Thư viện Thư viện thông tin

Thư viện là nơi thông tin được tổ chức có hệ thống ở đó bạn có thể tìm thấy thông tin mình cần một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Thư viện thông tin chỉ có giá trị khi nó có thông tin và có người biến thông tin trở nên hữu ích. Đề mục thư viện thông tin này tổng hợp các tài liệu đặc sắc về thư viện thông tin, giáo trình thư viện thông tin, bài giảng thư viện thông tin cũng như đề thi về thư viện thông tin được chọn lọc và cập nhật đầy đủ nhất sẽ giúp các bạn tìm kiếm tài liệu của mình cần một cách dễ dàng. Mời các bạn cùng tham khảo kho tài liệu thư viện thông tin của chúng tôi để có thể dễ dàng tìm kiếm và tải về nhiều tài liệu hữu ích cho mình.
Hiển thị 1-10 trên 661 kết quả
 • Thông qua phân tích một số tài liệu về công tác thư viện trường học ở các nước phát triển và kinh nghiệm phát triển thư viện thân thiện của tổ chức Room to Read tại một trường tiểu học khu vực khó khăn ở tỉnh Thái Nguyên, bài báo này chỉ ra sự cần thiết tích hợp kĩ năng thông tin vào chương trình giáo dục phổ thông cho học sinh Việt Nam.

   danhvi10 26-11-2018 1 0   Download

 • Tiếp nối phần 1 ebook, phần 2 tiếp tục trình bày 2 chương còn lại: Chương 4 biên soạn và chú giải bài tóm tắt, chương 5 tổng luận. Lần lượt chương 4 trình bày: Biên soạn bài chú giải, biên soạn bài tóm tắt tài liệu khoa học, chương 5 trình bày những vấn đề chung về tổng luận, các loại hình tổng luận, yêu cầu chung đối với tổng luận, quy trình biên soạn tổng luận.

   xuanhanh21 09-11-2018 1 1   Download

 • Ebook "Xử lý thông tin trong hoạt động thông tin thư viện" có kết cấu nội dung gồm 5 chương tập trung vào những vấn đề lý luận nội dung và phương pháp xử lý nội dung tài liệu. Phần 1 ebook 3 chương đầu: Cơ sở lý luận của xử lý thông tin tài liệu, văn phong khoa học trong các ấn phẩm thông tin, từ khóa mô tả nội dung tài liệu thông tin bằng từ khóa. Mời các bạn cùng tham khảo ebook.

   xuanhanh21 09-11-2018 1 1   Download

 • Khung phân loại Thư viện Quốc hội (Library Congress Classification, viết tắt là LCC) là một hệ thống phân loại ra đời vào cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, được phát triển bởi Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ (LC-Library Congress), nhằm mục đích tổ chức và sắp xếp các bộ sưu tập trong thư viện.

   miulovesmile2 01-11-2018 0 0   Download

 • Trong giáo dục đại học, các thư viện đại học có vai trò như một đơn vị cung cấp dịch vụ chính hỗ trợ sứ mệnh này. Nhiều thư viện đại học phấn đấu tham gia “Hành trình xanh” bằng cách thiết kế một “thư viện xanh”, có thể qua xây dựng mới hoặc cải tạo.

   miulovesmile2 01-11-2018 0 0   Download

 • Bài viết giới thiệu chương trình đào tạo ngành thông tin-thư viện trên thế giới ở một số nước phát triển ở châu Mỹ, châu Úc và nước đang phát triển ở châu Á. Đề xuất đổi mới trong chương trình đào tạo ngành thông tin-thư viện ở Việt Nam hiện nay

   miulovesmile2 01-11-2018 0 0   Download

 • Với mục tiêu xây dựng Trung tâm Thông tin-Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội trở thành Thư viện số nghiên cứu phục vụ đại học định hướng nghiên cứu và là một Trung tâm tri thức có nguồn lực thông tin khoa học đa dạng, phong phú và chất lượng cao tại Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) cùng khẩu hiệu “Kết nối tri thức - Thúc đẩy sáng tạo” hoạt động chủ yếu trong môi trường s...

   miulovesmile2 01-11-2018 0 0   Download

 • Bài viết phân tích nội dung của năng lực thông tin (NLTT) dựa trên mô hình 7 trụ cột của SCONUL và năng lực số dựa trên mô hình 7 thành tố của JISC, qua đó lý giải tầm quan trọng của NLTT đối với người học.

   miulovesmile2 01-11-2018 0 0   Download

 • Nêu một số tác động của công nghệ thông tin và truyền thông đến sự hình thành và phát triển thư viện số ở Việt Nam; sự cần thiết của việc xây dựng thư viện số ở nông thôn hiện nay, nhằm nâng cao tri thức cho người dân. Qua đó, đề xuất mô hình và giải pháp xây dựng thư viện số phục vụ cho người dân ở nông thôn Việt Nam.

   miulovesmile2 01-11-2018 3 0   Download

 • Bài giảng Bài 6: Dịch vụ dành cho những nhóm người dùng tin đặc biệt bao gồm dịch vụ dành cho trẻ em, dịch vụ dành cho thanh thiếu niên, dịch vụ dành cho người cao tuổi và dịch vụ dành cho người khuyết tật. Mời các bạn tham khảo!

   chikychiky 20-10-2018 3 0   Download

Đồng bộ tài khoản