intTypePromotion=1

Cấp giấy xác nhận Đăng ký đề án bảo vệ môi trường

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
99
lượt xem
6
download

Cấp giấy xác nhận Đăng ký đề án bảo vệ môi trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp giấy xác nhận Đăng ký đề án bảo vệ môi trường

  1. Cấp giấy xác nhận Đăng ký đề án bảo vệ môi trường. Thông tin Lĩnh vực thống kê: Môi trường Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện, thành phố Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện, thành phố Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, trường hợp lấy mẫu phân tích kiểm chứng thì thời hạn tối đa không quá 20 ngày
  2. Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy xác nhận Các bước Tên bước Mô tả bước *Lập bản cam kết Bảo vệ môi trường - Chủ dự án có trách nhiệm lập Đề án BVMT (Cấu trúc và yêu cầu nội dung của Đề án BVMT được thực hiện theo quy định tại 1. Bước 1: Phụ lục 02 kèm theo thông tư 04/2008/TT-BTNMT ngày 18/9/2008 hướng dẫn lập, phê duyệt hoặc xác nhận Đề án bảo vệ môi trường và kiểm tra, thạnh tra việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường) *Đăng ký, xác nhận Đề án BVMT 2. Bước 2: - Chủ dự án gửi hồ sơ đề nghị xác nhận Đề án BVMT đến UBND cấp huyện nơi có dự án hoặc UBND cấp xã được ủy
  3. Tên bước Mô tả bước quyền. + Nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc cần bổ sung, thì trong thời hạn không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan xác nhận phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân được biết để điều chỉnh và bổ sung. + Trường hợp hồ sơ hợp lệ: UBND huyện hoặc UBND xã được uỷ quyền phải hoàn tất việc cấp giấy xác nhận theo mẫu quy định tại phụ lục 11 kèm theo thông tư 04/2008/TT-BTNMT *Gửi hồ sơ xác nhận Đề án BVMT đã xác nhận + Trường hợp đăng ký và xác nhận ở cấp huyện, UBND cấp huyện gửi hồ sơ đã xác nhận đến chủ dự án 01 bản Đề án BVMT kèm theo giấy xác nhận. + Trường hợp dự án nằm trên phạm vi 02 huyện trở lên thì 3. Bước 3: UBND huyện xác nhận gửi đến UBND huyện liên quan 01 bản kèm theo giấy xác nhận. + Trường hợp đăng ký và xác nhận ở cấp xã, UBND xã gửi: 01 bản Đề án BVMT kèm theo giấy xác nhận đến chủ dự án, 01 bản đề án BVMT kèm theo giấy xác nhận đến UBND huyện. Hồ sơ
  4. Thành phần hồ sơ 1. - Cấu trúc và yêu cầu về nội dung Đề án BVMT 2. - Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký Đề án BVMT 3. - Mẫu bìa và trang phụ bìa của Đề án BVMT 4. - Mẫu xác nhận đã xác nhận đề án BVMT 5. - Mẫu Giấy xác nhận đăng ký Đề án BVMT 6. - Văn bản của tổ chức, cá nhân đề nghị xác nhận Đề án BVMT - 03 bản Đề án BVMT (trường hợp đề án nằm trên địa bàn từ 02 huyện trở 7. lên thì bổ sung thêm số lượng đề án tương ứng) - Bản sao của một trong các loại: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy 8. phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, giấy khai thác khóang sản hoặc giấy phép hoạt động khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp
  5. Thành phần hồ sơ - Bản sao báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc dự 9. án đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duỵệt Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định - Cấu trúc và yêu cầu về nội dung Đề án Thông tư số 04/2008/TT- 1. BVMT BTNMT... Thông tư số 04/2008/TT- BTNMT... - Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký Đề Thông tư số 04/2008/TT- 2. án BVMT BTNMT... Thông tư số 04/2008/TT- BTNMT...
  6. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Thông tư số 04/2008/TT- 3. - Mẫu bìa và trang phụ bìa của Đề án BVMT BTNMT... Thông tư số 04/2008/TT- 4. - Mẫu xác nhận đã xác nhận đề án BVMT BTNMT... Thông tư số 04/2008/TT- 5. - Mẫu Giấy xác nhận đăng ký Đề án BVMT BTNMT... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2