Câu hỏi ôn tập môn kinh tế quốc tế

Chia sẻ: Tuân Hà Ngọc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

2
871
lượt xem
226
download

Câu hỏi ôn tập môn kinh tế quốc tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu hỏi: 1. Tại sao trong kinh tế tri thức vốn đầu tư chủ yếu dành cho khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo? 2. Việt Nam có nên áp dụng chính sách thương mại tự do có giới hạn đối với mặt hàng quần áo hay không? Tại sao? 3. Đầu tư quốc tế gián tiếp qua thị trường chứng khoán, chủ đầu tư có thể dễ dàng rút vốn. Đúng hay sai? Tại sao?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Câu hỏi ôn tập môn kinh tế quốc tế

  1. Câu hỏi: 1. Tại sao trong kinh tế tri thức vốn đầu tư ch ủ y ếu dành cho khoa h ọc công nghệ và giáo dục đào tạo? 2. Việt Nam có nên áp dụng chính sách thương mại tự do có giới hạn đối v ới mặt hàng quần áo hay không? Tại sao? 3. Đầu tư quốc tế gián tiếp qua thị trường chứng khoán, chủ đầu tư có thể dễ dàng rút vốn. Đúng hay sai? Tại sao? 4. Điểm khác nhau giữa liên kết kinh tế quốc tế nhà nước và liên k ết kinh t ế quốc tế tư nhân thể hiện ở những khía cạnh nào? 5. Các nước có áp dụng duy nhất chính sách thương mại bảo h ộ không? T ại sao? 6. Vốn quốc tế chuyển vào khu vực tư nhân không ảnh hưởng đến nợ chính phủ. Đúng hay sai? Tại sao? 7. Kinh tế thế giới là phép cộng của tất cả các nền kinh tế của các nước trên thế giới. Đúng hay sai? Tại sao? 8. Đầu tư trực tiếp có thể làm cho nước nhận đầu tư bị rơi vào tình trạng mất cân đối cơ cấu đầu tư theo ngành và vùng lãnh thổ. Đúng hay sai? Tại sao? 9. Thực chất của hội nhập kinh tế quốc tế là hợp tác ngày càng tăng và c ạnh tranh ngày càng mạnh mẽ. Đúng hay sai? Tại sao? 10. Tại sao trong kinh tế tri thức vốn đầu tư chủ yếu dành cho khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo? 11. Thực chất của hội nhập kinh tế quốc tế là h ợp tác ngày càng tăng và cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ. Đúng hay sai? Tại sao? 12. Các nước có áp dụng duy nhất chính sách thương mại bảo h ộ không? Tại sao? 13. Vốn quốc tế chuyển vào khu vực tư nhân không ảnh hưởng đến nợ chính phủ. Đúng hay sai? Tại sao? 14. Nếu là nước xuất khẩu thì nên bán với giá CIF hay giá FOB? Tại sao? 15. Đánh giá cơ hội của Việt Nam khi hội nhập kinh tế quốc tế. 1
  2. Giải thích ngắn gọn 1. - Lợi thế của kinh tế tri thức là khoa học công nghệ cao và lao động có kiến thức; - Đầu tư cho khoa học công nghệ tạo cơ sở cho KHCN phát tri ển; đ ầu t ư cho giáo dục đào tạo góp phần tạo ra lực lượng lao động có trình độ, có tri thức. 2. Câu tự luận mở: * Nên áp dụng vì: - Thực hiện chính sách thương mại tự do có giới hạn tạo động lực nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh cho sản phẩm; - Mặt hàng quần áo đã có khả năng cạnh tranh nhất định, xu ất kh ẩu sang nhiều thị trường, tăng thu ngoại tệ. * Không nên vì: tuy là mặt hàng có lợi th ế sản xu ất nh ưng năng l ực c ạnh tranh không cao nên vẫn cần thực hiện chính sách thương mại bảo hộ có giới hạn. 3. Đúng vì: - Cổ phiếu, trái