intTypePromotion=1

Thư viện Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính là sự thiết lập các thao tác quản lý của nhà nước theo những trình tự, qui trình nhất định để giải quyết từng công việc cụ thể liên quan đến cá nhân và tổ chức. Cải cách thủ tục hành chính là một trong những chủ trương quan trọng trong đường lối đổi mới toàn diện của Việt Nam góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tổng hợp các tài liệu hướng dẫn các thủ tục hành chính phổ biến như: thủ tục đăng ký kinh doanh, kê khai thuế, sang nhượng quyền sử dụng, xin con nuôi, đăng ký kết hôn, đăng ký xuất nhập cảnh hay các văn bản hướng dẫn xin cấp giấy phép đầu tư cho các bạn tham khảo. Mời các bạn tham khảo các mẫu hồ sơ về thủ tục hành chính phổ biến hiện nay để nắm bắt các bước cần thiết khi làm các hồ sơ liên quan để thủ tục hành chính nhà nước.
Hiển thị 1-10 trên 88 kết quả
 • Văn bản từ chối nhận di sản thừa kế là văn bản do người có quyền thừa kế xác lập thể hiện nguyện vọng, nhu cầu của mình với khối tài sản được thừa kế. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm rõ nội dung hơn.

  doc3p  nguyenhoangthien92 11-01-2022 9 0   Download

 • Thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Phòng cháy và chữa cháy thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an được ban hành kèm theo Quyết định số 2974/QĐ­BCA­C07, ngày 04/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc159p  ccphuonginlee91 08-09-2021 29 2   Download

 • Mẫu Tờ trình thẩm định khách hàng được sử dụng với mục tiêu cấp tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp (mức cấp ≤ 05 tỷ). Tờ trình nêu rõ thông tin doanh nghiệp, hiện trạng - kiến nghị tổng mức cấp tín dụng - quan hệ với các tổ chức tín dụng,... Mời các cùng tham khảo!

  doc10p  pbxt8199 04-09-2021 48 4   Download

 • Mẫu Băn bản xin được thực hiện dự án đầu tư là mẫu văn bản được lập ra để xin được thực hiện dự án đầu tư và phải nêu rõ thông tin của dự án đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về Mẫu Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư dưới đây.

  doc3p  lanqiren 21-05-2020 77 4   Download

 • Mẫu Quyết định về việc chủ trương đầu tư là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc chủ trường đầu tư. Mẫu quyết định nêu rõ thông tin các nhà đầu tư... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về Mẫu Quyết định chủ trương đầu tư dưới đây.

  doc3p  lanqiren 21-05-2020 109 7   Download

 • Mẫu Giấy chứng nhận về việc đăng ký đầu tư là mẫu giấy chứng nhận được lập ra để chứng nhận về việc đăng ký đầu tư. Mẫu giấy chứng nhận nêu rõ thông tin nhà đầu tư, nội dung chứng nhận... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sau đây.

  doc3p  lanqiren 21-05-2020 69 3   Download

 • Quy trình này được thiết lập nhằm quy định trình tự và cách thức thẩm định, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Quy trình này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tại các tỉnh, thành phố.

  doc12p  lanqiren 21-05-2020 73 3   Download

 • Giấy biên nhận hồ sơ là mẫu giấy được lập ra để xác nhận biên nhận hồ sơ. Mẫu giấy biên nhận hồ sơ dự án nêu rõ thông tin của người biên nhận hồ sơ, thông tin của người nhận hồ sơ, hồ sơ, giấy tờ tài liệu cần gửi... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về Mẫu Giấy biên nhận hồ sơ dự án tại đây.

  doc2p  lanqiren 21-05-2020 66 0   Download

 • Quy trình đánh giá được xác lập nhằm đáp ứng các yêu cầu sau: đánh giá mức độ hoàn thành công việc là cơ sở để xác định những đóng góp của cá nhân, tập thể vào thành tích chung của Công ty, trên cơ sở đó để Hội đồng lương của Công ty quyết định trả lương, nâng lương, trả thưởng, và các lợi ích và nghĩa vụ khác với từng cá nhân và tập thể...

  doc8p  lottexylitol 18-07-2019 128 7   Download

 • Nội dung hướng dẫn nhân viên mới gồm các quy định nơi làm việc: Hướng dẫn cách chấm công; giờ giấc làm việc; thủ tục ra vào cổng trong giờ làm việc, xin nghỉ phép, các quy định mang tính sinh hoạt: Giờ ăn giữa ca; nhà vệ sinh; hút thuốc; cách thức và nơi gửi xe; tuyến xe đưa rước, các quy định mang tính chế độ: Chế độ tham gia BHXH, BHYT, BH thân thể; chế độ thai sản; chế độ phép năm... Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc1p  lottexylitol 18-07-2019 119 6   Download

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2