intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn

Thư viện Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính là sự thiết lập các thao tác quản lý của nhà nước theo những trình tự, qui trình nhất định để giải quyết từng công việc cụ thể liên quan đến cá nhân và tổ chức. Cải cách thủ tục hành chính là một trong những chủ trương quan trọng trong đường lối đổi mới toàn diện của Việt Nam góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tổng hợp các tài liệu hướng dẫn các thủ tục hành chính phổ biến như: thủ tục đăng ký kinh doanh, kê khai thuế, sang nhượng quyền sử dụng, xin con nuôi, đăng ký kết hôn, đăng ký xuất nhập cảnh hay các văn bản hướng dẫn xin cấp giấy phép đầu tư cho các bạn tham khảo. Mời các bạn tham khảo các mẫu hồ sơ về thủ tục hành chính phổ biến hiện nay để nắm bắt các bước cần thiết khi làm các hồ sơ liên quan để thủ tục hành chính nhà nước.
Hiển thị 1-10 trên 90 kết quả
 • Mẫu Công văn đề nghị không thu thuế (Mẫu số 05/CVĐNKTT/TXNK) là văn bản của tổ chức hoặc cá nhân đề nghị không thu thuế gửi cho cơ quan có thẩm quyền xử lý không thu thuế. Nội dung công văn bao gồm thông tin tổ chức/cá nhân đề nghị không thu thuế, thông tin về hàng hóa đề nghị không thu thuế, thông tin về số tiền thuế đề nghị không thu.

  doc2p  thenthen19 14-06-2022 28 2   Download

 • Mẫu Công văn đề nghị hoàn nộp thừa áp dụng trong trường hợp hoàn tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa (Mẫu số 27/CVĐNHNT/TXNK) gồm 2 nội dung chính: một là thông tin cá nhân hoặc tổ chức đề nghị hoàn thuế, hai là nội dung đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước (Thông tin về khoản thu đề nghị hoàn trả, Lý do đề nghị hoàn, hình thức hoàn trả). Mời bạn tham khảo chi tiết.

  doc2p  thenthen19 14-06-2022 257 4   Download

 • Văn bản từ chối nhận di sản thừa kế là văn bản do người có quyền thừa kế xác lập thể hiện nguyện vọng, nhu cầu của mình với khối tài sản được thừa kế. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm rõ nội dung hơn.

  doc3p  nguyenhoangthien92 11-01-2022 21 0   Download

 • Thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Phòng cháy và chữa cháy thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an được ban hành kèm theo Quyết định số 2974/QĐ­BCA­C07, ngày 04/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc159p  ccphuonginlee91 08-09-2021 47 5   Download

 • Mẫu Tờ trình thẩm định khách hàng được sử dụng với mục tiêu cấp tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp (mức cấp ≤ 05 tỷ). Tờ trình nêu rõ thông tin doanh nghiệp, hiện trạng - kiến nghị tổng mức cấp tín dụng - quan hệ với các tổ chức tín dụng,... Mời các cùng tham khảo!

  doc10p  pbxt8199 04-09-2021 84 7   Download

 • Mẫu Băn bản xin được thực hiện dự án đầu tư là mẫu văn bản được lập ra để xin được thực hiện dự án đầu tư và phải nêu rõ thông tin của dự án đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về Mẫu Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư dưới đây.

  doc3p  lanqiren 21-05-2020 92 4   Download

 • Mẫu Quyết định về việc chủ trương đầu tư là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc chủ trường đầu tư. Mẫu quyết định nêu rõ thông tin các nhà đầu tư... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về Mẫu Quyết định chủ trương đầu tư dưới đây.

  doc3p  lanqiren 21-05-2020 132 7   Download

 • Mẫu Giấy chứng nhận về việc đăng ký đầu tư là mẫu giấy chứng nhận được lập ra để chứng nhận về việc đăng ký đầu tư. Mẫu giấy chứng nhận nêu rõ thông tin nhà đầu tư, nội dung chứng nhận... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sau đây.

  doc3p  lanqiren 21-05-2020 84 3   Download

 • Quy trình này được thiết lập nhằm quy định trình tự và cách thức thẩm định, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Quy trình này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tại các tỉnh, thành phố.

  doc12p  lanqiren 21-05-2020 103 3   Download

 • Giấy biên nhận hồ sơ là mẫu giấy được lập ra để xác nhận biên nhận hồ sơ. Mẫu giấy biên nhận hồ sơ dự án nêu rõ thông tin của người biên nhận hồ sơ, thông tin của người nhận hồ sơ, hồ sơ, giấy tờ tài liệu cần gửi... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về Mẫu Giấy biên nhận hồ sơ dự án tại đây.

  doc2p  lanqiren 21-05-2020 83 0   Download

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2