phiếu, các giấy tờ có giá được mua bán trên thị trường chứng khoán - một thị trường hoạt động sôi động, linh hoạt nên khi cần thu hồi vốn, chủ đầu tư có thể dễ dàng bán ra; - Đây là hình thức đầu tư chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của yếu tố tâm lý nên khả năng các nhà đầu tư theo nhau rút vốn là dễ xảy ra. 4. Khác nhau trên các khía cạnh: - Chủ thể tham gia liên kết; - Cơ sở pháp lý; - Mục đích liên kết; - Hình thức liên kết; - Nội dung liên kết. 5. Các nước không áp dụng vì: - Chính sách thương mại bảo hộ có cả tác động tích cực và tiêu cực: 2
  3. - Năng lực cạnh tranh của các ngành, các sản phẩm là không giống nhau; - Môi trường quốc tế là không đồng nhất. 6. Sai vì: Có những luồng vốn chảy vào khu vực tư nhân có sự bảo lãnh của chính phủ thì vẫn gây ra gánh nặng nợ cho chính phủ. 7. Sai vì: - Kinh tế thế giới thể hiện mối quan hệ mật thiết và s ự tác động qua lại lẫn nhau giữa các nền kinh tế trong một nền kinh tế thế giới thống nhất; - Không phải toàn bộ nền kinh tế của các quốc gia đều tham gia cấu thành nền KTTG. 8. Đúng vì: - Chủ đầu tư có quyền quyết định đầu tư vào lĩnh vực nào, địa bàn nào; - Đầu tư trực tiếp quan tâm đến việc tối đa hóa lợi nhuận nên ch ủ đầu t ư chỉ đầu tư vào những lĩnh vực, địa bàn có tỷ suất lợi nhuận cao, môi trường đầu tư thuận lợi. 9.Đúng vì: - Hội nhập kinh tế quốc tế là phải mở cửa thị trường nội địa và t ận d ụng nguồn lực bên ngoài; - Muốn tận dụng tốt nguồn lực bên ngoài phải hợp tác chặt chẽ; - Trong quá trình mở cửa thị trường nội địa, cạnh tranh ngày càng quyết liệt trên cả thị trường trong nước và nước ngoài. 10. - Lợi thế của kinh tế tri thức là khoa học công nghệ cao và lao động có kiến thức; - Đầu tư cho khoa học công nghệ tạo cơ sở cho KHCN phát tri ển; đ ầu t ư cho giáo dục đào tạo góp phần tạo ra lực lượng lao động có trình độ, có tri thức. 11. Đúng vì: - Hội nhập kinh tế quốc tế là phải mở cửa thị trường nội địa và t ận d ụng nguồn lực bên ngoài; 3
  4. - Muốn tận dụng tốt nguồn lực bên ngoài phải hợp tác chặt chẽ; - Trong quá trình mở cửa thị trường nội địa, cạnh tranh ngày càng quyết liệt trên cả thị trường trong nước và nước ngoài. 12. Các nước không áp dụng vì: - Chính sách thương mại bảo hộ có cả tác động tích cực và tiêu cực: - Năng lực cạnh tranh của các ngành, các sản phẩm là không giống nhau; - Môi trường quốc tế là không đồng nhất. 13. Sai vì: Có những luồng vốn chảy vào khu vực tư nhân có sự bảo lãnh của chính phủ thì vẫn gây ra gánh nặng nợ cho chính phủ. 14. Nên bán với giá CIF vì: - Nước xuất khẩu thu được lợi nhuận từ vận chuyển và bảo hiểm phí; - Thúc đẩy ngành vận chuyển và bảo hiểm - ngành dịch v ụ xu ất kh ẩu phát triển. 15. Thuận lợi của Việt Nam: - Mở rộng thị trường xuất khẩu, tăng kim ngạch xuất khẩu; - Thu hút được nhiều hơn vốn, công nghệ hiện đại, phương pháp quản lý mới; - Nâng cao năng lực cạnh tranh; - Giải quyết tốt hơn các vấn đề xã hội; - Tận dụng được nguồn lực của nước ngoài, phát huy lợi thế bên trong. 4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản