intTypePromotion=1

Câu hỏi trắc nghiệm quản trị chiến lược

Chia sẻ: Black Diamond | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
581
lượt xem
153
download

Câu hỏi trắc nghiệm quản trị chiến lược

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc hình thành và thực hiện chiến lược được cụ thể hóa qua ba giai đoạn, đó là những giai đoạn nào: A. Giai đoạn xây dựng; giai đoạn triển khai chiến lược; giai đoạn kiểm tra chiến lược B. Giai đoạn phân tích chiến lược; giai đoạn triển khai chiến lược; giai đoạn thích nghi chiến lược C. **Giai đoạn xây dựng và phân tích chiến lược; giai đoạn triển khai chiến lược; giai đoạn kiểm tra và thích nghi chiến lược D. Giai đoạn xây dựng và phân tích chiến lược; giai đoạn triển khai chiến lược; giai đoạn kiếm tra chiến...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Câu hỏi trắc nghiệm quản trị chiến lược

  1. Câu hỏi trắc nghiệm quản trị chiến lược Câu 1 Việc hình thành và thực hiện chiến lược được cụ thể hóa qua ba giai đoạn, đó là những giai đoạn nào: A. Giai đoạn xây dựng; giai đoạn triển khai chiến lược; giai đoạn kiểm tra chiến lược B. Giai đoạn phân tích chiến lược; giai đoạn triển khai chiến lược; giai đoạn thích nghi chiến lược C. **Giai đoạn xây dựng và phân tích chiến lược; giai đoạn triển khai chiến lược; giai đoạn kiểm tra và  thích nghi chiến lược D. Giai đoạn xây dựng và phân tích chiến lược; giai đoạn triển khai chiến lược; giai đoạn kiếm tra chiến  lược Đáp án: C Câu 2 Môi trường vĩ mô gồm mấy yếu tố chủ yếu: A 2 B 3 C 4 D** 5 Đáp án: d Câu 3 Khi phân tích môi trường nội bộ của doanh nghiệp cần phân tích mấy yếu tố: a) 4 b) 5 c)** 6 d) 7 Đáp án : c  Câu 4 Thứ tự xem xet các nguồn thông tin là: A Nội bộ thứ yếu, bên ngoài thứ yếu,bên trong chính yếu, bên ngoài chính yếu. B Nội bộ thứ yếu, bên trong chính yếu, bên ngoài thứ yếu, bên ngoài chính yếu C Bên trong chính yếu, bên trong thứ yếu, bên ngoài thứ yếu, bên ngoài chính yếu D Tất cả đều sai. Đáp án: A Câu 5 Các đối tượng chính ảnh hưởng đến mục tiêu: a) Ban giám đốc, nhân viên, khách hàng, xã hội. b) Chủ nhân, nhân viên, khách hàng, xã hội. c) Mội trường bên trong, môi trường bên ngoài. d) Tất cả đều sai. Đáp án: B Câu 6 Nếu công ty đang ở trong tình trạng thị phần mạnh­ tăng trưởng tiêu cực thì cần áp dụng chiến thuật 
  2. nào dưới đây: A Sử dụng một lực lượng tấn công mạnh có tính lưu động cao  B. Sử dụng những sản phẩm chất lượng để bán cho các phân đoạn nhỏ của thị trường C. Phòng thủ cố định và rút lui D. Rút lui thật lẹ ra khỏi thị trường Đáp án: C Nguồn: http://www.kilobooks.com/threads/34863­Trắc­nghiệm­đáp­án­môn­quot­quản­trị­chiến­lược­ quot?s=349f83115f01f192fa29d08f2489a143#ixzz20qgDpcKI   Thư Viện Điện Tử www.KILOBOOKS.com 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2