại -- Hoa<br /> nhân vật”, “Danh nhân Việt Nam -- Nhân Kỳ<br /> vật qua các thời kỳ” phải được chuyển đổi Việt Nam -- Hiệp ước thương mại -- Hoa<br /> cấu trúc thành: Kỳ<br /> Việt Nam – Tiểu sử<br /> <br /> <br /> 19<br /> BẢN TIN THƯ VIỆN - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÁNG 5/2008<br /> <br /> <br /> <br /> Giữa 2 tiểu phân mục đề tài: Hiệp định Chó săn, chó cô-li (chăn cừu)<br /> và Hiệp ước ta chỉ chọn một. Dù là hiệp Như vậy, ta sẽ còn có các tiêu đề:<br /> định, hiệp ước, thỏa hiệp, thỏa ước… ta Chó săn, Chọn giống<br /> chỉ chọn một Chó cô-li, Chọn giống …<br /> 1.5.5. Thư viện ĐH Khoa học Tự Ví dụ 2: TĐĐM có thể được tạo lập từ<br /> nhiên kết hợp với Thư viện ĐH Mở một tiêu đề chung đến một nhóm các tiêu<br /> Tp.HCM: đề bắt đầu bằng cùng một từ<br /> Gồm một tập TĐĐM 51 trang (Tập tin Ví dụ: Hóa học<br /> có thẩm quyền chủ đề của hai thư viện). XT các tiêu đề bắt đầu bằng từ Hóa<br /> Các tiêu đề được thiết lập trong danh mục Như vậy ta có thể có các tiêu đề:<br /> các TĐĐM này cũng tương đối có tính Hóa học hạt nhân<br /> thống nhất và ổn định. Tuy nhiên, các Thư Hóa học hữu cơ<br /> viện này cũng cần rà soát lại các cấu trúc Hóa học lượng tử<br /> của tiêu đề cho thống nhất hơn. Hóa học môi trường<br /> Hóa học phân tích<br /> 2. Cần phải đào tạo chính quy Hóa học phân tử<br /> và bài bản các cán bộ phụ trách Hóa học vô cơ<br /> thiết lập TĐĐM: Hóa lý học<br /> Vì những khiếm khuyết trong việc học Ví dụ 3: Đôi khi các tiêu đề dẫn tới các<br /> và thực hành định chủ đề như ta thấy ở tiểu phân mục<br /> phần trên trong việc đào tạo cán bộ thư Ví dụ: Kinh tế, Lịch sử<br /> viện thiết lập TĐĐM, ta cần phải lưu ý XT tiểu phân mục Điều kiện kinh tế<br /> những điểm sau đây: dưới tên các quốc gia, thành phố<br /> 2.1. Giảng dạy thật kỹ 11 nguyên tắc Như vậy, ta có thể có<br /> thiết lập Tiêu đề đề mục của IFLA. Hoa kỳ -- Điều kiện kinh tế<br /> Cho thực hành thật nhiều việc ấn định Liên bang Nga – Điều kiện kinh tế<br /> các TĐĐM chiếu theo các nguyên tắc trên, Việt Nam – Điều kiện kinh tế<br /> nhất là các nguyên tắc tiêu đề thống nhất, Ví dụ 4: Đôi khi các tham chiếu<br /> nguyên tắc đồng âm dị nghĩa và nguyên DÙNG có thể được sử dụng:<br /> tắc ổn định. So sánh giữa nhan đề, từ khóa Ví dụ: Kiểm soát truy cập<br /> từ chuẩn và TĐĐM trong lúc thực hành. DÙNG tiểu phân mục Kiểm soát<br /> 2.2. Làm nhiều bài tập truy cập dưới các đề mục<br /> Trong khi giảng dạy, nhấn mạnh và Như vậy, ta có thể có:<br /> cho làm bài tập thật nhiều các tiêu đề dẫn Máy tính – Kiểm soát truy cập<br /> đến các tham chiếu có tính cách tổng quát. Phân tâm học – Biểu ghi Y khoa –<br /> Tham chiếu tổng quát được thực hiện Kiểm soát truy cập<br /> không chỉ cho một tiêu đề tổng quát nhưng 2.3. Lưu ý học viên đến các tiêu đề<br /> cho toàn bộ một nhóm các tiêu đề thường phân mục, phức hợp gồm 1 số trong 4<br /> liệt kê một hay nhiều tiêu đề làm ví dụ: loại tiểu phân mục: đề tài, địa lý, thời<br /> Ví dụ 1: Chó, Chọn giống gian, hình thức<br /> XT (Xem thêm) tên các giống chó<br /> đặc biệt<br /> <br /> <br /> 20<br /> BẢN TIN THƯ VIỆN - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÁNG 5/2008<br /> <br /> <br /> <br /> Ví dụ: Ta có nhan đề “Lịch sử tiến hóa Headings và Library of Congress<br /> của thành phố Luân Đôn trong thế kỷ Subject Headings (LCSH).<br /> 19”. Ta có tiêu đề phân mục Nhất là bộ LCSH đã được các biên<br /> Tiến hóa – Nghiên cứu – Anh quốc – Luân mục viên và người biên tập cân nhắc, thay<br /> Đôn – Lịch sử -- Thế kỷ 19 thế, sửa chữa, tu chỉnh cả hơn 100 năm<br /> Ở đây ta cần cho người học nghiên cứu nay, sẽ không còn gặp phải sự trùng hợp,<br /> các bảng tiểu phân mục phù động tự do và vi phạm nguyên tắc. Trong khi dựa theo 2<br /> cho thực hành ghép các tiểu phân mục này. bộ TĐĐM trên để thiết lập các TĐĐM<br /> 2.4. Cho học viên khảo sát những bằng Việt ngữ, chúng ta cũng cần để ý đến<br /> tiêu đề mẫu và thực hành nhân rộng ra: các nguyên tắc của IFLA về Tiêu đề thống<br /> Ví dụ: Hoa Kỳ -- Lịch sử -- Thời kỳ nội nhất, đồng âm dị nghĩa và ổn định, nhất là<br /> chiến, 1861-1865 trong cấu trúc đảo ngữ.<br /> Ta có thể thay thế Hoa Kỳ bằng tên Nếu các cán bộ thư viện biên mục đề<br /> một quốc gia khác và thời kỳ lịch sử bằng mục được đào tạo kỹ càng và chặt chẽ như<br /> thời kỳ lịch sử phù hợp của quốc gia đó. nói trên, tôi chắc chắn rằng chúng ta sẽ đạt<br /> 2.5. Trong khi thực hành thiết lập được kết quả tốt đẹp và các thư viện có thể<br /> các TĐĐM, lưu ý học viên theo sát hai bắt tay hợp tác trong việc biên soạn một bộ<br /> bộ TĐĐM Sears List of Subject TĐĐM dùng chung trong các thư viện.<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> 1. CHAN, Lois Mai. Cataloging and Classification: An Introduction. – New York :<br /> McGraw-Hill, Inc., 1994<br /> 2. CHAN, Lois Mai. Libray of Congress Subject Headings: Principles and<br /> Application . – 3rd Edition. – Littleton, Colo. : Libraries Unlimited, 1996<br /> 3. ĐOÀN PHAN TÂN. Thông tin học. – Hà Nôi : ĐHQG Hà Nôi, 2001<br /> 4. GANENDRAN, Jacki. Learn Subject Access. – Fourth Edition. – Canberra :<br /> DocMatrix Pty Ltd., 2007<br /> 5. Library of Congress Subject Headings. – 27th Edition. – Prepared by the Cataloging<br /> Policy and Support Office, Library Services. – Washington, DC. : Library Congress,<br /> Cataloging Distribution Service, 2005<br /> 6. MILLER, Joseph. Sears List of Subject Headings. – 19th Edition. – New York : The<br /> H. W. Wilson Company, 2007<br /> 7. NGÔ NGỌC CHI. Biên mục chủ đề – Đề cương giảng dạy của Khoa Thư viện-<br /> Thông tin học, Trường ĐH Khoa học Xã hội – Nhân văn TP. HCM<br /> 8. NGUYỄN MINH HIỆP. Tổng quan khoa học thông tin và thư viện / Nguyễn Minh<br /> Hiệp, Lê Ngọc Oánh, Dương Thúy Hương. – TP. HCM : Đại học Quốc gia, 2002<br /> 9. Sổ tay quản lý thông tin thư viện / Nguyễn Minh Hiệp chủ biên. – TP. HCM: Đại<br /> học Quốc gia, 2002.<br /> 10. SUN, Dajin D. Educating for Library Cataloging: International Perspectives /<br /> Dajin D. Sun, Ruth C. Carter. – New York: The Haworth Information Press, 2006.<br /> 11. VŨ DƯƠNG THÚY NGÀ. Định chủ đề tài liệu /. – Hà Nội: Văn hóa-Thông tin,<br /> 1995.<br /> <br /> 21<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2